Trendy

913 114 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 114 352 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

851 406 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 22.2.2012 Praha 9, Poděbradská 540/26, PSČ 19000

Historické adresy

5.10.2010 - 22.2.2012 Praha 9, Poděbradská 540, PSČ 19000
11.8.1994 - 5.10.2010 Praha 10, U Stavoservisu 1

61858200

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1994 - 29.7.2016

CZ61858200

Datum vzniku

11. srpna 1994

Datová schránka

4zspamz

Historické názvy

5.11.2014 - 2.6.2015

Česká Unigrafie, a.s.

1.10.2003 - 5.11.2014

Česká Unigrafie, a.s.

11.8.1994 - 1.10.2003

UNI GRAFIA,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2682

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.9.2011

200 000 000 Kč

Historické jmění

4.8.2006 - 22.9.2011

100 000 000 Kč

26.5.2001 - 4.8.2006

70 700 000 Kč

19.6.1996 - 26.5.2001

61 200 000 Kč

5.6.1996 - 19.6.1996

20 200 000 Kč

21.8.1995 - 5.6.1996

20 120 000 Kč

16.12.1994 - 21.8.1995

6 000 000 Kč

11.8.1994 - 16.12.1994

5 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Provozovny

od 1.10.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Poděbradská 540/26, 190 00, Praha - Vysočany

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. září 2009 : V důsledku fúze sloučením společnosti TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o. IČ: 423 39 626 se sídlem Praha 9, Vysočany, Poděbradská 540, PSČ 190 00, jakožto zanikající společnosti, přešlo jmě V důsledku fúze sloučením společnosti TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o. IČ: 423 39 626 se sídlem Praha 9, Vysočany, Poděbradská 540, PSČ 190 00, jakožto zanikající společnosti, přešlo jmě...ní této společnosti, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů na společnost Česká Unigrafie, a.s. IČ: 618 58 200 se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, jakožto nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 2008 : Na obchodní společnost Česká Unigrafie, a.s. se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, identifikační číslo 61858200 se převádí jmění obchodní společnosti MERKURTISK a.s. se sídlem Nách Na obchodní společnost Česká Unigrafie, a.s. se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, identifikační číslo 61858200 se převádí jmění obchodní společnosti MERKURTISK a.s. se sídlem Nách...od, Myslbekova 261, PSČ 547 01, identifikační číslo 25938720, jež z důvodu převodu jmění zaniká. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. srpna 2011 - 22. září 2011 : Valná hromada společnosti přijala následující usnesení, kterým rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částk... u ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) z částky ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) na částku ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) peněžitými vklady, upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 100 (slovy: sto) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých) každá.Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.Předem určenými zájemci jsou:1. pan Ing. Juraj Kamarás, nar. 15.10.1962, bytem Praha 5, Holečkova 3149/25A, PSČ 150 00 (dále jen ?Zájemce 1?), jenž upíše 50 kusů akcií.2. pan Ing. Ladislav Krajňák, nar. 13.3.1963, bytem Praha 6, Kopeckého 2372/2e, PSČ 160 00 (dále jen ?Zájemce 2?), jenž upíše 50 kusů akcií.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že oba Zájemci jsou v zastoupení přítomni na valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti prostřednictvím přítomného zplnomocněného zástupce akcionářů oběma Zájemcům, že prvním dnem lhůty je den 31.8.2011, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 30.8.2011. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude oběma Zájemcům doručen osobně, a to nejpozději dne 8.8.2011.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude oběma Zájemcům oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresy uvedené v seznamu akcionářů.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých).Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem 1 a Zájemcem 2 byly započteny pohledávky, které mají Zájemce 1 a Zájemce 2 za Společností a to takto:1. pohledávka Zájemce 1 celkem ve výši 50.000.000,- Kč, vzniklá:a) na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 17046581, jako Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 1 za Společností výše 25.433.719,46Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta třicet tři tisíce sedm set devatenáct korun českých čtyřicet šest haléřů). Postoupená pohledávka společnosti CTY GROUP, a.s. za Společností vznikla z titulu smlouvy o půjčce (jistina a úroky k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 22.9.2009, ve znění dodatku ze dne 22.9.2010; pohledávka je splatná ke dni 25.9.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 25.433.719,46 Kč, a to i před její splatností.b) na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 17046581, jako Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 1 za Společností výše 6.058.339,29 Kč (slovy: šest milionů padesát osm tisíc tři sta třicet devět korun českých dvacet devět haléřů). Postoupená pohledávka společnosti CTY GROUP, a.s. za Společností vznikla z titulu smlouvy o půjčce (část jistiny a úroky k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 29.1.2010, ve znění dodatku ze dne 14.2.2011; pohledávka je splatná ke dni 4.2.2012. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 6.058.339,29 Kč, a to i před její splatností.c) na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, IČ 17046581, PSČ 110 00, jako Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 1 za Společností výše 1.207.661,25 Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedm tisíc šest set šedesát jedna korun českých dvacet pět haléřů). Postoupená část pohledávky společnosti CTY GROUP, a.s. za Společností vznikla z titulu smlouvy o půjčce (část úroků k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 14.9.2009, ve znění dodatků ze dne 16.12.2009, 29.3.2010 a 29.12.2010; pohledávka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 1.207.661,25 Kč, a to i před její splatností.d) na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.7.2009, ve znění dodatku ze dne 30.6.2010, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 630.000,- EUR plus 6,5 % úrok p.a. z dlužné částky. Dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 dosahuje pohledávka Zájemce 1 za Společností v přepočtu v aktuálním kurzu výše 17.306.576,- Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta šest tisíc pět set sedmdesát šest korun českých), a je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 17.306.576,- Kč.2. pohledávka Zájemce 2 ve výši 50.000.000,- Kč vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 2 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 17046581, jako Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 2 za společností výše 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Postoupená část pohledávky společnosti CTY GROUP, a.s. za Společností vznikla z titulu smlouvy o půjčce (jistina a část úroků k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 14.9.2009, ve znění dodatků ze dne 16.12.2009, 29.3.2010 a 29.12.2010; Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 50.000.000,- Kč, a to i před její splatností.Dle vyjádření auditora Ing. Miloše Turka, dekret KA ČR číslo 1493, Praha 10, 100 00, Dukelská 1151/5, jsou závazky Společnosti vůči Zájemci 1 i Zájemci 2 ke dni 29.7.2011 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Zpráva auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem 1 a Zájemcem 2 ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem 1 a Zájemcem 2 z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena. Pohledávka, kterou má Zájemce 1 za Společností, bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora tohoto notářského zápisu, a pohledávka, kterou má Zájemce 2 za Společností, bude splacena zcela. zobrazit více skrýt více
  • 2. října 2000 - 26. května 2001 : Valná hromada společnosti schválila zvýšení základního jměníspolečnosti o 9.500.000,- Kč, tj. z dosavadní výše 61.200.000,-Kč na 70.700.000,- Kč formou nepeněžitého vkladu - vkladu... pohledávky jednoho z akcionářů společnosti, kterou má zaspolečností UNI GRAFIA, a.s. v nominální hodnotě 9.436.551,90 Kča peněžitým vkladem téhož akcionáře ve výši 63.448,10 Kč.Schválila vydat na zvýšené základní jmění ve výši 9.500.000,- Kč95 kusů akcií na majitele, každé o nominální hodnotě 100.000,-Kč, v listinné podobě. Rozhodla, že upisování akcií nad rozsahschváleného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Schválilauzavření dohody mezi akcionáři o rozsahu účasti na zvýšenízákladního jmění společnosti podle § 205 obchodního zákoníku ato ve lhůtě 30 dní ode dne zápisu usnesení valné hromady orozhodnutí o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 5. prosince 1997 - 26. května 2001 : základní jmění ve výši 61.200.000,-Kč zcela splaceno
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů