Trendy

3 720 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 314 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

79 400 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.7.2014 Vinohradská 13/4, Hradiště, 735 42 Těrlicko

Historické adresy

3.7.2000 - 11.7.2014 Těrlicko - Hradiště č.p. 13, PSČ 73542
25.11.1999 - 3.7.2000 Český Těšín, Karvinská 1959
27.9.1995 - 25.11.1999 Český Těšín, Karvinská 1901

61974561

DIČ

od 1.11.1996

CZ61974561

Datum vzniku

27. září 1995

Datová schránka

4e4gxhx

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1120

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.4.2004

40 000 000 Kč

Historické jmění

22.5.2002 - 24.4.2004

29 800 000 Kč

7.3.2001 - 22.5.2002

9 800 000 Kč

27.9.1995 - 7.3.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Havířova

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

1659202369 / 0800

Historické provozovny

1.1.2011 - 30.11.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Karvinská 1901/89, 737 01, Český Těšín

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 4. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 4. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : valná hromada proto určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci: Monika Stanieczková, r.č. 755822/5026, bytem Těrlicko,... Hradiště č. 39 zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : Valná hromada společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky - jistiny ve výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských) oproti pohledávce na splacení vkl... adu při zvýšení základního kapitálu, v celkové výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských), a to upisovatele Moniky Stanieczkové, r.č.755822/5026, bytem Těrlicko, Hradiště č. 39, za společností VKJ HOLDING a.s., se sídlem Těrlicko - Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, IČ 61974561, v její nominální výši, jak vyplývá z citované Smlouvy o půjčce, proti pohledávce společnosti VKJ HOLDING a.s. na splacení emisního kursu akcií, upsaných na zvýšení základního kapitálu v této společnosti. Tato pohledávka je způsobilá k započtení. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : Celková výše pohledávky - jistiny činí k dnešnímu dni činí 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských)
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : ke dni učinění tohoto rozhodnutí valné hromady existuje pohledávka akcionáře Moniky Stanieczkové, r.č. 755822/5026, bytem Těrlicko, Hradiště č. 39 za obchodní společností VKJ HOLDI... NG a.s., se sídlem Těrlicko-Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, IČ 61974561, a to : pohledávka ve výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmilionůdvěstětisíckorunčeských), vyplývá ze Smlouvy o půjčce ze dne 14.4.2003, uzavřené mezi Monikou Stanieczkovou, jako věřitelem a obchodní společností VKJ HOLDING a.s., jako dlužníkem, s úrokem 1,5 % p.a. z půjčené částky, lhůta splatnosti činí do dne 31.12.2003. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií činí třicet (30 ) dnů, počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který ná... sleduje po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušného Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení rozhodnutí valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele. Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstva: Těrlicko-Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, vždy v pracovní dny v době od 10.00-15.00 hodin. Předem určený zájemce Monika Stanieczková upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 ods t. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, t.j. 5 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) za jednu akcii a 1 ks kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (dvěstětisíckorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : Usnesení valné hromady ze dne 28.11.2003 o zvýšení základního kapitálu:
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : lhůta pro splácení emisního kursu upsaných akcií: upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního re... jstříku, v den úpisu akcií, započtením peněžité pohledávky v celkové výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských) vůči této společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií, Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti VKJ HOLDING a.s., se sídlem Těrlicko-Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, IČ 61974561 vůči Monice Stanieczkové, r.č. 755822/5026,... bytem Těrlicko, Hradiště č. 39, čímž dojde k posílení ekonomické stability společnosti zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : f) Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku,
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : e) dnem podpisu Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí, účinností Smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splně... na povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu, zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : d) peněžitá pohledávka se započítává bez příslušenství ve výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských),
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : c) peněžitá pohledávka upisovatele Moniky Stanieczkovou bude započtena ve výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských) na splacení emisního kursu akcií upsanýc... h tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu, zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : Valná hromada společnosti VKJ HOLDING a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti úpisem nových akcií ze stávajících 29.800.000,-Kč (slovy: dvacetdevětmiliónůosmse... ttisíckorunčeských) na 40.000.000.,-Kč (slovy: čtyřicetmiliónůkorunčeských) o 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je posílení stability hospodářské i ekonomické situace společnosti a posílení jejich kapitálových zdrojů zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 5 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2.000.000... ,-Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) za jednu akcii a 1 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : akcionáři Monika Stanieczková, r.č. 755822/5026, bytem Těrlicko, Hradiště č. 39, Lucie Čechová, r.č. 746231/0845, bytem Praha 5, Na Březince 4/1111 a Ing. Rudolf Ovčaří , r.č. 4906... 24/119, bytem Frýdek-Místek, Slezská 2889, PSČ 738 01, této obchodní společnosti se vzdávají přednostního práva na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu této společnosti zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : b) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím je... diného akcionáře, zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2004 - 3. listopadu 2004 : a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník ve znění pozdější... ch předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2002 - 3. listopadu 2004 : Usnesení valné hromady: valná hromada této společnosti, která sekonala dne 7.11.2000, schválila návrh na zvýšení základníhojmění společnosti VKJ HOLDING, a.s. nepeněžitými vklady s... estávajících 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) na9.800.000,- Kč (devětmilionůosmsettisíckorunčeských) o8.800.000,- Kč (osmmilionůosmsettisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2002 - 3. listopadu 2004 : b) lhůta a místo pro upisování akcií, bez využití přednostníhopráva, emisní kurs- lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů, počíná běžet prvnímpracovním dnem kalendářního týdne, který... následuje po týdnu, vněmž nabude právní moci usnesení příslušného Krajského soudu ozápisu usnesení valné hromady této společnosti o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upisováníakcií je kancelář předsedy představenstva v sídle společnostiTěrlicko, Hradiště, č.p. 13, PSČ 735 42, vždy v pracovní dny vdobě od 10.00 - 15.00 hodin. Emisní kurs upisovaných akcií serovná jejich nominální hodnotě, t.j. 400.00,- Kč za jednuupisovanou akcii v nominální hodnotě 400.000,- Kč a 2.000.000,-Kč za jednu upisovanou akcii v nominální hodnotě 2.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2002 - 3. listopadu 2004 : Zájemci upíšou nové akcie takto:Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodoběLucie Ovčaříová... , Praha 5, Na Březince 4/1111 upíše 4 kmenovéakcie na majitele, o jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč za 1akcii, v listinné podoběIng. Rudolf Ovčaří, Český Těšín, Odboje 7/120 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodobě zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2002 - 3. listopadu 2004 : c) předmět nepeněžitého vkladu tvoří:- nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 514,katastrální území Hradiště, obec Těrlicko a to objekt bydlení,číslo popisné 39 nacházející... se na pozemku číslo parcely 98/1zastavěné ploše, objekt bydlení číslo popisné 13 nacházející sena pozemku číslo parcely 98/2 zastavěné ploše, zemědělskáhospodářská budova bez čísla popisného nacházející se na pozemkučíslo parcely 99/1 zastavěné ploše, zemědělská hospodářskábudova bez čísla popisného nacházejícího se na pozemku čísloparcely 99/5 zastavěné ploše, s pozemky čísla parcel 98/1zastavěnou plochou, 101/1 ostatní plochou staveništěm, 102/1ostatní plocha staveniště plochou, 102/2 ostatní plochoustaveniště, 110/2 pastvinou, 110/3 pastvinou, 1052/1 ornoupůdou, 1052/2 ornou půdou zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2002 - 3. listopadu 2004 : Způsob provedení zvýšení základního jmění:a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií- na zvýšení základního jmění bude upsáno celkem 6 kusůkmenových akcií n... a majitele, z toho 2 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 400.000,- Kč za jednu akcii a 4 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 2.000.000,- Kč za jednu akcii, v listinné podobě.Vylučuje se přednostní právo všech akcionářů na upisování novýchakcií. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, fyzickýmosobám: Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39, LucieOvčaříová, Praha 5, Na Březince 4/1111, Ing. Rudolf Ovčaří,Český Těšín, Odboje 7/120 zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 3. listopadu 2004 : d) místo, lhůta pro splácení nepeněžitých vkladů:Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, nejpozdějivšak do pa... tnácti (15) dnů ode dne, kdy nabude právní mociusnesení příslušného Krajského soudu o zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 3. listopadu 2004 : Valná hromada této společnosti dále schválila výši nepeněžitýchvkladů při zvýšení základního jmění této společnosti dleznaleckých posudků takto: nepeněžitý vklad a to nemovitostiza... psané na listu vlastnictví číslo 582 k.ú. Hradiště, obecTěrlicko ve výši 400.000,- Kč (čtyřistatisíckorunčeských),nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 553 k.ú.Hradiště, obec Těrlicko ve výši 400.000,- Kč(čtyřistatisíckorunčeskcýh) a nemovitosti zapsané na listuvlastnictví číslo 514 k.ú. Hradiště, obec Těrlicko ve výši8.000.000,- Kč (osmmilionůkorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 3. listopadu 2004 : Ing. Oldřich Hoder, znalecký posudek číslo 2746-55/2000, ze dne23.5.2000, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 582oceněny na částku 400.000,- Kč, znalecký posudek číslo27... 47-56/2000 nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 514oceněny na částku 8.000.000,- Kč, znalecký posudek číslo2745-54/2000 ze dne 23.5.2000, nemovitosti zapsané na listuvlastnictví číslo 553, oceněny na částku 400.000,- Kč,aktualizovaný ke dni 7.11.2000 zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 3. listopadu 2004 : Ing. Ivo Klus, znalecký posudek číslo 1636-053/2000, ze dne22.5.2000, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 553oceněny na částku 400.000,- Kč, znalecký posudek číslo1637-0... 54/2000 ze dne 22.5.2000 nemovitosti zapsané na listuvlastnictví 514 oceněny na částku 8.000.000,- Kč, znaleckýposudek číslo 1638-055/2000 ze dne 22.5.2000, nemovitostizapsané na listu vlastnictví číslo 582, oceněny na částku400.000,- Kč, aktualizovaný ke dni 7.11.2000 zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 3. listopadu 2004 : Usnesení valné hromady této společnosti o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku, v sídle společnostiTěrlicko-Hradiště, č.p. 13. Nové vklady budou splaceny předánímProhláš... ení vkladatelů o vložení nemovitosti při zvýšenízákladního jmění do společnosti spolu s předáním nemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 3. listopadu 2004 : Nemovitosti byly oceněny dvěma znaleckými posudky soudníchznalců:
 • 3. července 2000 - 3. listopadu 2004 : nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 553 katastrálníúzemí Hradiště, obec Těrlicko a to: zemědělská hospodářskábudova bez čísla popisného nacházející se na pozemku číslopa... rcely 99/4 zastavěné ploše s pozemky čísla parcel 99/4zastavěnou plochou, 100 ostatní plochou, manipulační plochou,101/2 ostatní plochou staveništěm zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 3. listopadu 2004 : nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 582 katastrálníúzemí Hradiště, obec Těrlicko a to pozemky čísla parcel 91/5orná půda, 91/7 orná půda, 103 pastvina, 104/1 ostatní plo... chaneplodná, 104/2 ostatní plocha neplodná, 106/2 ostatní plochaneplodná, 106/3 ostatní plocha neplodná, 106/4 ostatní plochaneplodná, 107/1 ostatní plocha neplodná, 110/1 orná půda, 111ostatní plocha neplodná, 1045/1 pastvina, 1045/2 pastvina,1046/1 orná půda zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 3. listopadu 2004 : Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění, bez omezení.
 • 21. února 2002 - 22. listopadu 2002 : Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstva vsídle společnosti Těrlicko - Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, vždyv pracovní dny, v době od 10.00 - 15.00 hodin. Předem... určenýzájemce Ing. Rudolf Ovčaří upíše akcie ve Smlouvě o upsáníakcií, kterou uzavře se společností, a která musí mít písemnouformu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovatminimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Kupsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě,tj. 5.000.000,- Kč (slovy: pětmiliónůkorunčeských) za jednuupisovanou akcii v nominální hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy:pětmilionůkorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2002 - 22. listopadu 2002 : Valná hromada společnosti VKJ HOLDING a.s. dne 9.10. 2001:rozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií zestávajících 9.800.000,- Kč (slovy:devětmiliónůosmsettisickoru... nčeských) na 29.800.000,- Kč (slovy:dvacetdevětmiliónůosmsettisíckorunčeských) o 20.000.000,- Kč(slovy: dvacetmiliónůkorunčeských). Nepřipouští se možnostupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu tétospolečnosti je posílení stability hospodářské i ekonomickésituace společnosti a posílení jejich kapitálových zdrojů. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2002 - 22. listopadu 2002 : počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 4 ks kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč... (slovy:pětmiliónůkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcienebudou registrovány zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2002 - 22. listopadu 2002 : určila, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty určitému zájemci: Ing. Rudolf Ovčaří,r.č. 490624/119, bytem Český Těšín, Odboje 7/120
 • 21. února 2002 - 22. listopadu 2002 : lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva: lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) dnů, počínáběžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následu... jepo týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušnéhoKrajského soudu o zápisu usnesení valné hromady této společnostio zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůtypředstavenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným naadresu upisovatele zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2002 - 22. listopadu 2002 : ke dni konání valné hromady existuje pohledávka akcionáře Ing.Rudolfa Ovčaří ve výši 5.000.000,- Kč (slovy:pětmiliónůkorunčeských) za společností VKJ HOLDING a.s., sesídlem Těrlick... o-Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, IČ 61974561, tatopohledávka vznikla Ing. Rudolfu Ovčaří na základě Smlouvy opůjčce, uzavřené mezi obchodní společností VKJ HOLDING a.s. aIng. Rudolfem Ovčaří ve smyslu ustanovení § 497 obchodníhozákoníku dne 5.3. 2001, tato pohledávka je způsobilá k započtení zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2002 - 22. listopadu 2002 : valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávkyupisovatele Ing. Rudolfa Ovčaří v nominální výši 5.000.000,-(slovy: pětmiliónůkorunčeských) za obchodní společností VKJHOLDI... NG a.s., se sídlem Těrlicko-Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42,IČ 61974561, jak vyplývá ze Smlouvy o půjčce ze dne 20.3. 2001,uzavřené mezi obchodní společností VKJ HOLDING a.s. a Ing.Rudolfem Ovčaří proti pohledávce společnosti na splaceníemisního kursu akcií, upsaných na zvýšení základního kapitálu zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2002 - 22. listopadu 2002 : valná hromada stanoví pravidla pro uzavření dohody o započtenítakto:a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecněplatnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a... násl.zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějšíchpředpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkve znění pozdějších předpisůb) v dohodě o započtení musí být přesně specifikovánapohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jednáo pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnouhromadou společnostic) peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Ing. Rudolfa Ovčaříbude započtena ve výši 5.000.000,- Kč (slovy:pětmilionůkorunčeských) na splacení emisního kursu akcie upsanétímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálud) peněžitá pohledávka se započítává včetně jejího příslušenstvíe) dnem podpisu dohody o započtení dochází k započtení předmětnépohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady,účinností dohody o započtení tato pohledávka zaniká a je tímtosplněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie nazvýšení základního kapitáluf) dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději před podánímnávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2002 - 22. listopadu 2002 : Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti VKJHOLDING a.s. vůči Ing. Rudolfu Ovčaří, čímž dojde k posílenístability společnosti
 • 21. února 2002 - 22. listopadu 2002 : účet u banky a lhůta pro splácení emisního kursu upsaných akcií:upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akciíve výši 30 % před podáním návrhu na zápis zvýšení zá... kladníhokapitálu do obchodního rejstříku, v den úpisu akcií, a topeněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (slovyjedenmilionkorunčeských) na zvláštní účet u banky, číslo účtu8010-0809069053/0300, vedený u ČSOB a.s., který za tím účelemspolečnost otevře na firmu společnosti a započtením peněžitépohledávky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy:pětmilionůkorunčeských) vůči společnosti proti pohledávcespolečnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Dohoda ozapočtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, zbytek emisníhokursu upsaných akcií ve výši 70 % je upisovatel povinen splatitdo jednoho roku ode dne úpisu akcií, na účet společnosti, čísloúčtu 8010-0809069053/0300, vedený u ČSOB a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 22. listopadu 2002 : Nemovitosti byly oceněny dvěma znaleckými posudky soudníchznalců:
 • 1. prosince 2000 - 22. listopadu 2002 : nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 582 katastrálníúzemí Hradiště, obec Těrlicko a to pozemky čísla parcel 91/5orná půda, 91/7 orná půda, 103 pastvina, 104/1 ostatní plo... chaneplodná, 104/2 ostatní plocha neplodná, 106/2 ostatní plochaneplodná, 106/3 ostatní plocha neplodná, 106/4 ostatní plochaneplodná, 107/1 ostatní plocha neplodná, 110/1 orná půda, 111ostatní plocha neplodná, 1045/1 pastvina, 1045/2 pastvina,1046/1 orná půda zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 22. listopadu 2002 : c) předmět nepeněžitého vkladu tvoří:- nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 514,katastrální území Hradiště, obec Těrlicko a to objekt bydlení,číslo popisné 39 nacházející... se na pozemku číslo parcely 98/1zastavěné ploše, objekt bydlení číslo popisné 13 nacházející sena pozemku číslo parcely 98/2 zastavěné ploše, zemědělskáhospodářská budova bez čísla popisného nacházející se na pozemkučíslo parcely 99/1 zastavěné ploše, zemědělská hospodářskábudova bez čísla popisného nacházejícího se na pozemku čísloparcely 99/5 zastavěné ploše, s pozemky čísla parcel 98/1zastavěnou plochou, 101/1 ostatní plochou staveništěm, 102/1ostatní plocha staveniště plochou, 102/2 ostatní plochoustaveniště, 110/2 pastvinou, 110/3 pastvinou, 1052/1 ornoupůdou, 1052/2 ornou půdou zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 22. listopadu 2002 : Zájemci upíšou nové akcie takto:Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodoběLucie Ovčaříová... , Praha 5, Na Březince 4/1111 upíše 4 kmenovéakcie na majitele, o jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč za 1akcii, v listinné podoběIng. Rudolf Ovčaří, Český Těšín, Odboje 7/120 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodobě zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 22. listopadu 2002 : b) lhůta a místo pro upisování akcií, bez využití přednostníhopráva, emisní kurs- lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů, počíná běžet prvnímpracovním dnem kalendářního týdne, který... následuje po týdnu, vněmž nabude právní moci usnesení příslušného Krajského soudu ozápisu usnesení valné hromady této společnosti o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upisováníakcií je kancelář předsedy představenstva v sídle společnostiTěrlicko, Hradiště, č.p. 13, PSČ 735 42, vždy v pracovní dny vdobě od 10.00 - 15.00 hodin. Emisní kurs upisovaných akcií serovná jejich nominální hodnotě, t.j. 400.00,- Kč za jednuupisovanou akcii v nominální hodnotě 400.000,- Kč a 2.000.000,-Kč za jednu upisovanou akcii v nominální hodnotě 2.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 22. listopadu 2002 : Způsob provedení zvýšení základního jmění:a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií- na zvýšení základního jmění bude upsáno celkem 6 kusůkmenových akcií n... a majitele, z toho 2 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 400.000,- Kč za jednu akcii a 4 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 2.000.000,- Kč za jednu akcii, v listinné podobě.Vylučuje se přednostní právo všech akcionářů na upisování novýchakcií. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, fyzickýmosobám: Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39, LucieOvčaříová, Praha 5, Na Březince 4/1111, Ing. Rudolf Ovčaří,Český Těšín, Odboje 7/120 zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 22. listopadu 2002 : Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění, bez omezení.
 • 1. prosince 2000 - 22. listopadu 2002 : Usnesení valné hromady: valná hromada této společnosti, která sekonala dne 7.11.2000, schválila návrh na zvýšení základníhojmění společnosti VKJ HOLDING, a.s. nepeněžitými vklady s... estávajících 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) na9.800.000,- Kč (devětmilionůosmsettisíckorunčeských) o8.800.000,- Kč (osmmilionůosmsettisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 22. listopadu 2002 : nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 553 katastrálníúzemí Hradiště, obec Těrlicko a to: zemědělská hospodářskábudova bez čísla popisného nacházející se na pozemku číslopa... rcely 99/4 zastavěné ploše s pozemky čísla parcel 99/4zastavěnou plochou, 100 ostatní plochou, manipulační plochou,101/2 ostatní plochou staveništěm zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : Lucie Ovčaříová, Praha 5, Na Březince 4/1111 upíše 4 kmenovéakcie na majitele, o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč za 1akcii, v listinné podobě
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : b) lhůta a místo pro upisování akcií, bez využití přednostníhopráva, emisní kurs- lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) dnů, počíná běžetprvním pracovním dnem kalendářního týd... ne, který následuje potýdnu, v němž nabude po právní moci usnesení příslušnéhoKrajského soudu o zápisu usnesení valné hromady této společnostio zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem proupisování akcií je kancelář předsedy představenstva v sídlespolečnosti Těrlicko Hradiště, č.p. 13, PSČ 735 42, vždy vpracovní dny v době od 10.00 - 15.00 hodin. Emisní kursupisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, t.j.400.000,- Kč za jednu upisovanou akcii v nominální hodnotě400.000,- Kč a 2.000.000,- Kč za jednu upisovanou akcii vnominální hodnotě 2.000.000,- Kč. Zájemci upíšou nové akcietakto: zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodobě
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : Způsob zvýšení základního jměnía) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií- na zvýšení základního jmění bude upsáno celkem 6 kusůkmenových akcií na majitele,... z toho 2 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 400.000,- Kč za jednu akcii a 4 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 2.000.000,- Kč za jednu akcii, v listinné podobě.Vylučuje se přednostní právo všech akcionářů na upisování novýchakcií. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, fyzickýmosobám: Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39, LucieOvčaříová, Praha 5, Na Březince 4/1111, Ing. Rudolf Ovčaří,Český Těšín, odboje 7/120 zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : Valná hromada této společnosti dále schválila výši nepeněžitýchvkladů při zvýšení základního jmění této společnosti dleznaleckých posudků takto: nepeněžitý vklad a to nemovitostiza... psané na listu vlastnictví číslo 582 k.ú. Hradiště, obecTěrlicko ve výši 400.000,- Kč (čtyřistatisíckorunčeských),nemovitostí zapsané na listu vlastnictví číslo 553 k.ú.Hradiště, obec Těrlicko v výši 400.000,- Kč(čtyřistatisíckorunčeských) a nemovitosti zapsané na listuvlastnictví číslo 514 k.ú. Hradiště, obec Těrlicko v výši8.000.000,- Kč (osmmilionůkorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : d) místo, lhůta pro splácení nepeněžitých vkladů:Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v den úpisunových ak... cií, v sídle společnosti Těrlicko - Hradiště, čp. 13.Nové vklady budou splaceny předáním Prohlášení vkladatelů ovložení nemovitosti při zvýšení základního jmění do společnostispolu s předáním nemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : Ing. Ivo Klus, znalecký posudek číslo 1636-053/2000, ze dne22.5.2000, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 553oceněny na částku 400.000,- Kč, znalecký posudek číslo1637-0... 54/2000 ze dne 22.5.2000 nemovitosti zapsané na listuvlastnictví 514 oceněny na čásku 8.000.000,- Kč, znaleckýposudek číslo 1638-055/2000 ze dne 22.5.2000, nemovitostizapsané na listu vlastnictví číslo 582, oceněny na částku400.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : Ing. Oldřich Hoder, znalecký posudek číslo 2746-55/2000, ze dne23.5.2000, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 582oceněny na částku 400.000,- Kč, znalecký posudek číslo27... 47-56/2000 nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 514oceněny na částku 8.000.000,- Kč, znalecký posudek číslo2745-54/2000 ze dne 23.5.2000, nemovitosti zapsané na listuvlastnictví číslo 553, oceněny na částku 400.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : c) předmět nepeněžitého vkladu tvoří:- nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 514,katastrální území Hradiště, obec Těrlicko a to objekt bydlení,číslo popisné 39 nacházející... se na pozemku číslo parcely 98/1zastavěné ploše, objekt bydlení číslo popisné 13 nacházející sena pozemku číslo parcely 98/2 zastavěné ploše, zemědělskáhospodářská budova bez čísla popisného nacházející se na pozemkučíslo parcely 99/1 zastavěné ploše, zemědělská hospodářskábudova bez čísla popisného nacházející se na pozemku čísloparcely 95/5 zastavěné ploše, s pozemky čísla parcel 98/1zastavěnou plochou, 98/2 zastavěnou plochou, 99/1 zastavěnouplochou, 99/5 zastavěnou plochou, 101/1 ostatní plochoustaveništěm, 102/1 ostatní plocha staveniště plochou, 102/2ostatní plochou staveniště, 110/2 pastvinou, 110/3 pastvinou,1052/1 ornou půdou, 1052/2 ornou půdou zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : Usnesení valné hromady: valná hromada této společnosti schválilanávrh na zvýšení základního jmění společnosti VKJ HOLDING, a.s.nepeněžitými vklady se stávajících 1.000.000,- Kč (je... denmilionkorunčeských) na 9.800.000,- Kč (devětmilionůosmsettisíckorunčeských) o 8.800.000,- Kč (osmmilionůosmsettisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 22. listopadu 2002 : Ing. Rudolf Ovčaří, Český Těšín, odboje 7/120 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodobě
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů