Trendy

1 203 254 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

6 488 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

640 914 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 25.6.2015 Nad Dubinou 2389/1, Mizerov, 733 01 Karviná

Historické adresy

18.4.2012 - 25.6.2015 Karviná - Mizerov, Nad Dubinou 2389/1, PSČ 73301
4.9.2002 - 18.4.2012 Karviná - Mizerov, Mickiewiczova čp. 2389, PSČ 73401
21.3.2001 - 4.9.2002 Karviná - Mizerov, Mickiewiczova čp. 2389
29.1.1996 - 21.3.2001 Karviná-Hranice, Flemingova 2841
20.11.1995 - 29.1.1996 Orlová Lutyně, U nové vodárny 901

61974901

DIČ

od 20.11.1995

CZ61974901

Datum vzniku

20. listopadu 1995

Datová schránka

ug3gq9s

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1135

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.7.2002

45 390 000 Kč

Historické jmění

20.11.1995 - 29.7.2002

29 190 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Karviné

Bankovní účty

zvěřejněno 3.3.2015

9667788060 / 5500

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Prstná 1, 735 72, Petrovice u Karviné

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : 10. Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30-ti dnůod usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění podalonávrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. U... snesenízveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu doobchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, nežtoto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : 9. Místo a lhůta pro splácení akcií nepeněžitými vklady:Místem pro splácení akcií je místnost v objektu bydlení č.p.2389, Karviná - Mizerov, Mickiewiczova 2389 a lhůta pro splacení... 60 dnů od úpisu.Vklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky; ustanovení o postoupení pohledávky se použijípřiměřeně. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : 8. Místo a lhůta pro upisování akciíMístem pro upisování akcií je místnost v objektu bydlení č.p.2389, Karviná - Mizerov, Mickiewiczova 2389.Lhůta pro upisování akcií činí 60 dnů o... d zápisu tohoto usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : 7. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem za výšeuvedených zájemců, a to vložením části pohledávky zájemce firmySAUZA LIMITED ve výši 10,600.000,-Kč (slovy:desetmilionůšests... ettisíc korun českých), kterou má zájemce -vkladatel vůči společnosti z uzavřené provizní smlouvy ze dne1.11.1999 a ze smlouvy o tichém společenství ze dne 25.2.2000 avložením části pohledávky pana Tony LIN ve výši 5,600.000,-Kč(slovy:pětmilionůšestsettisíc korun českých), kterou mávkladatel - zájemce vůči společnosti z titulu uzavřené proviznísmlouvy ze dne 14.1.1999 a smlouvy o tichém společenství ze dne31.8.1999; zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : 6. Schvaluje předmět nepěněžitého vkladu, a to část pohledávkyvkladatele zájemce firmy SAUZA LIMITED ve výši 10,600.000,-Kč(slovy: desetmilionůšestsettisíc korun českých) a výši oc... eněnína základě znaleckého posudku soudního znalce Doc. PhDr. JanaNovotného, CSc. ze dne 5. prosince 2000 pod pořadovým číslem267/00 a část pohledávky vkladatele zájemce pana Tony LIN vevýši 5,600.000,-Kč (slovy: pětmilionůšestsettisíc korun českých)a výši ocenění na základě znaleckého posudku soudního znalceDoc.PhDr. Jana Novotného, Csc. ze dne 5. prosince 2000 podpořadovým číslem 267/00; zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : 5. Určuje, že všechny nové akcie budou upsány předem určenýmizájemci, a to firmou SAUZA LIMITED, Suites 1-3 16th floor,Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central Hong Kong, kterána... bídla nepeněžitý vklad na úpis 106 ks nových akcií a panemTony LIN, 422 Sec. 1, Yuan-Chi Rd, Yuan-Lin Chang-Hwa, Taiwan,který nabídl nepeněžitý vklad na úpis 56 ks nových akcií;Firma SAUZA LIMITED nabídla nepeněžitý vklad spočívající v částipohledávky vůči společnosti TRESTLES, a.s. ve výši10,600.000,-Kč (slovy:desetmilionůšestsettisíc korun českých),který doložila dvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkemsoudního znalce Doc.PhDr. Ing. Jana Novotného, CSc. pod č.j.267/2000 a znaleckým posudkem Ing. Michala Krče, CSc. ze dne 5.prosince 2000 č.j. 04-00 a pan Tony LIN nabídl nepeněžitý vkladspočívající v části pohledávky vůči společnosti TRESTLES, a.s.ve výši 5,600.000,-Kč (slovy: pětmilionůšestsettisíc korunčeských ),který doložil dvěma znaleckými posudky, a to znaleckýmposudkem soudního znalce Doc.PhDr. Ing. Jana Novotného, CSc.,pod č.j. 267/2000 a znaleckým posudkem Ing. Michala Krče, CSc.ze dne 5. prosince 2000 č.j. 04-00;Pohledávka firmy SAUZA LIMITED vůči společnosti TRESTLES, a.s.vznikla na základě provizní smlouvy ze dne 1.11.1999 a nazákladě smlouvy o tichém společenství ze dne 25.2.2000, přičemžna základě těchto smluv vznikla společnosti povinnost zaplatitfirmě SAUZA LIMITED částku ve výši 601.524 DEM, a tatopohledávka je splatná a trvá ke dni konání valné hromady;Pohledávka pan Tony LIN vůči společnosti TRESTLES, a.s. vzniklana základě provizní smlouvy ze dne 14.1.1999 a na základě smlouvyo tichém společenství ze dne 31.8.1999, přičemž na základětěchto smluv vznikla společnosti povinnost zaplatit panu TonyLIN částku ve výši 320.724 DEM, i tato pohledávka je splatná atrvá.Z nominální hodnoty pohledávky vkladatele firmy SAUZA LIMITEDurčené citovanými znaleckými posudky ve výši 10,634.944,-Kč(slovy:desetmilionůšestsettřicetčtyřitisícedevětsetčtyřicetčtyři korunyčeské) se na zvýšení základního jmění schvaluje částka ve výši10,600.000,-Kč (slovy: desetmilionůšestsettisíc korun českých) arozdíl mezi stanovenou nominální hodnotou a částkou navrženou kezvýšení základního jmění se nepovažuje za emisní ážio;Z nominální hodnoty pohledávky vkladatele pana Tony LIN určenécitovanými znaleckými posudky ve výši 5,670.400,-Kč (slovy:pětmilionůšestsetsedmdesáttisícčtyřista korun českých) se nazvýšení základního jmění schvaluje částka ve výši 5,600.000,-Kč(slovy: pětmilionůšestsettisíc korun českých) a rozdíl mezistanovenou nominální hodnotou a částkou navrženou ke zvýšenízákladního jmění se nepovažuje za emisní ážio; zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : 4. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění nepeněžitýmivklady zájemců je zejména realizace společné vůle dlužníkůspolečnosti TRESTLES, a.s. a zájemců - věřitelů, a to firmySA... UZA LIMITED, Suites 1-3 16th floor, Kinwick Centre, 32Hollywood Road, Central Hong Kong a pana Tony LIN, 422 Sec. 1,Yuan-Chi Rd, Yuan-Lin Chang-Hwa, Taiwan, směřující k likvidacizávazků na straně dlužníka, přičemž nepeněžité vklady na zvýšenízákladního jmění jsou pro společnost hodpodářsky využitelné,ekonomicky přínosné a jsou ocenitelné v penězích; zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : 3. Akcie na zvýšení základního jmění budou splaceny pouzenepeněžitými vklady, a proto stávajícím akcionářůmnepřísluší přednostní právo;
 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : 2. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku budeprovedeno upsáním 162 ks nových kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč,(slovy... : stotisíc korun českých);Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč,(slovy:jednostotisíc korun českých) se rovná jmenovité hodnotě akcie; zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : 1.Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši16,200.000,-Kč, (slovy: šestnáctmilionůdvěstětisíc korunčeských), tedy z částky 29,190.000,-Kč (slovy:dvacetdevětmilionůstod... evadesáttisíc korun českých) na částku vevýši 45,390.000,-Kč (slovy:čtyřicetpětmilionůtřistadevadesáttisíc korun českých). Upisováníakcií nad tuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 30. září 2002 : Usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti TRESTLES,a.s. o zvýšení základního jmění ze dne 13.12.2000.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů