79 162 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

33 269 tis. Kč

Zisk za rok 2008

103 449 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

17.5.2006 - 1.8.2012 Kamenné Žehrovice, areál Dolu Nejedlý II čp. 570, PSČ 27301
1.7.1995 - 17.5.2006 Kamenné Žehrovice, areál Dolu Nejedlý II, PSČ 27301

61672467

DIČ

Není plátce DPH

1.7.1995 - 1.8.2012

CZ61672467

Datum vzniku

1. července 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. srpna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. srpna 2012

Historické názvy

4.11.2010 - 1.8.2012

ČMD - účelové zařízení, a.s. v likvidaci

21.3.2002 - 4.11.2010

ČMD - účelové zařízení, a.s.

31.7.2000 - 21.3.2002

Českomoravské doly-účelová zařízení, akciová společnost

8.8.1996 - 31.7.2000

Revírní báňská záchranná stanice Kladno a.s.

1.7.1995 - 8.8.1996

Báňská záchranná služba a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3257

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.8.2009 - 1.8.2012

56 025 000 Kč

30.4.2005 - 5.8.2009

124 500 000 Kč

2.8.2003 - 30.4.2005

124 500 000 Kč

21.11.2002 - 2.8.2003

2 500 000 Kč

1.7.1995 - 21.11.2002

43 772 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Kladna

Historické provozovny

13.5.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 273 01, Kamenné Žehrovice

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 2012 - 1. srpna 2012 : Vymazává se z obchodního rejstříku společnost ČMD-účelové zařízení, a.s. v likvidaci, Kamenné Žehrovice, areál Dolu Nejedlý II čp. 570, PSČ 273 01, IČ 61672467. Právní důvod výmazu... : ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2012 - 1. srpna 2012 : Společnost byla zrušena rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijatého dne 27.10.2010 ke dni 1.11.2010, a tímto dnem vstoupila do likvidac... e. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2010 - 1. srpna 2012 : Společnost byla zrušena rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijatého dne 27.10.2010 ke dni 1.11.2010, a tímto dnem vstoupila do likvidac... e. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1995 - 1. srpna 2012 : Akciová společnost je právním nástupcem obchodní společnostiSlužby dolů s.r.o. se sídlem Kladno,V.Nejedlého 1575,IČO47538562,jež zanikla ke dni 1.července 1995 výmazem zobchodního ... rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2009 - 5. srpna 2009 : Dne 17.12.2008 jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ČMD - účelové zařízení, a.s., IČ 61672467 rozhodl o snížení základního kapitálu.Současně rozhodl o:a)... důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Důvodem pro snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje aktiv společnosti, zejména prodeje nemovitého majetku v roce 2006, 2007 a v prvním čtvrtletí roku 2008. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a částka odpovídající snížení bude po snížení základního kapitálu použita k výplatě jedinému akcionáři.b) rozsahu snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ČMD - účelové zařízení, a.s. se snižuje o 55 %, tj. o částku 68.475.000,- Kč (slovy: šedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátpěttisíc korun českých) z původní částky 124.500.000,- Kč (slovy: jednostodvacetčtyři milionů pětsettisíc korun českých). Základní kapitál společnosti ČMD - účelové zařízení, a.s., tak bude po snížení činit 56.025.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionůdvacetpěttisíc korun českých).Rozsah snížení základního kapitálu společnosti ČMD - účelové zařízení, a.s. bude realizován formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech emitovaných akcií takto:- jeden kus kmenové akcie na jméno o současné jmenovité hodnotě 2.500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) bude mít po snížení nominální hodnotu 1.125.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostodvacetpěttisíc korun českých).- jeden kus kmenové akcie na jméno o současné jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) bude mít po snížení nominální hodnotu 1.800.000,- Kč (slovy: jedenmilionosmsettisíc korun českých).- jeden kus kmenové akcie na jméno o současné jmenovité hodnotě 118.000.000,- Kč (slovy: jednostoosmnáctmilionů korun českých) bude mít po snížení nominální hodnotu 53.100.000,- Kč (slovy: padesáttřimilionyjednostotisíc korun českých).c) způsobu, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:Způsob snížení základního kapitálu bude realizován výměnou tří kusů akcií o současné jmenovité hodnotě za tři kusy akcií o snížené jmenovité hodnotě s podpisem člena představenstva oprávněným jednat jménem společnosti. Výplata částky jedinému akcionáři, získané snížením základního kapitálu, bude možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) schválení lhůty pro předložení listinných akcií za účelem výměny:Jediný akcionář rozhodl o lhůtě k předložení listinných akcií za účelem jejich výměny, která činí třicet (30) dní. Po provedení zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, který má listinné akcie, aby je předložil ve lhůtě určené rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (tj. třicet dnů) za účelem výměny. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2009 - 22. ledna 2009 : Dne 17.12.2008 jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ČMD - účelové zařízení, a.s., IČ 61672467 rozhodl o snížení základního kapitálu.Současně rozhodl o:a)... důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Důvodem pro snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje aktiv společnosti, zejména prodeje nemovitého majetku v roce 2006, 2007 a v prvním čtvrtletí roku 2008. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a částka odpovídající snížení bude po snížení základního kapitálu použita k výplatě jedinému akcionáři.b) rozsahu snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ČMD - účelové zařízení, a.s. se snižuje o 55 %, tj. o částku 68.475.000,- Kč (slovy: šedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátpěttisíc korun českých) z původní částky 124.500.000,- Kč (slovy: jednostodvacetmilionůpětsettisíc korun českých). Základní kapitál společnosti ČMD - účelové zařízení, a.s., tak bude po snížení činit 56.025.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionůdvacetpěttisíc korun českých).Rozsah snížení základního kapitálu společnosti ČMD - účelové zařízení, a.s. bude realizován formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech emitovaných akcií takto:- jeden kus kmenové akcie na jméno o současné jmenovité hodnotě 2.500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) bude mít po snížení nominální hodnotu 1.125.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostodvacetpěttisíc korun českých).- jeden kus kmenové akcie na jméno o současné jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) bude mít po snížení nominální hodnotu 1.800.000,- Kč (slovy: jedenmilionosmsettisíc korun českých).- jeden kus kmenové akcie na jméno o současné jmenovité hodnotě 118.000.000,- Kč (slovy: jednostoosmnáctmilionů korun českých) bude mít po snížení nominální hodnotu 53.100.000,- Kč (slovy: padesáttřimilionyjednostotisíc korun českých).c) způsobu, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:Způsob snížení základního kapitálu bude realizován výměnou tří kusů akcií o současné jmenovité hodnotě za tři kusy akcií o snížené jmenovité hodnotě s podpisem člena představenstva oprávněným jednat jménem společnosti. Výplata částky jedinému akcionáři, získané snížením základního kapitálu, bude možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) schválení lhůty pro předložení listinných akcií za účelem výměny:Jediný akcionář rozhodl o lhůtě k předložení listinných akcií za účelem jejich výměny, která činí třicet (30) dní. Po provedení zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, který má listinné akcie, aby je předložil ve lhůtě určené rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (tj. třicet dnů) za účelem výměny. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 14) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnostiČMD - účelové zařízení, a.s., Kamenné Žehrovice, areál DoluNejedlý II, PSČ 273 01, a to kancelář předsedy představen... stva. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 9) Lhůta pro upsání akcií činí 20 dnů ode dne nabytí právní mociusnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek... běhulhůty je povinno oznámit představenstvo upisovateli dopisemzaslaným na adresu jeho sídla v seznamu akcionářů; zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 8) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti ČMD -účelové zařízení, a.s., Kamenné Žehrovice, areál Dolu NejedlýII, PSČ 273 01, a to kancelář předsedy představenstva;
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 7) Akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři, a toobchodní společnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernuKARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ2... 72 00, identifikační číslo: 46356215, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka1912, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle §204 odst. 5 ObchZ. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vklademse nepoužije ustanovení § 204a ObchZ o přednostním právuakcionářů k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 6) Emisní kurs 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 4,000.000,- Kč, jestanoven ve výši 4,000.000,- Kč. Emisní kurs 1 ks akcie ojmenovité hodnotě 118,000.000,- Kč, je stanoven ve výši118,... 000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 5) Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 2 ks kmenovýchakcií na jméno, z toho 1 ks o jmenovité hodnotě 4,000.000.,-Kč, za akcii a 1 ks o jmenovité hodnotě 118,000.000,- Kč, ... zaakcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudouregistrovány. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 4) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejichemisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře.
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 3) Jediný akcionář z v y š u j e základní kapitál obchodníspolečnosti ČMD - účelové zařízení a.s. o částku ve výši122,000.000,-Kč ze stávajících 2,500.000,- Kč, na výši124,500.0... 00,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 2) Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva obchodníspolečnosti ČMD - účelové zařízení, a.s. obsahující důvodyupisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navr-hované... ho emisního kurzu a způsobu jeho určení. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 1) Konstatuje, že důvodem zvýšení základního kapitálu obchodníspolečnosti ČMD - účelové zařízení, a.s. je potřeba aktivníhozvýšení základního kapitálu pro realizaci dalších podnik... a-telských záměrů, posílení kapitálových zdrojů společnostia možnost využití nového nepeněžitého vkladu pro rozšířenípodnikatelské činnosti společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : Dne 26.11.2002 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu.
 • 3. března 2003 - 2. srpna 2003 : 10) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:a) movité věci nacházející se v Hotelu Astra, movité věcinacházející se v Hotelu Záplavy, movité věci nacházející se vrekreačním objektu Klad... enská bouda, movité věci nacházející se vrekreačním objektu Špindlerův Mlýn a movité věci nacházející sev Domě PKO v Kladně.Tento nepeněžitý vklad jediného akcionáře, spočívající vuvedených movitých věcech byl popsán a oceněn na částku4,407.100,- Kč, znaleckým posudkem ze dne 4.11.2002 vyhotovenýmsoudním znalcem VH CONSULTA spol. s.r.o. se sídlem 272 00Kladno, Železničářů č. 2286, identifikační číslo: 25094076,jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc4410/2002-37.b) nemovitosti, a to:I. nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 22977 vkatastrálním území Kročehlavy, obci Kladno v katastrunemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu v Kladně, a to pozemekparcelního čísla 1473 - zastavěná plocha a nádvoří a budova včásti obce Kročehlavy, č.p. 2631 - bydlení na pozemkuparcelního čísla 1473 - zastavěná plocha a nádvoří;Tento nepeněžitý vklad jediného akcionáře, a to obchodníspolečnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBONINVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 00,identifikační číslo: 46356215, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka 1912byl oceněn na částku 8,826.240,- Kč,a to znaleckým posudkem podpoř.č. 2592-127/02 ze dne 15.10.2002vyhotoveným znalcem Ing. Zdeňkem Hartmanem, Kpt. Jaroše 1793,272 01 Kladno 2, jmenovaným Městským soudem v Praze pod č.j. Nc4461/2002-6.II.nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 246 vkatastrálním území Srby u Tuchlovic, obci Tuchlovice, okreseKladno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu vKladně, a to pozemek parcelního čísla 480/1 - ostatní plocha,pozemek parcelního čísla 480/2 - ostatní plocha, pozemekparcelního čísla 578/2 - lesní pozemek, pozemek parcelního čísla583/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla583/2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla 584- zahrada, pozemek parcelního čísla 585 - zastavěná plocha anádvoří, pozemek parcelního čísla 586 - ostatní plocha, pozemekparcelního čísla 587/1 - ostatní plocha, pozemek parcelníhočísla 588 - ostatní plocha, pozemek parcelního čísla 589 -ostatní plocha a budova v části obce Srby, č.p. 184 - občanskávybavenost na pozemku parcelního čísla 583/1 - zastavěná plochaa nádvoří, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parcelníhočísla 583/2 - zastavěná plocha a nádvoří a budova bez čp/če -jiná stavba na pozemku parcelního čísla 585 - zastavěná plocha anádvoří;Tento nepeněžitý vklad jediného akcionáře, a to obchodníspolečnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBONINVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 00,identifikační číslo: 46356215, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka 1912 byloceněn na částku 65,606.760,- Kč, a to znaleckým posudkem podpoř. č. 2588-123/02 ze dne 31.10.2002 vyhotoveným znalcem Ing.Zdeňkem Hartmanem, Kpt. Jaroše 1793, 272 01 Kladno 2, jmenovanýmMěstským soudem v Praze pod č.j. Nc 4362/2002-13.III. Nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 721 vkatastrálním území Kamenné Žehrovice, obci Kamenné Žehrovice,okrese Kladno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálníhoúřadu v Kladně, a to pozemek parcelního čísla St.776 - zastavěnáplocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla 1053/12 - ostatníplocha a budova v části obce Kamenné Žehrovice, č.p. 83 - jinástavba na pozemku parcelního čísla St. 776 - sastavěná plocha anádvoří;Tento nepeněžitý vklad jediného akcionáře společnosti, a toobchodní společnosti Českomoravské doly a.s., člen koncernuKARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ272 00, identifikační číslo: 46356215, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka1912 byl oceněn na částku 16,919.370,- Kč, a to znaleckýmposudkem pod poř.č. 2589-124/02 ze dne 8.9.2002 vyhotovenýmznalcem Ing. Zdeňkem Hartmanem, Kpt. Jaroše 1793, 272 01 Kladno2, jmenovaným Městským soudem v Praze pod č.j. Nc 4362/2002-13.IV. Nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 348 vkatastrálním území Velká Úpa I, obci Pec pod Sněžkou, okreseTrutnov v katastru nemovitostí vedeném u katastrálního úřadu vTrutnově, a to pozemek parcelního čísla St. 173 - zastavěnáplocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla St. 251 - zastavěnáplocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla St. 263 - zastavěnáplocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla 568/2 - ostatníplocha, pozemek parcelního čísla 568/3 - ostatní plocha,pozemek parcelního čísla 568/4 - ostatní plocha a budova v částiobce Velká Úpa, č.p. 313 - bydlení na pozemku parcelního číslaSt. 