Základní údaje

Historické adresy

5.9.2002 - 1.11.2009 Praha 4, Cholupická 762/55
5.8.1994 - 5.9.2002 Praha 4, K Ryšánce 27

61858137

DIČ

Není plátce DPH

9.11.1998 - 1.11.2009

CZ61858137

Datum vzniku

5. srpna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2009

Historické názvy

5.8.1994 - 1.11.2009

F.C.A. a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2675

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.7.2003 - 1.11.2009

207 375 000 Kč

5.8.1994 - 16.7.2003

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2009 - 1. listopadu 2009 : Společnost F.C.A. a. s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností RIO Media a. s., se sídlem Praha 9, Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ 190 00, IČ 282 16 73, zapsanou v obcho... dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13521, společností ANTÉNY 2H+B, se sídlem Klatovy III, Nádražní 185, PSČ 339 01, IČ 453 59 971, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2046, společností CL - NET s. r. o., se sídlem Česká Lípa, Dolní Libchava, Děčínská 10, PSČ 470 01, IČ 250 11 022, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11445, společností MATTES AD, spol. s r. o., se sídlem Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 1117, PSČ 738 01, IČ 428 68 602, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1909 a společností Metropolitní síť Olomouc a. s., se sídlem Olomouc, Vídeňská čp. 1026/20, PSČ 77200, IČ 258 72 869, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2451. Nástupnickou společností se stala společnost RIO Media a. s. , na kterou přešlo obchodní jmění společnosti F.C.A. a. s. zobrazit více skrýt více
  • 22. května 2006 - 1. listopadu 2009 : Na společnost v postavení nástupnické společnosti přešlo fúzí formou sloučení obchodní jmění zrušených obchodních společností bez likvidace BoB Toys s.r.o. se sídlem Praha 4, Cholu... pická 55, PSČ 142 00, identifikační číslo 251 02 257, a Kabelová televize Jihlava, s.r.o. se sídlem Jihlava, Na Kopci 11, PSČ 586 01, identifikační číslo 469 78 976. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 2004 - 1. listopadu 2009 : Na společnost jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze formou sloučení obchodní jmění zrušených společností bez likvidace Kabelová televize Olomouc, a.s. se sídlem Pr... aha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 257 28 831 a Kabelová televize Elektronika Olomouc spol. s r.o. se sídlem Olomouc, Slovenská 10, identifikační číslo 619 75 516. zobrazit více skrýt více
  • 18. června 2003 - 16. července 2003 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 12. května 2003 takto:I. Zvyšuje se základní kapitál společnosti F.C.A. a.s. upsáním nových akcií o částku 206,375... .000,- Kč (slovy: dvěstěšestmilionůtřistasedmdesátpěttisíckorun českých). Základní kapitál společnosti po jeho zvýšení činí 207,375.000,- Kč (slovy: dvěstěsedmmilionůtřistasedmdesátpěttisíckorun českých). Upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští.II. Celkový počet upisovaných akcií činí 82.550 (slovy: osmdesátdvatisícpětsetpadesát) kusů o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč (slovy: dvatisícepětsetkorun českých) a emisním kurzu 2.500,- Kč (slovy: dvatisícepětsetkorun českých) na jednu akcii, které mohou být na žádost nabyvatele vydány v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. jako hromadná listina resp. více hromadných listin, podoba všech upisovaných akcií: listinná, druh - akcie s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na majitele. Nově upisované akcie nebudou registrovanými cennými papíry.III. Nově upisované akcie budou s využitím přednostního práva v plném rozsahu upsány peněžitým vkladem jediným akcionářem společnosti F.C.A. a.s., panem Hansem Theodorem Stritzlem, dat. nar. 01.04.1946, bytem Erlenweg 10, 86486 Bonstetten, Spolková republika Německo, a to na základě smlouvy o upsání akcií. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč (slovy: dvatisícepětsetkorun českých) může být upsáno 206,375 nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2.500,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Návrh smlouvy o upsání akcií mu bude představenstvem společnosti F.C.A. a.s. předložen nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta 14 ( slovy: čtrnácti) dnů ode dne předložení návrhu smlouvy o upsání akcií. K upsání ak cií panem Hansem Theodorem Stritzlem dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi ním a společností F.C.A. a.s. v sídle této společnosti, Praha 4, Cholupická 762/55, které je tudíž místem upsání akcií.IV. Akcie, které nebudou tímto způsobem upsány nebudou předmětem veřejné nabídky akcií ani nebodou nabídnuty určitému zájemci či zájemcům a rozsah zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí bude o souhrn jmenovitých hodnot těchto akcií odpovídajícím způsobem snížen.V. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením odpovídající částí pohledávky pana Hanse Theodora Stritzla za společností F.C.A. a.s. v nominální výši 221,571.791,19 Kč. ( slovy: dvěstědvacetjednamilionůpětsetsedmdesátjednatisícsedmsetdevadesátjednakorun českých devatenáct haléřů) proti pohledávce společnosti F.C.A. a.s. na splacení emisního kurzu, k čemuž tímto jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obch. zák. souhlas.VI. K dnešnímu dni existuje pohledávka pana Hanse Theodora Stritzla za společností F.C.A. a.s. v nominální výši 221,571.791,19 Kč (slovy: dvěstědvacetjednamilionůpětsetsedmdesátjednatisícsedmsetdevadesátjednakorun českých devatenáct haléřů). Tato pohledávka vznikla následujícím způsobem : Dne 26.10.2000 byla uzavřena smlouva o úvěrovém rámci mezi společností F.C.A. a.s. a ING Bank N.V. , se sídlem Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, IČ: 49279866, ve které se ING Bank N.V. zavázala poskytnout společnosti F.C.A. a.s. úvěr až do výše 206,375.000,- Kč ( slovy: dvěstěšestmilionůtřistasedmdesátpěttisíckorun českých), a to s úrokovou sazbou aktuálního PRIBOR + 1,5% p.a.. Tato smlouva včetně jejího dodatku ze dne 26.4.2001 je součástí tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 3. Splacení tohoto úvěru včetně úroků a poplatků zajistila převzetím bankovní záruky na žádost pana Hanse Theodora Stritzla společnost BHF - Bank Aktien gesellschaft. Převzetí záruky vyplývá z garanční listiny vystavené dne 26.10.2000 BHF - Bank Aktiengesellschaft pod č. 11940000GA a zaslané ING Bank N.V. Tato garanční listina je součástí tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č.4. Případné plnění společnosti BHF - Bank Aktiengesellschaft z bankovní záruky bylo zajištěno zástavním právem k částce 13.868.098,- DM resp. 14.090.000,- DM na účtu pana Hanse Theodora Stritzla u BHF - Bank Aktiengesellschaft, jež byla pro tyto účely zablokována. Tato skutečnost vyplývá z příslibu převzetí záruky ze dne 25.10.2000 a z potvrzení o jejím prodloužení ze dne 10.5.2001 zaslaných od BHF - Bank Aktiengesellschaft panu Hansi Theodoru Stritzlovi. Tyto dokumenty jsou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho přílohy č. 5 a 6. Jelikož částka čerpaného úvěru včetně úroků a poplatků nebyla společností F.C.A. a.s. řádně a včas splacena, byla BHF - Bank Aktiengesellschaft vyzvána k plnění z převzaté bankovní záruky, které uskutečnila dne 1.11.2001, čímž na ni dle § 774 BGB (německého občanského zákoníku ze dne 18.8.1896 v platném znění) přešla pohledávka za společností F.C.A. a.s. v celkové výši 221,571.791,19 Kč (slovy: dvěstědvacetjednamilionůpětsetsedmdesátjednatisícsedmsetdeva-desátjednakorun českých devatenáct haléřů) . Výzvy k plnění z převzaté bankovní záruky a k poskytnutí zálohy na úrok ze dne 31.10.2001 adresované BHF - Bank Aktiengesellschaft společností ING Bank N.V. jsou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho přílohy č. 7 a 8. Potvrzení BHF - Bank Aktiengesellschaft o plnění z bankovní záruky ze dne 6.11.2001 adresované panu Hansi Theodoru Stritzlovi je součástí tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 9. Pohledávka BHF - Bank Aktiengesellschaft ve výši 221,571.791,19 Kč (slovy: dvěstědvacetjednamilionůpětsetsedm-desátjednatisícsedmsetdevadesátjednakorun českých devatenáct haléřů) byla následně v souladu s příslibem bankovní záruky uspokojena z poměrné části zástavy - částky 14,090.000,- DM na účtu pana Hanse Theodora Stritzla, čímž dle § 1225 BGB předmětná pohledávka přešla z BHF - Bank Aktiengesellschaft na pana Hanse Theodora Stritzla. Výpis z účtu pana Hanse Theodora Stritzla u BHF - Bank Aktiengesellschaft a oznámení o zatížení tohoto účtu v zahraničním platebním styku ze dne 1.11.2001 jsou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho přílohy č. 10 a 11. Potvrzení ING Bank N.V. o splacení veškerých nesplacených částek vztahujících se k předmětné úvěrové smlouvě ze dne 17.1.2002 adresované panu Hansi Theodoru Stritzlovi a výpis z běžného účtu společnosti F.C.A. a.s. vedeném ING Bank N.V. ke dni 1.11.2001 jsou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho přílohy č. 12 a 13. Část takto vzniklé pohledávky pana Hanse Th eodora Stritzla za společností F.C.A. a.s. ve výši 206,375.000,- Kč ( slovy: dvěstěšestmilionůtřistasedmdesát-pěttisíckorun českých) bude předmětem započtení proti pohledávce společnosti F.C.A. a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve stejné výši.VII. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, panem Hansem Theodorem Stritzlem a společností F.C.A. a.s., uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti F.C.A. a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady.Účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou společnosti F.C.A. a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurz nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů