Základní údaje

Historické adresy

5.12.2005 - 13.9.2010 Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000
30.1.1995 - 5.12.2005 Praha 1, Revoluční 28, PSČ 11000

61860778

DIČ

Není plátce DPH

1.2.1995 - 30.6.2009

CZ61860778

Datum vzniku

30. ledna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

13. září 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

13. září 2010

Historické názvy

5.8.2009 - 13.9.2010

PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s. v likvidaci

30.1.1995 - 5.8.2009

PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2990

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.11.2004 - 13.9.2010

48 870 000 Kč

15.9.2004 - 1.11.2004

45 670 000 Kč

7.7.2004 - 15.9.2004

35 670 000 Kč

29.3.2000 - 7.7.2004

33 110 000 Kč

26.11.1998 - 29.3.2000

24 610 000 Kč

30.1.1995 - 26.11.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 13. září 2010 - 13. září 2010 : Společnost PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s. v likvidaci, Praha 1, Jakubská 647/2, 110 00, IČ 61860778 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku. Právní... m důvodem výmazu je ukonnčená likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 5. srpna 2009 - 13. září 2010 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.12.2008 se společnost PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, IČ: 618 60 778, k 1.7.2009 zrušuje s likvida... cí. zobrazit více skrýt více
  • 30. ledna 1995 - 13. září 2010 : Společnost založena zakladatelskou listinou ze dne 3.1.1995,téhož dne přijaty stanovy společnosti.
  • 8. září 2004 - 1. listopadu 2004 : Řádná valná hromada společnosti PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s. přijala dne 26.7.2004 usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve v... ýši 3.200.000,- Kč (slovy: tři milióny dvě stě tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.b) Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá celkem 640 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované.c) Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány peněžitými vklady a nabídnuty konkrétním zájemcům, a to dosavadním akcionářům společnosti, tj. panu Ing. Petru Conkovi, r.č. 651222/1320, bytem Praha 2, Slezská 62, a panu Pavlu Dvořákovi, r.č. 620110/1148, bytem Praha 4, U družstva Repo 5, takto:- akcionář pan Ing. Petr Conk, upíše svým peněžitým vkladem ve výši 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milión šest set tisíc korun českých) 320 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované,- akcionář pan Pavel Dvořák, upíše svým peněžitým vkladem ve výši 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milión šest set tisíc korun českých) 320 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované.d) Všechny akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti do dvou měsíců ode dne zápisu záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen vyvěšením oznámení představenstva v sídle společnosti.e) Emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a tedy emisní kurz jedné akcie činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a celkový emisní kurz upisovaných akcií v počtu 640 činí 3.200.000,- Kč (slovy: tři milión dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením.f) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kruzu.g) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v sídle společnosti, s tím, že návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejsříku bude podán až po uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení je představenstvo společnosti povinno doručit každému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co upíše nové akcie společnosti. K přijetí návrhu smlouvy o započtení musí být zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností na straně jedné a akcionáři společnosti, Ing. Petrem Conkem, r.č. 651222/1320, bytem Praha 2, Slezská 62, a panem Pavlem Dvořákem, r.č.: 620110/1148, bytem Praha 4, U družstva Repo 5, na straně druhé, kteří mají vůči společnosti následující pohledávky:1) Akcionář, Ing. Petr Conk, r.č.: 651222/1320, bytem Praha 2, Slezská 62, má vůči společnosti následující pohledávky:- pohledávku ve výši 1.094.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2002, která byla původně na částku ve výši 2.900.000,- Kč,- pohledávku ve výši 506.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 1.7.2003.Tyto pohledávky akcionáře vůči společnosti budou započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v rozsahu 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milión šest set tisíc korun českých).2) Akcionář, pan Pavel Dvořák, r.č.: 620110/1148, bytem Praha 4, U družstva Repo 5, má vůči společnosti následující pohledávky:- pohledávku ve výši 1.049.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2002, která byla původně na částku ve výši 2.900.000,- Kč,- pohledávku ve výši 506.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 1.7.2003.Tyto pohledávky akcionáře vůči společnosti budou započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v rozsahu 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milión šest set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 11. srpna 2004 - 15. září 2004 : Řádná valná hromada společnosti PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s. přijala dne 28.07.2003 usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve... výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.b) Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá celkem 2.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované.c) Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány peněžitými vklady a nabídnuty konkrétním zájemcům, a to dosavadním akcionářům společnosti, tj. panu Ing. Petru Conkovi, r.č. 651222/1320, bytem Praha 2, Slezská 62, a panu Pavlu Dvořákovi, r.č. 620110/1148, bytem Praha 4, U družstva Repo 5, takto:- akcionář pan Ing. Petr Conk, upíše svým peněžitým vkladem ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) 1.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované,- akcionář pan Pavel Dvořák, upíše svým peněžitým vkladem ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) 1.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované.d) Všechny akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti do dvou měsíců ode dne zápisu záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen vyvěšením oznámení představenstva v sídle společnosti.e) Emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a tedy emisní kurz jedné akcie činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a celkový emisní kurz upisovaných akcií v počtu 2.000 činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením.f) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu.g) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v sídle společnosti, s tím, že návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podán až po uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení je představenstvo společnosti povinno doručit každému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co upíše nové akcie společnosti. K přijetí návrhu smlouvy o započtení musí být zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností na straně jedné a akcionáři společnosti, Ing. Petrem Conkem, r.č.: 651222/1320, bytem Praha 2, Slezská 62, a panem Pavlem Dvořákem, r.č.: 620110/1148, bytem Praha 4, U družstva Repo 5, na straně druhé, kteří mají vůči společnosti následující pohledávky:1) Akcionář, Ing. Petr Conk, r.č.: 651222/1320, bytem Praha 2, Slezská 62, má vůči společnosti následující pohledávky:- pohledávku ve výši 2.900.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2002,- pohledávku ve výši 3.194.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 14.05.2003.Tyto pohledávky akcionáře vůči společnosti budou započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v rozsahu 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých).2) Akcionář, pan Pavel Dvořák, r.č.: 620110/1148, bytem Praha 4, U družstva Repo 5, má vůči společnosti následující pohledávky:- pohledávku ve výši 2.900.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2002,- pohledávku ve výši 3.194.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 14.05.2003.Tyto pohledávky akcionáře vůči společnosti budou započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v rozsahu 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 7. srpna 2002 - 7. července 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s.přijala dne 7.5.2002 usnesení o zvýšení základního kapitálutakto :a,Základní kapitál společnosti ve výši 33.110.000.- Kč... (slovy :třicet tři milionů jedno sto deset tisíc korun českých ) sezvyšuje o částku ve výši 2.560.000.- Kč ( slovy : dva milionypět set šedesát tisíc korun českých) na částku 35.670.000.- Kč(slovy : třicet pět milionů šest set sedmdesát tisíc korunčeských) s tím,že upisování akcií nad částku navrhovanéhozákladního kapitálu se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je dalšíupevnění pozice společnosti na trhu.b,Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emisepět set dvanácti (512) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotějedné akcie 5.000.- Kč(slovo :pět tisíc korun českých) znějícíchna jméno, které budou vydány v listinné podobě a nebudouregistrované.c, Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitáluspolečnosti budou upsány peněžitými vklady.Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálubudou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to dosavadnímakcionářům společnosti,takto :-akcionář Ing. Petr Conk,r.č. 651222/1320,bytem Praha 2,Slezská 62,upíše svým peněžitým vkladem ve výši 1.280.000.- Kč( slovy:jeden milion dvě stě osmdesát tisíc korun českých) dvě stěpadesát šest (256) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovitéhodnotě jedné akcie 5.000.- Kč (slovy : pět tisíc korunčeských),znějících na jméno,které budou vydány v listinné podoběa nebudou registrované.-akcionář pan Pavel Dvořák,r.č. 620110/1148,bytem Praha 4, Udružstva Repo 5,upíše svým peněžitým vkladem ve výši 1.280.000.-Kč(slovy:jeden milion dvě stě osmdesát tisíc korun českých) dvěstě padesát šest (256) kusů kmenových akcií společnosti ojmenovité hodnotě jedné akcie 5.000.- Kč(slovy : pět tisíc korunčeských ),znějících na jméno, které budou vydány v listinnépodobě a nebudou registrované.d,Uvedení zájemci budou upisovat shora uvedené akcie v sídlespolečnosti nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne právní mocirozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,oznámení opočátku běhu lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti.e,Emisní kurz upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě každéakcie a tedy činí 5.000.- Kč(slovy: pět tisíc korunčeských).celkový emisní kurz upisovaných akcií v počtu 512 kusůčiní 2.560.000.- Kč (slovy : dva miliony pět set šedesát tisíckorun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude splácenvýhradně započtením.f,Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisníhokurzu.g,Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení :Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději dočtyř (4) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí příslušného souduo zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku v sídle společnosti s tím, že návrh nazvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podánaž po uzavření smlouvy o započtení.Návrh smlouvy o započtení jepředstavenstvo společnosti povinno doručit každému zájemci bezzbytečného odkladu poté,co upíše nové akcie společnosti.Kpřijetí návrhu smlouvy o započtení musí být zájemci poskytnutalhůta alespoň 14 (slovy : čtrnáct) dnů od doručení návrhu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností na jednéstraně a akcionáři společnosti,panem Ing. Petrem Conkem,r.č.651222/1320,bytem Praha 2,Slezská 62, a panem Pavlem Dvořákem,r.č. 620110/1148,bytem Praha 4,U družstva Repo 5,na stranědruhé,kteří mají vůči společnosti tyto pohledávky :1,Akcionář Ing.Petr Conk,r.č. 651222/1320,bytem Praha 2,Slezská62, má vůči společnosti pohledávku v nominální hodnotě4.355.000,-Kč (slovy :čtyři miliony tři sta padesát pět tisíckorun českých),která bude započtena proti pohledávcespolečnosti na splacení emisního kurzu vůči tomuto akcionáři, ato v rozsahu 1.280.000,- Kč(slovy: jeden milion dvě stě osmdesáttisíc korun českých).Pohledávka akcionáře vůči společnostivyplývá za smlouvy o půjčce ze dne 2.1.2000 uzavřené meziIng.Petrem Conkem jako věřitelem a společností jako dlužníkem, nazákladě které Ing. Petr Conk půjčil společnosti částku ve výši4.355.000.-Kč a tím,že k faktickému předání finanční hotovostidošlo při podpisu této smlouvy, a společnost se zavázala tutočástku v dohodnuté lhůtě vrátit.2,Akcionář Pavel Dvořák,r.č.620110/1148,bytem Praha 4,U družstvaRepo 5, má vůči společnosti pohledávku v nominální hodnotě4.355.000.- Kč(slovy : čtyři miliony tři sta padesát pět tisíckorun českých), která bude započtena proti pohledávcespolečnosti na splacení emisního kurzu vůči tomuto akcionáři,ato v rozsahu 1.280.000.- Kč(slovy : jeden milion dvě stěosmdesát tisíc korun českých).Pohledávka akcionáře vůči společnosti vyplývá ze smlouvy opůjčce ze dne 2.1.2000 uzavřené mezi Pavlem Dvořákem jakověřitelem a společností jako dlužníkem,na základě které PavelDvořák půjčil společnosti částku ve výši 4.355.000,- Kč a tím,žek faktickému předání finanční hotovosti došlo při podpisu tétosmlouvy, a společnost se zavázala tuto částku v dohodnuté lhůtěvrátit. zobrazit více skrýt více
  • 7. ledna 2000 - 29. března 2000 : Mimořádná valná hromada společnosti PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s.schvaluje dne 8.11.1999 zvýšení základního jmění takto:1. Zvýšení základního jmění společnosti činí celkem 8.500.000,-Kč... , a to upsáním nových akcií nepeněžitými vklady dle ustanovení§ 203 a násl. Obchodního zákoníku. Nad tuto částku se zvýšenízákladního jmění nepřipouští.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 1.700 kskmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno,v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, a to tak,že tyto akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva avšechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podleustanovení § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo k upsánínových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, jímž jezlepšení ekonomické situace společnosti.Akcie upisované dohodou stávajícími akcionáři budou upsánytakto:Ing. Petr Conk, r.č. 651222/1320, bytem Praha 2, Slezská 62 -850 ks akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- KčPavel Dvořák, r.č. 620110/1148, bytem Praha 4, U družstva Repo 5- 850 ks akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- KčIng. Jan Wiener, r.č. 630929/0603, bytem Praha 3, Hradecká2358/16 - 0 ks akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit 5.000,- Kč zajednu akcii.3. Každý akcionář je povinen splatit 100% jmenovité hodnotyvkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jměníspolečnosti PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s. do obchodního rejstříku.4. Nové druhy akcií se při tomto zvýšení základního jměnínepřipouštějí.5. Lhůta pro úpis akcií dohodou akcionářů počne běžet okamžikemzápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku a činí 2 měsíce.6. Nepeněžité vklady budou akcionáři splaceny následujícímzpůsobem:Ing. Petr Conk vkládá svou pohledávku ve výši 4.250.000,- Kčvůči společnosti PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s. vzniklou na základěsmlouvy o půjčce ze dne 10.1.1999. Vklad bude splacen ke dniúčinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.Pavel Dvořák vkládá svou pohledávku ve výši 4.250.000,- Kč vůčispolečnosti PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s. vzniklou na základě smlouvyo půjčce ze dne 21.1.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnostismlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců odzápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.7. Závazky společnosti PRVNÍ DÁNSKÁ PIVNÍ, a.s. vůči akcionářům,a to Ing. Petru Conkovi a Pavlu Dvořákovi byly ověřeny auditorkouspolečnosti A+D, s.r.o. se sídlem v Příbrami VII., IČO - 25 6186 10, Ing. Naděždou Voborskou, č. dekretu 0273, dne 1.11.1999.Celkové základní jmění společnosti bude po zvýšení činit33.110.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů