Trendy

38 516 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-11 126 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

407 360 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.10.2014 Na Dlouhém 79, Jažlovice, 251 01 Říčany

Historické adresy

8.11.2006 - 13.10.2014 Praha 1, Platnéřská 191/4, PSČ 11000
27.3.1996 - 8.11.2006 Praha 5, Churáňovská 5/2694

61057932

DIČ

od 4.10.2006

CZ61057932

Datová schránka

jywej3u

Historické názvy

13.10.2014 - 1.12.2015

Prologis Czech Republic LXI a.s.

27.3.1996 - 13.10.2014

INTERRA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3860

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.12.2015

2.100.000,-- Kč Kč

Historické jmění

29.12.2006 - 1.12.2015

2 100 000 Kč

27.3.1996 - 29.12.2006

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 4.2.2016

CZ66 7910 0000 0031 6290 0101

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. prosince 2006 - 29. prosince 2006 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.11.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 100 000,- Kč z 1 000 000,- Kč na 2 100... 000,- Kč, a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem.Upisování nových akcií společnosti nad částku, o níž má být zvýšen základní kapitál, se nepřipouští.Počet nově upisovaných akcií činí 11. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 100 000,- Kč. Všechny nově upisované akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě.Všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování nových akcií.Všech 11 kmenových akcií bude upsáno akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Lhůta pro upsání nových akcií, tj. lhůta k uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku činí 15 pracovních dní a počne běžet ode dne, kdy usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku nabude právní moci. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti zasláním písemného oznámení na adresu sídla akcionářů uvedeného v seznamu akcionářů a na adresu zmocněnců akcionářů do 3 dnů od nabytí právní moci usnesení.Místem upsání nových akcií, tj. místem uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu, bude notářská kancelář JUDr. Ivy Šídové na adrese Praha 1, Platnéřská 191/6.Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč za každou akcii.Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs nově upisovaných akcií na bankovní účet společnosti číslo 516566005/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., a to do třiceti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 31. října 2000 - 28. ledna 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávájícího působnost valnéhromady ze dne 20.3.2000:Zvyšuje základní jmění společnosti o částku 4,000.000,-Kč,slovy čtyři milióny korun českých, ... tedy ze stávající výše1.000.000,-Kč, slovy jeden milión korun českých, na hodnotu5.000.000,-Kč, slovy pět miliónů korun českých, s tím, že senepřipouští upisování akcií nad tuto hodnotu a tato částka jekonečná.Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsánímnových akcií, splácených peněžitými vklady.Celkem bude upisováno 40 kusů, slovy čtyřicet kusů, novýchakcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějící namajitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy jedenostotisíc korun českých, a to za emisní kurz každé akcie100.000,-Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, tedy v celkovémemisním kursu 4,000.000,-Kč, slovy čtyři milióny. Emisní ážio jetedy nulové. Všechny tyto nové akcie budou v listinné podobě aveřejně neobchodovatelné.S využitím přednostního práva bude upisováno všech 40 kusů.slovy čtyřicet kusů, nových akcií znějících na majitele, každá ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy jedenosto tisíc korunčeských.Lhůta pro upsání nových akcií začíná běžet pátým dnem pozveřejnění informace představenstva o přednostním právu upsatnové akcie, které tak učiní po zapsání tohoto rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.Lhůta pro vykonání přednostního práva, to jest pro upsání akcií,činí dva týdny.Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti, to jest naadrese Praha 5, Churáňovská 2694/5, v pracovní dny v době od8.00 hod. do 16.00 hodinInformace o přednostním právu upsat nové akcie budepředstavenstvem oznámena v souladu s § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku bez zbytečného prodlení po zápisu tohoto rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříkuNa jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč lze upsat 4 nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.100% emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinnisplatit na účet společnosti INTERRA, a.s. vedený u Komerčníbanky a.s., pobočky Praha - Pohořelec, číslo účtu:4746600297/0100, ve lhůtě do 7 dnů po provedení úpisu.Správcem vkladu je společnost INTERRA, a.s., která při splacenívkladu vydá upisovateli písemné potvrzení, dle § 168 odst. 2obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů