Základní údaje

Historické adresy

27.8.2001 - 31.12.2001 Praha 1 - Nové Město, Národní třída 138/10, PSČ 11000
1.12.1994 - 27.8.2001 Praha 1, Národní třída 10

61859826

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

1. prosince 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2001

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2001

Historické názvy

1.12.1994 - 31.12.2001

Stavební penzijní fond ČR, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2864

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.7.2000 - 31.12.2001

50 000 000 Kč

5.5.1997 - 31.7.2000

25 000 000 Kč

1.12.1994 - 5.5.1997

50 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2001 - 31. prosince 2001 : Společnost Stavební penzijní fond ČR, akciová společnost zaniklasloučením s nástupnickou společností ABN MRO Penzijní fond, a.s.se sídlem Brno - Černovice, Olomoucká č.p. 1159/40, ... PSČ 618 00,IČ 60 74 17 75. Právní moc nastala 31.12.2001. zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 1994 - 31. prosince 2001 : Základní jmění: splaceno 100 %
  • 13. června 2000 - 31. července 2000 : Zvýšení základního jmění1) Důvodem pro navýšení základního jmění společnosti jepovinnost uložená novelou zákona č. 42/1994 Sb. o penzijnímpřipojištění se státním příspěvkem ve zněn... í zákona č. 170/1999Sb.2) Způsob a rozsah částky o níž má být základní jmění zvýšeno: - 25 mil.Kč s tím, že se připouští úpis nad tuto částku až do výše 30 mil.Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti.3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií: - počet: 500 ks možností úpisu až 600 ks - jmenovitá hodnota: 50000Kč/1 akcie - druh: kmenové - forma: na jméno - podoba: listinné4) I. Upisovací kolo: Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění: - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50 000,.Kč lze upsat v I. upisovacím kole jednu novou akcii. - Místo pro vykonání přednostního práva: v sídle splečnosti - Praha 1, Národní 10 - Lhůta pro vykonání přednostního práva: počne běžet dnem po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se zapisuje usnesení valné hromady a trvá 15 dnů, a to vždy v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin. - Emisní kurs pro prvé kolo úpisu je roven jmenovité hodnotě nové akcie.5) II. Upisovací kolo: Po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva úpisu akcií budou přizváni zájemci, kteří byli schváleni valnou hromadou dne 19.4.2000, tj. společnost CONSEQ Finance, spol.s.r.o., IČO 61498246, se sídlem v praze 1, V Celnici 5/1040, společnost DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING, a.s. IČO 63478412, se sídlem v Olomouci, Pavelkova ul. a společnost PALÁC SYNER, a.s. IČO 25025449, se sídlem v Liberci, Rumunská 655/9. - Místo pro vykonání úpisu akcií druhého kola v sídle společnosti Praha 1, Národní 10 - Lhůta pro vykonání úpisu akcií počne běžet dnem po ukončení lhůty pro úpis akcií prvého kola a trvá 5 dnů, a to vždy v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin. - Emisní kurz pro druhé kolo úpisu je 1,05 jmenovité hodnoty nové akcie. Důvodem pro vyšší emisní kurz pro nové akcionáře je ten, že zakládající členové společnosti splatili při založení společnosti rezervní fond ve výši 5% základního jmění, dle výše svých podílů.6) III.Upisovací kolo: Po uplymutí lhůty pro úpis akcií budou k úpisu vyzváni ti, kteří upsali nové akcie v prvém a druhém kole. V případě převisu poptávky je představenstvo společnosti zmocněno valnou hromadou krátit tuto poptávku v poměru výše upsaných podílů.7) Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději do jednoho kalendářního týdne ode dne úpisu nových akcií na účet číslo 823116004/0400 vedený u Živnostenské banky, a.s., Praha 1, Na Příkopě 20.8) Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Po splacení navýšení základního jmění budou do dvou měsíců vydány nové akcie, které budou vydány oprávněným zástupcům akcionářů v sídle společnosti. Původní akcie o nominální hodnotě 50.000,-Kč pozbývají platnosti a budou akcionářům vyměněny za nové. zobrazit více skrýt více
  • 13. června 2000 - 31. července 2000 : Řádná valná hromada společnosti Stavební penzijní fond ČR, a.s.,konaná dne 19.4.2000, rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti a přijala toto usnesení:
  • 21. února 1997 - 5. května 1997 : Valná hromada konaná dne 28.3.1996 rozhodla o snížení základníhojmění z 50 000 000,-Kč na 25 000 000,-Kč formou snížení nominál-ní hodnoty akcie ze 100 000,-Kč na 50 000,-Kč.
posunout dolů