Trendy

10 943 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

2 516 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

43 900 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 19.12.2017 třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno

Historické adresy

17.10.2016 - 19.12.2017 Koněvova 1016/41, Žižkov, 130 00 Praha 3
17.1.1995 - 17.10.2016 Praha 3, Koněvova 41-43

61859931

DIČ

od 1.3.1995

CZ61859931

Datum vzniku

17. ledna 1995

Datová schránka

8xjr63b

Historické názvy

21.9.2007 - 19.12.2017

REALSTELLA, a.s.

17.1.1995 - 21.9.2007

G A S T R O S T E L L A a.s.

17.1.1995 - 21.9.2007

G A S T R O S T E L L A  a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2874

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.8.2011

17 000 000 Kč

Historické jmění

24.9.2003 - 9.8.2011

17 000 000 Kč

19.4.2003 - 24.9.2003

11 000 000 Kč

22.11.1995 - 19.4.2003

11 000 000 Kč

17.1.1995 - 22.11.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19-3144490217 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

13.1.2000 - 31.8.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Koněvova 158/43, 130 00, Praha 3 - Žižkov

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 27. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. června 2003 - 24. září 2003 : Valná hromada konaná dne 24. dubna 2003 přijala toto usnesení:Zvyšuje se základní kapitál o částku 6,000.000,- Kč ( slovy:šestmilionůkorun českých) na celkovou výši základního kapi... tálu17,000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůkorun českých). Upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisováníakcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 60 kusů nových kmenovýchakcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě100.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 100.000,- Kč.1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu jekapitálové posílení společnosti v souvislosti s přijetíminvestičního úvěru od banky na koupi nemovitosti, sloužícídalšímu rozvoji společnosti.2. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsahzvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 6,000.000,- Kč ( slovy:šestmilionůkorun českých) na celkovou výši 17,000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůkorun českých). Upisování akcií nad tutočástku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akciínepeněžitými vklady.3. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovanýchakcií:počet: 60jmenovitá hodnota: 100.000,- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: listinnéVšechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsánystávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205obchodního zákoníku s emisním kursem, který je roven nominálníhodnotě akcie 100.000,- Kč.4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti 130 00 Praha 3, Koněvova 41 -43Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžetnásledující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámípředstavenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven prosvolání valné hromady, tedy písemně doporučeným dopisem tak, žepříslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům naadresu jejich sídla nebo bydliště podle seznamu akcionářů.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 100.000,- Kč5. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinensplatit emisní kurs upsaných akcií:- 30% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účetspolečnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela,vedený u Československé obchodní banky a.s., číslo účtu183859378/0300 do třiceti dnů od upsání akcií, zbytek emisníhokursu upsaných akcií pak musí být na uvedený účet připsánnejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku.6. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
  • 18. září 2002 - 24. června 2003 : Valná hromada konaná dne 18.12.2001 přijala, ve znění usnesenívalné hromady konané dne 2.7.2002, toto usnesení:Zvyšuje se základní kapitál o částku 6,000.000,--Kč(slovy šestmilionů... korun českých) na celkovou výši 17,000.000,--Kč ( slovysedmnáct milionů korun českých).Upisování akcií nad tuto částkuse nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitýmivklady. Bude upsáno 60 kusů nových kmenových akcií znějících najméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč najednu akcii,emisní kurs akcie 100.000,-Kč.1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu jekapitálové posílení společnosti v souvislosti s přijetíminvestičního úvěru od banky na koupi nemovitosti, sloužícídalšímu rozvoji společnosti.2. Částka,o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsahzvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 6,000.000,--Kč(slovy šestmilionů korun českých) na celkovou výši 17,000.000,--Kč(slovysedmnáctmilionů korun českých).Upisování akcií nad tuto částkuse nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitýmivklady.3. Počet,jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovanýchakcií: počet: 60, jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč, druh: kmenové,forma: na jméno, podoba: listinné. Všechny nově emitované akcienebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři nazákladě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku s emisnímkursem,který je roven nominální hodnotě akcie 100.000,-Kč.4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti 130 00 Praha 3, Koněvova 41-43.Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžetnásledující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámípředstavenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven prosvolání valné hromady, tedy písemně doporučeným dopisem tak, žepříslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům naadresu jejich sídla nebo bydliště podle seznamu akcionářů. Doba:v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emismí kurs: 100.000,-Kč5. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinensplatit emisní kurs upsaných akcií: 30% emisního kursu musí býtpřipsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímtoúčelem společnost otevřela, vedený u Komerční banky, a.s., čísloúčtu 51-0636440247/0100 do třiceti dnů od upsání akcií, zbytekemisního kursu upsaných akcií pak musí být na uvedený účetpřipsán nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.6. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
  • 17. ledna 1995 - 22. listopadu 1995 : Ke dni zápisu společnosti do Obchodního rejstříku jesplaceno základní jmění ve výši 30 %.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů