Trendy

1 412 147 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

128 046 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 297 122 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 21.4.2016 Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Historické adresy

19.6.2012 - 21.4.2016 Olomouc, Tovární 41, PSČ 77900
26.11.1997 - 19.6.2012 Olomouc, Tovární 41, PSČ 77211
11.11.1994 - 26.11.1997 Praha 1, Jindřišská 34

61859575

DIČ

od 1.4.2000

CZ61859575

Datová schránka

b3ge93n

Historické názvy

26.11.1997 - 1.1.2008

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

11.11.1994 - 26.11.1997

FICET a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2839

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.9.2003

115 901 000 Kč

Historické jmění

13.9.2002 - 18.9.2003

106 000 000 Kč

29.2.1996 - 13.9.2002

6 000 000 Kč

11.11.1994 - 29.2.1996

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Bankovní účty

zvěřejněno 10.2.2015

35- 1601590207 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 763 61, Napajedla

... více provozoven (celkem 48) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 31. prosince 2007 : Převzetí jmění zanikající společnosti Zlínská vodárenská, a.s., Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 760 49, IČ: 27076288 v důsledku fúze sloučením.
 • 7. prosince 2002 : "Nájem části podniku: Společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.jako nájemce, a společnost Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodo "Nájem části podniku: Společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.jako nájemce, a společnost Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodo...lany, IČ:47675772, jako pronajímatel, uzavřely dne 21. prosince 2001smlouvu o nájmu části podniku - o nájmu, provozování a údržběveřejného vodovodu a kanalizace, jejímž předmětem je zejménaprovozování smlouvou a jejími přílohami specifikovanéhovodohospodářského infrastrukturního majetku." zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. září 2014 - 28. června 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 18.3. představenstvo vyzve majitele poukázky na akcie, jehožtotožnost mu bude známa, k výměně za akcie způsobem stanovenýmobchodním zákoníkem a stanovami pro svolávání valné hromad... y.Představenstvo vyzve majitele poukázky na akcie, jehož totožnostnebo adresa mu nebude známa, k výměně za akcie na jménooznámením uveřejněným v deníku Hospodářské noviny. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 18. podmínky výměny poukázky na akcie za akcie:18.1. při výměně poukázky na akcie za akcie společnostiSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., bude představenstvo společnostiSTŘEDOMORAVSKÁ... VODÁRENSKÁ, a.s. postupovat dle § 209 odst. 4věta první a § 214 obchodního zákoníku;18.2. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.vyzve majitele poukázky zbytečného odkladu po zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, aby se dostavil kvýměně poukázky na akcie za akcie; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 17. poukázka bude vydána v listinné podobě:17.1.podmínky vydání poukázky na akcie:17.1.1. pokud upisovatel zcela splatí emisní kurs akcie, vydáspolečnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,... a.s. poukázku na akcie kevšem upsaným akciím;17.1.2. s jednou poukázkou na akcie budou spojená právavyplývající z upsání všech akcií;17.1.3. poukázka na akcie bude vydána v listinné podobě,poukázka je cenným papírem na doručitele;17.1.4. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. vyzve upisovatele bez zbytečného odkladu po splacení všechupsaných akcií, aby se dostavil k převzetí poukázky na akcie dosídla společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.;17.1.5. poukázka na akcie musí obsahovat veškeré náležitostistanovené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákonemč. 591/1992 Sb., o cenných papírech; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 16. schvaluje se vydání poukázek dle § 204b obchodního zákoníku;
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 15. emisní kurs nových akcií upsaných předem určeným zájemcembez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit vplné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90(dev... adesáti) dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o vkladu vesmyslu ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 14. k upsání akcií přdem určeným zájemcem dochází uzavřenímsmlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společnostíSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁREMNSKÁ, a.s., a která musí kromě obec... nýchnáležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením §205 odst. 3 obchodního zákoníku; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 13. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15(patnácti dnů) od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídleupisovatele na adrese: Praha 1, Národní 13, v pracovní dn... y vdobě od 10.00 do 14.00 hodin; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 12. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti)dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení zákla... dníhokapitálu do obchodního rejstříku doručit:- písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahujícíalespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku a oznámení, že den doručení návrhu smlouvy o upsáníakcií je počátkem běhu patnáctidenní lhůty pro upsání novýchakcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, ainformaci o místě upsání akcií stanoveném tímto rozhodnutímvalné hromady;- návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecnýchnáležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodníhozákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnostSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 11. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku;
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 10. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-lipodán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstřík... ua upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 9. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního právauvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku(tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a... upsánína základě veřejné nabídky) se vylučují; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 8. upsání nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci -společnosti CTSE a.s., IČ: 49 24 12 14, se sídlem Praha 1,Národní 13, PSČ : 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěs... tským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 2 098; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 7. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem serovná její jmenovité hodnotě a činí 1000,- Kč;
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 6. na splacení emisního kursu nových akcií se nepeněžitý vkladzapočítává v hodnotě 9 901 000,- Kč;
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 5. nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 236 -19/2003 ze dne 17.4.2003, znalce Ing. Jana Juráně, MBA, bytemPod Letištěm 31, 779 00 Olomouc, jmenovaným podle ustanovení ... § 3zákona č. 36/1967 Sb. rozhodnutím Krajského soudu v Ostravěze dne 1.9.1999, spr. 2793/99 pro základní obor ekonomika,odvětví ceny a odhady podniků, ustanoveným usnesením Krajskéhosoudu v Ostravě spisové značky 5047/2003 ze dne 27.3.2003, kterénabylo právní moci dne 9.4.2003 na 9.901.000,- Kč; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 4. vzhledem k tomu, že nové akcie budou upsány výlučněnepeněžitými vklady, nemá dosavadní jediný akcionář přednostníprávo upsat část nových akcií v rozsahu svého podílu nazákladním... kapitálu a představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁVODÁRENSKÁ, a.s. proto není povinno zveřejňovat a oznamovatinformace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 2. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští;
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 1. základní kapitál společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.se zvyšuje o 9 901 000,- Kč, vydáním 9 901 kusu nových kmenovýchakcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu... znějícíchna jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovitéhodnotě 1 000,- Kč; zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : Obchodní společnost CTSE a.s., se sídlem Národní 13, Praha 1,IČ: 49 24 12 14, jako jediný akcionář obchodní společnostiSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vykonávající působnost valnéh... romady rozhodla dne 30. dubna 2003 o zvýšení základníhokapitálu obchodní společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzunepeněžitým vkladem takto: zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2003 - 18. září 2003 : 3. nové akcie budou upsány výlučně nepeněžitým vkladem 53 232 kszaknihovaných akcií na majitele společnosti Vodohospodářskáspolečnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772... 11Olomouc - Hodolany, IČ: 47675772, ISIN: 0009058152, o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1000,- Kč; zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 5. února 2003 : Jediný akcionář:CTSE, a.s., se sídlem Sokolovská 238,190 00 Praha 9, IČ: 49241214
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : Jediný akcionář nebo určitý zájemce je povinen ve lhůtě 10 dnůode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předložit společnostinávrh dohody o započtení. Společnost je povinna tento náv... rhpřijmout, pokud bude v souladu s tímto rozhodnutím a s právnímipředpisy ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu. Dohoda ozapočtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Příslušenství pohledávky není předmětem započtení. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : h) Pohledávku obchodní společnosti CTSE, a. s. vůči společnostitvoří pohledávka ve výši 100.000.000,-Kč, která vznikla zesmlouvy o půjčce uzavřené mezi věřitelem - obchodní společn... ostíCTSE, a. s. a dlužníkem - obchodní společností STŘEDOMORAVSKÁVODÁRENSKÁ, a.s., a to ze dne 12.4.2000 a ze dne 20.4.2000. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : g) Emisní kurz bude splacen výhradně započtením peněžitépohledávky obchodní společnosti CTSE, a. s. vůči pohledávceobchodní společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na splaceníe... misního kurzu. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : f) V případě, že nebudou akcie upsány na základě přednostníhopráva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci - obchodníspolečnosti CTSE, a. s. se sídlem Praha 1, Opatovská 4, IČ492... 41214. Společnost je povinna doručit určitému zájemci návrhsmlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnemnásledujícím poté, kdy marně uplyne lhůta pro úpis akcií svyužitím přednostního práva. Zájemce je oprávněn uzavřít smlouvuo upsání akcií se společností v sídle společnosti ve lhůtě 14dnů ode dne doručení jejího návrhu. Počátek běhu lhůty budezájemci oznámen písemným oznámením spolu s doručením návrhusmlouvy. Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : e) Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií s využitímpřednostního práva je 1.000,-Kč, budou vydány kmenové akcie,akcie na jméno, akcie budou v listinné podobě. Emisní kurz akciíup... isovaný s využitím přednostního práva je 1.000,-Kč na jednuakcii. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : d) Jediný akcionář uzavře se společností písemnou smlouvu oupsání akcií v sídle společnosti tj. Olomouc, Tovární 41.Společnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvyo ... upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnemnásledujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Jediný akcionář může návrh smlouvy oupsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdymu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. O počátku běhulhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií bude jediný akcionářvyrozuměn oznámením připojeným k návrhu smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : c) Všechny upisované akcie budou nabídnuty na základěpřednostního práva k úpisu akcionáři obchodní společnosti CTSE,a. s. se sídlem Praha 1, Opatovská 4, IČ 49241214.Představenstvo... je povinno zaslat akcionáři informaci opřednostním právu do 3 dnů po nabytí právní moci usnesení souduo zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinnozveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : b) Upisováno bude 100.000 ks kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Všechny akcie budou vydány vlistinné podobě.
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : a) o částku ve výši 100.000.000,-Kč, slovy:jednostomilionůkorunčeských, na celkovou částku ve výši106.000.000,-Kč, slovy: stošestmilionůkorunčeských, s tím, žeupisování nad částku ... navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : Obchodní společnost CTSE, a. s. jako jediný akcionář obchodníspolečnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vykonávajícípůsobnost valné hromady rozhodl z důvodu posílení vlastníchzdro... jů společnosti o zvýšení základního kapitálu obchodníspolečnosti upsáním nových akcií a splacení jejich emisníhokurzu započtením peněžité pohledávky takto:Základní kapitál se zvyšuje: zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 13. září 2002 : K započtení pohledávky dojde podle těchto pravidel:a) dohoda o započtení pohledávky musí být písemná, pohledávkaupisovatele musí být v době uzavření splatnáb) návrh dohody o započt... ení předloží společnost upisovatelic) upisovatel má právo návrh dohody akceptovat do 10 dnů odjejího předložení zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1998 - 13. září 2002 : V obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Prazev oddíle B, vložce 2839 se v y m a z á v á obchodní společnostSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Olomouc, To... vární 41,PSČ 772 11.Obchodní společnost je z důvodu změny sídla zapsána v obchodnímrejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle B,vložka 1943.Zápis byl proveden usnesením tamního soudu ze dne 8.6.1998,F 19297/98, které nabylo právní moci dne 10.8.1998. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1998 - 13. září 2002 : Obchodní společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlemOlomouc, Tovární 41, PSČ 772 11, IČO 61 85 95 75 sez a p i s u j e do oddílu B vložka 1943 obchodního rejstříkuKrajské... ho obchodního soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů