Trendy

78 071 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 530 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

100 355 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.7.2002 Světice, V Zahradách 170, okres Praha-východ, PSČ 25101

Historické adresy

7.6.1999 - 27.7.2002 Světice 170, 251 01 Říčany
2.3.1998 - 7.6.1999 Říčany, Světice 170, PSČ 25101
28.12.1995 - 2.3.1998 Říčany u Prahy, Světice 170, okres Praha-východ, PSČ 25101

Adresa z obchodního rejstříku

od 9.7.2014 V Zahradách 170, 251 01 Světice

61672998

DIČ

od 15.2.1996

CZ61672998

Datová schránka

wfug4nu

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3694

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.7.2001

75 838 000 Kč

Historické jmění

7.6.1999 - 18.7.2001

57 540 000 Kč

28.12.1995 - 7.6.1999

2 830 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Říčany

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 6133440277 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

12.6.1996 - 5.10.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • V Zahradách 170, 251 01, Světice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. června 2017 : OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI AKCIÍ: Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva společnosti.
 • 12. června 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 6. srpna 2014 : Zakladatelem společnosti je Zemědělské družstvo Světice.Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinouze dne 12.10.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány Zakladatelem společnosti je Zemědělské družstvo Světice.Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinouze dne 12.10.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány...společnosti. Dne 30.5.2014 byly valnou hromadou společnosti přijaty změny stanov a schváleno znění stanov odpovídající zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. srpna 2014 - 12. června 2017 : Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné sesouhlasem představenstva ( Čl. VIII. odst. 7 stanov )
 • 2. března 1998 - 6. srpna 2014 : Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné spředchozím souhlasem představenstva ( Čl. VIII. odst. 6 stanov )
 • 28. prosince 1995 - 6. srpna 2014 : Zakladatelem společnosti je Zemědělské družstvo Světice.Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinouze dne 12.10.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány... společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. listopadu 2000 - 18. července 2001 : Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 12.09.2000 o záměruzvýšit základní jmění:Dosavadní základní jmění ve výši 57.540.000,- Kč se zvyšuje očástku ve výši 18.298.000,- Kč s ... tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění.Bude upisováno:1.298 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč1.700 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsous nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203odst.2 písm.d) obchodního zákoníku předem určenému zájemciZemědělskému družstvu Světice se sídlem Světice, okres Praha -východ, PSČ: 251 01,IČO: 00 10 71 66.Akcie budou upisovány zápisem do listiny předem určenéhoupisovatele, která bude umístěna v sídle společnosti ZEASvětice,a.s., Světice 170, 251 01 Říčany v kanceláři předsedypředstavenstva společnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující podni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzáměru společnosti o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovitéhodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou.Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce jsounemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšímistavbami, venkovními úpravami, inženýrskými stavbami vevlastnictví upisovatele.Jedná se o tyto nemovitosti:- id. 3/4 nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Praha východ na listu vlastnictví 359 prokat.území Tehovec, obec Tehovec, okres Praha - východ jakozeměd.hosp.budova na pozemcích parc.č.st. 342/1 a parc.č.st.342/2- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu Praha - východ na listu vlastnictví 173 pro kat.územíTehovec, obec Tehovec, okres Praha - východ jako:- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.354- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.465- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.466- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.467- zeměd.hosp.budova na pozemcích parc.č.st.468/1 aparc.č.st.468/2- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.469- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.470- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.471- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.472- ost.stav.objekt na pozemku paarc.č.st.473- zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.474- ost.stav.objekt na pozemku parc.č.st.522Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem č.1196-21/00 ze dne 28.05.2000 vypracovanýmznalcem ing.Petrem Syrovátkem v hodnotě 18.668.000,- Kč aznaleckým posudkem č.757/025-00 ze dne 12.06.2000 vypracovanýmznalcem ing. Karlem Bartošem v hodnotě 18.298.000,- Kč.Dozorčí rada jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitéhovkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku arozhoduje o ocenění nepeněžitého vkladu částkou ve výši18.298.000,- Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudkuvypracovaného znalcem ing. Karlem Bartošem. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 1998 - 18. července 2001 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100%
 • 2. března 1998 - 7. června 1999 : Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisníkurs se splácí nepeněžitými vklady.Základní jmění se zvyšuje o 52.000.000,-Kč, s tím, že sepřipouští upisování akcií n... ad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění a to s omezením - maximálně o částku78.369.000,-Kč. O konečné částce zvýšení základního jměnírozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady.Budou upisovány nové akcie nejméně v počtu:7000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 4500 ks najméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.Maximálně se však budou upisovat nové akcie v počtu:7369 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 7100 ks najméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady seustanoví § 204a obchodního zákoníku nepoužije.Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti ve Světicích 170, 251 01 Říčany uPrahy v kanceláři předsedy představenstva společnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kursuakcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě.Doba upisování se stanoví 30 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Osoby, které se nebudou moci dostavit do místa upisování obdržítzv. individuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny a podpisem a vrácením ve stanovené lhůtě jepovažován za úpis.Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitouhodnotou.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou:Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělského družstva Světice se sídlem Světice,okr. Praha - východ, PSČ: 251 01, IČO: 00 10 71 66 podle zákonač. 42/1992 Sb. a zákona č. 195/1993 Sb.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, t.j. dnem úpisuakcií.Ocenění nepeněžitých vkladů-pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. a zákonač. 195/1993 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak jsouuvedeny ve znaleckých posudcích znalců ing. Antonína Nováka zedne 04.06.1997, znalecký posudek č. 12/1997 a ing. René Matyse,CSc. ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č. 12/1997, oba znalciz oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotnýchaktiv v oblasti zemědělství.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám Zemědělského dužstva Světice se sídlem veSvěticích, okr. Praha - východ, kteří jsou vlastníky majetkovýchpodílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. azákona č. 195/193 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu JUDr.Martina Šešiny, notáře se sídlem v Benešově ze dne 08.08.1997 č.N 276/97.Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základníhojmění právnická osoba Zemědělské družstvo Světice, se sídlemSvětice, okr. Praha - východ, PSČ: 251 01, IČO: 00 10 71 66, ato úpisem nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je pohledávkavůči společnosti ZEA Světice, a.s. Pohledávka vznikla z kupnísmlouvy uzavřené mezi Zemědělským družstvem Světice a ZEASvětice, a.s. uzavřené dne 31.03.1996 o prodeji části podniku.Hodnota nepeněžitého vkladu, pohledávky z kupní smlouvy oprodeji části podniku ve výši 41.670.000,-Kč, byla stanovenana základě ocenění určeného znaleckými posudky znalců ing.Antonína Nováka ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č. 14/97 aing. René Matyse, CSc. ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č.14/1997, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhadyhmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství.Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu, a to41.670.000,-Kč na základě ocenění posudků výše uvedených znalců. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 1998 - 7. června 1999 : Jediný akcionář: Zemědělské družstvo SvěticeSvětice, okres Praha - východIČO: 00 10 71 66
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů