Trendy

271 090 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

78 016 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 825 767 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.1.2011 Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 14000

Historické adresy

1.1.1995 - 7.1.2011 Praha 4, Závišova 13,

Adresa z obchodního rejstříku

od 19.4.2014 Závišova 66/13, Vinohrady, 140 00 Praha 4

61860042

DIČ

od 1.1.1995

CZ61860042

Datum vzniku

1. ledna 1995

Datová schránka

k9cq2yw

Historické názvy

31.12.1996 - 7.9.1999

Le cygne sportif group, a.s.

1.1.1995 - 31.12.1996

Le cygne sportif, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2889

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.11.2017

1 069 826 000 Kč

Historické jmění

19.9.2008 - 21.11.2017

1 148 807 000 Kč

28.2.2000 - 19.9.2008

1 212 307 000 Kč

31.5.1999 - 28.2.2000

1 148 807 000 Kč

31.12.1996 - 31.5.1999

990 000 000 Kč

1.1.1995 - 31.12.1996

265 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 12.12.2017

994404- 843474001 / 0800

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 1.8.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Gočárova třída 1517/26, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí

... více provozoven (celkem 25) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. června 2017 : Valná hromada společnosti dne 27.06.2017 přijala následující rozhodnutí:Valná hromada schvaluje toto usnesení:1. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost na Valná hromada společnosti dne 27.06.2017 přijala následující rozhodnutí:Valná hromada schvaluje toto usnesení:1. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost na...byla v souladu s ustanovením § 301 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) vlastní akcie, přičemž tyto akcie nebyly doposud zcizeny. Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury Společnosti.2. Základní kapitál společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. ve výši 1.148.807.000,- Kč (jedna miliarda jedno sto čtyřicet osm milionů osm set sedm tisíc korun českých) se snižuje o částku 78.981.000,- Kč (sedmdesát osm milionů devět set osmdesát jedna tisíc korun českých), která představuje součet jmenovité hodnoty všech vlastních akcií v majetku Společnosti, tj. 78.981 ks (sedmdesát osm tisíc devět set osmdesát jedna kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé, na novou částku 1.069.826.000,- Kč (jedna miliarda šedesát devět milionů osm set dvacet šest tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu se provádí jen s využitím vlastních akcií Společnosti podle ustanovení § 521 odst. 1 ZOK.Shora uvedené akcie budou představenstvem Společnosti protokolárně zničeny dle ustanovení § 522 ZOK, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3. S částkou 78.981.000,- Kč (sedmdesát osm milionů devět set osmdesát jedna tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude zaúčtována na vrub základního kapitálu a částka 15.196.200,- Kč (patnáct milionů jedno sto devadesát šest tisíc dvě stě korun českých), představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou, bude zaúčtována na účet ostatních kapitálových fondů. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.4. Vzetí akcií z oběhu se neprovádí. Rovněž nebudou v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti předkládány akcie. Ke snížení základního kapitálu Společnosti budou použity výlučně vlastní akcie Společnosti. 5. Základní kapitál Společnosti není snižován na základě návrhu akcionářů Společnosti.6. Snížením základního kapitálu Společnosti neklesne základní kapitál pod výši stanovenou v ustanovení § 246 odst. 2 ZOK. Rovněž nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů dle § 517 odst. 2 ZOK.7. Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti, aby zajistilo postup dle ustanovení § 519 ZOK, tedy aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Valná hromada dále pověřuje představenstvo Společnosti, aby zajistilo postup dle ustanovení § 518 odst. 2 ZOK, tedy aby bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejnilo usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu v obchodním věstníku s výzvou věřitelům, aby přihlásili své pohledávky za společností s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. 9. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup dle ustanovení § 518 odst. 1 a 3 ZOK, tedy aby do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu všem známým věřitelům Společnosti, jejichž pohledávky vznikly před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku, písemně oznámilo přijetí rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti a vyzvalo je, aby do 90 (devadesáti) dnů ode dne obdržení oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 (devadesáti) dnů ode dne druhého zveřejnění oznámení o snížení základního kapitálu v obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění.10. Účinky snížení základního kapitálu nastávají podle ustanovení § 467 odst. 1 ZOK okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu s novou výší základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 467 odst. 2 ZOK. 11. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zajistilo postup dle ustanovení § 522 ZOK, tedy aby vlastní akcie Společnosti, použité ke snížení základního kapitálu Společnosti, fyzicky zničilo a vyhotovilo o tom písemný protokol, který bude uchován v archivu Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2014 : Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., se sídlem Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 140 00, IČ: 61860042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., se sídlem Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 140 00, IČ: 61860042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze..., oddíl B, vložka 2889 jakožto na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností Deutsche Handels s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lannova 22, PSČ 370 01, IČ: 26273403, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1682, ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o., se sídlem Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 140 00, IČ: 27908780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125755 a EUROPEAN CARDEALERS s.r.o., se sídlem Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ 140 00, IČ: 41692152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3157. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 19. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 16. prosince 2008 : Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. jakožto jediného společníka společnosti ČESKO-SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ 140 00, IČ: 26147530 př Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. jakožto jediného společníka společnosti ČESKO-SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ 140 00, IČ: 26147530 př...ešlo jmění zaniklé obchodní společnosti ČESKO-SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ: 140 00, IČ: 26147530. zobrazit více skrýt více
 • 19. září 2008 : Dne 25.8.2008 valná hromada společnosti rozhodla takto:- základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní částky 1.212.307.000,- Kč o částku 63.500.000,- Kč, která odpovídá souč Dne 25.8.2008 valná hromada společnosti rozhodla takto:- základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní částky 1.212.307.000,- Kč o částku 63.500.000,- Kč, která odpovídá souč...tu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti, na částku 1.148.807.000,- Kč;- snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno zničením vlastních akcií v majetku společnosti, konkrétně 635 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč;- důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti dle § 161b odst. 4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku vlastní akcie, které nabyla v souladu se zákonem a které doposud nebyly zcizeny ve lhůtě uvedené v § 161b odst. 3 obchodního zákoníku;- s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 63.500.000,- Kč bude naloženo tak, že pořizovací hodnota vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 63.500.000,- Kč bude odúčtována z účtu vlastní akcie, nevznikne tak rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vlastních akcií v majetku společnosti a jejich pořizovací hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 2004 : Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti České nemocnice, a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 13/66, PSČ: 140 00, identifikační číslo 257 Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti České nemocnice, a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 13/66, PSČ: 140 00, identifikační číslo 257 ...17 111. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 2004 : Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti Česká správa nemovitostí a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 13/66, PSČ: 140 00, identifikační čís Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti Česká správa nemovitostí a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 13/66, PSČ: 140 00, identifikační čís...lo 601 08 797. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 1999 : Obchodní společnost Le cygne sportif group, a.s. se sídlemPraha 4, Závišova 13, IČ 61860042 je v důsledku sloučení sespolečností Obchodní dům PRIOR Jihlava, a.s. se sídlemMasarykov Obchodní společnost Le cygne sportif group, a.s. se sídlemPraha 4, Závišova 13, IČ 61860042 je v důsledku sloučení sespolečností Obchodní dům PRIOR Jihlava, a.s. se sídlemMasarykov...o nám. 68, Jihlava, IČ 46900039 ke dni 31.května 1999právním nástupcem této společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 1999 : Obchodní společnost Le cygne sportif group, a.s. se sídlemPraha 4, Závišova 13, IČ 61860042 je v důsledku sloučení sespolečností RIO, obchodní dům, a.s. se sídlem Most, Budovatelů9 Obchodní společnost Le cygne sportif group, a.s. se sídlemPraha 4, Závišova 13, IČ 61860042 je v důsledku sloučení sespolečností RIO, obchodní dům, a.s. se sídlem Most, Budovatelů9...91/9, IČ 46708073 ke dni 31.května 1999 právním nástupcem tétospolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1995 : Obchodní jméno zkráceně : Le cygne sportif, a.s. LCS, a.s.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. září 2008 - 19. září 2008 : Dne 25.8.2008 valná hromada společnosti rozhodla takto:- základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní částky 1.212.307.000,- Kč o částku 63.500.000,- Kč, která odpovídá souč... tu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti, na částku 1.148.807.000,- Kč;- snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno zničením vlastních akcií v majetku společnosti, konkrétně 635 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč;- důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti dle § 161b odst. 4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku vlastní akcie, které nebyly v souladu se zákonem a které doposud nebyly zcizeny ve lhůtě uvedené v § 161b odst. 3 obchodního zákoníku;- s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 63.500.000,- Kč bude naloženo tak, že pořizovací hodnota vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 63.500.000,- Kč bude odúčtována z účtu vlastní akcie, nevznikne tak rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vlastních akcií v majetku společnosti a jejich pořizovací hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 28. února 2000 : Hodnota vkládaných nemovitostí podle znaleckého posudku Ing.Zdeňka Vrby, znalce jmenovaného rozhodnutím předsedy Krajskéhosoud v Brně ze dne 23.7.1982 č.j. 3913/82 pro základní obo... rekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, činí12.637.873,-Kč (slovy dvanáctmilionů šestsettřicetsedmtisícosmsetsedmdesáttři korun českých). Znalecký úkon je zapsán podpořadovým čílem 2072 znaleckého deníku.Hodnota vkládaných nemovitostí dle znaleckého posudku Ing.Jaroslava Kunce, znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského souduv Brně ze dne 8.10. a 17.10.1997 č.j. Spr. 806/97, pro základníobor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací proznalecké posudky o cenách nemovitostí a pro základní oborstavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové činí13.271.380,-Kč (slovy třináctmilionů dvěstěsedmdesátjedentisíctřistaosmdesát korun českých).Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 40 znaleckého deníku.S ohledem na zásadu účetní opatrnosti bude nepeněžitý vkladoceněn dle nižšího ze shora uvedených znaleckých posudků.Dipl. Kfm. Alexandr Seidl, podnikatel uvedeným vkladem upíše 126ks (slovy: stodvacetšest kusů) akcií o jmenovité hodnotě100.000,-Kč jedné akcie. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 28. února 2000 : Vklad podnikatele Dipl. Kfm. Alexandra Seidla, r.č. 52 1230/332, bytem Jihozápadní 998/28, Praha 4, IČ: 45 73 13 81:Nemovitosti nacházející se v kat. území Horní Počernice, zapsané... na listu vlastnictví č. 2531 u katastrálního úřadu Praha, a toobjekt čp. 2086 na pozemku p.č. 2191/6 o výměře 853 m2 a pozemkup.č. 2191/6 o výměře 853 m2 a nemovitosti zapsané na listuvlastnictví č. 2860, u Katastrálního úřadu Praha a to pozemkyp.č. 2191/7 o výměře 523 m2, p.č. 2191/8 o výměře 98 m2 a p.č.2191/9 o výměře 207 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím tak,jak jsou popsány ve znaleckých posudcích. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 28. února 2000 : Předmět vkladu a navrhované ocenění:Vklad obchodní společnosti Obchodní dům TREFA a.s.:Nemovitosti nacházející se v kat. území Karviná-město zapsané vkatastru nemovitostí u katastr... álního úřadu Karviná na listuvlastnictví č. 4183, a to objekt čp. 23 na pozemku p.č. 569/1 ovýměře 8009 m2 , pozemku p.č. 569/1 o výměře 8009 m2 a pozemkup.č. 569/4 o výměře 177 m2 se všemi součástmi a příslušenstvímtak, jak jsou popsány ve znaleckých posudcích.Hodnota vkládaných nemovitostí dle znaleckého posudku Ing.Zdeňka Vrby, znalce jmenovaného rozhodnutím předsedy Krajskéhosoudu v Brně ze dne 23.7.1982 č.j. 3913/82 pro základní oborekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, činí51.297.467,-Kč (padesátjednamilionů dvěstědevadesátsedmtisícčtyřistašedesátsedmtisíc korun českých).Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2071 znaleckéhodeníku.Hodnota vkládaných nemovitostí dle znaleckého posudku Ing.Jaroslava Kunce, znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu vBrně ze dne 8.10. a 17.10.1997 č.j. Spr. 806/97, pro základníobor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací proznalecké posudky o cenách nemovitostí a pro základní oborstavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové, činí50.978.630,-Kč (slovy padesátmilionů devětsetsedmdesátosmtisícšestsettřicet korun českých).Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 42 znaleckého deníku.S ohledem na zásadu účetní opatrnosti bude nepeněžitý vkladoceněn dle nižšího ze shora uvedených znaleckých posudků.Obchodní dům TREFA a.s. uvedeným vkladem upíše 509 ks (slovy:pětsetdevět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč jednéakcie zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 28. února 2000 : Místem pro upisování akcií a místem pro splacení nepeněžitéhovkladu je sídlo společnosti.
 • 9. prosince 1999 - 28. února 2000 : Lhůta pro upisování je 14 dnů a její běh začne 7. dnem pozveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění vObchodním věstníku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu,... neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty úpisu nejbližšípracovní den.-Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu počne běžet 1. den lhůtypro úpis akcií a končí 3. den po skončení lhůty pro upisováníakcií. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebosvátek je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 28. února 2000 : Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění a zároveň důvodemvyloučení přednostního práva je získání atraktivníchnepeněžitých vkladů, které jsou níže specifikovány a které budesp... olečnost spravovat. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 28. února 2000 : Akcie budou upsány bez využití přednostního práva na základěnabídky určitým zájemcům, a to obchodní společnosti Obchodní důmTREFA a.s., se sídlem Karviná-Fryštát, třída 17. listopa... du 2/23,IČ:45192456 a Dipl. Kfm. Alexandru Seidlovi, r.č. 521230/332,podnikateli, bytem Jihozápadní 998/28, Praha 4, IČO:45731381. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 28. února 2000 : Celkem bude vydáno 635 (slovy: šestsettřicetpět) kusů kmenovýchakcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč(slovy: jednosto tisíc korun českých) jedné akcie. Ro... zdíl mezihodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií tvoříemisní ažio. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 28. února 2000 : Základní jmění bude zvýšeno celkem o 63.500.000,-Kč (slovy:šedesáttři milionů pětset tisíc korun českých), a to upsánímnových akcií a splacením emisního kursu akcií nepeněžitýmivkl... ady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1996 - 7. září 1999 : Základní jmění 990 000 000,--Kč bylo zcela splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů