Trendy

76 509 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

519 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

101 999 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 27.7.2002Světice, V Zahradách 170, okres Praha-východ, PSČ 25101

Historické adresy

7.6.1999 - 27.7.2002Světice 170, 251 01 Říčany
2.3.1998 - 7.6.1999Říčany, Světice 170, PSČ 25101
28.12.1995 - 2.3.1998Říčany u Prahy, Světice 170, okres Praha-východ, PSČ 25101

Adresa z obchodního rejstříku

od 9.7.2014V Zahradách 170, 251 01 Světice

Historické adresy z obchodního rejstříku

4.5.2010 - 9.11.2015V Zahradách 170, 251 01 Světice

61672998

DIČ

od 15.2.1996

CZ61672998

Datum vzniku

28. prosince 1995

Datová schránka

wfug4nu

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3694

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.7.2001

75 838 000 Kč

Historické jmění

7.6.1999 - 18.7.2001

57 540 000 Kč

28.12.1995 - 7.6.1999

2 830 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Říčany

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 6133440277 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 12.6.1996

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • V Zahradách 170, 251 01, Světice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. srpna 2014 : Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné sesouhlasem představenstva ( Čl. VIII. odst. 7 stanov )
 • 6. srpna 2014 : Zakladatelem společnosti je Zemědělské družstvo Světice.Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinouze dne 12.10.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány Zakladatelem společnosti je Zemědělské družstvo Světice.Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinouze dne 12.10.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány...společnosti. Dne 30.5.2014 byly valnou hromadou společnosti přijaty změny stanov a schváleno znění stanov odpovídající zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. března 1998 - 6. srpna 2014 : Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné spředchozím souhlasem představenstva ( Čl. VIII. odst. 6 stanov )
 • 28. prosince 1995 - 6. srpna 2014 : Zakladatelem společnosti je Zemědělské družstvo Světice.Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinouze dne 12.10.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány... společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. listopadu 2000 - 18. července 2001 : Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 12.09.2000 o záměruzvýšit základní jmění:Dosavadní základní jmění ve výši 57.540.000,- Kč se zvyšuje očástku ve výši 18.298.000,- Kč s ... tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění.Bude upisováno:1.298 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč1.700 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsous nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203odst.2 písm.d) obchodního zákoníku předem určenému zájemciZemědělskému družstvu Světice se sídlem Světice, okres Praha -východ, PSČ: 251 01,IČO: 00 10 71 66.Akcie budou upisovány zápisem do listiny předem určenéhoupisovatele, která bude umístěna v sídle společnosti ZEASvětice,a.s., Světice 170, 251 01 Říčany v kanceláři předsedypředstavenstva společnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující podni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzáměru společnosti o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovitéhodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou.Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce jsounemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšímistavbami, venkovními úpravami, inženýrskými stavbami vevlastnictví upisovatele.Jedná se o tyto nemovitosti:- id. 3/4 nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Praha východ na listu vlastnictví 359 prokat.území Tehovec, obec Tehovec, okres Praha - východ jakozeměd.hosp.budova na pozemcích parc.č.st. 342/1 a parc.č.st.342/2- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu Praha - východ na listu vlastnictví 173 pro kat.územíTehovec, obec Tehovec, okres Praha - východ jako:- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.354- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.465- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.466- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.467- zeměd.hosp.budova na pozemcích parc.č.st.468/1 aparc.č.st.468/2- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.469- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.470- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.471- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.472- ost.stav.objekt na pozemku paarc.č.st.473- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.474- ost.stav.objekt na pozemku parc.č.st.522Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem č.1196-21/00 ze dne 28.05.2000 vypracovanýmznalcem ing.Petrem Syrovátkem v hodnotě 18.668.000,- Kč aznaleckým posudkem č.757/025-00 ze dne 12.06.2000 vypracovanýmznalcem ing. Karlem Bartošem v hodnotě 18.298.000,- Kč.Dozorčí rada jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitéhovkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku arozhoduje o ocenění nepeněžitého vkladu částkou ve výši18.298.000,- Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudkuvypracovaného znalcem ing. Karlem Bartošem. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 1998 - 18. července 2001 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100%
 • 2. března 1998 - 7. června 1999 : Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisníkurs se splácí nepeněžitými vklady.Základní jmění se zvyšuje o 52.000.000,-Kč, s tím, že sepřipouští upisování akcií n... ad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění a to s omezením - maximálně o částku78.369.000,-Kč. O konečné částce zvýšení základního jměnírozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady.Budou upisovány nové akcie nejméně v počtu:7000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 4500 ks najméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.Maximálně se však budou upisovat nové akcie v počtu:7369 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 7100 ks najméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady seustanoví § 204a obchodního zákoníku nepoužije.Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti ve Světicích 170, 251 01 Říčany uPrahy v kanceláři předsedy představenstva společnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kursuakcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě.Doba upisování se stanoví 30 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Osoby, které se nebudou moci dostavit do místa upisování obdržítzv. individuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny a podpisem a vrácením ve stanovené lhůtě jepovažován za úpis.Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitouhodnotou.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou:Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělského družstva Světice se sídlem Světice,okr. Praha - východ, PSČ: 251 01, IČO: 00 10 71 66 podle zákonač. 42/1992 Sb. a zákona č. 195/1993 Sb.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, t.j. dnem úpisuakcií.Ocenění nepeněžitých vkladů-pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. a zákonač. 195/1993 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak jsouuvedeny ve znaleckých posudcích znalců ing. Antonína Nováka zedne 04.06.1997, znalecký posudek č. 12/1997 a ing. René Matyse,CSc. ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č. 12/1997, oba znalciz oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotnýchaktiv v oblasti zemědělství.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám Zemědělského dužstva Světice se sídlem veSvěticích, okr. Praha - východ, kteří jsou vlastníky majetkovýchpodílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. azákona č. 195/193 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu JUDr.Martina Šešiny, notáře se sídlem v Benešově ze dne 08.08.1997 č.N 276/97.Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základníhojmění právnická osoba Zemědělské družstvo Světice, se sídlemSvětice, okr. Praha - východ, PSČ: 251 01, IČO: 00 10 71 66, ato úpisem nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je pohledávkavůči společnosti ZEA Světice, a.s. Pohledávka vznikla z kupnísmlouvy uzavřené mezi Zemědělským družstvem Světice a ZEASvětice, a.s. uzavřené dne 31.03.1996 o prodeji části podniku.Hodnota nepeněžitého vkladu, pohledávky z kupní smlouvy oprodeji části podniku ve výši 41.670.000,-Kč, byla stanovenana základě ocenění určeného znaleckými posudky znalců ing.Antonína Nováka ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č. 14/97 aing. René Matyse, CSc. ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č.14/1997, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhadyhmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství.Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu, a to41.670.000,-Kč na základě ocenění posudků výše uvedených znalců. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 1998 - 7. června 1999 : Jediný akcionář: Zemědělské družstvo SvěticeSvětice, okres Praha - východIČO: 00 10 71 66
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů