Trendy

21 089 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

665 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

19 693 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2016 Nikoly Vapcarova 3270/7, Modřany, 143 00 Praha 4

Historické adresy

15.10.2001 - 7.12.2016 Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 14300
2.1.1995 - 15.10.2001 Praha 4, Nikoly Vapcarova 3270

61860441

DIČ

od 4.1.1995

CZ61860441

Datová schránka

eascj2q

Historické názvy

2.1.1995 - 1.7.2016

ACE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2942

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.7.2016

350 000 Kč

Historické jmění

1.1.2012 - 1.7.2016

3 500 000 Kč

7.9.2011 - 1.1.2012

17 500 000 Kč

15.7.2002 - 7.9.2011

5 000 000 Kč

15.12.1997 - 15.7.2002

2 000 000 Kč

3.11.1997 - 15.12.1997

1 000 000 Kč

2.1.1995 - 3.11.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 12

Bankovní účty

zvěřejněno 16.5.2013

524410000 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 15.6.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nad spádem 641/20, 147 00, Praha - Podolí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2016 : Společnost změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
 • 27. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 19. července 2012 : Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 28.5.2012 došlo ke sloučení, při němž na společnost ACE a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo jmění zanikajících spo Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 28.5.2012 došlo ke sloučení, při němž na společnost ACE a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo jmění zanikajících spo...lečností:a) CINEPOST s.r.o., IČ: 275 93 975, se sídlem Praha 10, Vršovice, Na kovárně 492/6, PSČ 101 00b) Spoon s.r.o., IČ: 257 28 105, se sídlem Praha 10, Vršovice, Na kovárně 492/6, PSČ 101 00. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2012 : Na základě projektu rozdělení odštěpením schváleného dne 5. 12. 2011 došlo u společnosti ACE a.s., IČ 618 60 441, se sídlem Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, jak Na základě projektu rozdělení odštěpením schváleného dne 5. 12. 2011 došlo u společnosti ACE a.s., IČ 618 60 441, se sídlem Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, jak...o společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpených částí jmění na nástupnické společnosti:1. Přenosy ACE a.s., IČ 241 93 984, se sídlem Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 177432. Na Kovárně ACE a.s., IČ 241 94 026, se sídlem Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 177443. Televizní a filmová postprodukce ACE a.s., IČ 241 94 000, se sídlem Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 177454. Reklamní postprodukce ACE a.s., IČ 241 94 018, se sídlem Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 17746 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. března 2014 - 1. července 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 27. března 2014 - 1. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 12. července 2011 - 7. září 2011 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 7. 7. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Společnost zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů násled... ovně:Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 10.140.000, Kč (deset miliónů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.000.000,- Kč (pět miliónů korun českých) na novou výši základního kapitálu 15.140.000,- Kč (patnáct miliónů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování nad tuto částku až do částky 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) zvýšení základního kapitálu, tj. až na výslednou celkovou novou výši základního kapitálu 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých).O konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodne představenstvo společnosti dle provedeného úpisu akcií ve stanovené lhůtě.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 2028 (dva tisíce dvacet osm) až 4000 (čtyři tisíce) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) každé, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady.Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) bude činit 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých).Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním s využitím přednostního práva akcionářů společnosti.Představenstvo je povinno zaslat akcionářům uvedeným v Seznamu akcionářů do 7 (sedmi) dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemnou výzvu k vykonání přednostního práva akcionářů k úpisu (informaci o přednostním právu) s uvedením počátku běhu lhůty pro úpis akcií (vykonání přednostního práva akcionářů).Lhůta pro upsání akcií (vykonání přednostního práva akcionářů) činí jeden měsíc. Místem pro úpis akcií je provozovna společnosti v Praze 10 - Vršovice, Na Kovárně 4, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin.Každý akcionář je oprávněn upsat na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) čtyři nové kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých).Lhůta pro splacení peněžitých vkladů činí jeden měsíc ode dne úpisu akcií.Peněžité vklady budou spláceny na zvláštní účet společnosti č.ú. 2106593253/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jana Petrova, r.č. 560728/0118, bytem Praha 5, Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, ve výši 12.000.000,- Kč (dvanáct miliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 2. 1. 2004 a jejích dodatků vůči společnosti, a to ve výši 10.140.000,- Kč (deset miliónů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Ing. Janu Petrovovi na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.Představenstvo je oprávněno uzavřít písemnou smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 10.140.000,- Kč (deset miliónů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). Návrh smlouvy o započtení pohledávek je povinno představenstvo zaslat akcionáři do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy akcionáři.Poukázky na akcie nebudou vydány.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1997 - 15. prosince 1997 : Zvýšení základního jmění :Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno peněžitýmivklady akcionářů vydáním nových akcií, a to- 400 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1... .000,- Kč- 600 ks zaměstnaneckých akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- KčEmisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovitéhodnotě. Akcie budou v listinné podobě, neveřejněobchodovatelné. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podobaa jejich jmenovitá hodnota zůstávají beze změny.Zvýšení základního jmění bude provedeno pouze s využitímpřednostního práva dosavadních akcionářů včetně využitípřednostního práva majitelů zaměstaneckých akcií.Upisování akcií bude provedeno ve dvou kolech, a to- I. kolo proběhne ve lhůtě 14 dnů ode dne zápisu usnesení valnéhromady převodem na účet společnosti č.ú. 786953-048/0800 u ČSa.s. Praha 4. Upisovat akcie mohou pouze dosavadní akcionáři vpoměru 1. nová akcie na jednu dosavadní akcii (na jednu akciina majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, na jednu akciizaměstnaneckou na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je denzápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.- II. kolo proběhne ve lhůtě 15 - 20 dnů ode dne zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku převodem na účet společnosti č.ú.786953-048/0800 u ČS a.s. Praha 4. Upisovat akcie ve druhém kolemohou pouze dosavadní askcionáři, a to bez omezení. Rozhodnýmdnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitáluspolečnosti pro další investice dle schváleného záměru rozbojespolečnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů