Trendy

174 074 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

2 772 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

295 377 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

22.8.2014 - 31.12.2017 č.p. 919, 739 41 Palkovice
12.12.2013 - 22.8.2014 č.p. 619, 739 41 Palkovice
28.12.2001 - 12.12.2013 Palkovice čp. 619, okres Frýdek-Místek, PSČ 73941
25.10.1995 - 28.12.2001 okr. Frýdek-Místek, Palkovice č.p. 619

61974765

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1996 - 30.12.2017

CZ61974765

Datum vzniku

25. října 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2017

Datová schránka

fhqc4w2

Historické názvy

25.10.1995 - 31.12.2017

Beskyd Agro a.s. Palkovice

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1143

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.4.2014 - 31.12.2017

113 889 000 Kč

29.3.2000 - 23.4.2014

126 912 000 Kč

27.10.1998 - 29.3.2000

111 371 000 Kč

25.10.1995 - 27.10.1998

1 048 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Frýdku-Místku

Historické provozovny

20.7.2016 - 31.12.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 739 41, Palkovice 919

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2017 - 31. prosince 2017 : Společnost Beskyd Agro a.s. Palkovice, IČ: 61974765, se sídlem č.p. 919, 739 41 Palkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 1143, ... zanikla v důsledku fúze sloučením se společností ZD Beskyd Palkovice, a.s., IČ: 04850904, se sídlem č.p. 919, 739 41 Palkovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 10988, která je nástupnickou společností. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2017 - 31. prosince 2017 : Dne 10. 3. 2017 (slovy: desátého března roku dva tisíce sedmnáct) přijala řádná valná hromada společnosti Beskyd Agro a.s. Palkovice, na svém jednání v místě konání valné hromady, ... po projednání druhého bodu pořadu jednání, následující rozhodnutí (usnesení):I. Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost ZD Beskyd Palkovice, a.s., IČ: 04850904, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 21397, když vlastní:1. 3861 (slovy: tři tisíce osm set šedesát jedna) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),2. 264 (slovy: dvě stě šedesát čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých),3. 425 (slovy: čtyři sta dvacet pět) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých),4. 355 (slovy: tři sta padesát pět) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),5. 750 (slovy: sedm set padesát) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),které jsou nahrazeny hromadnou kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 107.751.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedm milionů sedm set padesát jedna tisíc korun českých), tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry - akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 107.751.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedm milionů sedm set padesát jedna tisíc korun českých), což představuje 94,61 % (slovy: devadesát čtyři celých a šedesát jedna setin procenta) základního kapitálu Společnosti, přičemž s těmito akciemi je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 94,61 % (slovy: devadesát čtyři celých a šedesát jedna setin procenta).Společnost ZD Beskyd Palkovice, a.s., IČ: 04850904, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 21397 je tak hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích (dále jen Hlavní akcionář).II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na společnost ZD Beskyd Palkovice, a.s., IČ: 04850904, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 21397. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku dle ust. § 384 zákona o obchodních korporacích.III. Řádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí:1. částku 1.115,12 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto patnáct korun českých a dvanáct haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),2. částku 11.151,21 Kč (slovy: jedenáct tisíc jedno sto padesát jedna korun českých a dvacet jedna haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých),3. částku 22.302,42 Kč (slovy: dvacet dva tisíc tři sta dva korun českých a čtyřicet dva haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých),4. částku 55.756,04 Kč (slovy: padesát pět tisíc sedm set padesát šest korun českých a čtyři haléře) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),5. částku 111.512,09 Kč (slovy: jedno sto jedenáct tisíc pět set dvanáct korun českých a devět haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)(dále jen Protiplnění).Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 463 - 1 - 2017, vyhotoveným dne 25. ledna 2017, vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2016. Tento znalecký posudek doručil Hlavní akcionář Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady. Závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je:1. částka 1.115,12 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto patnáct korun českých a dvanáct haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),2. částka 11.151,21 Kč (slovy: jedenáct tisíc jedno sto padesát jedna korun českých a dvacet jedna haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých),3. částka 22.302,42 Kč (slovy: dvacet dva tisíc tři sta dva korun českých a čtyřicet dva haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých),4. částka 55.756,04 Kč (slovy: padesát pět tisíc sedm set padesát šest korun českých a čtyři haléře) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),5. částka 111.512,09 Kč (slovy: jedno sto jedenáct tisíc pět set dvanáct korun českých a devět haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Znalecký ústav použil pro stanovení hodnoty závodu, resp. jmění Společnosti a následné stanovení hodnoty 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií emitovaných Společností dva následující přístupy (metody):(a) přístup porovnávací - ocenění na základě realizačních cen dle nedávných nezávislých transakcí s akciemi Společnosti a(b) přístup příjmový - metodu výnosovou (DCF).Z výsledné hodnoty jmění Společnosti, tj. hodnoty 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií byla vyjádřena hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) emitované Společností (na základě alikvótního propočtu celkové hodnoty a objemu vydaných akcií).IV. Stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích - Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (slovy: jednoho) měsíce po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění včetně případného úroku bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti.V. Pověřená osoba Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům, a to spolu s úrokem ve smyslu § 388 zákona o obchodních korporacích a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.VI. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti na adrese č.p. 919, 739 41 Palkovice v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do 1 (slovy: jednoho) měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle společnosti na adrese č.p. 919, 739 41 Palkovice v pracovních dnech v době od 8.00 (slovy: osmi) do 15.00 (slovy: patnácti) hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2015 - 31. prosince 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. dubna 1997 - 31. prosince 2017 : Akcie:Omezení převoditelnosti akcií akcie jsou převoditelné spředchozím souhlasem představenstva.
 • 7. dubna 1997 - 31. prosince 2017 : Rozsah splacení základního jmění: Splaceno 100%
 • 22. srpna 2014 - 10. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 22. srpna 2014 - 10. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 22. srpna 2014 - 10. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 3. ledna 2014 - 23. dubna 2014 : Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 21.11.2013 za těchto podmínek:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 13.023.000,- Kč, slovy: tř... ináct milionů dvacet tři tisíce korun českých, tj. z hodnoty 126.912.000,- Kč, slovy: jedno sto dvacet šest milionů devět set dvanáct tisíc korun českých, na částku 113.889.000,- Kč, slovy: jedno sto třináct milionů osm set osmdesát devět tisíc korun českých. 2. Důvodem snížení základního kapitálu je zreálnění a optimalizace majetku společnosti a přiblížení ke skutečné reálné hodnotě majetku společnosti. 3. Ke snížení základního kapitálu budou použity v souladu s ust. § 213 obchodního zákoníku vlastní akcie v majetku společnosti, a to: A) šest set tři (603) kusů akcií znějících na jméno (série A1) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, na jednu (1) akcii, těchto čísel: - A1 22, A1 23, A1 24, A1 25, A1 26, A1 34, A1 67, A1 68, A1 87, A1 88, A1 89, A1 90, A1 91, A1 92, A1 93, A1 94, A1 95, A1 96, A1 97, A1 130, A1 131, A1 132, A1 133, A1 134, A1 135, A1 136, A1 137, A1 138, A1 174, A1 175, A1 176, A1 177, A1 200, A1 201, A1 202, A1 203, A1 204, A1 205, A1 206, A1 207, A1 249, A1 250, A1 251, A1 252, A1 253, A1 273, A1 274, A1 275, A1 276, A1 277, A1 278, A1 279, A1 321, A1 338, A1 339, A1 340, A1 341, A1 342, A1 343, A1 376, A1 377, A1 378, A1 379, A1 380, A1 381, A1 415, A1 416, A1 417, A1 418, A1 419, A1 420, A1 421, A1 422, A1 430, A1 431, A1 432, A1 433, A1 434, A1 435, A1 436, A1 437, A1 454, A1 455, A1 456, A1 457, A1 458, A1 576, A1 577, A1 578, A1 579, A1 580, A1 582, A1 583, A1 584, A1 585, A1 586, A1 587, A1 588, A1 589, A1 590, A1 617, A1 625, A1 626, A1 627, A1 628, A1 629, A1 630, A1 631, A1 632, A1 678, A1 679, A1 680, A1 704 A1 705, A1 706, A1 707, A1 708, A1 709, A1 710, A1 715, A1 780, A1 781, A1 782, A1 783, A1 784, A1 785, A1 786, A1 787, A1 788, A1 789, A1 790, Al 791, A1 792, A1 886, A1 887, A1 888, A1 889, A1 890, A1 891, A1 892, A1 893, A1 932, A1 941, A1 1077, A1 1078, A1 1079, A1 1080, A1 1081, A1 1082, A1 1083, A1 1084, A1 1096, A1 1097, A1 1098, A1 1099, A1 1100, A1 1161, A1 1162, A1 1163, A1 1164, A1 1165, A1 1212, A1 1213, A1 1214, A1 1215, A1 1216, A1 1217, A1 1218, A1 1219, A1 1220, A1 1221, A1 1222, A1 1223, A1 1274, A1 1275, A1 1337, A1 1338, A1 1339, A1 1340, A1 1470, A1 1471, A1 1472, A1 1473, A1 1485, A1 1486, A1 1487, A1 1559, A1 1560, A1 1561, A1 1562, A1 1563, A1 1564, A1 1571, A1 1572, A1 1577, A1 1578, A1 1579, A1 1580, A1 1590, A1 1591, A1 1592, A1 1603, A1 1604, A1 1605, A1 1606, A1 1607, A1 1608, A1 1677, A1 1678, A1 1679, A1 1680, A1 1681, A1 1686, A1 1687, A1 1688, A1 1689, A1 1731, A1 1732, A1 1733, A1 1734, A1 1735, A1 1736, A1 1737, A1 1738, A1 1757, A1 1758, A1 1759, A1 1760, A1 1761, A1 1762, A1 1763, A1 1764, A1 1774, A1 1775, A1 1776, A1 1777, A1 1778, A1 1779, A1 1780, A1 1796, A1 1797, A1 1798, A1 1799, A1 1800, A1 1801, A1 1802, A1 1803, A1 1813, A1 1814, A1 1815, A1 1816, A1 1817, A1 1818, A1 1819, A1 1820, A1 1821, A1 1903, A1 1904, A1 1905, A1 1906, A1 1907, A1 1908, A1 1909, A1 1910, A1 1911, A1 1912, A1 1913, A1 1914, A1 1915, A1 1916, A1 1917, A1 1918, A1 1951, A1 1952, A1 1953, A1 1954, A1 1955, A1 1956, A1 1957, A1 1958, A1 1959, A1 1960, A1 1961, A1 1962, A1 1975, A1 1976, A1 1977, A1 1978, A1 1979, A1 1980, A1 1981, A1 1982, A1 1983, A1 1985, A1 1986, A1 1987, A1 2025, A1 2026, A1 2027, A1 2028, A1 2029, A1 2030, A1 2031, A1 2032, A1 2033, A1 2034, A1 2035, A1 2036, A1 2037, A1 2038, A1 2039, A1 2040, A1 2041, A1 2042, A1 2043, A1 2066, A1 2067, A1 2068, A1 2097, A1 2122, A1 2123, A1 2124, A1 2313, A1 2314, A1 2315, A1 2316, A1 2317, A1 2318, A1 2353, A1 2354, A1 2355, A1 2356, A1 2357, A1 2374, A1 2375, A1 2376, A1 2404, A1 2405, A1 2406, A1 2407, A1 2408, A1 2457, A1 2458, A1 2459, A1 2460, A1 2461, A1 2462, A1 2463, A1 2464, A1 2465, A1 2466, A1 2467, A1 2468, A1 2469, A1 2470, A1 2471, A1 2472, A1 2473, A1 2474, A1 2475, A1 2476, A1 2477, A1 2478, A1 2479, A1 2480, A1 2535, A1 2536, A1 2557, A1 2558, A1 2559, A1 2560, A1 2561, A1 2562, A1 2565, A1 2566, A1 2573, A1 2574, A1 2575, A1 2576, A1 2577, A1 2582, A1 2583, A1 2612, A1 2613, A1 2614, A1 2615, A1 2616, A1 2617, A1 2663, A1 2667, A1 2668, A1 2669, A1 2670, A1 2671, A1 2672, A1 2673, A1 2674, A1 2675, A1 2739, A1 2740, A1 2741, A1 2742, A1 2749, A1 2750, A1 2751, A1 2752, A1 2753, A1 2754, A1 2781, A1 2782, A1 2783, A1 2784, A1 2814, A1 2815, A1 2816, A1 2817, A1 2818, A1 2819, A1 2820, A1 2821, A1 2854, A1 2855, A1 2856, A1 2871, A1 2872, A1 2873, A1 2874, A1 2875, A1 2876, A1 2927, A1 2928, A1 2929, A1 2930, A1 2998, A1 2999, A1 3000, A1 3001, A1 3002, A1 3003, A1 3004, A1 3005, A1 3006, A1 3007, A1 3008, A1 3009, A1 3010, A1 3011, A1 3012, A1 3013, A1 3014, A1 3015, A1 3016, A1 3017, A1 3018, A1 3019, A1 3020, A1 3038, A1 3039, A1 3040, A1 3049, A1 3050, A1 3078, A1 3079, A1 3080, A1 3165, A1 3166, A1 3167, A1 3168, A1 3169, A1 3171, A1 3200, A1 3201, A1 3248, A1 3249, A1 3250, A1 3268, A1 3269, A1 3275, A1 3276, A1 3277, A1 3278, A1 3279, A1 3280, A1 3351, A1 3352, A1 3353, A1 3354, A1 3355, A1 3356, A1 3357, A1 3373, A1 3374, A1 3375, A1 3376, A1 3377, A1 3378, A1 3379, A1 3380, A1 3395, A1 3396, A1 3422, A1 3423, A1 3424, A1 3425, A1 3426, A1 3427, A1 3428, A1 3429, A1 3440, A1 3441, A1 3442, A1 3443, A1 3444, A1 3445, A1 3499, A1 3500, A1 3501, A1 3552, A1 3553, Al 3554, A1 3555, A1 3621, A1 3622, A1 3623, A1 3624, A1 3625, A1 3626, A1 3627, A1 3634, A1 3635, A1 3709, A1 3710, A1 3711, A1 3722, A1 3723, A1 3724, A1 3725, A1 3726, A1 3740, A1 3741, A1 3742, A1 3761, A1 3762, A1 3899, A1 3900, A1 3901, A1 3902, A1 3969, A1 3970, A1 3971, A1 3972, A1 3973, A1 4037, A1 4046, A1 4047, A1 4048, A1 4049, A1 4050, A1 4150, A1 4454, A1 4455, A1 4456, A1 4457, A1 4458, A1 4459, A1 4460, A1 4461, A1 4462, A1 4463, A1 4464, A1 4465, A1 4466, A1 4467, A1 4468, A1 4469, A1 4470, A1 4471, A1 4472, A1 4473, A1 4591, A1 4592, A1 4593, A1 4594, A1 4595, A1 4596, A1 4597, A1 4598, A1 4599, A1 4600, A1 4601, A1 4602, A1 4946, A1 4947, A1 4948, A1 4949, A1 4950, A1 4951, A1 4952, A1 4953, A1 4954, A1 4955, A1 4956, A1 4957. B) padesát šest (56) kusů akcií znějících na jméno (série B1) o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu (1) akcii, těchto čísel: - B1 6, B1 13, B1 15, B1 25, B1 34, B1 35, B1 40, B1 46, B1 57, B1 72, B1 76, B1 77, B1 85, B1 101, B1 129, B1 130, B1 133, B1 136, B1 139, B1 142, B1 150, B1 154, B1 157, B1 168, B1 169, B1 171, B1 175, B1 176, B1 180, B1 182, B1 188, B1 201, B1 202, B1 206, B1 207, B1 208, B1 209, B1 210, B1 217, B1 218, B1 222, B1 224, B1 246, B1 248, B1 255, B1 262, B1 271, B1 279, B1 282, B1 304, B1 330, B1 331, B1 345, B1 346, B1 374, B1 375. C) sedmdesát osm (78) kusů akcií znějících na jméno (série C1) o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, na jednu (1) akcii, těchto čísel: - C1 1, C1 2, C1 10, C1 11, C1 12, C1 15, C1 26, C1 29, C1 35, C1 48, C1 55, C1 56, C1 70, C1 93, C1 106, C1 107, C1 150, C1 151, C1 158, C1 160, C1 166, C1 203, C1 209, C1 212, C1 214, C1 216, C1 217, C1 232, C1 233, C1 248, C1 249, C1 251, C1 265, C1 266, C1 274, C1 275, C1 276, C1 285, C1 289, C1 292, C1 331, C1 334, C1 343, C1 353, C1 366, C1 370, C1 371, C1 379, C1 402, C1 412, C1 416, C1 422, C1 423, C1 430, C1 431, C1 432, C1 440, C1 444, C1 453, C1 469, C1 470, C1 480, C1 481, C1 482, C1 487, C1 494, C1 496, C1 497, C1 505, C1 506, C1 516, C1 526, C1 529, C1 530, C1 553, C1 567, C1 568, C1 578. D) dvacet čtyři (24) kusů akcií znějících na jméno (série D1) o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, na jednu (1) akcii, těchto čísel: - D1 4, D1 5, D1 6, D1 16, D1 23, D1 31, D1 32, D1 65, D1 75, D1 82, D1 89, D1 115, D1 116, D1 120, D1 121, D1 143, D1 162, D1 164, D1 170, D1 178, D1 184, D1 190, D1 192, D1 194. E) devadesát jedna (91) kusů akcií znějících na jméno (série E1) o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, na jednu (1) akcii, těchto čísel: - - - E1 7, E1 8, E1 12, E1 13, E1 23, E1 24, E1 25, E1 70, E1 71, E1 72, E1 73, E1 74, E1 75, E1 76, E1 137, E1 138, E1 139, E1 140, E1 141, E1 142, E1 143, E1 144, E1 145, E1 182, E1 183, E1 209, E1 241, E1 242, E1 250, E1 251, E1 252, E1 253, E1 254, E1 255, E1 256, E1 257, E1 258, E1 259, E1 260, E1 318, E1 319, E1 320, E1 321, E1 322, E1 323, E1 324, E1 325, E1 326, E1 327, E1 328, E1 329, E1 349, E1 355, E1 356, E1 382, E1 418, E1 503, E1 506, E1 507, E1 521, E1 522, E1 523, E1 525, E1 526, E1 626, E1 627, E1 628, E1 629, E1 630, E1 631, E1 632, E1 653, E1 662, E1 688, E1 689, E1 713, E1 725, E1 751, E1 758, E1 760, E1 761, E1 786, E1 787, E1 792, E1 793, E1 809, E1 810, E1 811, E1 812, E1 856, E1 857. tedy celkový počet akcií osm set padesát dva (852) kusů o celkové jmenovité hodnotě 13.023.000,- Kč, slovy: třináct milionů dvacet tři tisíce korun českých. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě do třiceti (30) dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 29. března 2000 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, nepoužije seust. § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k ... upsání předem určenému zájemci a to Zemědělskémudružstvu se sídlem v Palkovicích, Palkovice 619 okresFrýdek-Místek PSČ 739 41, IČO: 43 96 33 07.Místem úpisu nových akcií se určuje sídlo společnosti a lhůtapro upisování akcií se stanoví na 15 dnů a počíná běžetnásledující den po doručení zapsaného rozhodnutí představenstvao zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku Krajskéhoobchodního soudu v Ostravě.Nepeněžitý vklad - nemovitosti jsou splaceny předáním písemnéhoprohlášení vkladatele podle ust. § 60 odst. 1 obchodníhozákoníku spolu s předáním nemovitosti společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 29. března 2000 : Dne 10.12.1999 představenstvo společnosti rozhodlo o zvýšenízákladního jmění společnosti.Základní jmění ve výši 111.371.000,-Kč se zvyšuje o částku15.541.000,-Kč (slovy:patnáctmili... onůpětsetčtyřicetjedentisíckorun českých) upsánímnových akcií přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení.Bude upisováno1041 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč vlistinné podobě200 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000 Kč vlistinné pdoobě45 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč vlistinné podobě.Emisní kurs akicí je ve výši její jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 29. března 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:1. nemovitosti zapsané na LV č. 39 u Katastrálního úřadu veFrýdku-Místku pro katastrální území a obec Metylovice a to- kravín K 102 na pozemku pa... rc.č. 654 stav. plocha- zděný přístřešek na pozemku parc.č. 654 stav. plocha- jímka pro močůvku na pozemku parc.č. 654 stav. plocha- betonové hnojiště na pozemku parc.č. 902, 903, 908 vše stav.plocha- vodovod K 102- elektrické vedení zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 29. března 2000 : Nepeněžité vklady - nemovitosti byly oceněny posudky dvou znalcůa to Ing. Jiřího Šebesty, znalce v oboru ekonomika astavebnictví odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek... č. 207/1999 ze dne 22.11.1999 a posudek č. 210/1999 ze dne28.11.1999 a Ing. Luboslavy Michnové, znalce v oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č.566-115/99 ze dne 20.11.1999 a 567-116/99 ze dne 20.11.1999. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 29. března 2000 : 2. nemovitosti zapsané na LV č. 51 u Katastrálního úřadu veFrýdku-Místku pro katastrální území Skalice u Frýdku-Místku,obec Frýdek-Místek a to* silážní dvojžlab na pozemku parc.č. ... 656/1, 656/2 oba stav.plocha* vedlejší stavba - u mostní váhy na pozemku parc.č. 654 stav.plocha* čerpací stanice - nádrž na vodu na pozemku parc.č. 649/1,649/2 oba stav. plocha* ochranná jímka zásobníků kejdy* kruhové hnojiště na pozemku parc.č. 997, 998, 999, 1000 všestav. plocha* hala stáj K 300 na pozemku par.č. 309/1, 309/2, 309/3, 309/4vše stav. plocha* hala - stáj K 174 na pozemku parc.č. 309/5, 309/6, 309/7,309/8 vše stav. plocha* sociální zařízení (součást stáje K 300)* profylaktorium (součást stáje K 300)* přípravna (součást stáje K 174)* budova AT stanice na pozemku parc.č. 651 stav. plocha* budova - čistička odpadních vod na pozemku parc.č. 650/1,650/2 oba stav. plocha* požární nádrž na parcele st.p. 653/1, 653/2 oba stav. plochavčetně inženýrských staveb, kanalizace, kanalizační šachty,přípojka kanalizace a zpěvněných ploch. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 27. října 1998 : Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, tj. dnem úpisu.
 • 14. dubna 1998 - 27. října 1998 : Místem úpisu akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlospolečnosti. Doba upisování se stanoveje do 60 dnů a počínáběžet následující den po dni, kdy usnesení obchodního rejstříkuK... rajského obchodního soudu v Ostravě nabude právní moc. Osoby,které splňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do sídlaspolečnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele, kterýmá všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácenímse považuje za platný úpis. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 27. října 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ust.§ 204a obch. zák. o přednostním právu. Úpis akcií bude nabídnutpředem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transfo... rmaceZemědělského družstva se sídlem v Palkovicích, IČO 43 96 33 07,jak jsou dále uvedeni v notářském zápise NZ 407/97, N 421/97. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 27. října 1998 : Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.
 • 14. dubna 1998 - 27. října 1998 : Bude upisováno nejméně 80.000 kusů kmenových akcií na jméno vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, maximálně sebude upisovat 145.817 kusů akcií na jméno v listinné podobě... vejmenovité hodnotě 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 27. října 1998 : Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií,jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.
 • 14. dubna 1998 - 27. října 1998 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 14.10.1997 o zvýšení základního jmění:----------------------------------------------------------Základní jmě... ní ve výši 1,048.000,-Kš se zvyšuje o 80,000.000,-Kčs tím, že se připouští překročení navrhovaného zvýšení a to somezením maximálně o částku 145,817.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 27. října 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být jen pohledávky -majetkové podíly oprávněných osob z transformace dle zákona č.42/1992 Sb. vůči Zemědělskému družstvu se sídlem v Palkovicích... ,IČO 43 96 33 07, zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 27. října 1998 : Ocenění nepeněžitých vkladů pohledávek - majetkových podílůschvaluje jediný akcionář ve výši, jak jsou uvedeny veznaleckých posudcích dvou znalců Ing. Zdeňka Maňáka, znalce zoboru ... ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavbyobytné a zemědělské, znalecký posudek č. 1138-103/97 ze dne10.6.1997 a Ing. Pavla Josefíka, znalce z oboru ekonomiky, cenya odhady nemovitostí, stavebnictví, znalecký posudek č. 12/97 zedne 16.6.1997. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 27. října 1998 : Pokud dojde k překročení nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, rozhodne o konečné částce zvýšenípředstavenstvo společnosti.
 • 7. dubna 1997 - 27. října 1998 : Jediný akcionář společnosti:Zemědělské družstvo se sídlem v Palkovicích, Palkovice 619,okres Frýdek-Místek, PSČ: 739 41, IČO: 43963307 (právní forma:družstvo)
posunout dolů