Základní údaje

Sídlo

od 22.10.2013 Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Historické adresy

11.7.2002 - 22.10.2013 Praha 6, Na dlouhém lánu č.p.508, PSČ 16000
14.7.2001 - 11.7.2002 Praha 1,PSČ: 110 00 , Hradební 768/9 ( vchod Řásnovka 12)
21.3.1996 - 14.7.2001 Praha 2, Blanická 10
23.6.1995 - 21.3.1996 Praha 1, Králodvorská 16
1.7.1994 - 23.6.1995 Ústí nad Labem, Velká Hradební 484/2

61328464

DIČ

od 1.10.2011

CZ61328464

Datum vzniku

1. července 1994

Datová schránka

q23e43v

Historické názvy

21.3.1996 - 6.3.2003

Pojišťovna UNIVERSAL, a.s.

1.7.1994 - 21.3.1996

Pojišťovna TERCIER ,a.s.

1.7.1994 - 26.9.1995

Pojišťovna TERCIER, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3314

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.9.2012

275 000 000 Kč

Historické jmění

17.2.2012 - 25.9.2012

275 000 000 Kč

10.4.2008 - 17.2.2012

250 000 000 Kč

21.9.2007 - 10.4.2008

250 000 000 Kč

15.5.2004 - 21.9.2007

144 000 000 Kč

27.1.2004 - 15.5.2004

133 782 000 Kč

24.11.1997 - 27.1.2004

250 000 000 Kč

15.9.1997 - 24.11.1997

250 000 000 Kč

12.2.1996 - 15.9.1997

200 000 000 Kč

23.6.1995 - 12.2.1996

106 000 000 Kč

1.7.1994 - 23.6.1995

72 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 26.10.2016

134694052 / 0300

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 33) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 22. srpna 2002 : Doručením pravomocného rozhodnutí Ministerstva financíč.j.324/38640/2002 ze dne 14.5.2002 o ukončení nucené správy vPojišťovně UNIVERSAL, a.s., dne 17.5.2002 byla nucená správa vPo Doručením pravomocného rozhodnutí Ministerstva financíč.j.324/38640/2002 ze dne 14.5.2002 o ukončení nucené správy vPojišťovně UNIVERSAL, a.s., dne 17.5.2002 byla nucená správa vPo...jišťovně UNIVERSAL, a.s. ukončena. zobrazit více skrýt více
 • 16. ledna 2002 : Na základě rozhodnutí Ministerstva financí č.j.324/127928/2000/R ze dne 12.4.2001, které nabylo právní moci dne11.9.2001, byla v Pojišťovně UNIVERSAL, a.s., se sídlem Praha 1,Hrade Na základě rozhodnutí Ministerstva financí č.j.324/127928/2000/R ze dne 12.4.2001, které nabylo právní moci dne11.9.2001, byla v Pojišťovně UNIVERSAL, a.s., se sídlem Praha 1,Hrade...bní 768/9 (vchod Řásnovka 12), zavedena nucená správa anuceným správcem byl jmenován ing. Zdeněk Petříček, r.č.650720/1844, bytem Praha 9, Kukelská 904/3. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 - 6. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 3. července 2014 - 6. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 7. září 2011 - 22. října 2013 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu:1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je rychlé posílení vlastních zdrojů2) Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o... částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na 275.000.000,- Kč (slovy: na dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet: 25.000 ks, jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové, forma: na majitele, podoba: zaknihovaná, emisní kurs: 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Žádná nově emitovaná akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem.4) Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Důvodem je rychlé posílení vlastních zdrojů pojišťovny.5) Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - Edwardu Poberezkinovi, bytem 48 Charlston Boulevard, Toronto, Ontario - který může upsat všech 25.000 ks nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, formě na majitele, zaknihované podobě za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době mezi 8.00 (osmi) hod. do 16.00 (šestnácti) hod. Se zájemcem bude sepsána smlouva o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání nových akcií je 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od jeho podání. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu 244116392/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to tak, že 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2011 - 7. září 2011 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu:1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je rychlé posílení vlastních zdrojů2) Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o... částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na 275.000.000,- Kč (slovy: na dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští.3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet: 25.000 ks, jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové, forma: na majitele, podoba: zaknihovaná, emisní kurs: 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Žádná nově emitovaná akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem.4) Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Důvodem je rychlé posílení vlastních zdrojů pojišťovny.5) Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - Edwardu Poberezkinovi, bytem 48 Charlston Boulevard. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době mezi 8.00 (osmi) hod. do 16.00 (šestnácti) hod. Se zájemcem bude sepsána smlouva o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání nových akcií je 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od jeho podání. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu 244116392/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to tak, že 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 2011 - 7. září 2011 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu:1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční posílení společnosti.2) Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o č... ástku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na 275.000.000,- Kč (slovy: na dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští, a to s omezením do 25.000.000,- Kč (slovy: dvaceti pěti milionů korun českých), celkem tedy na konečných 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo.3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet: 25.000 ks, jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové, forma: na majitele, podoba: zaknihovaná, emisní kurs: 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Žádná nově emitovaná akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem.4) Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Důvodem je rychlé posílení vlastních zdrojů pojišťovny.5) Všechny akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Každý zájemce může upsat všech 25.000 ks (slovy: dvacet pět tisíc kusů) nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), ve formě na majitele, v zaknihované podobě, za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování bez přednostního práva proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 (osmi) hod. do 16.00 (šestnácti) hod. Lhůta pro upsání nových akcií je 1 (slovy: jeden) měsíc od oznámení zapsání usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku.6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu 244116392/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to tak, že 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 2007 - 1. června 2011 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti:1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční posílení společnosti.2) Základní kapitál se zvyšuje vydáním nový... ch akcií o částku 106,000.000,- Kč, slovy: jedno sto šest milionů korun českých na 250,000.000,- Kč, slovy: na dvě stě padesát milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se rovněž upisování akcií nepeněžitými vklady.3) Počet , jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet: 250.000, jmenovitá hodnota: 424,- Kč, druh: kmenové, forma: na majitele, podoba: zaknihovaná, emisní kurs - 424,- Kč za jednu akcii. Všechny nově emitované akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry.4) Každý stávající akcionář má přednostní právo na úpis akcií. Lhůta pro využití přednostního práva je čtrnáct (14) dnů a začíná běžet desátým (10) dnem po zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku. Společnost uveřejní výzvu k upisování akcií do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou při výkonu přednostního práva na upisování akcií upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 576,- Kč jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 424,- Kč, formě na majitele, zaknihované podobě za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 424,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií je v souladu s ust. § 204a odst. 4 obchodního zákoníku den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, což je desátý (10) den po zveřejnění informace přednostním právu v Obchodním věstníku. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Počátek lhůty k úpisu bude akcionářům oznámen rovněž doporučeným dopisem na adresu jejich sídla či bydliště.5) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Ironside Limited se sídlem 21, Regent House, Bisazza Street, Sliema SLM 15, Maltská republika (dále též jen "zájemce"), který může upsat všech 250.000 nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 424,- Kč, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 424,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování bez přednostního práva proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. ve lhůtě tří (3) měsíců, která začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Se zájemcem bude sepsána smlouva o úpisu akcií s odkládací podmínkou účinnosti úpisu na pravomocném rozhodnutí České národní banky, kterým Česká národní banka vysloví dle § 11 zák. č. 363/1999 Sb. souhlas s nabytím účasti upisovatele ve společnosti. Do splnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy o upsání akcií se upisovatel nestane vlastníkem upsaných akcií ve společnosti. Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií bude zájemci poskytnuta lhůta třicet (30) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií při současném respektování tří (3) měsíční lhůty uvedené shora. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen současně se zasláním návrhu smlouvy. Počátek lhůty k úpisu oznámí zájemci představenstvo společnosti doporučeným dopisem na adresu jeho právního zástupce advokátní kanceláře Mgr. Ing. Ivo Hala, Čelakovského sady 443/10,120 00 Praha 2.6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu 213152737/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to tak, že 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 2007 - 4. května 2007 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti:1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční posílení společnosti.2) Základní kapitál se zvyšuje vydáním nový... ch akcií o částku 106,000.000,- Kč, slovy: jedno sto šest milionů korun českých na 250,000.000,- Kč, slovy: na dvě stě padesát milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se rovněž upisování akcií nepeněžitými vklady.3) Počet , jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet ? 250.000, jmenovitá hodnota ? 424,- Kč, druh ? kmenové, forma ? na majitele, podoba ? zaknihovaná, emisní kurs - 424,- Kč za jednu akcii. Všechny nově emitované akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry.4) Každý stávající akcionář má přednostní právo na úpis akcií. Lhůta pro využití přednostního práva je čtrnáct (14) dnů a začíná běžet desátým (10) dnem po zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku. Společnost uveřejní výzvu k upisování akcií do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou při výkonu přednostního práva na upisování akcií upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 424,- Kč, formě na majitele, zaknihované podobě za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 424,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií je v souladu s ust. § 204a odst. 4 obchodního zákoníku den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, což je desátý (10) den po zveřejnění informace přednostním právu v Obchodním věstníku. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Počátek lhůty k úpisu bude akcionářům oznámen rovněž doporučeným dopisem na adresu jejich sídla či bydliště.5) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Ironside Limited se sídlem 21, Regent House, Bisazza Street, Sliema SLM 15, Maltská republika (dále též jen ?zájemce?), který může upsat všech 250.000 nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 424,- Kč, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 424,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování bez přednostního práva proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. ve lhůtě tří (3) měsíců, která začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Se zájemcem bude sepsána smlouva o úpisu akcií s odkládací podmínkou účinnosti úpisu na pravomocném rozhodnutí České národní banky, kterým Česká národní banka vysloví dle § 11 zák. č. 363/1999 Sb. souhlas s nabytím účasti upisovatele ve společnosti. Do splnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy o upsání akcií se upisovatel nestane vlastníkem upsaných akcií ve společnosti. Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií bude zájemci poskytnuta lhůta třicet (30) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií při současném respektování tří (3) měsíční lhůty uvedené shora. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen současně se zasláním návrhu smlouvy. Počátek lhůty k úpisu oznámení zájemci představenstvo společnosti doporučeným dopisem na adresu jeho právního zástupce advokátní kanceláře Mgr. Ing. Ivo Hala, Čelakovského sady 443/10,120 00 Praha 2.6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu 213152737/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to tak, že 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 13. srpna 2003 - 27. ledna 2004 : Rozsah snížení: o částku 116.218.000,-Kč na novou výši základního kapitálu 133.782.000,-Kč.Způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty ka... ždé akcie z 1.000,-Kč na 535,128,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 13. srpna 2003 - 27. ledna 2004 : Důvod snížení: úhrada celkové ztráty z hospodaření společnosti minulých let, vykázána k datu 31.1.2001 a snížená o dosažený hospodářský výsledek roku 2001. Částka, odpovídající sn... ížení základního kapitálu bude použita podle ust. § 211 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku k úhradě ztráty z hospodaření společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 13. srpna 2003 - 27. ledna 2004 : Snižuje se základní kapitál společnosti na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky za účelem úhrady neuhrazené ztráty společnosti za minulá období. Základní kapitál... společnosti se snižuje z dosavadních 250.000.000,-Kč o částku 116.218.000,-Kč na 133.782.000,-Kč tím způsobem, že jmenovitá hodnota 250.000 ks akcií se v souladu s ustanovením § 213 odst. 3 a § 213a odst. 3 obchodního zákoníku snižuje z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000,-Kč na jednu akcii na jmenovitou hodnotu jedné akcie 535,128 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2001 - 11. července 2002 : 1. Čáska,o níž má být základní kapitál zvýšen:100,000.000,- Kč ( slovy: stomiliónů korun českých). Nad tutočástku se upisováním akcií nepřipouští. Nepřipouští seupisování akcií nep... eněžitými vklady.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kursupisovaných akcií:počet: 500.000 ksjmenovitá hodnota: 200,- Kč/ 1 akciedruh: kmenovéforma: na majitelepodoba: zaknihovanéemisní kurs akciev obou kolech: 200,- Kč3. Lhůta pro upsání nových akcií:Úpis proběhne ve dvou kolech1. kolo - bude upsáno s využitím přednostního práva akcionářů.Lhůta začne běžet 41. dnem od právní moci zápisu záměru zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a bude trvat 14 dnů,a to vždy v pracovní dny od 8.00 do 10.00 hodin. Lhůta prooznámení počátku úpisu akcií s přednostním právem bude oznámenav Hospodářských novinách a Obchodním věstníku. Emisní kurs akciebude 200,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou upsány ve druhém kole.2. kolo - všechny zbývající akcie budou upsány zájemci z okruhustávajících akcionářů dle § 203 odst. 2 písm. d) Obchodníhozákoníku. Lhůta pro úpis akcií začíná běžet 56. dnem po právnímoci zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku a trvá 14 dnů, a to vždy v pracovní dny od 8.00 do10.00 hodin. Lhůta pro úpis 2. kola bude rovněž oznámena vHospodářských novinách a Obchodním věstníku.Na jednu stávající akcii lze upsat 2 nové akcie.4. Místem úpisu v obou kolech je Praha 1, Hradební 768/9 ( vchodŘásnovka 12).5. Účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit emisníkurs upsaných akcií:J & T Banka Praha , Praha 8, č. účtu: 0002066740/5800.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva dle § 204a odst.2 písm. d) Obch. zákoníku je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé/ první den lhůty pro upisování/.6. Upis zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2001 - 11. července 2002 : Usnesení náhradní valné hromady konané dne 29. března 2001 ozvýšení základního kapitálu společnosti Pojištovna UNIVERSAL,a.s.
 • 19. prosince 2000 - 14. července 2001 : .
 • 24. ledna 2000 - 19. prosince 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14. října 1999 o zvýšenízákladního jmění:1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno:50 mil. Kč s tím, že se připouští úpis nad tuto část... ku až dovýše 150 mil. Kč. O konečné částce zvýšení základního jměnírozhodne představenstvo společnosti.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:- počet: 250 000 ks s možností úpisu až 750 000 ks- jmenovitá hodnota: 200,-Kč/1 akcie- druh: kmenové- forma: na majitele- podoba: zaknihované3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíupisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění :- místo pro vykonání přednostního práva : Praha 2, Blanická 10- lhůta pro vykonání přednostního práva: začíná běžet 15. dnempo zápisu záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříkua trvá 15 dnů, a to vždy v pracovní dny od 8.00 do 10.00 hodin- rozhodný den pro uplatnění přednostního práva:15. den po zápisu záměru zvýšit základní jmění do obchodníhorejstříku- na jednu dosavadní akcii lze upsat až 3 nové akcie- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva:* kmenové, zaknihované akcie na majitele o jmenovité hodnotě200,- Kč a emisním kursem 200,- Kč.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou upsány na základě veřejné výzvy k upisování akcií zatěchto podmínek.Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva: - upisovací místo: Praha 2, Blanická 10- lhůta pro upsání akcií: 120 dnů od skončení lhůty provykonání přednostního práva- emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotěupisovaných akcií ve výši 200,- Kč.    5. Účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit emisníkurs upsaných akcií:Investiční a Poštovní banka Praha 1č. účtu 134 694 052/5100       6. Upisovatel je povinen splatit jmenovitou hodnotu všechupsaných akcií nejpozději do jednoho kalendářního týdne odjejich upsání. 7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.     8. Po zápisu změny výše základního jmění v obchodním rejstříkubude podána žádost na Komisi pro cenné papíry o povoleníveřejné obchodovatelnosti nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 2000 - 24. ledna 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14. ledna 1999 o zvýšenízákladního jmění:1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno:50 mil. Kč s tím, že se připouští úpis nad tuto část... ku až dovýše 150 mil. Kč. O konečné částce zvýšení základního jměnírozhodne představenstvo společnosti.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:- počet: 250 000 ks s možností úpisu až 750 000 ks- jmenovitá hodnota: 200,-Kč/1 akcie- druh: kmenové- forma: na majitele- podoba: zaknihované3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíupisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění :- místo pro vykonání přednostního práva : Praha 2, Blanická 10- lhůta pro vykonání přednostního práva: začíná běžet 15. dnempo zápisu záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříkua trvá 15 dnů, a to vždy v pracovní dny od 8.00 do 10.00 hodin- rozhodný den pro uplatnění přednostního práva:15. den po zápisu záměru zvýšit základní jmění do obchodníhorejstříku- na jednu dosavadní akcii lze upsat až 3 nové akcie- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva:* kmenové, zaknihované akcie na majitele o jmenovité hodnotě200,- Kč a emisním kursem 200,- Kč.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou upsány na základě veřejné výzvy k upisování akcií zatěchto podmínek.Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva: - upisovací místo: Praha 2, Blanická 10- lhůta pro upsání akcií: 120 dnů od skončení lhůty provykonání přednostního práva- emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotěupisovaných akcií ve výši 200,- Kč.    5. Účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit emisníkurs upsaných akcií:Investiční a Poštovní banka Praha 1č. účtu 134 694 052/5100       6. Upisovatel je povinen splatit jmenovitou hodnotu všechupsaných akcií nejpozději do jednoho kalendářního týdne odjejich upsání. 7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.     8. Po zápisu změny výše základního jmění v obchodním rejstříkubude podána žádost na Komisi pro cenné papíry o povoleníveřejné obchodovatelnosti nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 1999 - 24. ledna 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14. ledna 1999 o zvýšenízákladního jmění:1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno:minimálně o 50.000.000,-Kč2. Počet, jmenovitá hodnot... a, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:- počet: minimálně 50.000 ks- jmenovitá hodnota: 1.000,-Kč/1 akcie- druh: kmenové- forma: na majitele- podoba: listinné3. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií vesmyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ( vplatném znění ) z důvodu zásadního přínosu nového zájemce proposílení stability společnosti. Dalším významným důvodem je, žezájemce přinese know how z řízení společností, přispěje kezlepšení image společnosti a upevnění její pozice na trhu.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání osobě zájemce, který bude vybránpředstavenstvem společnosti ve lhůtě do 28. února 1999.Pravidla pro výběr osoby zájemce:- bude se jednat o osobu, která nebude jen pasívním investorem,ale bude se podílet na rozvoji podnikání, do kterého investuje,- bude se jednat o osobu, která přinese know how z řídící amarketingové strategie,- bude se jednat o osobu, která svými zkušenostmi přispěje krozvoji obchodních aktivit společnosti.5. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva:- upisovací místo: Praha 2, Blanická 10- lhůta pro upsání akcií: do devadesáti dnů po zápisu usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Lhůta počíná běžet dnem zápisu usnesení mimořádnévalné hromady do obchodního rejstříku.- emisní kurs: 1.000,-Kč6. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnotyupsaných akcií nejpozději do tří kalendářních měsíců ode dneúpisu akcií a zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho rokuode dne úpisu akcií.7. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisníkurs upsaných akcií:Investiční a Poštovní banka, a.s. Praha 1, č. účtu 134694052/5100. Jako variabilní symbol se uvede reg. číslo upisovatele- právnické osoby. Nebude-li částka zaplacena ve shora uvedenélhůtě, je úpis upisovatele neúčinný.8. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.9. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění, je představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1997 - 15. září 1997 : Valná hromada konaná dne 19.12.1996 rozhodla o zvýšenízákladního jmění o částku 50.000.000,- Kč na částku250.000.000,- Kč, a to upsáním 50000 kusů zaknihovaných akcií namajitele ve... jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž není přípustnéupisování akcií nad tuto částku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů