Základní údaje

Sídlo

od 10.8.2007 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057

Historické adresy

10.6.2004 - 10.8.2007 Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 11000
26.7.2002 - 10.6.2004 Praha 10, Vinohradská 167 č.p. 3217, PSČ 10000
7.12.2000 - 26.7.2002 Praha 10, Vinohradská 167/3217
2.11.1998 - 7.12.2000 Praha 8, nám.Dr.V.Holého 16
9.1.1997 - 2.11.1998 Praha 1, Václavské nám. 19, PSČ 11000
26.10.1994 - 9.1.1997 Praha 1, Václaavské nám. 19

61859265

DIČ

Není plátce DPH

1.8.2004 - 31.12.2008

CZ61859265

Datová schránka

d9mdmu7

Historické názvy

22.8.2003 - 2.1.2013

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB

16.7.2003 - 22.8.2003

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. člen skupiny ČSOB

26.10.1994 - 16.7.2003

Českomoravský penzijní fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2809

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.1.2012

300 000 000 Kč

Historické jmění

30.5.2008 - 25.1.2012

297 167 000 Kč

31.5.2000 - 30.5.2008

97 167 000 Kč

31.5.1999 - 31.5.2000

85 517 000 Kč

29.11.1995 - 31.5.1999

80 000 000 Kč

26.10.1994 - 29.11.1995

50 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. listopadu 2011 : Došlo ke sloučením společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 Došlo ke sloučením společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57..., IČ 609 17 776, jako společností zanikající. Na společnost přešlo sloučením obchodní jmění společnosti ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 2000 : Tato společnost je právním nástupcem společnosti: Českýpenzijní fond ZDRAVÍ, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 36,IČ 25 14 05 91, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedenémK Tato společnost je právním nástupcem společnosti: Českýpenzijní fond ZDRAVÍ, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 36,IČ 25 14 05 91, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedenémK...rajskýn obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 4813. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 1999 : Tato společnost je právním nástupcem společnosti Občanskýpenzijní fond, a.s., která byla ke dni 31.5.1999 vymazaná zobchodního rejstříku bez likvidace - IČ: 61860921 ( B 3003).

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. března 2008 - 30. května 2008 : Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a.s., dne 18.2.2008 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu" ,, Z důvodu zvýšení počtu účastníků pen... zijního připojištění a objemu spravovaných prostředků ve fondu s očekáváním dalšího růstu se základní kapiál obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 61859265, zvyšuje z dosavadní výše..........97,167.00,--Kč, (slovy: devadesát sedm miliónů jedno sto šedesát sedm tisíc Kč) o částku.............200,000.000,--Kč, (slovy: dvě stě miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši............297,167.000,--Kč, (slovy: dvě stě devadesát sedm miliónů jedno sto šedesát sedm tisíc Kč), který bude splacen peněžitými vklady.----------------- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 2,000.000 ks (dva milióny kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu:-------a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;--------------b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;--------c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desáteho dne ode dne odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo;-----------d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu;---------e) dosavadní akcionář má přednostní právo upsat jednu až dva milióny kusů nových akcií na devět set sedmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát kusů dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,--Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie;-----------f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemy kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno;----------g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.----------------Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájemcům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem: - může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických osob,-------------------- - určitým zájemcem může být akcionář společnosti,------------------------ zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva.------------------------------- Výběr podléhá souhasu statutárního orgánu jediného akcionáře společnosti.----------------------------- Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíly, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých).----------------------------- Pokud bude podmínky splňovat více zájemců a popotávka bude převyšovat hodnotu 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nově upisovaných akcií, bude jejich poptávka rovnoměrně krácena.------------------------- Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: --------------------------------- a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 61859265, na adrese Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;- b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;----------------------------------------------- c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií;---------------------- d) určením výše emisního kurzu nových akcií upisovaným bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 100,--Kč (slovy: jedno sto korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, v listinné podobě a budou znít na jméno.------------------------------ Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 1002466474/2700, vedený u UniCredit Bank Czech republic, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.----------------- Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií.------------ Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.------------- Proti pohledávkám společnosti vůči jedntlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti."--------------------------- zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů