Základní údaje

Historické adresy

1.7.2006 - 1.7.2009 Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000
17.10.2001 - 1.7.2006 Praha 8, Sokolovská 131/86, PSČ 18600
4.6.1998 - 17.10.2001 Praha 8, Sokolovská 86
13.5.1996 - 4.6.1998 Praha 1, Karlovo nám. 24

61058904

DIČ

Není plátce DPH

1.6.1996 - 1.7.2009

CZ61058904

Datum vzniku

13. května 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2009

Historické názvy

31.3.2005 - 1.7.2009

GTS NOVERA a.s.

13.11.1997 - 31.3.2005

Aliatel a.s.

13.5.1996 - 13.11.1997

ALIATEL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3988

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.8.2004 - 1.7.2009

5 474 340 000 Kč

28.7.2003 - 19.8.2004

3 272 120 000 Kč

22.5.2002 - 28.7.2003

2 807 130 000 Kč

22.6.2001 - 22.5.2002

2 807 120 000 Kč

21.3.2000 - 22.6.2001

1 310 150 000 Kč

7.12.1999 - 21.3.2000

930 050 000 Kč

22.10.1999 - 7.12.1999

810 000 000 Kč

7.10.1998 - 22.10.1999

810 000 000 Kč

20.3.1998 - 7.10.1998

214 960 000 Kč

13.5.1996 - 20.3.1998

88 960 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2009 - 1. července 2009 : Společnost GTS NOVERA a.s. byla zrušena bez likvidace s přechodem jejího jmění na nástupnickou společnost GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13... 0 00, IČ 284 92 170, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145533. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2006 - 1. července 2009 : Společnost GTS NOVERA a.s. je právním nástupcem společností: GTS Novera Contact, s.r.o., IČ 257 33 621, se sídlem Praha 3, Vinohradská 174, GTS Novera Next, s.r.o., IČ 256 83 691, ... se sídlem Praha 1, V Celnici 10, GTS Novera Tel, s.r.o., IČ 262 01 151, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, které byly zrušeny bez likvidace v souladu s ust. § 69 odst. 3 obchod. zák. z důvodu sloučení se společností GTS NOVERA a.s., jakožto společností nástupnickou. Na společnost přešlo jmění zanikajících společností. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2005 - 1. července 2009 : Společnost GTS NOVERA a.s. je právním nástupcem společností:- GTS CZECH, a.s., IČ 639 99 501- GTS Carrier Services /Czech/ s.r.o., IČ 257 82 797- KPNQwest Czechia s.r.o., IČ 485 38... 701, všechny se sídlem Praha 4, Hvězdova 1073/33, které byly zrušeny bez likvidace v souladu s ust. § 69 odst. 3 obch. zák. z důvodu sloučení se společností GTS NOVERA a.s. jakožto společností nástupnickou. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2004 - 5. listopadu 2004 : 1. Mimořádná valná hromada rozhodla dne 01.07.2004 o schválení zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.202.220.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto... částku.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 220.222 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude 10.000,- Kč. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti.3. Nové akcie budou akcionáři upsány v dohodě akcionářů nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti, místnost č. 606. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady.4. Emisní kurz nových akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií, tj. 10.000,- Kč. Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií peněžitým vkladem, a to na účet společnosti vedený u Commerzbank AG, pobočka Praha, číslo účtu 10146951/6200 ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií.5. Připouští se možnost započtení pohledávek společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií proti peněžitým pohledávkám akcionářů upisujících nové akcie, a to i pohledávek ke dni uzavření dohody o započtení dosud nesplatných, vyplývajících z následujících titulů a v následující výši:- RWE Com Geschäftsführungs-GmbH - Úvěrová smlouva o poskytnutí dlouhodobého úvěru uzavřená mezi Aliatel, a.s. a COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha dne 22. února 2002 a Trojstranná dohoda uzavřená mezi Aliatel, a.s., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha a RWE Com Geschäftsführungs-GmbH dne 29. června 2004 (865.440.000,- Kč)- Jihočeská energetika, a.s. - dluhopisy ISIN: CZ0003501280 (300.040.000,- Kč),- Jihomoravská energetika, a.s. - dluhopisy ISIN: CZ0003501280 (300.040.000,- Kč),- Západočeská energetika, a.s. - dluhopisy ISIN: CZ0003501280 (300.040.000,- Kč),- Severomoravská energetika, a.s. - dluhopisy ISIN: CZ0003501280 (348.040.000,- Kč),- Severočeská energetika, a.s. - smlouva o půjčce ze dne 13.04.2001, smlouva o půjčce ze dne 04.10.2001, smlouva o půjčce ze dne 13.11.2001 a smlouva o půjčce ze dne 10.12.2001 (44.310.000,- Kč),- Pražská energetika, a.s. - smlouva o půjčce ze dne 13.04.2001 a smlouva o půjčce ze dne 19.11.2001 (44.310.000,- Kč).Jednotlivé dohody o započtení příslušných pohledávek budou uzavřeny v den podpisu dohody akcionářů podle bodu 3. tohoto usnesení, popř. ve lhůtě třiceti dní ode podpisu dohody akcionářů podle bodu 3. tohoto usnesení, a to na základě návrhu vypracovaného společností.Emisní kurz akcií, který nebude uhrazen započtením, musí být splacen v souladu s bodem 4 tohoto usnesení.6. Mimořádná valná hromada pověřuje představenstvo k provedení přijatého usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 2002 - 28. července 2003 : 1. Řádná valná hromada schvaluje dne 27.9.2002 zvýšenízákladního kapitálu společnosti Aliatel a.s. o částku464.990.000,-Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tutočástku.2.... Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchzaknihovaných kmenových akcií o celkovém počtu 46.499 kusůznějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akciíčiní 10.000,-Kč.3. Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodemtohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financováníspolečnosti a stabilizace finanční situace společnosti.4. Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářůpodle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve zněnípozdějších předpisů. Emisní kurs akcií činí 10.000,-Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.5. Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů ve lhůtěpočínající dnem právní moci zápisu tohoto usnesení řádné valnéhromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Aliatel a.s.do obchodního rejstříku a končící uplynutím 1 měsíce ode dnepočátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti, místnost č.606 (sekretariát generálního ředitele). Počátek běhu lhůty kúpisu akcií bude akcionářům oznámen písemně.6. Každý upisovatel je povinen při upsání akcií splatit 100%emisního kursu jím upsaných akcií, a to na účet společnostiAliatel a.s. vedený u Commerzbank AG,pobočka Praha, číslo účtu10146951/6200.7. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávekakcionářů vůči společnosti Aliatel a.s. proti pohledávce nasplacení emisního kursu akcionáři upsaných akcií. Peněžitépohledávky akcionářů vyplývají z těchto smluv o půjčkách:- RWE Com GmbH & Co. oHG - smlouva ze dne 14.2.2001(6.000.000,-Kč)- RWE Com GmbH & Co.oHG - smlouva ze dne 27.8.2002(180.000.000,-Kč)- Jihomoravská energetika,a.s.-smlouva ze dne 13.4.2001(1.560.000,-Kč)- Jihomoravská energetika,a.s.-smlouva ze dne 27.8.2001(46.500.000,-Kč)- Severomoravská energetika,a.s.-smlouva ze dne 13.4.2001(1.560.000,-Kč)- Severomoravská energetika,a.s.-smlouva ze dne 27.8.2001(46.500.000,-Kč)- Západočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 28.5.2001(1.560.000,-Kč)- Západočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 4.10.2001(15.500.000,- Kč)- Západočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 13.11.2001(15.500.000,-Kč)- Západočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 11.12.2001(15.500.000,-Kč)- Jihočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 10.12.2001(48.060.000,-Kč)- Pražská energetika,a.s.-smlouva ze dne 19.1.2001(8.570.000,-Kč)- Pražská energetika,a.s.-smlouva ze dne 22.1.2001(8.570.000,-Kč)- Pražská energetika,a.s.-smlouva ze dne 14.2.2001(8.570.000,-Kč)- Pražská energetika,a.s.-smlouva ze dne 13.4.2001(20.000.000,-Kč)- Pražská energetika,a.s.-smlouva ze dne 19.11.2001(42.000.000,-Kč)- Severočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 16.1.2001(17.140.000,-Kč)- Severočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 14.2.2001(8.570.000,-Kč)- Severočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 14.4.2001(20.000.000,-Kč)- Severočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 4.10.2001(14.000.000,-Kč)- Severočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 13.11.2001(14.000.000,-Kč)- Severočeská energetika,a.s.-smlouva ze dne 10.12.2001(14.000.000,-Kč)tj. CELKEM 553.600.000,-Kč8. Smlouvy o započtení pohledávek dle bodu 7. tohoto rozhodnutívalné hromady budou uzavřeny v den podpisu dohody akcionářůuvedené pod bodem 4. tohoto rozhodnutí valné hromady. Emisníkurs akcií, který nebude uhrazen započtením, musí být splacen vsouladu s bodem 6. tohoto rozhodnutí valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2002 - 22. května 2002 : 8. smlouvy o započtení pohledávek dle bodu 7. tohoto rozhodnutívalné hromady budou uzavřeny v den podpisu dohody akcionářůuvedené pod bodem 4. tohoto rozhodnutí valné hromady. Emis... níkurs akcií, který nebude uhrazen započtením, musí být splacen vsouladu s bodem 6. tohoto rozhodnutí valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2002 - 22. května 2002 : 7. připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionářeRWE Com vůči společnosti Aliatel a.s. proti pohledávce nasplacení emisního kursu tímto akcionářem upsaných akcií.Pen... ěžitá pohledávka akcionáře RWE Com vyplývá z Podřízenýchsmluv o půjčkách uzavřených dne 7.4.2000 (100.000.000,-Kč),30.6.2000 (140.000.000,-Kč), 30.11.2000 (120.000.000,-Kč),15.1.2001 (80.000.000,-Kč) a v 23.2.2001 (40.000.000,-Kč), tj. vcelkové výši 480.000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2002 - 22. května 2002 : 6. každý upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jímupsaných akcií, a to na účet společnosti Aliatel a.s. vedený uCommerzbank AG, pobočka Praha, číslo účtu 10146951/6200 ... do 5tipracovních dní ode dne právní moci zápisu tohoto usnesení řádnévalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Aliatela.s. do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2002 - 22. května 2002 : 5. novou akcii mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů dle §205 obch. zák. ve lhůtě končící uplynutím 1 měsíce od právnímoci kapitálu společnosti Aliatel a.s. do obchodního rejstř... íku.Místem úpisu je sídlo společnosti, místnost č. 606 (sekretariátgenerálního ředitele) zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2002 - 22. května 2002 : 4. nově emitovaná akcie bude upsána na základě dohody akcionářůpodle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, a to v souladu se smlouvou akcionář... ů.Emisní kurs akcie činí 115.940.375,26,-Kč za jednu akcii ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2002 - 22. května 2002 : 3. přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodemtohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financováníspolečnosti
 • 4. února 2002 - 22. května 2002 : 2. zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné novézaknihované kmenové akcie znějící na jméno. Jmenovitá hodnotanově upisované akcie činí 10.000,- Kč
 • 4. února 2002 - 22. května 2002 : 1. řádná valná hromada schvaluje dne 22.6.2001 zvýšenízákladního kapitálu společnosti Aliatel a.s. o částku10.000,-Kč, přičmež se nepřipouští upisování akcií nad tutočástku
 • 23. dubna 2001 - 22. června 2001 : 1. Mimořádná valná hromada schvaluje dne 28.2.2001 zvýšenízákladního kapitálu společnosti Aliatel a.s. o částku1.496.970.000,-Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nadtuto čás... tku.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchzaknihovaných kmenových akcií o celkovém počtu 149.697 kusůznějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akciíčiní 10.000,-Kč.3. Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodemtohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financováníspolečnosti a stabilizace finanční situace společnosti předprodejem akcií společnosti.4. Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářůpodle § 205 a § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. obchodnízákoník, ve znění pozdějších předpisů. Emisní kurs akcií činí10.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.5. Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů dlebodu 4. tohoto rozhodnutí ve lhůtě končící uplynutím 1 měsíce odprávní moci zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady ozvýšení základního kapitálu společnosti Aliatel a.s. doobchodního rejstříku. Místem uzavření shora uvedené dohodyakcionářů je sídlo společnosti, místnost č. 606 (sekretariátgenerálního ředitele).6. Každý upisovatel je povinen nejpozději ve lhůtě jednohoměsíce od data oznámení společnosti akcionářům o provedenízápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady do obchodníhorejstříku splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií, a tona účet společnosti Aliatel a.s. vedený u Commerzbank AG,pobočka Praha, číslo účtu 10146951/6200.7. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionářeRWE Com GmbH & Co. o HG vůči společnosti Aliatel a.s. protipohledávce na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsanýchakcií. Peněžitá pohledávka akcionáře RWE Com GmbH & Co. oHGvyplývá z Podřízených smluv o půjčkách uzavřených dne 7.4.2000(100.000.000,-Kč), 30.6.2000 (140.000.000,-Kč), 18.9.2000(120.000.000,-Kč), 30.11.2000 (120.000.000,-Kč), 15.1.2001(80.000.000,-Kč) a v 23.2.2001 (40.000.000,-Kč), tj. v celkovévýši 600.000.000,-Kč. Právo započetí RWE Com GmbH & Co. oHG jeomezeno na částku 120.000.000,-Kč.8. Smlouva o započtení pohledávek dle bodu 7. tohoto rozhodnutívalné hromady bude uzavřena ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohotorozhodnutí mimořádné valné hromady. Emisní kurs akcií, kterýnebude uhrazen započtením, musí být splacen v souladu s bodem 6.tohoto rozhodnutí valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 3. ledna 2000 - 21. března 2000 : 1. Mimořádná valná hromada schvaluje dne 17.12.1999 zvýšenízákladního jmění společnosti Aliatel a.s. o částku 380.100.000,-Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částk... u.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním novýchzaknihovaných kmenových akcií o celkovém počtu 38.010 kusůznějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akciíčiní 10.000,- Kč.3. Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodemtohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financováníspolečnosti.4. Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcinářůpodle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve zněnípozdějších předpisů. Emisní kurs akcií činí 10.000,- Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.5. Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů ve lhůtěpočínající dnem právní moci zápisu tohoto usnesení mimořádnévalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti Aliatela.s. do obchodního rejstříku a končící uplynutím 30 dnů ode dnepočátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti, místnost č.605 ( sekretariát generálního ředitele ).6. Každý upisovatel je povinen při upsání akcií splatit 30 %emisního kursu jím upsaných akcií, a to na účet společnostiAliatel a.s. vedený u Commerzbank AG, pobočka Praha, číslo účtu10146951/6200. Zbylou část emisního kursu upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit nejpozději do 29.2.2000. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1999 - 7. prosince 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje dne 22.9.1999a) zvýšení základního jmění společnosti Aliatel a.s. o částku120.050.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se... nepřipouští. Zvýšení základního jmění se uskuteční upsánímnových zaknihovaných kmenových akcií o celkovém počtu 12.005 ksznějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné nové akcie10.000,- Kč, a to peněžitými vklady,b) přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodemtohoto vyloučení je nutnost rozhodnout o další činnostispolečnosti v závislosti na výsledku výběrového řízení proprovoz veřejné mobilní telekomunikační sítě dle normy GSM ( GSM1800),c) nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle §205 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněnípozdějších předpisů s tím, že emisní kurs nové akcie se rovnájejí jmenovité hodnotě,d) nové akcie mohou akcionáři upsat ve lhůtě počínajícípatnáctým dnem po zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromadyo zvýšení základního jmění společnosti Aliatel a.s. doobchodního rejstříku a končící uplynutím tří měsíců ode dnepočátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti, místnost č.606 ( sekretariát generálního ředitele ) a upsat lze každýpracovní den v době od 9.00 do 16.00 hodin,e) každý upisovatel je povinen při upsání akcií splatit 100%jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, a to na účet společnostiAliatel a.s. vedený u Commerzbank AG, pobočka Praha, č. účtu10146951/6200. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 7. října 1998 : Mimořádná valná hromada společnosti Aliatel a.s. schvaluje dne6.4.1998 zvýšení základního jmění takto:1. Zvýšení základního jmění činí celkem 595,040.000,- Kč /slovy: pět set devad... esát pět milionů čtyřicet tisíc korunčeských /, a to upsáním nových akcií peněžitými vklady dleustanovení § 203 a násl. Obchodního zákoníkuNad tuto částku se zvýšení základního jmění nepřipouští.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 59504 /padesát devět tisíc pět set čtyři / kusy kmenových akcií,veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno v zaknihovanépodobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč / slovy: deset tisíckorun českých /, a to tak, že 27107 / slovy: dvacet sedm tisícjedno sto sedm / kusů akcií bude upsáno podle § 205 Obchodníholzákoníku dohodou akcionářů bez využití přednostního právastávajícími akcionáři a zbytek bude nabídnut konkrétnímuzájemci, tedy společnosti RWE Telliance Aktiengesellschaft,Gutenbergstrasse 3, 45128 Essen, Spolková republika Německo.Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč / slovy:deset tisíc korun českých / za jednu akcii pro stávajícíakcionáře a 13.487,- Kč / slovy: třináct tisíc čtyři staosmdesát sedm korun českýc / za jednu akcii pro konkrétníhozájemce3. Každý upisovat je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty acelé emisní ážio do 15 dnů ode dne úpisu, a to na účetspolečnosti Aliatel a.s., vedený u Komerční banky, a.s. centrumčs. účtu : 4445260217/0100. Zbývající částka musí být splacenopodle podnikatelského plánu společnosti, nejpozději však dojednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního jmění.4. Nové druhy akcií a upisování akcií nepeněžitými vklady se přitomto zvýšení základního jmění nepřipouštějí5. Lhůta pro úpis akcií v prvním kole počne běžet 15 dnů ponabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuusnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jměníspolečnosti, ve smyslu ustanovení § 203 Obchodního zákoníku doobchodního rejstříku a bude trvat 7 dnů. Všechny dohodouakcionářů neupsané akcie budou nabídnuty dle bodu 2. Lhůta proupisování v rámci druhého kola počne běžet v sídle společnostinásledující den po upsání dle ustanovení § 205 Obchodníhozákoníku a bude trvat 7 dnů. Výzva k upisování bude zveřejněnapředstavenstvem společnosti způsobem a ve lhůtách požadovanýchzákonem. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 1997 - 4. června 1998 : Zapisuje se dle ustanovení 203 odst. 4 obchodního zákoníkuusnesení valné hromady ze dne 26.6.1997 zvýšit základní jměníspolečnosti o 126.000.000,- Kč vydáním nových 12.600,- kusůa... kcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v zaknihovanépodobě. zobrazit více skrýt více
posunout dolů