Trendy

36 965 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 179 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

146 181 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.5.2012 Praha 5, Holečkova 31, PSČ 15000

Historické adresy

2.11.1994 - 1.5.2012 Praha 3, Vinohradská 184

61859397

DIČ

od 1.12.1994

CZ61859397

Datová schránka

7d5spjc

Historické názvy

2.11.1994 - 1.5.2012

STIMBUILDING a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2818

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.5.2012

200 000 Kč

Historické jmění

31.12.2009 - 1.5.2012

255 000 000 Kč

7.12.2005 - 31.12.2009

371 912 960 Kč

5.12.2003 - 7.12.2005

462 074 120 Kč

24.4.2003 - 5.12.2003

371 712 960 Kč

30.1.2001 - 24.4.2003

370 385 000 Kč

2.11.1994 - 30.1.2001

370 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2104477195 / 2700

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 14.7.1997

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Vinohradská 1630/190, 130 00, Praha - Vinohrady

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. května 2012 : Jediný akcionář společnosti STIMBUILDING a.s. rozhodl dne 30.března 2012 o změně právní formy na společnoswt s ručením omezeným s obchodní firmou STIMBUILDING s.r.o.
 • 31. prosince 2009 : Společnost STIMBUILDING a.s., byla rozdělena odštěpením se založením tří nových společností, a to společnosti PB 1 s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52, PB 2 s.r. Společnost STIMBUILDING a.s., byla rozdělena odštěpením se založením tří nových společností, a to společnosti PB 1 s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52, PB 2 s.r....o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52, a PB 3 s.r.o., se sídlem Praha 3 Vinohradská 184, PSČ 130 52. Na nástupnické společnosti přešly části jmění společnosti STIMBUILDING a.s. vymezené v projektu rozdělení odštěpením. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2003 : Na společnost STIMBUILDING a.s. se sídlem Vinohradská 184,Praha 3, PSČ 130 52, IČ 61859397 přešlo jmění zanikajícíspolečnosti STIMER a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ13 Na společnost STIMBUILDING a.s. se sídlem Vinohradská 184,Praha 3, PSČ 130 52, IČ 61859397 přešlo jmění zanikajícíspolečnosti STIMER a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ13...0 52, IČ 26136872, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze v oddílu B vložka 6278, v důsledkusloučení se společností nástupnickou. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2009 - 1. května 2012 : Akcie:16 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 6,851 Kč v listinné podobě18 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 68,560 Kč v listinné podobě411 ks kmen... ové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 685,642 Kč v listinné podobě3 713 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 68 564,430 Kč v listinné podobě1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 137 128,852 Kč v listinné podobě zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2009 - 1. května 2012 : Valná hromada společnosti STIMBUILDING a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52, IČ: 61859397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, v... ložka 2818, v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto:I. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti STIMBUILDING a.s. (dále jen STIMBUILDING) je společnost Merona Holding AG, se sídlem Appenzell, Weissbadstrasse 44, PSČ: 9050, Švýcarská konfederace, IČ: CH-310.3.000.196-3 (dále jen "Hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku o svolání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING vlastníkem 2 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, v listinné podobě, 16 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, v listinné podobě, 411 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě a 3.712 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, což představuje 99,92 % základního kapitálu společnosti STIMBUILDING, s nimiž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING (akcie vydané společností STIMBUILDING dále jen "Akcie"). Vlastnictví 4.141 kusů Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno jeho čestným prohlášením, z něhož vyplývá, že byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING jejím Hlavním akcionářem, a nahlédnutím do seznamu akcionářů společnosti STIMBUILDING.Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING, je Hlavní akcionář vlastníkem 2 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, v listinné podobě, 16 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, v listinné podobě, 411 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě a 3.712 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, což představuje 99,92 % základního kapitálu společnosti STIMBUILDING, s nimiž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING. Jmenovitá hodnota Akcií vlastněných Hlavním akcionářem ke dni konání mimořádné valné hromady činí 371.612.620,- Kč, což představuje 99,92 % základního kapitálu společnosti STIMBUILDING, a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING, a Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií.II. Přechod ostatních Akcií vydaných společností STIMBUILDING na hlavního akcionářeValná hromada společnosti STIMBUILDING přijímá ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku toto rozhodnutí:vlastnické právo ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti STIMBUILDING, tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti STIMBUILDING.III. Výše protiplněníValná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti STIMBUILDING peněžité protiplnění:- 17,--Kč (sedmnáct korun českých) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých), znějící na jméno,- 168,--Kč (sto šedesát osm korun českých) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých), znějící na jméno,- 168 431,--Kč (sto šedesát osm tisíc čtyři sta třicet jedna koruna česká) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých), znějící na jméno,- 336 863,--Kč (tři sta třicet šest tisíc osm set šedesát tři koruny české) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), znějící na jméno,tj. celkově poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění ve výši 505.868,--Kč (pět set pět tisíc osm set šedesát osm korun českých) (dále jen "Protiplnění").Výše Protiplnění určená Hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 369/2009 ze dne 26.8.2009, vypracovaným znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ: 120 00, IČ: 25507796, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 151055 (dále jen "Znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí:"Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Merona Holding AG k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti STIMBUILDING a.s. ve výši 17,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč, ve výši 168,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ve výši 168.431,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a ve výši 336.863,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě Akcií."Jak ze Znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého Protiplnění byla hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti STIMBUILDING.IV. Poskytnutí ProtiplněníHlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020 (dále jen "Obchodník s cennými papíry") peněžní prostředky ve výši 505.868,- Kč (slovy: pět set pět tisíc osm set šedesát osm korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie Obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost STIMBUILDING zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti STIMBUILDING. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě Obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií Obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1994 - 1. května 2012 : Akciová společnost byla založena jednorázově,rozhodnutímjediného zakladatele,bez výzvy k upisování akcií.
 • 6. října 2009 - 6. října 2009 : Valná hromada společnosti STIMBUILDING a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52, IČ: 61859397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, v... ložka 2818, v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?), rozhoduje takto:I. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. (dále jen STIMBUILDING) je společnost Merona Holding AG, se sídlem Appenzell, Weissbadstrasse 44, PSČ: 9050, Švýcarská konfederace, IČ: CH-310.3.000.196-3 (dále jen ?Hlavní akcionář?), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku o svolání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING vlastníkem 2 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, v listinné podobě, 16 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, v listinné podobě, 411 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě a 3.712 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, což představuje 99,92 % základního kapitálu společnosti STIMBUILDING, s nimiž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING (akcie vydané společností STIMBUILDING dále jen ?Akcie?). Vlastnictví 4.141 kusů Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno jeho čestným prohlášením, z něhož vyplývá, že byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING jejím Hlavním akcionářem, a nahlédnutím do seznamu akcionářů společnosti STIMBUILDING.Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING, je Hlavní akcionář vlastníkem 2 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, v listinné podobě, 16 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, v listinné podobě, 411 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě a 3.712 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, což představuje 99,92 % základního kapitálu společnosti STIMBUILDING, s nimiž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING. Jmenovitá hodnota Akcií vlastněných Hlavním akcionářem ke dni konání mimořádné valné hromady činí 371.612.620,- Kč, což představuje 99,92 % základního kapitálu společnosti STIMBUILDING, a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING, a Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií.II. Přechod ostatních Akcií vydaných společností STIMBUILDING na hlavního akcionářeValná hromada společnosti STIMBUILDING přijímá ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku toto rozhodnutí:vlastnické právo ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti STIMBUILDING, tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?Den účinnosti přechodu Akcií?). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti STIMBUILDING.III. Výše protiplněníValná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti STIMBUILDING peněžité protiplnění:- 17,--Kč (sedmnáct korun českých) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých), znějící na jméno,- 168,--Kč (sto šedesát osm korun českých) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých), znějící na jméno,- 168 431,--Kč (sto šedesát osm tisíc čtyři sta třicet jedna koruna česká) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých), znějící na jméno,- 336 863,--Kč (tři sta třicet šest tisíc osm set šedesát tři koruny české) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), znějící na jméno,tj. celkově poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění ve výši 505.868,--Kč (pět set pět tisíc osm set šedesát osm korun českých) (dále jen ?Protiplnění?).Výše Protiplnění určená Hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 369/2009 ze dne 26.8.2009, vypracovaným znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ: 120 00, IČ: 25507796, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 151055 (dále jen ?Znalecký posudek?), v jehož výrokové části se uvádí:?Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Merona Holding AG k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti STIMBUILDING a.s. ve výši 17,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč, ve výši 168,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ve výši 168.431,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a ve výši 336.863,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě Akcií.?Jak ze Znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého Protiplnění byla hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti STIMBUILDING.IV. Poskytnutí ProtiplněníHlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020 (dále jen ?Obchodník s cennými papíry?) peněžní prostředky ve výši 505.868,- Kč (slovy: pět set pět tisíc osm set šedesát osm korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie Obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost STIMBUILDING zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti STIMBUILDING. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě Obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií Obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2005 - 7. prosince 2005 : c) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje ze stavájící výše 462.074.120,-Kč (slovy:čtyřistašedesátdvamilionysemdesátčtyři-tisícjednostodvacet k... orun českých) na 371.912.960,-Kč (slovy: třistasedmdesátjeden-miliondevětsetdvanácttisícdevětsetšedesátkourn českých) tedy o 90.161.160,-Kč(slovy: devadesátmilionůjednostošedesátjedentisíc jednostošedestát korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2005 - 7. prosince 2005 : a) důvod snížení základního kapitálu:- částečná úhrada ztrát společnosti z období do 31.12.2002 (slovy: třicátého-prvního prosince roku dvatisícedva), které celkem činí 209.908.080... ,76Kč (slovy: dvěstědevětmilionůdevětsetosmtisíc osmedesát korun a sedmdesátšest haléřů českých)- skutečnost, že společnost STIMBUILDING a.s. nabyla na základě smlouvy o koupi listinné akcie uzavřené dne 8.11.2004 mezi převodecem - společností STIM TOOLS a.s., IČ: 47116749, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, a nabyvatelem - společností STIMBUILDING a.s., IČ47116749, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, vlastní akcii, a to kmenovou akcii č. 4445 ve jmenovité hodnotě 90.161.160,- (slovy: devadesátmilionůjednostošedesátjedentisíc jed-nostošedesát korun českých), vydanou v listinné podobě, přičemž dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku tuto akcii může nabýt nejdéle na dobu 18 (slvovy: osmnácti) měsíců, poté je povinna takto nabytou akcii zcizit, nebo rozhodnutí základního kapitálu, zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2005 - 7. prosince 2005 : Řádná valná hromada společnosti STIMBULDING a.s dne 28.6.2005 rozhodla takto:snižuje se základní kapitál společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem:
 • 1. listopadu 2005 - 7. prosince 2005 : b) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu ztráty společnosti z období do 31.12.2002 (slovy: třícátéhoprvního prosince roku dvatisíc... edva), které celkem činí 209.908.080,76Kč (slovy: dvěstědevětmi-lionůdevětsetosmtisicosmdesát korun a sedmdesátšest haléřů českých), zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2005 - 7. prosince 2005 : f) po účinnosti snížení základního kapitálu bude zrušen zvláštní rezervní fond, který byl vytvořen z důvodu nabytí vlastní akcie společností.
 • 1. listopadu 2005 - 7. prosince 2005 : e) základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty společnosti, nepoužije se tedy postup dle ust. § 215 a ust. § 216 odst. (1) a (2) obchodního zákoníku, tj. částka odpovídají... cí snížení základního kapitulu nebude, ani z části, použita k jakémukoli plnění akcionářům, rozhodnutí o snížení základního kapitálu nebude uveřejňováno způsobem zákonem stanoveným, ani nebudou uzavírány s věřiteli dohody o způsobu zajištění či úhradě pohledávek, zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2005 - 7. prosince 2005 : d) způsob provedení snížení základního kapitálu: na snížení základního kapitálu bude použita vlastní akcie společnosti STIMBUILDING a.s., a to kmenová akcie č. 4445 ve jmenovité ho... dnotě 90.161.160,-Kč (slovy: devadesátmilionůjednostošedesát-jedentisíc jednostošedesát korun českých), vydaná v listinné podobě, tak, že tato akcie bude zničena, zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 2003 - 5. prosince 2003 : Na mimořádné valné hromadě společnosti STIMBUILDING a.s., konané dne 3.10.2003 rozhodli akcionáři společnosti o zvýšení základního kapitálu, o čemž byl pořízen notářský zápis notář... kou JUDr. Alenou Klocovou, Holečkova, Praha 5, NZ 377/2003, N 463/2003 ze stávající výše 371.712.960,- Kč na 462.074.120,- Kč, tedy o částku 90.361.160,- Kč za uvedených podmínek takto:a) upisování nad řástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouštíb) počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejjich emisní kurs: na zvýšení základního kapitálu bude upsána jedna kmenová akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 90.361.160,- Kč. Akcie bude vydána v listinné podobě a nebude veřejně obchodovatelná. Emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě. S vydanou akcií souvisí dosavadní hlasovací práva spojená s akciemi dříve vydanými ve smyslu stanov, a tedy na tuto akcii náleží 9.036.116 hlasů.c) přednostní právo akcionářů k upisování akcií se nevylučuje, avšak akcionáři Merona Holding AG, STROJIMPORT a.s. a TEMOS TOOLS a.s. se svého přednostního práva k upisování akcií před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali.d) akcie, která má být upsána na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí bude upsána předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. (5) obchodního zákoníku, a to společností STIM TOOLS a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, IČ 47116749, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1913.e) místo a lhůta pro upisování akcie, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisované akcie: Místem pro upsání akcie je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání nově emitované akcie je třicet dnů od tohoto rozhodnutí. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu osobně Dr. Sádlíkem předanou nabídkou k upsání akcie, která bude mít formu dopisu představenstva, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie. Emisní kurs takto upisované akcie činí 90.361.160,- Kč.f) místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do jednoho měsíce od předané výzvy.g) schvaluje se upisování akcie těmito nepeněžitými vklady:1. nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu Brno-město na LV č. 322 pro okres Brno-město, obec Brno, katastrální území Zábrdovice, a to : p.č. 126/2 - ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, o výměře 235m2, p.č. 135/2 - ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, o výměře 7 m2, p.č. 135/4- ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha o výměře 14 m2, p.č. - 136/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2, p.č. 136/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2, p.č. 139/3 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr o výměře 184 m2, způsob využití: společný dvůr, p.č. 139/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, p.č. 140/4 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr o výměře 420 m2 , p.č. 140/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, p.č. 140/6 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, o výměře 7 m2, p.č. 145/4 - ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha o výměře 2 m2, p.č. 145/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, p.č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1490 m2, p.č. 153/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2, p.č. 153/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1366 m2, p.č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, a budovy: čp. 231 postavená na p.č. 155, způsob využití: bydlení, čp. 815 postavená na p.č. 153/1, způsob využití: obč. vyb., bez čp/če postavená na p.č. 136/2, způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. 136/3, způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. 139/4, způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. 140/5, způsob využití jiná st., bez čp/če postavená na p.č. 153/2, způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. 153/6, způsob využití obč. vyb., včetně veškerého příslušenství, zejména vedlejší stavby (ocelové přístřešky) a venkovních úprav,2. nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu ve Vsetíně na LV č. 337 pro okres, obec a katastrální území Vsetín, a to: p.č. st. 951/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1167 m2, p.č. st. 3568 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2, p.č. st. 3569 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1567 m2, p.č. st. 3570 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m2, p.č. st. 3571 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2, p.č. st. 3572 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, způsob využití: zbořeniště, p.č. st. 3866 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 892 m2, p.č. st. 3911 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, p.č. st. 4832 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1156 m2, p.č. 3218/1 - ostatní plocha o výměře 1109 m2, způsob využití: manipul. plocha,p.č. 3218/2 - ostatní plocha o výměře 519 m2, způsob využití: manipulační plocha, p.č. 3218/4 - ostatní plocha o výměře 708 7 m2, způsob využití: manipulační plocha, p.č. 3219/2 - zahrada o výměře 245 m2, zp ůsob ochrany: zemědělský půdní fond, a budovy: čp. 1593 postavená na p.č. st. 951/1 - způsob využití: bydlení, čp. 1864 postavená na p.č. st. 3571 - způsob využítí obč. vyb., bez čp/če postavená na p.č. st. 3568 - způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. st. 3569 - způsob využití: obč. vyb., bez čp/če postavená na p.č. st. 3570 - způsob využití obč. vyb., bez čp/če postavená na p.č. 3866 - způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. st. 3911 - způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. st. 4832 - způsob využití: prům. obj., včetně veškerého příslušenství, zejména kotelny, vedlejší stavby, venkovních úprav a trvalých porostů,3. nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu v Litoměřicích na LV č. 50 pro okres Litoměřice, obec a katastrální území Hrobce, a to: p.č. st. 97 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 398 m2, p.č. st. 98/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12113 m2, způsob využití: zbořeniště, p.č. st. 98/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.č. st. 98/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 378 m2,p.č. st. 98/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1531 m2, p.č. st. 98/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2, p.č. st. 98/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2, p.č. st. 98/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2, p.č. st. 98/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.č. st. 98/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, p.č. st. 98/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2267 m2, p.č. st. 98/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1439 m2, p.č. st. 98/13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, p.č. st. 212/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 642 m2, p.č. st. 212/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2, p.č. st. 218 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2065 m2, p.č. st. 265 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, p.č. 615/4 - ostatní plocha o výměře 174 m2, způsob využití: zeleň, p.č. 617/1 - zahrada o výměře 2243 m2, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, p.č. 617/3 - zahrada o výměře 48 m2, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, p.č. 617/4 - zahrada o výměře 153 m2, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, a budovy: č.p. 23 postavená na p.č. st. 97, způsob využítí: bydlení, čp. 109 postavená na p.č. st. 212/2, způsob využití: bydlení, bez čp/če postavená na p.č. st. 98/3, způsob využití: prům. obj., bez čp/če postavená na p.č. st. 98/4, způsob využití: prům. obj., bez čp/če postavená na p.č. st. 98/5, způsob vyu žití: jiná st.,bez čp/če postavená na p.č. st. 98/6, způsob využití: tech. vyb., bez čp/če postavená na p.č.st. 98/7, způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. st. 218, způsob využití: obč. vyb., včetně veškerého příslušenství, zejména vedlejších staveb (sklad PHM, požární zbrojnice, čerpací stanice, vrátnice, zděná kolna v zahradě), studny, venkovních úprav a trvalých porostů,4. nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu v Teplicích na LV č. 3994 pro okres, obec a katastrální území Teplice, a to: p.č. 232/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 335 m2 a budova čp. 141 postavenou na p.č. 232/1, způsob využití: bydlení, včetně veškerého příslušenství,5. nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu v Jindřichově Hradci na LV č. 1439 pro okres Jindřichův Hradec, obec a katastrální Strmilov, a to : p.č. 736/10 - lesní pozemek o výměře 10591 m2, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa,včetně veškerého příslušenství, zejména lesního porostu.Tento nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném dne 15.9.2003 INFO 7 - znalecká organizace s.r.o., zapsaným pod pořadovým číslem 690-43/2003 znaleckého deníku, a dílčích znaleckých posudcích vypracovaných znalcem Ing. Veselým, a to znaleckého posudku ze dne 24.8.2003 zapsaného pod poř. č. 5612-377/03 znaleckého deníku, znaleckého posudku ze dne 7.8.2003 zapsaného pod poř. č. 5592-357/03 znaleckého deníku, znaleckého posudku ze dne 15.8.2003 zapsaného pod poř. č. 5599-364/03 znaleckého deníku, znaleckého posudku ze dne 17.8.2003 zapsaného pod poř. č. 5601-366/03 znaleckého deníku, a znaleckého posudku ze dne 9.8.2003 zapsaného pod poř. č. 5595/360/03 znaleckého deníku.Dle citovaného souhrnného znaleckého posudku činí hodnota tohoto majetku 90.361.160,- Kč a odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem, t.j. jedné akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 90.361.160,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydána jedna kmenová akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 90.361.160,- Kč. Tato akcie bude vydána v listinné podobě a nebude veřejně obchodovatelná.h) upisování akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) schvaluje se vydání poukázky na akcii podle § 204b obchodního zákoníku takto: poukázka na akcii bude vydána v listinné podobě a bude vyměněna za akcii po pravomocném zápisu zvýšení základného kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázka na akcii bude vydána na doručetele, budou s ní spojena hlasovací práva jako s upsanou akcií a bude mít stejnou podobu jako akcie samá, tedy stejnou podobu jako dosud vydané akcie. Po právní moci rozhodnutí o upsání akcie bude upisovatel vyzván k výměně poukázky na akcie za akcii ve smyslu ust. § 209 odst. 4 věta první a § 214 obchodního zákoníku. Práva s poukázkou na akcie včetně jejího bsahu se řídí § 204b obchodního zákoníku. Poukázka na akcii bude vydána dnem následujícím po datu upsání akcií.Důvod zvýšení:stabilizace a rozvoj realitní činnosti firmy. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2000 - 30. ledna 2001 : Mimořádná valná hromada konaná dne 21.dubna 2000 rozhodla ozvýšení základního jmění z částky Kč 370.100.000,- o částku Kč285.000,- na částku Kč 370.385.000,- vydáním 285 listinných... akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- každá, emisní kursjednotlivé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, které budounabídnuty určitému zájemci - společnosti STIMER a.s., IČO26136872. Tento určitý zájemce je povinen upsat předmětné akciedo 10 dnů ode dne zápisu záměru zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku v sídle společnosti a splatit v sídlespolečnosti do 10 dnů po upsání akcií nepeněžitým vkladem, kterýpředstavuje vklad části podniku společnosti STIMER a.s. vHolečkově ul. v Praze 5 a v Košťanech v celkové výši Kč285.000,-. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů