Trendy

917 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

67 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

270 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

6.7.2005 - 6.7.2005 Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10828
26.6.2001 - 6.7.2005 Praha 2, Rumunská 1/1798
25.10.1994 - 26.6.2001 Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14000

61858005

DIČ

od 10.11.1999

CZ61858005

Datová schránka

u4vcvza

Historické názvy

25.10.1994 - 6.7.2005

INCEL, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2662

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.4.2003

5 380 000 Kč

Historické jmění

25.10.1994 - 14.4.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 5480760297 / 0100

Historické provozovny

10.10.2005 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tiskařská 257/10, 108 00, Praha - Malešice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. července 2014 - 3. června 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 23. července 2014 - 3. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 22. dubna 2002 - 14. dubna 2003 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitáluspolečnosti dne 30.8.2001 a to následovně:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z jednoho milionu o třiaž sedm milionů na čty... ři až osm milionů. Upisování nad taktouvedenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu budeprovedeno upsáním akcií a to:Vydáním 100 až 300 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčkmenového druhu znějící na majitele v listinné podobě. Emisnímkursem takto upisovaných akcií je jejich jmenovitá hodnota, tj.10.000,- Kč a vydáním 20 až 40 ks akcií o jmenovité hodnotě100.000,- Kč, kmenového druhu znějící na majitele v listinnépodobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je jejich jmeno-vitá hodnota, tj. 100.000,- Kč. Při upisování akcií bude využitopřednostního práva následovně:Na nově vydávané akcie se vztahuje přednostní právo dosavadníhoakcionáře a to tak, že na 10 dosavadních akcií bude možno upsatnejvýše 4 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč kme-nového druhu, znějící na majitele v listinné podobě a na jednudosavadní akcii bude možno upsat nejvýše 3 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč kmenového druhu, znějící na maji-tele v listinné podobě.Místo pro vykonání přednostního práva je v sídle společnosti:Rumunská 1, Praha 2, každý pracovní den v době od 9 do 14 hodin.Lhůta pro uplatnění přednostního práva začne běžet druhým dnempo právní moci rozhodnutí soudu o zapsání úmyslu společnostizvýšit základního jmění dle § 203 odst. 4 obch. zák. a skončídvacátým dnem následujícím po právní moci výše uvedeného roz-hodnutí soudu. Jakmile rozhodnutí soudu o zapsání úmyslu spo-lečnosti zvýšit základní jmění nabude právní moci, bude tatoskutečnost oznámena na nástěnce společnosti v jejím sídle vPraze 2, Rumunská 1.Pokud jediný akcionář využije svého přednostního práva na úpisakcií, akcionář upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií,kterou uzavře se společností. Tuto smlouvu zpracuje společnostdo týdne od uplatnění přednostního práva a k upsání akcií budeakcionáři poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování. Místopro upsání takových akcií je v Advokátní kanceláři Bedrna aspol., Praha 6, Puškinovo nám. 14 - každý pracovní den od 9 do 14hodin. Lhůta pro upsání takových akcií začne běžet dvacátýmprvním dnem po právní moci rozhodnutí soudu o zapsání úmysluspolečnosti zvýšit základní jmění dle § 203 odst. 4 obch. zák. askončí padesátým dnem následujícím po právní moci výše uvedenéhorozhodnutí soudu. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu tétolhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií publikací v Obchod-ním věstníku.Upisovatelé jsou povinni splatit jmenovitou hodnotu akcií naúčet společnosti vedený u GE Capital bank, Praha, č.ú.2018404-504/0600 a to v těchto lhůtách:Upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty upsanýchakcií ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu. zobrazit více skrýt více
  • 19. dubna 1999 - 25. května 2000 : Usnesení valné hromady společnosti ze dne 22.2.1999:Základní jmění společnosti INCEL a.s. se zvyšuje z jednohomilionu a tři až sedm milionů na čtyři až osm milionů. Upisovánínad ta... kto uvedenou částku se nepřipouští. Zvýšení základníhojmění bude provedeno upsáním akcií na základě veřejné výzvy kjejich upisování a to:- Vydáním 100 až 300 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,kmenového druhu, znějící na majitele, v listinné podobě. Emisnímkursem takto upisovaných akcií je jejich jmenovitá hodnota, tj.10.000,- Kč a vydáním 20 až 40 kusů akcií o jmenovité hodnotě100.000,- Kč, kmenového druhu, znějící na majitele, v listinnépodobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je jejichjmenovitá hodnota, tj. 100.000,- Kč.Při upisování akcií bude využito přednostního práva a tonásledovně:- na nově vydávané akcie se vztahuje přednostní právodosavadních akcionářů a to tak, že na deset dosavadních akciíbude možno upsat nejvýše 4 ks nových akcií o jmenovité hodnotě100.000,- Kč, minoritní akcionáři vlastnící méně než 10 ksdosavadních akcií mají právo upsat alespoň na 1 kus nové akcie ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii budemožno upsat nejvýše 3 ks nových akcií o jmenovité hodnotě10.000,- Kč.- Místo pro vykonání přednostního práva je v sídle společnosti:Novodvorská 994, Praha 4 každý pracovní den v době od 9,00 do14,00 hod.Lhůta pro uplatnění přednostního práva začne běžet druhým dnempo právní moci rozhodnutí soudu o zapsání úmyslu společnostizvýšit základní jmění dle § 203 odst. 4 obch. zák. a skončídvacátým dnem následujícím po právní moci výše uvedenéhorozhodnutí soudu. Jakmile rozhodnutí soudu o zapsání úmysluspolečnosti zvýšit základní jmění nabude právní moci, bude tatoskutečnost oznámena na nástěnce společnosti v jejím sídle vPraze 4, Novodvorská 994.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování. Místopro upsání takových akcií je v Advokátní kanceláři Bedrna aspol., Praha 6, Puškinovo nám. 14 - každý pracovní den od 9,00do 14,00 hod. Lhůta pro upsání takových akcií začne běžetdvacátým prvním dnem po právní moci rozhodnutí soudu o zapsáníúmyslu společnosti zvýšit základní jmění dle § 203 odst. 4 obch.zák. a skončí padesátým dnem následujícím po právní moci výšeuvedeného rozhodnutí soudu.Upisovatelé jsou povinni splatit jmenovitou hodnotu akcií naúčet společnosti vedený u AGB a.s. Praha, č. ú. 2018404-504/0600a to v těchto lhůtách:upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty upsanýchakcií před úpisem na účet společnosti vedený u AGB a.s. Prahač.ú. 2018404-504/0600. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů