Základní údaje

Sídlo

od 24.8.2006 Praha 1, Pštrossova 188/16, PSČ 11000

Historické adresy

9.4.1996 - 24.8.2006 Praha 1, Národní 18, PSČ 11691

Adresa z obchodního rejstříku

od 26.8.2013 Praha 1, Pštrossova, PSČ 11000

61058254

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

9. dubna 1996

Datová schránka

dmzguek

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3903

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.4.1996

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 22. září 2008 - 18. července 2013 : Valná hromada společnosti dne 5.9.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 9.587.500,- Kč, slovy devět milionů pět set osmdesát sedm tisíc pět set korun č... eských, a to prostřednictvím nepeněžitého vkladu pana PhDr. Rostislava Vondry, který je představován hodnotou nemovitostí, oceněnou znaleckými posudky soudního znalce pana Ing. Jaroslava Procházky ze dne 10. 9. 2007 číslo 288-30/07, 289-31/07, 291-33/07, 293-35/07, 294-36/07, 295-37/07 a 296-38/07. Uvedený znalec ocenil tržní cenu nemovitostí, vkládaných do základního kapitálu společnosti částkou 9.587.550,- Kč, slovy devět milionů pět set osmdesát sedm tisíc pět set padesát korun českých. Celková hodnota základního kapitálu společnosti bude tedy činit po zvýšení 10.587.500,- Kč, slovy deset milionů pět set osmdesát sedm tisíc pět set korun českých.Soudní znalec byl jmenován k vypracování znaleckých posudků usnesením Městského soudu v Praze číslo jednací 2 Nc 4845/2007-5,6 ze dne 9.8.2007.Nepeněžitý vklad, vkládaný do společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu představují tyto nemovitosti:1. Budova čp. 295 ? hotel Slavie, stojící na stavební parcele číslo 432 s venkovními úpravami, dále parcela číslo st. 432 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 634 m2, dále parcela číslo st. 433 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 29 m2 a parcela číslo 1688/2 ? ostatní plocha o celkové výměře 547 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 277 pro obec a katastrální území Horní Podluží u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, vše v hodnotě určené znalcem ve výši 3.149.430,- Kč, slovy tři miliony jedno sto čtyřicet devět tisíc čtyři sta třicet korun českých.2. Bytový dům čp. 313, stojící na parcele st. 449/1, dále objekt pro skladování zemědělských produktů, stojící st. 449/2 (v katastru nemovitostí je stavba zapsána jako ?jiná stavba?), to vše s venkovními úpravami a dále parcely st. 449/1 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 525 m2 a st. 449/2 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 406 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 519 pro obec a katastrální území Žatec u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, to vše v hodnotě určené znalcem ve výši 2.760.870,- Kč, slovy dva miliony sedm set šedesát tisíc osm set sedmdesát korun českých.3. Objekt pro skladování zemědělských produktů, stojící na parcele číslo st. 435/2 (v katastru nemovitostí je stavba zapsána jako ?jiná stavba?) a parcela číslo st. 435/2 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 325 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 519 pro obec a katastrální území Žatec u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, to vše v hodnotě určené znalcem ve výši 880.880,- Kč, slovy osm set osmdesát tisíc osm set osmdesát korun českých.4. Jedna polovina budovy čp. 1753 s garáží a venkovními úpravami, stojící na parcele číslo st. 1898, dále parcely st. 1898 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 104 m2 a parcely číslo 6713/3 ? zahrada o celkové výměře 326 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 1767 pro obec a katastrální území Žatec u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, to vše v hodnotě určené znalcem ve výši 696.560,- Kč, slovy šest set devadesát šest tisíc pět set šedesát korun českých.5. Parcela číslo st. 8/2 s venkovními úpravami - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 416 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 105 pro obec Radonice, katastrální území Vojnín u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov to vše v hodnotě určené znalcem ve výši 255.190,- Kč, slovy dvě stě padesát pět tisíc jedno sto devadesát korun českých.6. Jedna polovina rekreační chalupy číslo evidenční 2 se studnou a venkovními úpravami, stojící na parcele číslo st. 8/1, dále parcely číslo 8/1 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 395 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 84 pro obec Radonice, katastrální území Vojnín u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, to vše v hodnotě určené znalcem ve výši 1.015.150,- Kč, slovy jeden milion patnáct tisíc jedno sto padesát korun českých.7. Parcely číslo st. 59/1 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 790 m2, parcela číslo st. 59/2 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 54 m2, parcela st. 375 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 6 m2, parcela číslo 454 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 21 m2, parcela číslo st. 455 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 36 m2, parcela číslo 1687/1 ? ostatní plocha o celkové výměře 1438 m2, dále parcela číslo 1687/2 - ostatní plocha o celkové výměře 5009 m2, dále parcela číslo 1724/6 - ostatní plocha o celkové výměře 5511 m2, parcela číslo 874 ? ostatní plocha, dále parcela číslo 1842 - ostatní plocha o celkové výměře 553 m2 a parcela číslo 1861 ? vodní plocha o celkové výměře 102 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 277 pro obec a katastrální území Horní Podluží u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, to vše v hodnotě určené znalcem ve výši 829.470,- Kč, slovy osm set dvacet devět tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých.Určení, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.V souvislosti se zvýšením základního kapitálu budou upsány akcie v počtu 500, slovy pět set kusů, a to znějící na jméno, listinné, kmenové, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých na jednu akcii. --- Úpis uvedených akcií na zvýšení základního kapitálu je v souladu s důležitým zájmem společnosti, protože vkládané nemovitosti jsou dle písemné zprávy představenstva, předkládané valné hromadě pro společnost využitelné.Akcie budou upsány s využitím přednostního práva ve prospěch akcionáře obchodní společností R. Vondra spol. s r.o., se sídlem Křimov, část Krásná Lípa čp. 25, okr. Chomutov, identifikační číslo 482 91 196, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C, vložka 5038 a to v počtu 495, slovy čtyři sta devadesát pět kusů akcií a ve prospěch akcionáře PhDr. Rostislava Vondry v počtu 5, slovy pěti akcií. ---Nepeněžitý vklad shora specifikovaný bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na základě písemného prohlášení upisovatele dle § 6, odstavec 1 obchodního zákoníku, na jehož základě bude povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti bude vklad splacen.Lhůta pro upsání akcií se určuje nejdéle do 30, slovy třiceti dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro splacení akcií se určuje nejdéle do 30 slovy třiceti dnů od upsání akcií, přičemž počátek běhu této lhůty bude společností VHK, a.s.upisovateli oznámen písemně do týdne od právní moci usnesení o obsahu zápisu do obchodního rejstříku (zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu). Emisní kurz akcií se stanoví ve výši jmenovité hodnoty akcií, tj. ve výši 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
posunout dolů