Trendy

28 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-12 123 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

25 567 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 5.12.2016 Sulická 219/60, Krč, 140 00 Praha 4

Historické adresy

6.2.2001 - 5.12.2016 Praha 4, Sulická 60/219
28.12.1995 - 6.2.2001 Praha 1, Rybná 14
2.2.1995 - 28.12.1995 Praha 1, U obecního dvora 4

61860930

DIČ

Není plátce DPH

15.11.1995 - 7.4.2010

CZ61860930

Datum vzniku

2. února 1995

Datová schránka

x59pcr5

Historické názvy

2.2.1995 - 12.12.1995

S-Invest, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3004

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.12.2007

50 000 000 Kč

Historické jmění

12.12.1995 - 12.12.2007

10 000 000 Kč

2.2.1995 - 12.12.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 27. ledna 2011 : Dne 3.11.2010 jediný akcionář společnosti Český Investiční Trust, a.s., IČ: 618 60 930 schválil fúzi sloučením se společností Český Investiční Trust - Správa kapitálu , s.r.o., IČ: Dne 3.11.2010 jediný akcionář společnosti Český Investiční Trust, a.s., IČ: 618 60 930 schválil fúzi sloučením se společností Český Investiční Trust - Správa kapitálu , s.r.o., IČ:... 625 81 708, se sídlem Praha 4, Sulická 60/219, PSČ 140 00, ve které má společnost Český Investiční Trust, a.s. postavení nástupnické právnické osoby a společnost Český Investiční trust - Správa kapitálu , s.r.o. postavení právnické osoby zanikající. Na společnost Český Investiční Trust, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Český Investiční Trust - Správa kapitálu , s.r.o. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. prosince 2007 - 12. prosince 2007 : 1. Základní kapitál společnosti Český Investiční Trust, a.s. se sídlem Praha 4, Sulická 60/219, identifikační číslo 61860930 se zvyšuje o částku 40.000.000,-Kč (slovy čtyřicet mili... ónů korun českých) na výslednou částku 50.000.000,-Kč (slovy padesát miliónů korun českých), a to upsáním kmenových akcií v počtu 40.000 (slovy čtyřiceti tisíc) kusů, druhé emise, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kotovanými cennými papíry. Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozšíření podnikatelských aktivit společnosti se zaměřením na využití předmětu nepeněžitého vkladu v souvislosti s předměty podnikání.2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech nově upisovaných akcií se bude splácet nepeněžitým vkladem, neuplatní se přednostní právo ve smyslu §204a obchodního zákoníku.4. Všechny nově emitované akcie budou upsány v souladu se zněním §204 odst. 5. obchodního zákoníku jediným akcionářem ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena se společností Český Investiční Trust, a.s.5. Jediný akcionář předloží společnosti Český Investiční Trust, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dnů od dnešního dne, tj. od 30.11.2007. 6. Lhůta pro upsání všech nově emitovaných akcií činí čtrnáct dnů ode dne, kdy byl společnosti Český Investiční Trust, a.s. jediným akcionářem doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování všech těchto 40.000 (slovy čtyřicet tisíc) kusů nových akcií je současně vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem upisování akcií, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle §204 odst. 5. obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti Praha 4, Sulická 60/219.7. Emisní kurs každé nově upisované akcie činí 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii.8. Všechny nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, kterým je užitný vzor Komponentní zařízení pro tlakový rozklad vzorků, eko- a biokomplexů, číslo užitného vzoru 16889, PUV 2006-18001, jehož majitelem je Ing. Gabriel Kovács, rodné číslo 730421/0309, bydliště Praha 5, Žilovská 760, a který je zapsán u Úřadu průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6-Bubeneč na majitele Ing. Gabriela Kovácse, rodné číslo 730421/0309, bydliště Praha 5, Žilovská 760.9. Hodnota citovaného nepeněžitého vkladu - užitného vzoru - byla na základě znaleckého posudku vyhotoveného dne 29.11.2007 Mgr. Václavem Karlíčkem, znalcem z oboru průmyslových práv, jmenovaným v souladu s §59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze, čj. 2Nc 6252/2007-16, které nabylo právní moci dne 26.11.2007, stanovena na částku 72.688.000,-Kč. Jediný akcionář schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti Český Investiční Trust, a.s. výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu jediného akcionáře na částku 40.000.000,-- Kč (slovy čtyřicet miliónů korun českých).10. Za účelem zvýšení základného kapitálu nepeněžitým vkladem bude vydáno 40.000 (slovy čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno, druhé emise, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kotovanými cennými papíry.11. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti na adrese Praha 4, Sulická 60/219. Nepeněžitý vklad, popsaný v bodu 8, musí být splacen ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.12. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, popsaného v bodu 8, a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jedinému akcionáři jako protiplnění, který činí 32.688.000,-Kč (slovy třicet dva miliónů šest set osmdesát osm tisíc korun českých), bude převeden do rezervního fondu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů