Trendy

104 468 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

131 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

122 580 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 13.8.2014 Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7

Historické adresy

11.5.2004 - 13.8.2014 Praha 7 - Troja, Trojská č.or.116č.p.629, PSČ 17000
1.4.1996 - 11.5.2004 Praha 1, Maiselova 4/25, PSČ 11000

Adresa z obchodního rejstříku

od 1.3.2012 Praha 7 - Troja, Trojská 629/116, PSČ 17100

61057746

DIČ

od 1.4.1996

CZ61057746

Datová schránka

dqvcsq8

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3841

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.6.2005

99 100 000 Kč

Historické jmění

27.8.1997 - 15.6.2005

30 300 000 Kč

1.4.1996 - 27.8.1997

21 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 23.4.2015

CZ7927000000002111468086

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Historické provozovny

15.3.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Loučská 503/31, 751 31, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 13. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 13. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. února 2005 - 15. června 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře Ing. Františka Pivody vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 1.11.2004:Jako jediný akcionář společnosti ve funkci... valné hromady jsem se rozhodl- zvýšit základní kapitál společnosti o částku 68,800.000,- Kč z původní částky 30,300.000,- Kč na částku 99,100.000,- Kč, a nepřipouštím upisování akcií nad tuto částku.- upsáním 688 kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, které nejsou veřejně obchodovatelné v listinné podobě-- a všechny tyto akcie upisuji s využitím přednostního práva k úpisu akcií-- emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 68,800.000,- Kč-- místem k upisování akcií stanovuji sídlo firmy, tedy Praha 7 - Troja, Trojská č. or. 116, č.p. 629, PSČ 170 00Současně s tímto rozhodnutím ve funkci valné hromady s odvoláním na §§ 59 odst. 8 a 163 odst. 3 obch. zák. jsem se rozhodl připustit započtení splacení emisního kursu akcií v hodnotě 68,800.000,- Kč proti mé pohledávce za společností K & H, a.s. ve výši 68,800.000,- Kč z titulu neuhrazené úplaty za postoupení pohledávky vzniklé následujícím způsobem:1. mezi společností CHEMOPETROL PENTAR, s.r.o. jako prodávajícím a společností MERKUR KEY, a.s. jako kupujícím byla dne 12.11.2001 uzavřena kupní smlouva o převodu souboru nemovitostí zapsaných na LV č. 1220 pro k.ú. Horní Slavkov u KÚ pro Karlovarský kraj, KP Sokolov a kupní cena dle této smlouvy ve výši 85,000.000,- byla kupujícím uhrazena v souladu s kupní smlouvou.2. Notářským zápisem ze dne 18.9.2003 bylo osvědčeno odstoupení od kupní smlouvy popsané pod bodem 1. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a účastníci jsou povinni vzájemně si vrátit přijatá plnění. V souvislosti s tímto odstoupením vznikla společnosti MERKUS KEY, a.s. pohledávka za společností CHEMOPETROL PENTAR, s.r.o. ve výši 85,000.000,- Kč z titulu vrácení poskytnutého plnění - zaplacené kupní ceny ve výši 85,000.000,- Kč na základě kupní smlouvy popsané v bodě 1 a následného odstoupení, která nebyla zaplacena.3. Dne 18.9.2003 došlo smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou mezi MERKUR KEY a.s. jako postupitelem a K & H, a.s. jako postupníkem k postoupení pohledávky ve výši 85,000.000,- Kč za společností CHEMOPETROL PENTAR, s.r.o., představující dosud nevrácenou kupní cenu z titulu uzavřené kupní smlouvy mezi stranami CHEMOPETROL PENTAR, s.r.o. jako prodávajícím a společnosti MERKUR KEY, a.s. jako kupujícím ze dne 12.11.2001 a následného odstoupení od této smlouvy osvědčeného notářským zápisem ze dne 18.9.2003. Oznámení o postoupení pohledávky bylo doručeno s tím, že doručením tohoto oznámení nastaly účinky prokázané aktivní legitimace nového věřitele společnosti K & H, a.s. vůči dlužníku společnosti CHEMOPETROL PENTAR, s.r.o. Za toto postoupení byla mezi postupitelem a postupníkem sjednána úplata ve výši 85,000.000,- Kč, která nebyla společností K & H, a.s. postupiteli společnosti MERKUR KEY a.s. zaplacena. Z tohoto vztahu tedy existuje pohledávka společnosti MERKUR KEY a.s. za společností K & H, a.s. z titulu nezaplacené úplaty sjednané ve smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 18.9.2003.4.Smlouvou o postoupení pohledávek rovněž ze dne 18.9.2003 mezi MERKUR KEY a.s. jako postupitelem a GENERAL EUROPEAN CONSULTING Inc. jako postupníkem došlo k postoupení pohledávky ve výši 85,000.000,- Kč za společností K & H, a.s., jež představuje nezaplacenou úplatu postupníka K & H, a.s. za postupitelem MERKUR KEY a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi MERKUR KEY a.s. jako postupitelem K & H, a.s. jako postupníkem dne 18.9.2003. Oznámení o postoupení pohledávky bylo doručeno s tím, že doručením tohoto oznámení nastaly účinky prokázané aktivní legitimace nového věřitele společnosti GENERAL EUROPEAN CONSULTING Inc. vůči dlužníku společnosti K & H, a.s. Za toto postoupení byla mezi postupitelem a postupníkem sjednána úplata ve výši 85,000.000,- Kč.5. Dne 1.6.2004 byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávek mezi GENERAL EUROPEAN CONSULTING Inc. jako postupitelem a BOND Kapitál, a.s. jako postupníkem, na základě které došlo k postoupení části pohledávky ve výši 68,807.674,51 Kč za společností K & H, a.s. ( z pohledávky o celkové výši 85,000.000,- Kč, když tato pohledávka představovala neuhrazenou úplatu za postoupení pohledávky z titulu uzavřené smlouvy o postoupení pohledávek popsané v bodě 3 s tím, že došlo k postoupení toliko části této pohledávky, a to ve výši 68,807.674,51 Kč), jež představuje část nezaplacené úplaty postupníka K & H, a.s. za postupitelem MERKUR KEY a.s. Oznámení o postoupení pohledávky bylo doručeno s tím, že doručením tohoto oznámení nastaly účinky prokázané aktivní legitimace nového věřitele společnosti BOND Kapitál, a.s. vůči dlužníku společnosti K & H, a.s. Za toto postoupení byla mezi postupitelem a postupníkem sjednána úplata ve výši 68,807.0674,51 Kč.6. Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 10.6.2004 mezi BOND Kapitál, a.s. jako postupitelem a Ing. Františkem Pivodou jako postupníkem došlo k postoupení pohledávky ve výši 68,807.674,51 Kč za společností K & H, a.s., jež představuje část původní pohledávky ve výši 85,000.000,- Kč, která vznikla neuhrazením úplaty za postoupení pohledávky z titulu smlouvy o postoupení pohledávek popsané v bodě 3. Oznámení o postoupení pohledávky bylo doručeno s tím, že Ing. František Pivoda se na základě tohoto oznámení stal novým věřitelem dlužníka společnosti K & H, a.s. Za toto postoupení byla mezi postupitelem a postupníkem sjednána úplata ve výši 68,807.674,51 Kč.7. Na tuto pohledávku bylo dlužníkem společností K & H, a.s. zaplaceno 7.674,51 Kč a ke dni vyhotovení tohoto zápisu vykazuji pohledávku za společností K & H, a.s. ve výši 68,000.000,- Kč.Současně jsem rozhodl ve funkci valné hromady, že lhůta pro upisování akcií se stanovuje 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, když tento návrh bude upisovatelem zaslán doporučeně na doručenku do sídla společnosti K & H, a.s., se sídlem Praha 7 - Troja, Trojská č.or. 116, č.p. 629, PSČ 170 00, IČ 610 57 746, popř. předán osobně v citovaném sídle na základě písemného potvrzení o doručení, a to do 14 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ve funkci valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisovaných nových akcií do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Úpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií.Dále jsem rozhodl ve funkci valné hromady stanovit, že ve lhtůě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií bude mezi Ing. Františkem Pivodou, r.č. 62 03 08/2105, bytem Přerov I - Město, U Tenisu 801/8 a společností K & H, a.s. se sídlem Praha 7 - Troja, Trojská č. or. 116, č.p. 629, PSČ 170 00, IČ 610 57 746 uzavřena smlouva o započtení peněžitých pohledávek v níž:- peněžitá pohledávka Ing. Ftantiška Pivody vůči společnosti K & H, a.s. ve výši 68,800.000,- Kč se započte na pohledávku společnosti K & H, a.s. vůči Ing. Františku Povidovi na splacení peněžité pohledávky ve výši 68,800.000,- Kč vzniklé na základě smlouvy o upsání akcií ke zvýšní základního kapitálu společnosti.Tyto vzájemné pohledávky budou započteny v okamžiku jejich vzájemného střetu.Tímto započtením bude Ing. Františkem Pivodou splacen emisní kurz nových akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů