525 942 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-30 243 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

264 276 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

26.2.2009 - 31.5.2010 Mirovice, Zámostí 272, PSČ 39806
14.8.1997 - 26.2.2009 Mirovice, Zámostí 272, okres Písek, PSČ 39806
2.10.1995 - 14.8.1997 okres Příbram, Žežice 109, PSČ 26105

61672696

DIČ

Není plátce DPH

2.10.1995 - 31.5.2010

CZ61672696

Datum vzniku

2. října 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. května 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. května 2010

Historické názvy

14.8.1997 - 31.5.2010

Jihočeská drůbež Mirovice, a.s.

2.10.1995 - 14.8.1997

DRůBEŽÁŘSKÝ PODNIK MIRKA MIROVICE  a.s.

2.10.1995 - 14.8.1997

DRůBEŽÁŘSKÝ PODNIK MIRKA MIROVICE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3452

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.12.2009 - 31.5.2010

62 000 000 Kč

30.3.2004 - 2.12.2009

2 000 000 Kč

23.10.1997 - 30.3.2004

105 284 000 Kč

8.2.1996 - 23.10.1997

42 000 000 Kč

2.10.1995 - 8.2.1996

1 500 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. května 2010 - 31. května 2010 : Společnost Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. se sídlem Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398 06, IČ 616 72 696 spolu se společností PROMT Modřice, a.s. se sídlem Modřice, Chrlická 522, PSČ ... 664 42, IČ 476 76 035, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 5673, a společností Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ 601 09 050, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B vložce 1038, zanikla sloučením se společností Vodňanská drůbež, s.r.o. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, IČ 253 96 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 18476, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 8.3.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 jmění všech zaniklých společností. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. se sídlem Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398 06, IČ 616 72 696 včetně všech zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 27. října 1997 - 31. května 2010 : V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích v oddílu B vložce 871 povoluje soud zápisspolečnosti Jihočeská drůbež Mirovice, a.s., Mirovice, Zámostí272. S... polečnost byla zapsána u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne2. října 1995 pod spisovou značkou B 3452 zobrazit více skrýt více
  • 2. října 1995 - 31. května 2010 : Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 12.9.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvolenyorgány společnosti.
  • 9. listopadu 2009 - 2. prosince 2009 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 3. 11. 2009 takto: Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se zvyšuje základní kapitál společno... sti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 60,000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) na výslednou částku 62,000.000,- Kč (slovy: šedesát dva miliony korun českých), a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním šesti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10,000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Jihočeská drůbež, a.s. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, okres Strakonice, PSČ 389 01, identifikační číslo 60647850, zaspané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 667, kterému bude nabídnuto k úpisu všech šest kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10,000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398 06. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. j/ obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kus upsaných akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o možnosti započtení celku peněžitých pohledávek akcionáře a konkrétního zájemce, společnosti Jihočeská drůbež, a.s. (dále též jen ?konkrétní zájemce?) ve výši 60,000.000,- Kč vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 60,000.000,- Kč na splacení emisního kursu, a to smlouvy o půjčce uzavřené dne 30. 9. 2004 ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 60,000.000,- Kč se splatností do 30. 9. 2009. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 60,000.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398 06. zobrazit více skrýt více
  • 23. října 1997 - 26. února 2009 : Jediný akcionář - Jihočeská drůbež, akciová společnost, Vodňany,Radomilická 886, IČO: 60 64 78 50
  • 30. ledna 2004 - 30. března 2004 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 2.12.2003 o snížení základního kapitálu společnosti:1. Důvodem snížení základního kapitálu obchodní společnosti Jihočeská drůbež Mirovice, a.s.... je úhrada části neuhrazených ztrát z minulých let vykázaných v účetní závěrce k 31. 12. 2002 v celkové výši 164,771.405,-Kč a úhrada ztráty vytvořené za účetní období roku 2002 v celkové výši 17,204.275,-Kč.2. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu se použije na úhradu části neuhrazených ztrát z minulých let vykázaných v účetní závěrce k 31. 12. 2002.3. Dosavadní základní kapitál ve výši 105,284.000,-Kč, slovy jedno sto pět milionů dvě stě osmdesát čtyři tisíce korun českých se snižuje o částku ve výši 103,284.000,-Kč, slovy jedno sto tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíce korun českých, tzn. že rozsah snížení je dán pevnou částkou. Výše základního kapitálu po snížení bude 2,000.000,-Kč, slovy dva miliony korun českých. Celkový počet 366 ks kmenových listinných akcií na jméno o různé jmenovité hodnotě, tzn. 63 ks akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč, 150 ks akcií o jmenovité hodnotě 270.000,-Kč, 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 84.000,-Kč a 150 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, se sníží tak, že zůstanou pouze 2 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč.4. Jelikož společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno bezúplatně vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. V souladu s ustanovením § 216a odst. 4 obchodního zákoníku nesmí být akcionářům poskytnuto jakékoliv plnění, snižuje-li se základní kapitál za účelem úhrady ztráty, z tohoto důvodu se tedy základní kapitál snižuje vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude učiněn jedinému akcionáři společnosti tím způsobem,, že bude zaslán na adresu tohoto akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů a současně publikován v deníku Mladá fronta Dnes, a to po povolení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak před samotným zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Veřejný návrh bude obsahovat:a/ firmu a sídlo navrhovateleb/ označení akcií, tzn. že se bude vztahovat na 61 ks kmenových listinhých akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč, 150 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 270.000,-Kč, 2 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 84.000,-Kč a 150 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč,c/ cena za akcie ani metoda určení ceny se neuvádí, neboť jde o bezplatné vzetí akcií z oběhu,d/ způsob oznámení opřijetí návrhu smlouvy, tzn. že smlouva bude uzavřena doručením oznámení o přijetí návrhu osobně nebo doporučeným dopisem na adresu navrhovatele s odkazem na tento návrh s tím, že podpis jediného akcionáře musí být úředně ověřen,e/dobu závaznosti, tzn. že návrh bude závazný čtyři týdny od jeho uveřejnění v deníku Mladá fronta Dnes,f/ postup při převodu akcií, tzn. že jediný akcionář bude povinen předložit listinné akcie navrhovateli do 30 dnů od doručení jeho výzvy k předložení akcií s tím, že navrhovatel tuto výzvu doručí nejdříve po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; pokud by akcionář akcie ve stanovené lhůtě společnosti nepředložil, následoval by postup podle § 214 obchodního zákoníku,g) pravidla postupu pro případ odvolání akceptu návrhu a pro odstoupení od smlouvy před uplynutím doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy.5. Jediný akcionář je povinen předložit listinné akcie společnosti do 30 dnů od doručení její písemné výzvy k předložení akcií s tím, že společnost tuto výzvu doručí nejdříve po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; předložené akcie společnost zničí; pokud by akcionář akcie ve stanovené lhůtě společnosti nepředložil, následoval by postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 23. října 1997 - 23. října 1997 : Jediný akcionář - Jihočeská drůbež, akciová společnost, Vodňany,Radomilická 886, IČO: 60 64 78 58
posunout dolů