Trendy

10 990 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

2 115 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

45 124 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 29.10.2016 Černokostelecká 1168/90, Strašnice, 100 00 Praha 10

Historické adresy

26.3.1996 - 29.10.2016 Praha 1O, Černokostelecká 1168

61057916

DIČ

od 26.3.1996

CZ61057916

Datum vzniku

26. března 1996

Datová schránka

ryit83i

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3858

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.3.1996

198 231 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 1571570247 / 0100

Historické provozovny

26.3.1996 - 17.7.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Černokostelecká 1168/90, 100 00, Praha - Strašnice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 5. září 2007 : Dne 23.7.2007 schválila valná hromada společnosti PRAGA Strašnice a.s., ve smyslu ust. § 183i násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, toto usnesení:a) určuje hlavního akcioná Dne 23.7.2007 schválila valná hromada společnosti PRAGA Strašnice a.s., ve smyslu ust. § 183i násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, toto usnesení:a) určuje hlavního akcioná...ře společnosti takto: hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. a) obch. zák. je pan Ing. Josef Brettl, CSc., r.č. 520520/205, bytem: Věšín, Buková 102, PSČ: 262 43, který vlastní ve společnosti PRAGA Strašnice a.s., se sídlem: Praha 10, Černokostelecká 1168, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3858, akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,8031 % ( devadesát celých osm tisíc třicet jedna desetitisícina procenta) jejího základního kapitálu, tj. je vlastníkem 18 ( osmnácti) kusů akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč ( deset milionů korun českých) na akcii emitovaných v listinné podobě solečností PRAGA Strašnice a.s., z čelkového počtu 19 (devatenácti) kusů akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč ( deset milionů korun českých) na akcii emitovaných v listinné podobě společností PRAGA Strašnice a.s., 8 ( osmi) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč ( jeden milion korun českých) na akcii emitovaných av listinné podobě společností PRAGA Strašnice a.s., a 1 ( jednoho) kusu akcie, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 231.000,- Kč ( dvě stě třicet jeden tisíc korun českých) emitované v listinné podobě společností PRAGA Strašnice a.s.:b) schvaluje přechod 1 ( jednoho) kusu akcie, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč ( deset milionů korun českých), 8 ( osmi) kusů akcií, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč ( jeden milion korun českých) na akcii a 1 ( jednoho) kusu akcie, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 231.000,- Kč ( dvě stě třicet jeden tisíc korun českých) emitovaných v listinné podobě společností PRAGA Strašnice a.s., se sídlem: Praha 10, Černokostelecká 1168, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3858, na hlavního akcionáře, kterým je Ing. Josef Brettl, CSc., r.č. 520520/205, bytem: Věšín, Buková 102, PSČ: 262 43;c) stanovuje výši protiplnění za přechod akcií uvedených ad. písm. b) z dosavadních minoritních akcionářů na hlavního akcionáře v souvislosti s realizací práva výkupu akcií ve smyslu ust. § 183i a násl. obch. zák., takto:* protiplnněí ve výši 460.800,- ( čtyřistašedesáttisícosmset korun českých) za 1 ( jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč ( desetmilionů korun českých),* protiplnněí ve výši 46.100,- Kč ( čtyřicetšesttisícjednosto korun českých) za 1 ( jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč ( jedenmilion korun českých)* protiplnění ve výši 10.700,- Kč ( desettisícsedmset korun českých) za 1 ( jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 231.000,- Kč ( dvěstětřicetjedentisíc korun českých).Výše protiplnění je stanovena znaleckým posudkem č. 999-3/2007, vypracovaným dne ze dne 15.1.2007 Ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost INFO 7- znalecká organizace, s.r.o. ve znění dodatku č. 1 a 2. Dne 19.4.2007 rozhodla Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem svým rozhodnutím č.j. Sp/544/40/2007; 2007/6419/540 o vydání předchozího souhlasu podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti PRAGA Strašnice a.s., se sídlem: Praha 10, Černokostelecká 1168, IČ: 610 57 916, k přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na účastníka řízení jako hlavního akcionáře společnosti za protiplnění ve shora uvedené výši. Toto rohodnutí nabylo právní moci dne 7.5.2007.d) stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění minoritním akcionářům ve smyslu ust. § 183i odst. 3, resp. § 183m obch. zák. v délce 7 ( sedmi) dnů, která počně běžet den následující po dni, ve kterém budou naplněny podmínky stanovené v ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. uvedená lhůta počne běžet den následující po dni, ve kterém budou předány předmětné akcie minoritních akcionářů společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obch. zák.O rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Janou Zangiovou, notářkou v Praze dne 27.7.2007 pod N 146/2007, NZ 133/2007. zobrazit více skrýt více
posunout dolů