173 - zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če -technická vybavenost na pozemku parcelního čísla St. 251 -zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če - technickávybavenost na pozemku parcelního čísla St. 262, budova bez čp/če- technická vybavenost na pozemku parcelního čísla St. 263 -zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če - technickávybavenost na pozemku parcelního čísla St. 267, budova bez čp/če- technická vybavenost na pozemku parcelního čísla St. 268.Tento nepeněžitý vklad jediného akcionáře, a to obchodníspolečnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBONINVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 00,identifikační číslo: 46356215, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka 1912 byloceněn na částku 25,803.380,- Kč, a to znaleckým posudkem podpoř.č. 2590-125/02 ze dne 31.10.2002 vyhotoveným znalcem Ing.Zdeňkem Hartmanem, Kpt. Jaroše 1793, 272 01 Kladno 2, jmenovanýmMěstským soudem v Praze pod č.j. Nc 4362/2002-13.V. nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 624 vkatastrálním území Špindlerův Mlýn, obci Špindlerův Mlýn, okreseTrutnov v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu vTrutnově, a to pozemek parcelního čísla St. 221 - zastavěnáplocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla 44/2 - trvalý trávníporost, pozemek parcelního čísla 44/4 - ostatní plocha a budovav části obce Špindlerův Mlýn, č.p. 214 - bydlení na pozemkuparcelního čísla St. 221 - zastavěná plocha a nádvoří;Tento nepeněžitý vklad jediného akcionáře, a to obchodníspolečnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBONINVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 00,identifikační číslo 46356215, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, o oddíle B vložka 1912 byloceněn na částku 1,800.000,- Kč, a to znaleckým posudkem podpoř.č. 2591-126/02 ze dne 20.10.2002 vyhotoveným znalce Ing.Zdeňkem Hartmanem, Kpt. Jaroše 1793, 272 01 Kladno 2, jmenovanýmMěstským soudem v Praze pod č.j. Nc 4362/2002-13.Tyto nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu bylytedy souhrnně oceněny citovanými znaleckými posudky na částku vevýši 118,955.750,- Kč.Znalecký posudek na ocenění vkládaných movitých věcí, které bylyoceněny soudním znalcem VH CONSULTA spol. s.r.o. se sídlem 27200 Kladno, Železničářů č. 2286, identifikační číslo: 25094076 načástku ve výši 4,407.100,-Kč, obsahuje též údaj, že hodnotatohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursuakcie, která má být vydána jako protiplnění za tento nepeněžitývklad. Údaj o tom, že hodnota nepeněžitého vkladu, kterým jsouvýše uvedené nemovitosti, ve výši 118,955.750,- Kč, odpovídáúhrnnému emisnímu kursu akcie,která má být vydána jako proti-plnění za tento nepeněžitý vklad, je obsažen ve znaleckémposudku znalce Ing. Zdeňka Hartmana, Kpt. Jaroše 1793, 272 01Kladno 2.-11) Schvaluje nepeněžitý vklad a jeho ocenění, jak je popsáno aspecifikováno výše s tím, že rozdíl mezi celkovou hodnotounepeněžitého vkladu, tedy částkou ve výši 123,326.850,- Kč, ajmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány, tedy částkouve výši 122,000.000,- Kč, a to částka ve výši 1,362.850,- Kč, sepovažuje za emisní ážio.-12) Jediný akcionář svým nepeněžitým vkladem upíše všechnyakcie za celkový emisní kurs ve výši 122,000.000,- Kč a za jehonepeněžitý vklad mu budou vydány 2 ks kmenových akcií na jméno,z toho 1 ks o jmenovité hodnotě 4,000.000,- Kč za akcii a 1 ks ojmenovité hodnotě 118,000.000,- Kč za akcii. Všechny akcie budouvydány v listinné podobě a nebudou registrovány.-13) Jediný akcionář splatí nepeněžitý vklad tak, že předáspolečnosti prohlášení o vkladu vlastnického práva k nemo-vitostem spolu s předmětnými nemovitostmi a doklady opravňu-jícími k nakládání s nemovitostmi. Věci movité splatí předánímvěcí společnosti. O předání nepeněžitého vkladu bude pořízenzápis. Nepeněžitý vklad je povinen jediný akcionář splatit předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2002 - 2. srpna 2003 : Jediný akcionář snižuje základní kapitál společnosti z částky43.772.000,--Kč o částku 41.272.OOO,- Kč na částku 2.500.000,-Kč za účelem úhrady ztráty minulých let v rozsahu 41.272.... 000,-Kč. Poměrně u všech akcií bude snížena jmenovitá hodnota o94,288 % vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadníchakciích s podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménemspolečnosti. Lhůta pro předložení stávajících akcií za účelemvyznačení nižší jmenovité hodnoty činí 3O dnů ode dne právnímoci usnesení o zápisu snížení základního jmění do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 2000 - 21. března 2002 : Jediný akcionář snižuje základní jmění společnosti z částky43.772.000,--Kč o částku l8.772.OOO,--Kč na částku25.OOO.OOO,--Kč za účelem úhrady ztráty minulých let v rozsahul8.772.OO... O,--Kč. Poměrně u všech akcií bude snížena jmenovitáhodnota o 42,79 % vyznačením nižší jmenovité hodnoty nadosavadních akciích u všech akcií s podpisy členůpředstavenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Lhůta propředložení stávajících akcií za účelem vyznačení nižší jmenovitéhodnoty činí 3O dnů ode dne právní moci usnesení o zápisusnížení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů