Základní údaje

Sídlo

od 8.10.2007 Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721

Historické adresy

17.11.2004 - 8.10.2007 Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 11647
31.8.1994 - 17.11.2004 Praha 1, Senovážné nám. 24

Adresa z obchodního rejstříku

od 10.8.2015 Praha, V Celnici 1028/10, okres Hlavní město Praha, PSČ 11721
od 28.11.2013 V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 3.1.2013 Praha 1, V Celnici, PSČ 11721
od 11.10.2010 Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 11721

61858374

DIČ

Není plátce DPH

5.12.1996 - 28.2.2002

001-61858374

Datum vzniku

31. srpna 1994

Datová schránka

8aad5b9

Historické názvy

17.11.2004 - 17.5.2010

Fio, burzovní společnost, a.s.

31.8.1994 - 17.11.2004

FIO, burzovní společnost,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2704

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.12.2014

760 000 000 Kč

Historické jmění

27.1.2010 - 19.12.2014

560 000 000 Kč

31.12.2009 - 27.1.2010

560 000 000 Kč

21.7.2009 - 31.12.2009

560 000 000 Kč

23.8.2006 - 21.7.2009

60 000 000 Kč

10.11.2001 - 23.8.2006

30 000 000 Kč

6.12.1996 - 10.11.2001

30 000 000 Kč

31.8.1994 - 6.12.1996

4 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. prosince 2010 : koupě podniku1) Prodávající: Fio, družstevní záložna, IČ 649 46 843, sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 2643.2) Ku koupě podniku1) Prodávající: Fio, družstevní záložna, IČ 649 46 843, sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 2643.2) Ku...pující: Fio banka, a.s., IČ 618 58 374, sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704,3) Předmět koupě: Celý podnik Fio, družstevní záložny, a to včetně všech práv a povinností souvisejících s podnikem Fio, družstevní záložny. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 1994 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 20.6.1994. Současně byly schváleny stanovyspolečnosti a ustanoveno představenstvo a dozr Údaje o založení:Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 20.6.1994. Současně byly schváleny stanovyspolečnosti a ustanoveno představenstvo a dozr...čí radaspolečnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2014 - 10. března 2015 : 1)Společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zvyšuje základní kapitál ve společnosti Fio banka, a.s., se sídlem Praha 1, V Celn... ici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, který k dnešnímu dni činí 560.000.000 Kč (pět set šedesát milionů korun českých) a je zcela splacen, o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých) na konečnou výši 760.000.000 Kč (sedm set šedesát milionů korun českých) s tím, že nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. 2)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200.000 (dvou set tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které nebudou kótované a které budou vydány v zaknihované podobě přičemž jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). 3)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno předem určeným zájemcem, kterým je společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2270. 4) Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti č. 999000080/2010 vedený u Fio banky, a.s. ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne 5.12.2014. 5)Předem určený zájemce, společnost Fio holding, a.s., upíše nové akcie písemnou smlouvou, kterou uzavře se společností Fio banka, a.s., do dvou pracovních dnů od dne 5.12.2014. zobrazit více skrýt více
  • 15. května 2014 - 19. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 15. května 2014 - 19. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 31. srpna 1994 - 19. prosince 2014 : Zakladateli bylo splaceno 30% základního jmění.
  • 25. června 2009 - 21. července 2009 : Představenstvo společnosti Fio holding, a.s. souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, ... IČ: 618 58 374, který k dnešnímu dni činí 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) a je zcela splacen, o částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých) na konečnou výši 560.000.000,- Kč (pět set šedesát milionů korun českých), peněžitým vkladem předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti Fio, burzovní společnost, a.s.a) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových 500 000 (pětiset tisíc) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).b) Nově vydané akcie nebudou kótované.c) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.d) Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2270, která upíše 500 000 (pět set tisíc) ks kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč a to peněžitým vkladem 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých).e) Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Fio, burzovní společnost, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti Fio burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určenému zájemci nejpozději do 5 pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.f) Předem určený zájemce je povinen uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, nejpozději do 15 (patnácti) dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.g) Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti na adrese V Celnici 1028/10, Praha 1. Akcie lze upsat v pracovních dnech od 9 hod. do 17 hod.h) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.i) Lhůta, do které musí být splaceno 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 90 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné. Zbývajících 70 % je upisovatel povinen splatit do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.j) Upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 3807192/0800 u České spořitelny, a.s., který za tím účelem již otevřela společnost na svoje jméno. Zbylou část 70 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v souladu s právními předpisy.k) Úpis může provést předem určený zájemce pouze osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. zobrazit více skrýt více
  • 3. srpna 2006 - 21. července 2009 : Jediný akcionář navrhovatele - společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 601 92 763 rozhodl dne 31.7.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti Fio... , burzovní společnost, a.s., který k dnešnímu dni činí 30.000.000,- Kč, o částku 30.000.000,- Kč na konečnou výši 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých), za těchto podmínek:a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 30.000 ks kmenových akcií, které budou znít na jméno, budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé z nich bude činit 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých).Emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splatný v českých korunách.b) úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouštíc) místem úpisu akcií je sídlo obou společností na adrese: Praha 1, Senovážné nám. 24d) jelikož se jediný akcionář navrhovatele - společnost Fio holding, a.s., IČ 601 92 763, vzdal svého zákonného přednostního práva ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.c) obch.zák., provede úpis nových akcií předem určený zájemce, kterým je jediný akcionář navrhovatele - společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 601 92 763, a to podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře navrhovatel a její jediný akcionář. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo navrhovatele povinno předat jedinému akcionáři bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.e) předem určený zájemce - Fio holding, a.s. je povinen uzavřít Smlouvu o upsání akcií s navrhovatelem nejpozději do patnácti dnů od převzetí jejího návrhu, avšak ne dříve než následujícího dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku dle §203 odst. 4 obch. zák.f) předem určený zájemce - Fio holding, a.s. splatí emisní kurs nově upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., číslo 209900704/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 20. června 2008 - 25. června 2009 : Představenstvo společnosti Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, která je jediným akcionářem obchodní společnosti Fio, burzovní spole... čnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2704, souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, který k dnešnímu dni činí 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) a je zcela splacen, o částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých) na konečnou výši 560.000.000,- Kč (pět set šedesát milionů korun českých), peněžitými vklady předem určenými zájemci.a) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových 500 000 (pěti set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). b) Nově vydané akcie nebudou kótované.c) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.d) Akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou:da) pan RNDr. Petr Marsa, r.č. 651002/1375, trvale bytem Praha 8, Krynická 504, který upíše 250 000 ks kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč a to peněžitým vkladem 250.000.000,- Kč,db) pan Mgr. Romuald Kopún, r.č. 690711/5083, trvale bytem Praha 10, Michle, Na Křivce 1399/21, který upíše 250 000 ks kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč a to peněžitým vkladem 250.000.000,- Kče) Místem upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1028/10.f) Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Vzhledem k tomu, že upisování akcií nemůže začít dříve, než toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií předem určenými zájemci dojde ještě před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.g) Lhůta k upsání akcií činí 15 dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty.h) Emisní kurs nově upsaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.i) Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet u ČSOB, a.s. č. 221 964 292/0300, který za tímto účelem zřídilo představenstvo společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, a to ve lhůtě nejpozději do 5 let po upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů