Trendy

68 351 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

7 927 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

110 415 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.1.2017 č.p. 28, 284 01 Chlístovice

Historické adresy

13.11.2003 - 24.1.2017 Chlístovice 28, PSČ 28401
16.5.2002 - 13.11.2003 Chlístovice 28, PSČ 28541
13.4.1995 - 16.5.2002 Malešov, Chlístovice 28, PSČ 28541

61672319

DIČ

od 1.7.1995

CZ61672319

Datum vzniku

13. dubna 1995

Datová schránka

2gzg5zr

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3122

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.10.2013

58 365 290 Kč

Historické jmění

11.12.2001 - 25.10.2013

54 495 000 Kč

13.4.1995 - 11.12.2001

25 260 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kutná Hora

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

9316410277 / 0100

Historické provozovny

9.1.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 285 04, Chlístovice - Kralice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 19. července 2011 : Společnost ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČ: 616 72 319, prodala dne 20.4.2011 část svého podniku tvořenou farmou na výkrm drůbeže Kralice do vlastn Společnost ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČ: 616 72 319, prodala dne 20.4.2011 část svého podniku tvořenou farmou na výkrm drůbeže Kralice do vlastn...ictví společnosti Vodňanské kuře, s.r.o., se sídlemKutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ: 274 35 148. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 1995 : Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinouze dne 27.3.1995, téhož dne přijaty stanovy společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. března 2014 - 9. listopadu 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 27. března 2014 - 9. listopadu 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 13. července 2009 - 27. března 2014 : Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším ... svém zasedání. Pokud tak neučiní má se zato, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ustan. § 116 občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2013 - 25. října 2013 : Jediný akcionář činí v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále ... jen „ObchZ“), toto rozhodnutí:(a) zvyšuje základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní částky 54,495.000,-- Kč (padesát čtyři milióny čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých) o částku 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) na částku 58,365.290,-- Kč (padesát osm miliónů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;(b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) (dále jen „Akcie“); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; převoditelnost Akcie je omezena dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti tak, že k jejímu převodu je třeba souhlasu představenstva Společnosti;dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;(c) Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem (dále jen „Předem určený zájemce“); Předem určený zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví Předem určeného zájemce, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora,- na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Chlístovice, obec Chlístovice, a to pozemky s parcelními čísly 2030, 2123 a 2380; - na listu vlastnictví číslo 288 pro katastrální území Chroustkov, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 126, 138, 140, 152/1, 154/1, 185, 219/8, 236/6, 238/1, 238/9, 266/1, 304/2;- na listu vlastnictví číslo 10050 pro katastrální území Kralice, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 707/5, 707/6, 707/11, 707/12, 712, 713, 714/8, 715/8, 728/1, 731/4, 734, 735/4, 736;- na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Polánka u Malešova, obec Malešov, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 240/10, 241/2, 242/6, 279/18, 332/4; - na listu vlastnictví číslo 10018 pro katastrální území Vernýřov, obec Chlístovice, a to pozemky s parcelními čísly st. 61, 334/1 a dále pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 316, 339, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 399, 402 díl 1, 403, 404 díl 1, 415, 455, 466, 467, 531, 534, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2; - na listu vlastnictví číslo 617 pro katastrální území Všesoky, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 39/1, 40/1, 40/2, 131;- na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Zdeslavice u Chlístovic, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 238/12, 265/12, 265/16;- na listu vlastnictví číslo 509 pro katastrální území Žandov, obec Chlístovice, a to pozemek s parcelním číslem 1419;(to vše dále jen „Nepeněžitý vklad“);Nepeněžitý vklad je popsán, definován a oceněn ve znaleckém posudku číslo 5079-13-078 ze dne 28. 8. 2013, zpracovaném Ing. Petrem Řepou, Na Haldě 116, 280 02 Kolín, identifikační číslo 62475509, znalcem v oboru stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaným za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Praze, ze dne 5. 8. 2013, č.j. 48 Nc 4328/2013-26, s právní mocí ke dni 24. 8. 2013 (dále jen „Znalecký posudek“); hodnota Nepeněžitého vkladu byla Znaleckým posudkem stanovena na částku 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých);(d) důvodem navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je získání předmětných pozemků do obchodního majetku Společnosti, neboť jsou hospodářsky využitelné ve vztahu k jejímu hlavnímu předmětu podnikání; navýšení základního kapitálu Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, jelikož by mělo dojít ke zlepšení jejích hospodářských výsledků a také ke zvýšení hodnoty akcií akcionářů Společnosti; (e) schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých); za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie; (f) místem pro upisování Akcie je sídlo jediného akcionáře; (g) Akcie bude upsána Předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen „Smlouva“);(h) lhůta pro upsání Akcie bude činit 30 (třicet) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem určenému zájemci; upisování Akcie nemůže začít dříve než bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen „Rozhodnutí“) zapsáno do obchodního rejstříku; začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem určenému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné; (i) Předem určený zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností v sídle Jediného akcionáře a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem určeným zájemcem sepsán zápis; Předem určený zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem určeným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy; možnost započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem z titulu splácení emisního kursu se nepřipouští;(j) schvaluje zprávu představenstva Společnosti dle ustanovení § 204 odst. 3 věty druhé ObchZ; (k) ukládá představenstvu, aby dle ustanovení § 203 odst. 4 ObchZ podalo návrh na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku;(l) bere na vědomí Znalecký posudek o hodnotě Nepeněžitého vkladu v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 ObchZ; (m) bere na vědomí, že změna stanov Společnosti, jež je důsledkem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, nabývá účinnosti ke dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; dojde - li k tomuto zápisu, text článků 8 a 9 odst. 1 stanov nově zní: „čl. 8Základní kapitál společnostiZákladní kapitál společnosti činí 58,365.290,-- Kč (slovy: Padesát osm miliónů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých). čl. 9Akcie společnosti1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na kmenové listinné akcie na jméno o následujících počtech a jmenovitých hodnotách:- 2 615 ks (slovy: Dva tisíce šest set patnáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) znějících na jméno, - 5 188 ks (slovy: Pět tisíc sto osmdesát osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) znějících na jméno, - 1 ks (slovy: Jeden kus) kmenové akcie v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (slovy: Tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) znějící na jméno. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, tj.a) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) je spojeno 1.000 hlasů, b) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) je spojeno 10.000 hlasů, c) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (slovy: Tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) je spojeno 3,870.290 hlasů.“ zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2012 - 14. srpna 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., přijala dne 8. 10. 2012 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.,... se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČO 61672319 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČO 45148210 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 2578 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč a 5153 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,29% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 99,29%.b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 762,80 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a ve výši 7 628,20 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2025-115/12 ze dne 15.8.2012 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 28. února 2001 - 11. prosince 2001 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19,12,2000 a24,1,2001:Dosavadní základní jmění ve výši 25.260.000,- Kč se zvyšuje o29.235.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisován... í akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.Budou upisovány akcie:1.055 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč2.818 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Místem úpisu nových akcie se stanoví sídlo společnosti. Akciebudou upisován zápisem do lisitny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti v Chlístovicích 28 v kancelářipředsedy představenstva společnosti.Lhůta pro upisování akcií začíná běžet ode dne, kdy budeusnesením zapsán záměr navýšení základního jmění o částku vevýši 29.235.000,- Kč u Městského soudu v Praze. Doba upisováníse stanoví 15 dnů.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. 203 odst.2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému zájemciZemědělskému družstvu Chlístovice se sídlem Chlístovice 28,okres Kutná Hora, IČO: 00104361.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti se všemisoučástmi a příslušenstvím ve vlastnictví předem určenéhoupisovatele. Jedná se o:--nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 15, pro kat. územíChlístovice, okres Kutná Hora jako- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 126- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 155- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 118- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 156- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 153--nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 15 pro kat. púzemíKralice, okres Kutná Hora jako- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 121- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 128- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 134- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 129- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 141- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 142- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 143- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 133- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 119- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 118- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 107-- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu Kutná Hora na listu vlastnictví č. 15 pro kat. územíŽandov, obec Chlístovice, okres Kutná Hora- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 113- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 123Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 14.12.2000, znalecký posudek č. 649/35vypracovaným znalcem ing. Jaroslavem Vokolkem v hodnotě32.970.040,- Kč a znaleckým posudkem ze dne 14.12.2000, znaleckýposudek č. 824/2000 vypracovaným znalcem ing. MIlanem Zadražilemv hodnotě 29.235.500,- Kč.Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladupředem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitývklad shora specifikován je vkládán ve výši 29.235.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů