297 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

22 tis. Kč

Zisk za rok 2008

2 038 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

23.1.1995 - 28.12.2011 Praha 10, Říčanská 7

61860689

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

23. ledna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

28. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

28. prosince 2011

Historické názvy

3.1.2011 - 28.12.2011

Léčiva CZ, a.s. " v likvidaci "

23.1.1995 - 3.1.2011

Léčiva CZ, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2976

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.9.2005 - 28.12.2011

2 080 800 Kč

25.10.2000 - 10.9.2005

780 300 000 Kč

28.6.1999 - 25.10.2000

2 601 000 000 Kč

23.1.1995 - 28.6.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 28. prosince 2011 - 28. prosince 2011 : Právním důvodem výmazu společnosti z obchodního rejstříku je ukončení likvidace.
  • 3. ledna 2011 - 28. prosince 2011 : Společnost byla zrušena rozhodnutím valné hromady konané dne 16.12.2010 ke dni 1.1.2011 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
  • 21. října 1997 - 28. prosince 2011 : Změna a úplné znění stanov schválené valnou hromadou dne18.6.1997
  • 23. června 2004 - 10. září 2005 : Jediný akcionář rozhodl dne 26. června 2003 při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu takto: 1. Snížení základního kapitálu společnosti je dobrovolné a jeho... důvodem jsou strukturální změny v rámci skupiny společností, jejichž součástí je společnost. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje ze 780.300.000 Kč (slovy: sedmi set osmdesáti milionů tří set tisíc korun českých) na 2.080.800 Kč (slovy: dva miliony osmdesát tisíc osm set korun českých), tedy o částku 778.219.200 Kč (slovy: sedm set sedmdesát osm milionů dvě stě devatenáct tisíc dvě stě korun českých). 3. Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie nebo zatimní listy. Snížení základního kapitálu bude tedy provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti. Společnost vydala 2.601.000 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 300 Kč každá. Jmenovitá hodnota všech akcií bude snížena o částku 299,20 Kč, tedy na jmenovitou hodnotu0,80 Kč každá. 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti bude provedeno výměnou akcií, respektive hromadné akcie nahrazující 2.601.000 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 300 Kč každá za 2.601.000 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 0,80 Kč každá. Lhůta pro předložení hromadné akcie za účelem její výměny činí 14 dnů od právní moci usnesení soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vrácená hromadná akcie bude společností poté zničena. 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena Jedinému akcionáři společnosti. K výplatě dojde bez zbytečného odkladu po právní moci usnesení soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. srpna 2000 - 23. června 2004 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 13.června 2000 o snížení základního jmění společnosti ze stávajícívýše 2.601.000.000,- Kč z důvodu struktuálních změn v holdi... ngovéskupině Léčiva. Snížení základního jmění bude provedeno sníženímjmenovité hodnoty všech akcií ze současné výše 1 000,- Kč najmenovitou hodnotu ve výši 300,- Kč.Jediný akcionář předloží Společnosti akcie k jejich výměně do 15dnů od výzvy představenstva učiněné po právní moci zápisusníženého základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. srpna 2000 - 16. března 2004 : Jediný akcionář Společnosti je společnost Léčiva PharmaceuticalHoldings B.V. se sídlem Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ Amsterdam,Nizozemí
  • 23. července 1998 - 28. června 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 12. května1998 o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akciíz částky 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun český... ch) očástku 2.600.000.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy šest set milionůkorun českých). Základní jmění společnosti se tedy zvyšuje načástku 2.601.000.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy šest set jedenmilion korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovanéhozákladního jmění se nepřipouští.Všech 2.600.000 (slovy: dva miliony šest set tisíc)upisovaných akcií budou kmenové listinné akcie na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Všichni stávající akcionáři uplatní své přednostní právo kupsání akcií v rozsahu jejich podílu na základním jměníspolečnosti a to v sídle společnosti ve lhůtě 10 měsíců odzápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč lze upsat 2.600 (slovy: dva tisíce šest set)akcií o téže jmenovité hodnotě. Všechny akcie upisované svyužitím přednostního práva budou kmenové listinné akcie najméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem v téževýši.Pokud nevyužijí všichni akcionáři své přednostní právo v plnémrozsahu, akcie bez využití přednostního práva k upisování mohouzačít být upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 2 měsícůpočínaje dnem následujícím po skončení lhůty k upisování akcií spřednostním právem k upisování. Emisní kurs akcií, které nebudouupisovány s využitím přednostního práva, bude 1.000,- Kč.Všechny upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady dojednoho roku od zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 23. ledna 1995 - 28. června 1999 : Ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku je splaceno 30%základního jmění.
posunout dolů