Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2016 U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

28.4.1995 - 20.10.2016 Praha 3, U Rajské zahrady 3
8.11.1994 - 28.4.1995 Praha 1, Na Příkopě 27, PSČ 11000

61859478

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

8. listopadu 1994

Datová schránka

j2dwg3b

Historické názvy

8.11.1994 - 20.2.1996

CERTUSIA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2826

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.10.2000

251 000 000 Kč

Historické jmění

15.5.2000 - 19.10.2000

200 000 000 Kč

8.2.2000 - 15.5.2000

200 000 000 Kč

4.8.1999 - 8.2.2000

200 000 000 Kč

20.2.1996 - 4.8.1999

100 000 000 Kč

6.4.1995 - 20.2.1996

56 000 000 Kč

8.11.1994 - 6.4.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Provozovny

od 11.4.1995

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U Radbuzy 429/4, 301 00, Plzeň - Jižní Předměstí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. září 2001 : Zapisuje se nucená správa v CERTUSIA, pojišťovně , a.s., sesídlem U Rajské zahrady 3, Praha 3, IČ 61859478 v oddíle B ,vložka 2826, a to na základě rozhodnutí Ministerstva financí, Zapisuje se nucená správa v CERTUSIA, pojišťovně , a.s., sesídlem U Rajské zahrady 3, Praha 3, IČ 61859478 v oddíle B ,vložka 2826, a to na základě rozhodnutí Ministerstva financí,...čj. 324/106894/2000/R ze dne 12.1.2001, které nabylo právní mocidne 18.7.2001 . Na základě tohoto rozhodnutí Ministerstvofinancí v CERTUSIA, pojišťovně a.s. zavedlo nucenou správu asoučasně jměnovalo nuceným správcem JUDr. Pavla Krýla , CSc,r.č. 520130/176, Křtinská 617, Praha 4. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. května 2000 - 19. října 2000 : Jediný akcionář na základě rozhodnutí učiněného dne 28.3.2000,které je osvědčeno notářským zápisem z téhož dne, rozhodl oúmyslu navýšit základní jmění společnosti o 51 milionů koru... nčeských a to za následujících podmínek:- Základní jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií v počtu 5 ks onominální hodnotě 10.000.000,-Kč a 1 ks o nominální hodnotě1.000.000,-Kč, všech, kmenových, listinných, všech znějících namajitele, jejichž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě každéakcie- Přednostní právo úpisu je vyhrazeno stávajícímu akcionářispolečnosti EAST-WEST INSURANCES LIMITED se sídlem v Irsku,Dublin, Dame Court, 41 Central Chambers, který je přednostněupíše:- akcie v hodnotě 51.000.000,-Kč, rozdělených na 5 ks akcií ojmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč a 1 ks o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč, všech, kmenových, listinných, všech znějících namajitele, jejichž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě každéakcie- úpis nad rámec navrženého zvýšení se nepřipouští- místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praze 3, U Rajskézahrady 3- lhůta pro úpis akcií počíná běžet dnem v Obchodním věstníkuzveřejněného usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozapsání úmyslu zvýšit základní jmění společnosti do obchodníhorejstříku a trvá patnáct dnů- upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií spolu shodnotou akcií takto:1) do třiceti dnů ode dne úpisu je upisovatel povinen splatit30% hodnoty nově upsaných akcií2/ zbývající část je povinen upisovatel splatit do jednoho rokuode dne úpisu nových akcií a to na účet společnosti vedený u IPBa.s. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Upisovatel je povinen splatit minimálně 50% jmenovité hodnotyupsaných akcií do třiceti dnů od jejich upsání připsánímpeněžité částky na účet společnosti číslo 104029967/5100 u IPB,... a.s. Praha, zbývajících 50% pak do šesti měsíců od upsání,nejdéle však do jednoho roku od dnešního dne. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : V této lhůtě je oprávněn každý zájemce, ať právnická osoba čizletilá fyzická osoba, upsat v pořadí, v jakém se k úpisudostaví, dosud neupsané kmenové akcie na majitele v listinnépo... době o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za akcii s emisnímkurzem 100.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Lhůta k upisování činí 30 dnů a běží od desátého dne po skončenílhůty stanovené k vykonání přednostního práva úpisu jedinýmakcionářem.
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy za následujícíchpodmínek:Upisování bude probíhat v sídle společnosti - C... ertusiapojišťovna, a.s., U Rajské zahrady 3, Praha 3 - v pracovní dnyod 09,00 do 15,00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Upisovatel je povinen splatit minimálně 50 % jmenovité hodnotyupsaných akcií do třiceti dnů od jejich upsání připsáním peněžníčástky na účet společnosti č. 104029967/5100 u IPB, a.... s. Praha,zbývajících 50 % pak do šesti měsíců od upsání, nejdéle však dojednoho roku od dnešního dne. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy totoprávo mohlo být vykonáno poprvé.
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Lhůta k vykonání přednostního práva úpisu činí 30 dnů a běží odedne následujícího po dni uveřejnění rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění společnosti v Obchodním věstníku.
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Toto přednostní právo je jediný akcionář oprávněn vykonat vsídle společnosti - CERTUSIA pojišťovna, a.s., U Rajské zahrady3, Praha 3 - v pracovní dny od 09,00 do 15,00 hod.
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Emisní kurz akcie činí 100.000,- Kč.
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Jediný akcionář má přednostní právo upsat všechny nové akciespolečnosti, to je l.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za kus, kmenových, na majitele, v listinné podobě.
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Počet: k upsání bude l.000 ks akcií.Jmenovitá hodnota akcie: 100.000,- Kč.Druh: kmenové akcieForma: akcie na majitelePodoba: listinná.
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Základní jmění společnosti CERTUSIA pojišťovna, a.s. se zvyšujeo l00 miliónů Kč, upsáním nových akcií. Nad tuto částku seupisování nepřipouští.
 • 23. února 1999 - 4. srpna 1999 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 18. prosince 1998rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady takto:
 • 16. června 1997 - 4. srpna 1999 : Základní jmění 100000000,-Kč splaceno
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů