Trendy

262 705 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-1 259 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

150 837 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2016 Za elektrárnou 419/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7

Historické adresy

1.2.1995 - 20.10.2016 Praha 7, Za elektrárnou 419

61860875

DIČ

od 1.7.1995

CZ61860875

Datum vzniku

1. února 1995

Datová schránka

3y7qbwz

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2998

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.1.2007

180 000 000 Kč

Historické jmění

26.2.2003 - 22.1.2007

140 000 000 Kč

30.11.2000 - 26.2.2003

135 900 000 Kč

28.9.1999 - 30.11.2000

103 000 000 Kč

23.7.1998 - 28.9.1999

70 000 000 Kč

1.2.1995 - 23.7.1998

50 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 24.11.2016

2022180013 / 6000

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

1.2.1995 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Za elektrárnou 419/1, 170 00, Praha - Bubeneč

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. února 1995 : Úplná adresa společnosti zní : Sportovní hala, Za elektrárnou 419Praha 7, PSČ 17000- Obchodní jméno v jazyce anglickém :HC Sparta Praque, joint - stock company- Obchodní jméno v ja Úplná adresa společnosti zní : Sportovní hala, Za elektrárnou 419Praha 7, PSČ 17000- Obchodní jméno v jazyce anglickém :HC Sparta Praque, joint - stock company- Obchodní jméno v ja...zyce německém :HC Sparta Prag, Aktiengesellschaft zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. února 2016 - 30. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 18. června 2014 - 4. února 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 3. ledna 2007 - 22. ledna 2007 : Dne 11. prosince 2006 schválila valná hromada společnosti toto usnesení:Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti HC Sparta Praha a.s. z důvodu posílení ekono... mické stability společnosti o částku 40.000.000,-- Kč (slovy : čtyřicet milionů korun českých) tedy z částky 140.000.000,-- Kč (slovy: jednostočtyřicet milionů korun českých) na částku 180.000.000,-- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 40 (čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy : jeden milion korun českých) každé.Emisní kurs každé akcie bude 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Zvýšení základního kapitálu společnosti HC Sparta Praha a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Antonín Charouz, r.č. 54-07-01/0202, bytem Praha 4, Kálmánova 1025/5 (dále "Upisovatel"), a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?).Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 7 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Tuto zprávu přečetl předseda valné hromady.Upisovatel upíše a splatí 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), jejichž emisní kurs bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? Upisovatelem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti.Ing. Antonín Charouz, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4, Kálmánova 1025/5 (dále ?Upisovatel?) má za Společností pohledávky v celkové výši 40.921.465,- Kč (slovy: čtyřicet milionů devětsetdvacetjeden tisíc čtyřistašedesátpět korun českých), které Upisovatel nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČ: 250 69 764 jako postupitelem a Upisovatelem jako postupníkem dne 24. listopadu 2006. Specifikace těchto pohledávek je následující:a) Pohledávka č. 1 ? pohledávka ve výši 8.011.062,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností SPEED LEASE s.r.o., se sídlem Praha l, Těšnov l /1059, IČ: 629 12 691 jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 29. července 2006 a která byla na společnost BPA sport marketing a.s. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností SPEED LEASE s.r.o. dne 31. července 2006,b) Pohledávka č. 2 ? pohledávka ve výši 8.850.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ: 604 68 017 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 9. srpna 2005 a která byla na společnost BPA sport marketing a.s. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností Charouz Group s.r.o. dne 23. listopadu 2006,c) Pohledávka č. 3 ? pohledávka ve výši 11.500.000,- Kč, která vznikla na základě rámcové smlouvy o poskytování úvěrů č. CP/CHG/HCS uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 3. října 2005 a která byla na společnost BPA sport marketing a.s. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností Charouz Group s.r.o. dne 23. listopadu 2006,d) Pohledávka č. 4 ? pohledávka ve výši 5.060.403,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 17. ledna 2006,e) Pohledávka č. 5 ? pohledávka ve výši 3,500.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 26. července 2006,f) Pohledávka č. 6 ? pohledávka ve výši 4.000.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 18. srpna 2006.Důvodem navrhovaného započtení je, že společnost získané peněžní prostředky stále potřebuje a náhradu za ně nemá možnost získat výhodnějším způsobem.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci ? Ing. Antonínu Charouzovi spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem ? Ing. Antonínem Charouzem, a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:a) lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a). zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2002 - 22. ledna 2007 : Mimořádná valná hromada dne 30.8.2001 schválila toto usnesení ozvýšení základního kapitálu společnosti:
 • 8. června 2002 - 26. února 2003 : 6. Emisní kurs každé nově upisované akcie činí 50.000,-Kč(padesát tisíc korun českých) za jednu akcii.
 • 8. června 2002 - 26. února 2003 : 5. Místem pro upisování akcií budou kanceláře společnosti naadrese sídla, tj. na adrese Praha 7, Za Elektrárnou č.p. 419.Lhůta pro upisování akcií bez použití přednostního práva bu... dečinit 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akciií,obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3obchodního zákoníku, bude doručen předem určeným zájemcům najejich adresy spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesenímimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem vPraze. Představenstvo zašle těmto předem určeným zájemcůmdoporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisovánívýše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude totousnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšenízákladního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedenéhoMěstským soudem v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2002 - 26. února 2003 : 3. Zvýšení základního kapitálu společnosti má být provedenoupisováním nových akcíí předem určenými zájemci, kterými majíbýt Ing. Antonín Charouz, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4,Ka... lmánova 5 a společnost Anschutz Entertainment Group Inc. sesídlem 2400 Quest Tovwer, 555 Seventeenth Street, Denver,Colorado 80202, Spojené státy americké, a proto mimořádná valnáhromada společnosti schválila vyloučení přednostního práva podle§ 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník").Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodníhozákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsoutéž uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2002 - 26. února 2003 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 8. června 2002 - 26. února 2003 : 1. Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšenízákladního kapitálu společnosti z částky 135.900.000,-Kč (stotřicet pět miliónů devět set tisíc korun českých) o částku4.10... 0.000,-Kč (čtyři milióny sto tisíc korun českých) navýslednou částku 140.000.000,-Kč (sto čtyřicet miliónů korunčeských) prostřednictvím upsání nových kmenových akcií v počtu82 (osmdesát dva) kusů, znějících na jméno, každá o jmenovitéhodnotě 50.000,-Kč (padesát tisíc korun českých). Nově upsanékmenové akcie budou vydány listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2002 - 26. února 2003 : 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a toIng. Antonínu Charouzovi, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4... ,Kalmánova 5 a společnost Anschutz Entertainment Group Inc. sesídlem 2400 Quest Tower, 555 Seventeenth Street, Denver,Colorado 80202, Spojené státy americké. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2002 - 26. února 2003 : 9. Mimořádná valná hromada schválila následující pravidlapostupu pro uzavření smlouvy o započtení:a) lhůta 30 (třicet) dnů pro upsání akcií počne běžet ode dnedoručení návrhu na uz... avření smlouvy o upsání akcií; návrhsmlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti uvedené v§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen předem určenýmzájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usensení mimořádnévalné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu odobchodního rejstříku vedeného Městských soudem v Praze;b) lhůta 14 (čtrnáct) dnů pro uzavření dohody o započtení počneběžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2002 - 26. února 2003 : 8. Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o připuštěnímožnosti započtení části pohledávky Anschutz EntertainmentGroup, Inc. ve výši 2.050.000,- Kč (dva milióny padesát tisíck... orun českých), která vznikla Anschutz Entertainment Group Inc.,za společností z úvěrové smlouvy uzavřené mezi AnschutzEntertainment Group Inc., jako věřitelem, a společností, jakodlužníkem dne 28.1.2000 (na částku 280.000,-USD s tím, žeekvivalent této částky v českých korunách činil ke dni připsáníuvedené částky na účet společnosti 10.191.160,-Kč), protipohledávce společnosti ve výši 2.050.0000,-Kč (dva miliónypadesát tisíc korun českých), která vznikne společnosti AnschutzEntertainment Group Inc. z titulu splacení emisního kursu novýchakcií, jež budou upsány na základě rozhodnutí valné hromadyspolečnosti Anschutz Entertainment Group Inc. za účelem zvýšenízákladního kapitálu společnosti v souladu s § 203 odst. 2písm.j) obchodního zákoníku. Výše uvedená možnost započtení sepřipouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnostdlužné peněžní prostředky vracela. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2002 - 26. února 2003 : 7. Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o připouštěnímožnosti započtení části peněžité pohledávky Ing. AntonínaCharouze ve výši 2.050.000,-Kč (dva milióny padesát tisíc kor... unčeských), která vznikla za společností z úvěrové smlouvyuzavřené mezi Charouz Holding, a.s., IČ: 60196483, se sídlemTěšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, jako věřitelem, a společnostíjako dlužníkem, dne 28.1.2000 (na částku 10.022.000,40 Kč),kterážto úvěrová smlouva byla následně postoupena ze stranyCharouz Holding, a.s. na Ing. Antonína Charouze smlouvou opostoupení pohledávky uzavřenou mezi Charouz Holding, a.s., jakopostupitelem, a Ing. Antonínem Charouze, jako postupníkem dne31.1.2001, proti pohledávce společnosti ve výši 2.050.000,-Kč(dva milióny padesát tisíc korun českých), která vzniknespolečnosti za Ing. Antonínem Charouzem z titulu splaceníemisního kursu nových akcií, jež budou upsány na základěrozhodnutí valné hromady společnosti Ing. Antonínem Charouzem zaúčelem zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s §203odst. 2 písm. j) obch. zákoníku. Výše uvedená možnost započteníse připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnostdlužné peněžní prostředky vracela. zobrazit více skrýt více
 • 19. září 2000 - 30. listopadu 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty103.000.000,-Kč (slovy jednosto tři miliónů korun českých) očástku 32.900.000,-Kč (slovy třicet dva miliónů děvět set tisíc... korun českých) na hodnotu 135.900.000,-Kč (slovy jednostotřicet pět miliónů děvět set tisíc korun českých)prostřednictvím upisování nových akcií. Nová výše základníhojmění společnosti bude tedy činit 135.900.000,-Kč (slovyjednosto třicet pět miliónů devět set tisíc korun českých).Upisování nad částku stanovenou uvedeným rozsahem zvýšenízákladního jmění společnosti se nepřipouští. Důvodem zvýšenízákladního jmění společnosti je potřeba provozního kapitálu.Budou upisovány kmenové akcie na majitele, v listinné podobě,veřejně neobchodovatelné o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovypadesát tisíc korun českých) za jednu akcii, v počtu 658 (slovyšest set padesát osm) kusů. Emisní kurz nově upisovanýchkmenových akcií společnosti se rovná jejich jmenovité hodnotě,tj. 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za jedenkus.Na upisování akcií určených ke zvýšení základního jměníspolečnosti se neuplatní podle ust. § 204a obchodního zákoníkupřednostní právo dosavadních akcionářů, neboť jde o zvýšenízákladního jmění nepeněžitými vklady, a proto budou tyto akcieupsány vkladateli pohledávek. Akcie nebudou nabídnuty jinémuzájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na základě výzvy kupisování akcií. Vkladatel Charouz Holding, a.s. upíše 329(slovy třista dvacet devět) kusů akcií. Vkladatel AnschutzProperties Company upíše 329 (slovy třista dvacet devět) kusůakcií. Upsané akcie budou splaceny nepeněžitými vklady, a toformou vkladu pohledávek, respektive jejich částí.Lhůta pro upisování nově vydávaných akcií společnosti činí 14(slovy čtrnáct) dnů a tato lhůta počíná běžet dnem nabytíprávní moci zápisu tohoto usnesení řádné valné hromadyspolečnosti do obchodního rejstříku. Upisování nově vydávanýchkmenových akcií společnosti proběhne v sídle společnosti. Lhůtoupro splacení upsaných akcií je 60 (slovy šedesát)dnů ode dneúpisu akcií a místem pro splacení nepeněžitých vkladů je rovněžsídlo společnosti.Do základního jmění společnosti budou vloženy ve smyslu § 59odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění pohledávky,respektive jejich části, ve svých nominálních hodnotách, kterémají vkladatelé vůči společnosti, a to na splacení akcií, kterébudou vkladateli upsány za účelem zvýšení základního jmění.Rozsah zvýšení základního jmění společnosti odpovídá nominálníhodnotě vkládaných pohledávek.Vkladatel Charouz Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov1/1059, IČ: 60196483, má za společností pohledávku v nominálnívýši 16.500.000,-Kč (slovy šestnáct miliónů pět set tisíc korunčeských), která vznikla na základě 3 (třech) smluv o úvěruuzavřených dne 23.12.1998,28.5.1999 a 2.11.1999 mezi tímtovkladatelem a společností. Vkládaná část této pohledávky činí vnominální hodnotě 16.450.000,-Kč (slovy šestnáct miliónůčtyřista padesát tisíc korun českých) (dále jen "Pohledávka A").Vkladatel Anschutz Properties Company, se sídlem 2400 QwestTower, Seventeenth Street, Denver, USA, má za společnostípohledávku v nominální výši 496.119,56 USD (slovy čtyřistadevadesát šest tisíc jednosto devatenáct amerických dolarůpadesát šest centů), což odpovídá (dle kursu ČNB ke dni připsáníjednotlivých částek na účet společnosti) částce 16.450.051,-Kč(slovy šestnáct miliónů čtyřista padesát tisíc padesát jednakoruna česká), a tato pohledávka vyplývá ze 3 (třech) smluv oúvěru uzavřených dne 23.12.1998, 8.6.1999 a 2.11.1999 mezi tímtovkladatelem a společností. Vkládaná část této pohledávky činí vnominální hodnotě 16.450.000,-Kč (slovy šestnáct miliónůčtyřista padesát tisíc korun českých) (dále jen "Pohledávka B").Předmětem vkladu do základního jmění společnosti jsou tedyPohledávka A a Pohledávka B, které jsou ve své nominální hodnotěoceněny částkou 32.900.000,-Kč (slovy třicet dva miliónů devětset tisíc korun českých).Ke splacení nově upisovaných akcií dojde podpisem a nabytímúčinnosti příslušné smlouvy o postoupení Pohledávky A mezivkladatelem Charouz Holding, a.s. a společností, a příslušnésmlouvy o postoupení Pohledávky B mezi vkladatelem AnschutzProperties Company a společností. Pohledávka A a Pohledávka B vcelkové nominální hodnotě ve výši 32.900.000,-Kč (slovy třicetdva miliónů devět set tisíc korun českých) k témuž dni zaniknouve smyslu § 59 odstavec 7 obchodního zákoníku, v platném znění.Ohledně zbývajících částí pohledávek vkladatelů, které nebudouvloženy do základního jmění společnosti, budou nadále platitustanovení shora uvedených úvěrových smluv." zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1999 - 28. září 1999 : Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění z pů-vodní výše 70,000.000,- Kč upsáním akcií na základě vložení po-hledávek nebo jejich částí ("pohledávky") v celkové n... ominálníhodnotě v rozsahu 33,000.000,- Kč, které mají vkladatelé vůčispolečnosti na základě smlouvy o úvěru mezi Ing. Antonínem Cha-rouzem, r.č. 540701/0202, Praha 4, Kalmánova 5, a společností zedne 18.11.1998, a smlouvy o úvěru mezi Anschutz Properties Com-pany, se sídlem 3320 Qwest Tower, Seventeenth Street, Denver,USA a společností ze dne 18.11.1998, a to na celkovou výši zák-ladního jmění 103,000.000,- Kč. Rozsah zvýšení odpovídá celkovénominální hodnotě vkládaných pohledávek. Důvodem zvýšení je rea-lizace usnesení řádné valné hromady z 27.08.1998 a rozšíření ak-cionářské struktury. Budou vydány kmenové akcie na majitele vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v počtu 330kusů. Na akcie určené ke zvýšení základního jmění se vzhledem ktomu, že se jedná o zvýšení základního jmění nepeněžitým vkla-dem, neuplatní přednostní právo dosavadních akcionářů ve smyslu§ 204a obch.z., a proto akcie budou upsány vkladateli pohledá-vek. Pro upsání se stanoví lhůta 14 dní počínající běžet dnemnabytí právní moci zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hroma-dy do obchodního rejstříku s tím, že k takovému upsání dojde vsídle společnosti a s tím, že ke splacení takto upsaných akcií,k němuž dojde podpisem a nabytím účinnosti příslušných smluv opostoupení pohledávky mezi každým z vkladatelů a společností,dojde ve lhůtě maximálně 60 dnů od úpisu akcií. Emisní kurs jestanoven na 100.000,- Kč. Upisování nad částku stanovenou uvede-ným rozsahem zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 1998 - 23. července 1998 : Zvýšení základního jmění společnosti o 10.000.000 (slovy:desetmilionůkorun českých) až 38.000.000,-Kč (slovytřicetosmmilionůkorun českých) na 60.000.000,-Kč (slovy:šedesátmilionůko... run českých) z důvodu potřeby nového kapitálu.Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 100.000 až380.000 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovitéhodnotě 100,-Kč (slovy jednosto korun českých), které budouvydány v zaknihované podobě. Emisní kurs bude stnaoven ve výši100,-Kč. Upisování nad částku 38.000.000,-Kč(slovy:třicetosmmilionů korun českých) se nepřipouští. U nověvydaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč znějícíchna majitele bude připadat ne jednu akcii jeen hlas a stávajícíakcie budou upsány v l.kole s využitím přednostního práva. Místopro vykonání přednostního práva upsast nové akcie společnosti jesídlo společnosti, kde se akcie budou upisovat v pondělí ažčtvrtek od 13.00 hodin do 16.30 hodin. Lhůta pro vykonánípřednostního práva je deset pracovních dní, počátek běhu lhůtyje den následující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění společnosti bude zapsáno do obchodníhorejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnsoti o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorun českých) lze upsat20-76 kusů(slovy: dvacet - sedmdesátšest kusů) nových akcií.Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejich jmenovité hodnotě peněžitým vkldem, a topřevodem na účet u Investiční a oštovní banky, a.s., číslo účtu102772001/5100, variabilní symbol, u fyzických osob rodné čísloupisovatele bez mezer a bez lomítka, u právnických osobidentifikační číslo, ve lhůtě deseti pracovních, počátek běhulhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku. Vpřípadě, že některé akcie nebudou upsány, bude uskutečněnaveřejná výzva k uppsání nových akcií, tato výzva obsahujícínáležitosti stanovené obchodním zákoníkem, tedy zkonem číslo513/1991 Sb., v platném znění bude zveřejněna vhodným způsobempředstavenstvem společnosti s tím, že lhůta pro možné upisováníakcií na základě veřejné výzvy začne běžet první následující denpo skončení lhůty pro vykonání přednostního práva a skončí 90dnů od tohoto dne. Upisování se bude provádět v sídlespolečnosti v podnělí až čtvrtek od 13.00 do 16.30 hodin. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů