Trendy

83 483 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-46 800 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

48 924 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.10.2016 Na Hradbách 1300/17, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Historické adresy

29.1.2003 - 11.10.2016 Liberec, Na Hradbách 1300, PSČ 46001
31.5.1994 - 29.1.2003 Liberec, Na hradbách 1300

61326461

DIČ

od 1.1.1996

CZ61326461

Datum vzniku

31. května 1994

Datová schránka

ydwd3un

Historické názvy

31.5.1994 - 10.11.1995

FC SLOVAN VRATISLAV WSK LIBEREC a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 593

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.9.2014

25 115 600 Kč

Historické jmění

18.9.2004 - 30.9.2014

251 156 000 Kč

3.11.1999 - 18.9.2004

51 156 000 Kč

2.3.1998 - 3.11.1999

1 156 000 Kč

31.5.1994 - 2.3.1998

1 156 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

950920257 / 0100

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 026169VPA) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. září 2014 : Dne 26.6.2014 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu následovně:Snižuji základní kapitál společnosti o částku 226.040.400,- Kč (slovy dvě Dne 26.6.2014 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu následovně:Snižuji základní kapitál společnosti o částku 226.040.400,- Kč (slovy dvě... stě dvacet šest milionů čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých) ze současné výše 251.156.000,- Kč (slovy dvě stě padesát jeden milion jedno sto padesát šest tisíc korun českých) na novou výši 25.115.600,- Kč (slovy dvacet pět milionů jedno sto patnáct tisíc šest set korun českých).Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií 1.000.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč, dosavadní jmenovitá hodnota akcií 100.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií 1.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 100,- Kč.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty společnosti z minulých let, když tato ztráta činí ke dni přijetí tohoto rozhodnutí celkem 249.019.122,93,- Kč. Tato ztráta bude snížena o částku 226.040.400,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu tak bude celá použita přímo na částečnou úhradu ztráty společnosti z minulých let, a to vypořádáním přímo s účtem 429100 Neuhrazená ztráta minulých let.V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře společnosti.Dosavadní listinné akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách (resp. hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují) budou vyměněny za akcie (resp. hromadné akcie) o nových jmenovitých hodnotách a následně zničeny. Lhůta pro předložení listinných akcií (resp. hromadných listin) o dosavadních jmenovitých hodnotách pro účely jejich výměny za akcie (resp. hromadné akcie) o nových jmenovitých hodnotách činí 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 2014 - 11. října 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 30. září 2014 - 11. října 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 2. března 1998 - 30. září 2014 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Převod akcií je vázán na předchozí písemný souhlaspředstavenstva akciové společnosti (čl. 6 stanov).
  • 22. října 2003 - 18. září 2004 : Řádná valná hromada společnosti rozhodla na svém jednání konané dne 14.5.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií společnosti takto:-základní kapitál spo... lečnosti se zvyšuje o částku 200.000.000,-Kč(slovy:dvěstěmilionů korun českých),přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti,tj. nad částku 200.000.000,-Kč(slovy:dvěstěmilionů korun českých) se nepřipouští.-základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 200 ks(slovy:dvouset kusů)kmenových akcií na jméno,v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy:Jedenmilion korun českých),jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 200.000.000,-Kč(slovy:Dvěstěmilionů korun českých).-všichni akcionáři společnosti se ve smyslu ust.§ 204a odst.7 obchodního zákoníku plně vzdali přednostního práva na upsání nových akcií společnosti.-všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem,kterým je akciová společnostPRECIOSA,a.s.,IČ 00012556 se sídlem Jablonec nad Nisou,Opletalova čp.3197,PSČ 466 67;úpis akcií se pak bude konat na adrese sídla společnosti PRECIOSA,a.s.,přičemž lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanovuje na 14(slovy čtrnáct )dní a počne běžet den bezprostředně následující po dni,kdy předem určený zájemce obdrží od společnosti pravomocné pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií;doručením těchto podkladů bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií;emisní kurz každé takto upisované akcie se pak stanovuje na 1.000.000,-Kč(slovy:Jedenmilion korun českých).-připouští se započtení splatné peněžité pohledávky předem určeného zájemce-společnosti PRECIOSA,a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií;započítávaná pohledávka předem určeného zájemce vznikla ze smlouvy o úvěrové lince a její výše včetně příslušenství činí ke dni konání této valné hromady 200.103.264,27(slovy:Dvěstěmilionůjednostotřitisíce dvěstěšedesátčtyři korun českých a dvacetsedm haléře) s tím,že pohledávka předem určeného zájemce je až do jejího úplného splacení dále úročena smluvním úrokem ve výši 140% (slovy jednostočtyřicet procent)diskontní sazby ČNB,přičemž jeho výše se mění v závislosti na vývoji diskontní sazby;oproti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií se však započte pouze částka ve výši 200.000.000,-Kč(slovy Dvěstěmilonů korun českých).-dohoda o započtení mezi společnostmi PRECIOSA,a.s. a FC SLOVAN LIBEREC a.s. musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku;emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. zobrazit více skrýt více
  • 2. prosince 1998 - 3. listopadu 1999 : Usnesení valné hromady:- zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 50,000,000,-Kč, (slovy Padesátmilionů korun českých) na celkové výslednézákladní jmění ve výši 51,156,000,- ... Kč s určením, že upisováníakcií nad částku 50,000,000,- Kč se nepřipouští,- základní jmění se zvyšuje upsáním 500 (slovy Pětset) kusůnových kmenových akcií v listinné podobě na jméno, veřejněneobchodovatelných o jměnovité hodnotě jedné akcie 100,000,- Kč(slovy Jednostotisíc korun českých),- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205obchodního zákoníku,- emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100,000,- Kč(Jednostotisíc korun českých) a je splatný nejpozději do jednohoměsíce ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku formou složení peněžitého vkladu 50,000,000,- Kč(slovy Padesátmilionů korun českých) na bankovní účetspolečnosti u Komerční banky a.s. pobočka Liberec č.950920257/0100,- úpis akcií bez využití přednostního práva lze vykonat v sídlespolečnosti ve lhůtě 7 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů