93 940 tis. Kč

Zisk za rok 2008

2 550 601 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

29.1.2009 - 1.1.2014 Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19, PSČ 14021
26.1.2009 - 29.1.2009 Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19, okres Praha 10, PSČ 14021
24.9.2001 - 26.1.2009 Praha 10, Korunní 2456/98, PSČ 10100
28.1.1999 - 24.9.2001 Praha 10, Korunní 98, PSČ 10100
18.6.1997 - 28.1.1999 Praha 1, Rytířská 10, PSČ 11000
24.4.1996 - 18.6.1997 Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 11001

61059382

DIČ

Není plátce DPH

15.5.1996 - 1.1.2014

CZ61059382

Datum vzniku

24. dubna 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2014

Historické názvy

1.1.2008 - 1.1.2014

T-Systems Czech Republic a.s.

28.1.2004 - 1.1.2008

T-Systems PragoNet, a.s.

24.4.1996 - 28.1.2004

PRAGONET, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3938

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.9.2000 - 1.1.2014

251 300 000 Kč

16.9.1999 - 4.9.2000

165 300 000 Kč

21.5.1999 - 16.9.1999

165 300 000 Kč

23.6.1997 - 21.5.1999

138 300 000 Kč

24.4.1996 - 23.6.1997

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

1.1.2013 - 20.12.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Sirotkova 1242, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II

... více provozoven (celkem 20) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2014 - 1. ledna 2014 : V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, 19, PSČ 140 21, IČO: 610 59 382, zapsané v obc... hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3938 a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČO: 649 49 681, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3787. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se stala univerzálním právním nástupcem společnosti T-Systems Czech Republic a.s. a vstoupila tak do právního postavení společnosti T-Systems Czech Republic a.s. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 2008 - 1. ledna 2014 : Na společnost T-Systems Czech Republic a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti T-Systems Czech s.r.o., se sídlme Praha 4, Kloboučnická 1435/24, PSČ 140 0... 0, IČ: 256 42 928, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57425. zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2007 - 1. ledna 2014 : Společnost T-Systems PragoNet, a.s., se sídlem Praha 10, Korunní 2456/98, PSČ: 101 00, IČ: 610 59 382, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložk... a 3938, je právním nástupcem společnosti gedas ČR s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, TGM 840, PSČ: 293 01, IČ: 489 11 721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77653, která zanikla sloučením se společností T-Systems PragoNet, a.s. V rámci sloučení přešlo na společnost T-Systems PragoNet, a.s. jmění zanikající společnosti gedas ČR s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2007 - 1. ledna 2014 : společnost koupila na základě smlouvy o prodeji podniku s účinností ke dni 29.12.2006 podnik společnosti T-Systems Czech s.r.o., se sídlem Praha 4, Kloboučnická 1435/24, PSČ: 140 0... 0, IČ: 256 42 928, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57425 zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2001 - 1. ledna 2014 : Převoditelnost akcií je omezena. Převody akcií jsou podmíněnypředchozím souhlasem představenstva.
 • 22. prosince 2000 - 24. září 2001 : Převoditelnost akcií je omezena. Převody akcií podléhajípředchozímu souhlasu představenstva.
 • 7. září 1999 - 28. března 2001 : Valná hromada společnosti PRAGONET, a.s. se sídlem Praha 10,Korunní 98, IČ: 61059382 rozhodla na mimořádné valné hromaděkonané dne 19.7.1999 v sídle společnosti o zvýšení základníh... ojmění následovně:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 86 000 000,-Kč.2. Upisování akcií nad shora uvedenou částku navrhovanéhozvýšení základního jmění se nepřipouští.3. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 860 ks nových kmenovýchakcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč za jednu akcii,všech 860 ks nově upsaných akcií bude vydáno v zaknihovanépodobě.4. Přednostní právo stávajících akcionářů na upisování nových860 ks akcií se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního právaje důležitý zájem společnosti spočívající v kapitálovém posíleníspolečnosti, získání konektivity, získání nových produktů aslužeb, zlepšení provozních a obchodních postupů společnosti adosažení dlouhodobé konkurenceschopnosti na trhu přistoupenímstrategického partnera.5. Všechny nově upisované akcie v počtu 860 kusů budounabídnuty k upsání zájemci, který vzejde z výběrového řízení nastraregického partnera společnosti PRAGONET, a.s.Zásady výběrového řízení k výběru strategického partneraspolečnosti PRAGONET, a.s.:- výběrové řízení bude zahájeno 22.7.1999,- o vítězi výběrového řízení, kterým bude uchazeč, který seumístil na prvním místě, a o pořadí dalších uchazečů rozhodnevalná hromada společnosti na základě doporučení představenstva,- právo upsat nové akcie má vítěz výběrového řízení,- neupíše-li vítěz výběrového řízení nové akcie nebonesplatí-li emisní kurz ve stanovené lhůtě, má právoupsat nové akcie uchazeč, který se umístil jako druhýv pořadí,- uchazeč oprávněný upsat nové akcie je povinen splatitemisní kurz do sedmi dnů ode dne upsání nových akcií.6. Valná hromada ukládá představenstvu zajistit výběrové řízenína strategického partnera PRAGONET, a.s.7. Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnostiPRAGONET, a.s., Korunní 98, Praha 10. Lhůta pro upisování těchtoakcií je 10 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zápisu zvýšení základního jmění spo-lečnosti o 86 mil.Kč do obchodního rejstříku vedeného Krajskýmobchodním soudem v Praze. Emisní kurs nových akcií se buderovnat cenové nabídce vítěze výběrového řízení, kterému budounabídnuty k upsání nové akcie, případně cenové nabídceuchazeče, který se umístitl jako druhý v pořadí, bude-limít právo upisovat nové akcíe. Emisní kurs bude splacenpeněžitým vkladem.8. Upisovatel je povinen splatit v plné výši emisní kurs všechupsaných akcií do sedmi dnů od upsání 860 ks nových akcií naúčet společnosti vedený u Erste Bank Sparkassen (CR) a.s. sesídlem Václavské náměstí 56, Praha 1, č.ú. 42097007/4400. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 1999 - 15. září 1999 : Představenstvo obchodní společnosti PRAGONET, a.s. dne 3.12.1998rozhodlo na svém 36. jednání na základě pověření jedinéhoakcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady ze ... dne10.11.1998 ve smyslu ust. § 210 obchodního zákoníku po seznámeníse znaleckými posudky ing. Vítězslava Hálka ze dne 24.11.1998 aing. Tomáše Pětivokého ze dne 24.11.1998 a po konstatováníusnesení dozorčí rady společnosti PRAGONET, a.s. ze dne3.12.1998, kterým vyslovila souhlas se způsobem i výši oceněnínepeněžitého vkladu, o zvýšení základního jmění společnostiPRAGONET, a.s. takto:l. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 27.000.000,-Kč.2. Upisování akcií nad shora uvedenou částku navrhovanéhozvýšení základního jmění se nepřipouští.3. Zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním 270 ks novýchkmenových akcií, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě100.000,-Kč každá.Po provedení zvýšení základního jmění tak bude základní jměníspolečnosti činit 165.300.000,-Kč a bude rozděleno na 1.653 kusůkmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 100.000,-Kč každá. NOvě emitované akcie budou společností vydány v zaknihovanépodobě.4. Emisní kruz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovitéhodotě, emisní ážio je rovno nule.5. Přednostní právo stávajících akcionářů upsat část nových akcise vylučuje. Veškeré akcie budou nabídnuty k úpisu spoelčnostiDopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost, IČ: 0000 5866,se sídlem Praha 7, Bubenská l, s tím, že emisní kurz veškerýchnových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem - pohledávkou,kterou má Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, zaspolečností PRAGONET, a.s. z titulu smlouvy o pronájmu částidrážní stavby ze dne 9.11.1998. Podle této smlouvy je PRAGONET,a.s. povinen zaplatit společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost, částku 27.000.000,-Kč splatnou do 31.3.1999.Emisní kurz akcií bude splacen dnem činnosti smlouvy opostoupení pohledávky ve výši 27.000.000,-Kč, kterou uzavřespolečnost PRAGONET, a.s. jako postupník a Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost, jako postupitel.6. Předmět nepeněžitého vkladu, tj. pohledávka ve výši27.000.000,-Kč, byl oceněn znalcem ing. Vítězslavem Hálkemznaleckým posudkem ze dne 24.11.1998 a znalcem ing. TomášemPětivokým ze dne 24.11.1998. Oba znalci dospěli ke shodnémuzávěru, tj. ocenili předmět nepeněžitého vkladu částkou27.0000.000,-Kč.7. Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, je v případěakceptace nabídky k úpoisu povinna upsat akcie do 1 měsíce odprávní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze ozápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku ve sídle společnosti PRAGONET, a.s.,Korunní98, Praha 10.8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz všech jímupsaných akcií do šesti měsíců od upsání akcií.9. Po splacení emisních kurzů upsaných akcií podá společnostPRAGONET,a.s. návrh na zápis nové výše základního jmění doobhchodního rejstříku.10. Společnost PRAGONET, a.s. oznámí Středisku cenných papířů,že budou vydány akcie popsané v bodě 3., a po právní mocirozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu nové výšezákladního jmění do obchodního rejstříku dá příkaz k vydáníakcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. června 1997 - 23. června 1997 : zapisuje se úmysl zvýšit základní jmění společnosti dle ust.§203 odst.4 obchodního zák. o 136 300 000 Kč, a to bezvýzvy k upisování akcií
posunout dolů