Základní údaje

Historické adresy

22.3.2013 - 14.1.2015 Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4
6.1.2003 - 22.3.2013 Praha 10, Benešovská 40, PSČ 10100
14.3.1996 - 6.1.2003 Praha 10, Rostovská 25, PSČ 10100
26.1.1995 - 14.3.1996 Praha 9, Buchlovská 655

61860701

DIČ

Není plátce DPH

22.8.2013 - 14.1.2015

CZ61860701

Datum vzniku

26. ledna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

14. ledna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

14. ledna 2015

Historické názvy

26.1.1995 - 14.1.2015

D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2979

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.11.2010 - 14.1.2015

90 000 000 Kč

22.9.2000 - 4.11.2010

46 000 000 Kč

26.1.1995 - 22.9.2000

22 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 14. ledna 2015 - 14. ledna 2015 : Vymazává se z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností společnost D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 - Michle, identifikační ... číslo 61860701, zapsaná v oddílu B, vložce číslo 2979, u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Právním důvodem výmazu je přeshraniční fúze sloučením. zobrazit více skrýt více
  • 14. ledna 2015 - 14. ledna 2015 : Jmění společnosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 , IČO: 61860701, jako společnosti zanikající přešlo s účinností ke dni... 29.11.2014 v důsledku přeshraniční fúze sloučením na společnost D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem A-1170 Vídeň, Hernalser Gürtel 17, Rakouská republika, zapsanou v obchodním rejstříku (Firmenbuch) u Obchodního soudu ve Vídni (Handelsgericht Wien) pod reg. č.: FN 53574 k, jako společnost nástupnickou. zobrazit více skrýt více
  • 16. července 2014 - 14. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 16. července 2014 - 14. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 6
  • 26. února 1999 - 14. ledna 2015 : Převod akcií, jejichž zastavení nebo provedení jiného věcnéhoprávního obchodu (nakládání) ve prospěch neakcionáře vyžadujesouhlasu valné hromady. Souhlas může být spojen s podmínka... mi.Převod akcií bez souhlasu a dodržení podmínek je neplatný.Valná hromada není povinna toto své rozhodnutí zdůvodňovat.Chce-li akcionář své akcie prodat, je povinen oznámit svůj úmyslpísemně představenstvu akciové společnosti. Představenstvonabídne tyto akcie k přednostnímu odkoupení stávajícímakcionářům, kteří mají akcie na jméno. Nevyužijí-li stávajícíakcionáři na jméno svého přednostního práva nákupu do tří měsícůod doby, kdy jim tato skutečnost byla představenstvem písemněoznámena, nemůže valná hromada bránit převodu akcií naneakcionáře. zobrazit více skrýt více
  • 26. ledna 1995 - 14. ledna 2015 : Základní jmění společnosti bylo ke dni zápis do obchodníhorejstříku plně splaceno.
  • 29. června 2000 - 22. září 2000 : Zvýšení základního jmění: Jediný akcionář společnosti rozhodldne 15.2.2000 v rámci výkonu působnosti valné hromady ve smyslu §190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšení základního j... měníspolečnosti o částku 24.000.000,- Kč, tj. slovy dvacetčtyřimiliony korun českých, tedy z částky 22.000.000,- Kč, tj. slovydvacetdva miliony korun českých na částku 46.000.000,- Kč, tj.slovy čtyřicetšest milionů korun českých. Zvýšení základníhojmění proběhne úpisem nových akcií. Emisní kurz akcií budesplácen pouze peněžitými vklady. Upisování nad částku24.000.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního jmění budeprovedeno upsáním a vydáním 24 kusů kmenových akcií v listinnépodobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie1.000.000,- Kč, tj. slovy: jeden milion korun českých. Emisníkurz jedné akcie bude roven její jmenovité hodnotě, tedy budečinit částku 1.000.000,- Kč. Nově vydané akcie společnosti jsoustejného druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty jako dosudvydané akcie společnosti. Upisování akcií proběhne ve dvoukolech. V prvním kole upisují akcie akcionáři, kteří jsou k datutohoto rozhodnutí zapsání v knize akcionářů společnosti a majípřednostní právo upsat nové akcie. Na každou dosavadní akciispolečnosti je možné upsat minimálně jednu novou kmenovou akciio jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějící na jméno v listinnépodobě v emisním kurzu 1.000.000,- Kč u jedné nové akcie.Jelikož společnost má jen jediného akcionáře, má tentopřednostní právo na upisování veškerých nově vydaných akciíspolečnosti, a to 24 kusů kmenových akcií v listinné podoběznějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč, tj. slovy jeden milion korun českých, přičemž se emisní kurzrovná jmenovité hodnotě akcií. Místo pro upsání akcií s využitímpřednostního práva je sídlo společnosti na adrese Praha 10,Rostovská 25. Lhůta pro vykonání přednostního práva ječtrnáctidenní a započne běžet dne 22.2.2000, avšak ne dříve nežpo zápisu usnesení valné hromady (rozhodnutí jediného akcionáře)o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Bude-li zápisv obchodním rejstříku proveden po tomto datu, začne lhůta běžetaž první den po zápisu v obchodním rejstříku. Představenstvospolečnosti vyrozumí jediného akcionáře, zapsaného k datu tohotorozhodnutí v knize akcionářů společnosti, o začátku běhu lhůtypro uplatnění přednostního práva k úpisu nových akcií a zveřejníusnesení obchodního rejstříku zákonným způsobem (v Obchodnímvěstníku). Ve druhém kole budou veškeré akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva, nabídnuty k upsání nazákladě veřejné výzvy k úpisu akcií. Veřejný úpis akcií proběhneve druhém upisovacím kole, které bude zahájeno dne 15.3.2000,avšak ne dříve než po zápisu usnesení valné hromady (rozhodnutíjediného akcionáře) o zvýšení základního jmění v obchodnímrejstříku, ukončení lhůty pro upisování akcií s využítímpřednostního práva a po zveřejnění výzvy k veřejnému úpisu akciízákonným způsobem. Bude-li zápis v obchodním rejstříku provedenpo tomto datu nebo nebude-li lhůta pro upisování akcií svyužítím přednostního práva před tímto datem ukončena, činebude-li výzva k veřejnému úpisu akcií zákonným způsobemzveřejněna, začíná lhůta běžet až po splnění poslední z těchtopodmínek. Lhůta pro veřejné upisování akcií bude trvat čtrnáctdnů. Místem takového upisování nových kmenových akcií ojmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na jméno v listinnépodobě v emisním kurzu 1.000.000,- Kč u jedné nové akcie jesídlo společnosti na adrese Praha 10, Rostovská 25. Akcie lzeupisovat denně v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00 hod.Představenstvo společnosti zveřejní zákonným způsobem začáteklhůty pro veřejné upisování akcií. Budou-li veškeré akcie upsányakcionářem s využitím přednostního práva k úpisu akcií, druhékolo upisování se nekoná. Každý upisovatel je povinen splatitupsané akcie v celém emisním kurzu nejpozději do 15 dnů poupsání akcií na účet společnosti číslo 3843783/5100 IPB, a.s.,oblastní pobočka Praha město, pobočka Praha - vítěžné náměstí35. zobrazit více skrýt více
posunout dolů