Trendy

1 250 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-3 732 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

47 146 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 15.5.2007 Praha 10, Popovická 14/1091, PSČ 10100

Historické adresy

31.10.1994 - 15.5.2007 Praha 4 - Kunratice, V chatách 0328, PSČ 14800

61859290

DIČ

od 15.1.2009

CZ61859290

Datum vzniku

31. října 1994

Datová schránka

bhcda5u

Historické názvy

31.10.1994 - 15.5.2007

Pražské obchodní domy CZ, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2811

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.4.2015

20 876 400 Kč

Historické jmění

23.6.2008 - 24.4.2015

34 794 000 Kč

31.10.1994 - 23.6.2008

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 19.4.2016

4080260379 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 29. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 29. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 31. října 1994 : Akciová společnost založena zakladatelskou listinou ze dne14.10.1994, téhož dne přijaty stanovy společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. února 2015 - 24. dubna 2015 : Jediný akcionář společnosti rozhodl v působnosti valné hromady dne 4. 2. 2015 o snížení základního kapitálu společnosti:a) důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společno... sti je snížení kapitálové vybavenosti společnosti o dlouhodobý hmotný majetek v důsledku prodeje nemovitých věcí vložených do základního kapitálu společnosti, optimalizace výše základního kapitálu a potřeba uhradit neuhrazenou ztrátu minulých let a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je snížení majetkové účasti jediného akcionáře ve společnosti a s tím spojená výplata akcionáři společnosti výtěžku z prodeje nemovitých věcí a též uhrazení neuhrazené ztráty minulých let; b) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 13.917.600,00Kč (slovy: třináctmilionůdevětsetsedmnácttisícšestset korun českých) rozsah snížení základního kapitálu; c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových společnosti, a to- snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 3.379.400,00Kč (slovy: třimilionytřistasedmdesátdevěttisícčtyřista korun českých) na jmenovitou hodnotu 2.027.640,00 Kč (slovy: dvamilionydvacetsedm-tisícšestsetčtyřicet korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 10 (deseti) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 3.379.400,00Kč (slovy: třimilionytřistasedmdesát-devěttisícčtyřista korun českých), nyní všech nahrazených hromadnou listinou číslo B-000001, a v případě trvajícího jejich nahrazení touto hromadnou listinou, výměnou této hromadné listiny, za nových 10 (deset) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 2.027.640,00Kč (slovy: dvamilionydvacetsedmtisícšestsetčtyřicet korun českých), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující 10 akcií, každou s novou jmenovitou hodnotou 2.027.640,00 Kč (slovy: dvamilionydvacet-sedmtisícšestsetčtyřicet korun českých);- snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 10.000,00Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 6.000,00Kč (slovy: šesttisíc korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 100 kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 10.000,00Kč (slovy: desettisíc korun českých), nyní nahrazených všech hromadnou listinou číslo C-000001, a v případě trvajícího jejich nahrazení touto hromadnou listinou, výměnou této hromadné listiny, za nových 100 kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 6.000,00Kč (slovy: šesttisíc korun českých), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující 100 akcií, každou s novou jmenovitou hodnotou 6.000,00Kč (slovy: šesttisíc korun českých); d) lhůta pro předložení akcionářem kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 30 (třicet) dní ode dne písemného vyzvání k tomuto předložení, přičemž představenstvo společnosti způsobem předepsaným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; e) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že z této částky ve výši 13.917.600,00Kč (slovy: třináctmilionůdevětsetsedmnácttisícšestset korun českých) bude část ve výši 8.970.022,00 Kč (slovy: osmmilionůdevětsetsedmdesáttisícdvacetdvě koruny české) použita na plnou úhradu ztráty minulých let a část ve výši 4.947.578,00Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetčtyřicetsedmtisícpětsetsedm-desátosm korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 15. dubna 2008 - 23. června 2008 : Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s. v působnosti valné hromady:Jediný akcionář obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s. v působnost... i valné hromady společnosti přijímá toto: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o 33,794.000,- Kč, (slovy třicet tři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých) z dosavadní výše 1,000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) na 34,794.000,- Kč (slovy třicet čtyři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých,) a to upsáním nových akcií dle ustanovení § 203 a § 204 obchodního zákoníku:a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 33,794.000,- Kč (slovy třicet tři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých,) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.b) Upisované akcie: Základní kapitál bude zvýšen upsáním deseti kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,379.400,- Kč (slovy tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem budou tyto nemovitosti:A) Horská chata "Svornost" čp. 35 v Peci pod Sněžkou na pozemku číslo parcelní st. 87 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: rodinný dům, a to se součástmi a příslušenstvím, zejména regulační stanicí zemního plynu, třemi studnami, kopanou a dvěma vrtanými, dále přípojkami elektřiny, vody a kanalizace, a související pozemek číslo parcelní st. 87 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2830 m2, rovněž se součástmi a příslušenstvím, zejména zpevněnými plochami, opěrnými zdmi, nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov, v katastru nemovitostí pro obec, katastrální území a část obce Pec pod Sněžkou, na listu vlastnictví číslo 449,B) dům čp. 1091 v Praze-Michli na pozemku číslo parcelní 2563 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: bydlení, a to se součástmi a příslušenstvím, zejména venkovními schodišti I. a II., dešťovou kanalizací, a související pozemky čísla parcelní 2563 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 360 m2, 2564 zahrada o výměře 91 m2 a 2565/1 zahrada o výměře 214 m2, pozemky rovněž se součástmi a příslušenstvím, zejména zpevněnými plochami, oplocením, nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastru nemovitostí pro obec Praha, katastrální území a část obce Michle, na listu vlastnictví číslo 73,C) pozemek číslo parcelní 2566 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1121 m2 se součástmi a příslušenstvím, zejména oplocením, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastru nemovitostí pro obec Praha, katastrální území Michle, na listu vlastnictví číslo 1076.Předmětné nemovitosti jsou popsány a oceněny znaleckým posudkem soudního znalce pana Ing. Františka Mayera, Kolín 4, Příkrá 46, PSČ 280 02, vyhotoveným tímto znalcem dne 27.8.2007, pod pořadovým číslem znaleckého deníku 1643/47/07. (Znalec byl k tomuto účelu jmenován pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8.6.2007, č.j. 2 Nc 4524/2007-12.)c) Jediný akcionář schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán s tím, že tento nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž na tento nepeněžitý vklad v hodnotě 33,794.000,- Kč (slovy třicet tři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých,) bude vydáno deset nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,379.400,-- Kč (slovy tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých.)d) Emisní kurz nových upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.e) Upsání celé emise nových akcií bude nabídnuto jedinému akcionáři, panu Ing. Vladimíru Novákovi, r.č. 620307/0038, bytem Praha 10, Vinohrady, Dykova 51/1, PSČ: 10100, formou uzavření smlouvy o upsání deseti akcií v emisním kurzu shodném s její jmenovitou hodnotou, tj. 3,379.400,-- Kč (slovy tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých.) Smlouvu jediný akcionář uzavře se společností ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s., na adrese Praha 10, Popovická 14/1091, PSČ: 10100, s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce, jediný akcionář, neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií .f) Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s., na adrese Praha 10, Popovická 14/1091, PSČ: 10100.g) Představenstvo společnosti po přijetí tohoto rozhodnutí bez zbytečného odkladu podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů