124 657 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

9 741 tis. Kč

Zisk za rok 2008

72 117 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

1.9.2005 - 31.7.2011 Ostrava - Vítkovice, Ruská 60, PSČ 70602
1.8.1994 - 1.9.2005 Ostrava - Vítkovice, Ruská 60

61972576

DIČ

Není plátce DPH

4.8.1994 - 31.7.2011

CZ61972576

Datum vzniku

1. srpna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. července 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. července 2011

Historické názvy

1.9.2005 - 31.7.2011

VÍTKOVICE ITS a.s.

1.6.2005 - 1.9.2005

VÍTKOVICE ITS s. r. o.

1.8.1994 - 1.6.2005

VÍTKOVICE CAD/CAM Systémy, spol. s r.o.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 7305

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.12.2005 - 31.7.2011

20 000 000 Kč

1.9.2005 - 19.12.2005

3 500 000 Kč

1.8.1994 - 1.9.2005

4 014 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. července 2011 - 31. července 2011 : Vymazává se ke dni 31.7.2011 z obchodního rejstříku společnost VÍTKOVICE ITS a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 60, PSČ 706 02, identifikační číslo 619 72 576.Společnost VÍTK... OVICE ITS a.s. byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ 286 06 582, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., vložka 4229, jakožto nástupnickou společností, společností MEDIUM SOFT a.s., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 14, PSČ 702 00, IČ 253 77 132, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B., vložka 1689, a společností NETPROSYS, s.r.o., sídlem Brno, Zábrdovice, Cejl 62, PSČ 602 00, IČ 253 44 536, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C., vložka 27645, jakožto zanikajícími společnostmi. Na nástupnickou společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. přešlo veškeré jmění zanikajících společností MEDIUM SOFT, a.s., VÍTKOVICE ITS a.s. a NETPROSYS, s.r.o. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2011. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 2005 - 31. července 2011 : Rozhodnutím valné hromady společnosti VÍTKOVICE ITS s.r.o. ze dne 10.08.2005, sepsané notářským zápisem NZ 562/2005, N 605/2005 bylo rozhodnuto o změně právní formy ze společnosti ... s ručením omezeným na akciovou společnost. zobrazit více skrýt více
  • 2. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři společnosti VÍTKOVICE, a.s., se s, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská ... 2887/101, IČ 451 93 070. Všechny akcie budou upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101 ve lhůtě 30 dnů, počínaje 91. dnem od právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu této lhůty jedinému akcionáři písemně nejméně 5 dnů před počátkem běhu této lhůty. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
  • 2. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : Emisní kurs 33 ks (slovy: třicet tři kusů) akcií ve jmenovité hodnotě po 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem.
  • 2. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : S využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o ups... ání akcií, kterou upisovatel uzavře se společností VÍTKOVICE ITS a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Společnost VÍTKOVICE ITS a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Na 7 (slovy: sedm) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každá může být upsáno 33 kusů (slovy: třicet tři kusů ) akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každá. zobrazit více skrýt více
  • 2. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : S využitím přednostního práva lze upsat všech 33 ks (slovy: třicet tři kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), každá v...  emisním kursu rovnajícím se jmenovité hodnotě této akcie. zobrazit více skrýt více
  • 2. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 33 ks (slovy: třicet tři kusů) akcií ve jmenovité hodnotě po 500.000,-Kč (... slovy: pět set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 2. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 3,500.000,-Kč (slovy: tři milióny pět set tisíc korun českých) o částku 16,500.000,-Kč (slovy: šestnáct miliónů... pět set tisíc korun českých) na 20,000.000,-Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 2. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 16,500.000,-Kč (slovy: šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet spo... lečnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12, č.ú. 35-6135810227/0100, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzvaření smlouvy o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů