Trendy

84 496 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

234 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

247 485 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2016 Zborovská 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Historické adresy

22.11.1995 - 29.11.2016 Hranice, Zborovská 606

61974919

DIČ

od 22.11.1995

CZ61974919

Datová schránka

ye6ts8y

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1190

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.12.2013

176 610 024 Kč

Historické jmění

31.12.2012 - 28.12.2013

171 721 000 Kč

17.2.2011 - 31.12.2012

242 921 000 Kč

7.9.2010 - 17.2.2011

241 511 000 Kč

2.2.2010 - 7.9.2010

232 759 000 Kč

2.9.2009 - 2.2.2010

222 305 000 Kč

14.8.2006 - 2.9.2009

201 805 000 Kč

30.11.2005 - 14.8.2006

151 805 000 Kč

4.2.2003 - 30.11.2005

144 400 000 Kč

15.3.1999 - 4.2.2003

134 200 000 Kč

21.12.1998 - 15.3.1999

131 000 000 Kč

13.8.1996 - 21.12.1998

116 000 000 Kč

22.11.1995 - 13.8.1996

28 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hranice

Bankovní účty

zvěřejněno 5.4.2013

162034430 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 25.7.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Palackého 1542, 753 01, Hranice - Hranice I-Město

... více provozoven (celkem 22) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. srpna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. prosince 2012 : V důsledku rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zák. č. 128/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a V důsledku rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zák. č. 128/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a ...družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti EKOLTES Hranice, a. s. na nově zakládanou společnost s obchodní firmou Teplo Hranice s. r. o., se sídlem Hranice, Hranice I-Město, Zborovská 606, PSČ 753 01. Rozhodným dnem rozdělení je 1. 8. 2012. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. srpna 2014 - 29. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 23. srpna 2014 - 29. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 17. srpna 2013 - 28. prosince 2013 : 1. Jediný akcionář r o z h o d u j e o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti EKOLTES Hranice, a.s. se sídlem Hranice, Zborovská 606, identifikační číslo: 619 74 919,... zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1190 ( dále též jen „Společnost“ nebo „EKOLTES Hranice, a.s.“ ) o částku ve výši 4.889.024,- Kč ( slovy: čtyřimilionyosmsetosmdesátdevěttisícdvacetčtyři koruny české ), tedy ze stávající výše základního kapitálu ve výši 242.921.000,- Kč ( slovy: dvěstěčtyřicetdvamilionydevětsetdvacetjedentisíc korun českých ) na novou výši základního kapitálu ve výši 247.810.024,-Kč ( slovy: dvěstěčtyřicetsedmmilionůosmsetdesettisícdvacetčtyři koruny české ). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno vydáním 4 ks ( slovy: čtyř kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ), 8 ks ( slovy: osmi kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých ), 8 ks ( slovy: osmi kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých ), 8 ks ( slovy: osmi kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých ), a 1 ks ( slovy: jednoho kusu ) nové kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.024,- Kč ( slovy: jedentisícdvacetčtyři korun českých ); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. Všechny nově upisované akcie budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami společnosti.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně nepeněžitým a peněžitým vkladem určitého zájemce - Jediného akcionáře. V rámci tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti bude zvýšení nepeněžitým vkladem provedeno v rozsahu částky ve výši 2.044.000,- Kč ( slovy: dvamilionyčtyřicetčtyřitisíce korun českých ) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře níže popsaným a v částce 2.845.024,- Kč ( slovy: dvamilionyčtyřicetpěttisícdvacetčtyři koruny české ) pak peněžitým vkladem Jediného akcionáře. 4. Konstatuje, že s ohledem na tu skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno i nepeněžitým vkladem zájemce, přednostní právo stávajícího akcionáře se neuplatní. V případě peněžitého vkladu pak platí, že se Jediný akcionář vzdal svého přednostního práva k úpisu akcií před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 5. Určuje, že akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - Jedinému akcionáři - takto: - 4 ks ( slovy: čtyři kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ) budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti - Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311; - 8 ks ( slovy: osm kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých ) budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti - Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311; - 8 ks ( slovy: osm kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých ) budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti - Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311; - 8 ks ( slovy: osm kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých ) bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti - Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311; - 1 ks ( slovy: jedne kus ) nové kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.024,- Kč ( slovy: jedentisíc-dvacetčtyři koruny české ) bude nabídnut k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti - Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311; 6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Hranice, Zborovská 606, a to vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 14,00 hodin. 7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným k rukám starosty počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna Společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak u akcií s jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ) částku 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ), u akcií s jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých ) částku 100.000,- Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých ), u akcií s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých ) částku 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých ), u akcií s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých ) částku 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých ) a u akcie s jmenovitou hodnotou 1.024,- Kč ( slovy: jedentisícdvacetčtyři korun českých ) částku 1.024,- Kč ( slovy: jedentisícdvacetčtyři korun českých ). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií tak činí 4.889.024,- Kč ( slovy: čtyřimilionyosmsetosmdesátdevěttisícdvacetčtyři koruny české ). 9. Určuje a schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - Města Hranice: Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictví předem určeného zájemce, tedy ve vlastnictví jediného akcionáře Společnosti: Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311, a to: A. - pozemek parcelního čísla 2249/50 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 199 m2; - pozemek parcelního čísla 2249/52 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 61 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/53 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 34 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/55 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 754 m2; vše v katastrálním území Hranice, obec Hranice, okres Přerov, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice na listu vlastnictví číslo 3182;tento vklad schválen Zastupitelstvem města Hranic dne 26.3.2009 - Usnesení č. 675/2009 - ZM 23; oceněno Znaleckým posudkem č. 465/85/10 ze dne 27.12.2010, jež byl vyhotoven znalcem - Znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00, identifikační číslo: 268 38 745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2811, a to na částku ve výši 314.000,- Kč ( slovy: třistačtrnácttisíc korun českých ); B.- technologie úpravny vody krytého bazénu a koupaliště v budově úpravny vody bez čp/če, v k.ú. Hranice; tento vklad schválen Zastupitelstvem města Hranic dne 10.6.2010 - Usnesení č. 1019/2010 - ZM 36; oceněno Znaleckým posudkem č. 465/85/10 ze dne 27.12.2010, jež byl vyhotoven znalcem - Znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00, identifikační číslo: 268 38 745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2811, a to na částku ve výši 1.730.000,- Kč ( slovy: jedenmilionsedmsettřicettisíc korun čes-kých ); 10. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování v souladu s ust. § 59a odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění, a to na základě znaleckého posudku znalce - Znalecký ústav Ostravská znalecká a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00, identifikační číslo: 268 38 745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2811 takto: a) částkou ve výši 314.000,- Kč ( slovy: třistačtrnácttisíc korun českých ) dle Znaleckého posudku č. 465/85/10 ze dne 27.12.2010 za nepeněžitý vklad označený a popsaný v bodě 9. písm. A. s tím, že na splacení emisního kursu upisovaných akcií předem určeného zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 314.000,-Kč ( slovy: třistačtrnácttisíc korun českých ); b) částkou ve výši 1.730.000,-Kč ( slovy: jedenmilionsedmsettřicettisíc korun českých ) dle Znaleckého posudku č. 465/85/10 ze dne 27.12.2010 za nepeněžitý vklad označený a popsaný v bodě 9. písm. B. s tím, že na splacení emisního kursu upisovaných akcií předem určeného zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 1.730.000,-Kč ( slovy: jedenmilionsedmsettřicettisíc korun českých ); 11. Určuje a schvaluje, že za tento nepeněžitý vklad budou předem určenému zájemci vydány:- 2 ks ( slovy: dva kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ); - 4 ks ( slovy: čtyři kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých ); - 4 ks ( slovy: čtyři kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých ); a hodnota tohoto nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 12. Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva Společnosti uvádějící důvody upisování nepeněžitým vkladem a odůvodňující výši navrhovaného emisního kurzu akcií. 13. Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti a hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. 14. Konstatuje, že tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel – vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. 15. Rozhoduje, že za peněžitý vklad jediného akcionáře ve výši v částce 2.845.024,- Kč ( slovy: dvamilionyosmsetčtyřicetpěttisícdvacetčtyři koruny české ) bude předem určenému zájemci vydáno 2 ks ( slovy: dva kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ) a 8 ks ( slovy: osm kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých ) a 4 ks ( slovy: čtyři kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých ) a 4 ks ( slovy: čtyři kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých ) a 1 ks ( slovy: jeden kus ) nové kmenové akcie znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.024,- Kč ( slovy: jedentisícdvacetčtyři korun českých ) a hodnota tohoto peněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento peněžitý vklad. 16. Připouští započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, tedy Města Hranice, vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií, k jejichž splacení se jediný akcionář zavázal svým peněžitým vkladem; tato pohledávka bude započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce za Společností na úhradu z titulu dohody o narovnání vzájemných vztahů dle ust. § 135b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ze dne 25.6.2010, a to pro částku ve výši 2.845.024,- Kč ( slovy: dvamilionyosmsetčtyřicetpěttisícdvacetčtyři koruny české ). Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo Společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. 17. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 2.845.024,- Kč ( slovy: dvamilionyosmsetčtyřicetpěttisícdvacetčtyři koruny české ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 2.845.024,- Kč ( slovy: dvamilionyčtyřicetpěttisícdvacetčtyři koruny české ) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 13. prosince 2010 - 17. února 2011 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání Zastupitelstva města Hranice bere na vědomí a schválil písemnou důvodovou zprávu představenstva akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s., s... e sídlem Hranice, Zborovská 606, IČ 61974919 ve smyslu ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a schválil upisování akcií nepeněžitými vklady z majetku Města Hranice, kterými jsou tyto nemovitosti : - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na pozemku parcelní číslo st. 2754/1, pozemku parcelní číslo st. 2754/2, pozemku parcelní číslo st. 2754/3, pozemek parcelní číslo st. 2754/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo st. 2754/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo st. 2754/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno, mimo jiné, na listu vlastnictví číslo 3182 pro katastrální území Hranice, obec Hranice, okres Přerov.Jediný akcionář v návaznosti na rozhodnutí rady a zastupitelstva města rozhodl ve smyslu ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku, v souladu s ust. § 59 a § 60 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, kterým jsou shora citované nemovitosti, akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s. se sídlem Hranice, Zborovská 606, IČ 61974919, o částku ve výši 1,410.000,- Kč ( slovy :jedenmiliončtyřistadesettisíckorunčeských), přičemž se nepřipouští upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu o částku 1,410.000,- Kč (slovy : jedenmiliončtyřistadesettisíckorunčeských) se provede upsáním 1 (jednoho) kusu kmenové akcie o jmenovité i emisní hodnotě 1,000.000.- Kč (slovy : jedenmilionkorunčeských) v listinné podobě a znějící na jméno, 4 (čtyř) kusů kmenové akcie o jmenovité i emisní hodnotě 100.000,- Kč ( slovy : jednostotisíckorunčeských) v listinné podobě znějící na jméno a 1 (jednoho) kusu kmenové akcie o jmenovité i emisní hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíckorunčeských) v listinné podobě a znějící na jméno. Převoditelnost těchto akcií je omezena. Akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti - Městem Hranice, IČ : 00301311. Jediný akcionář v návaznosti na jednání rady a zastupitelstva města rozhodl, aby Město Hranice, IČ 00301311, jako jediný akcionář a předem určený zájemce, upsalo 1 (jeden) kus kmenové akcie o jmenovité i emisní hodnotě 1,000.000 ,- Kč ( slovy : jedenmilionkorunčeských) v listinné podobě a znějící na jméno, 4 (čtyři) kusy kmenové akcie o jmenovité i emisní hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíckorunčeských) v listinné podobě a znějící na jméno a 1 (jeden) kus kmenové akcie a o jmenovité i emisní hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíckorunčeských) v listinné podobě a znějící na jméno, které splatí svým nepeněžitým vkladem ve výši 1,410.000,- Kč (slovy : jedenmiliončtyřistadesettisíckorunčeských), což je hodnota ocenění nemovitostí určená podle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Miroslavem Tolášem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, číslo 4646/086/2010, který byl jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci dne 5. října 2010, pod čj. 30 Nc 8087/2010-8, které nabylo právní moci dne 8. října 2010 a předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto věci nemovité : - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na pozemku parcelní číslo st. 2754/1, pozemku parcelní číslo st. 2754/2, pozemku parcelní číslo st. 2754/3, pozemek parcelní číslo st. 2754/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo st. 2754/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo st. 2754/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno, mimo jiné, na listu vlastnictví číslo 3182 pro katastrální území Hranice, obec Hranice, okres Přerov.Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie, a to tak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude akcionář vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upsání akcií doporučeným dopisem do rukou starosty Města Hranice. Ve lhůtě 14 dnů od oznámení počátku běhu lhůty bude akcionáři do rukou starosty doručen návrh smlouvy dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění s náležitostmi uvedenými v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá jediný akcionář se společností, se stanoví na čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovitým hodnotám nově upisovaných akcií v listinné podobě a znějící na jméno, a to hodnotě 1,410.000,- Kč, tedy emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovitým hodnotám nově upisovaných akcií, a to 1,000.000,- Kč (slovy : jedenmilionkorunčeských) u 1 (jednoho) kusu kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíckorunčeských) u 4 (čtyř) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno a 10.000,- Kč (slovy : desettisíckorunčeských) u 1 (jednoho) kusu kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře tak, že jediný akcionář předá správci vkladu písemné prohlášení dle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti, kde dojde k předání nemovitostí, ve lhůtě 60 dnů ode dne úpisu a před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář určuje správcem nepeněžitého vkladu jediného akcionáře - místopředsedu představenstva akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s. pana Bc. Milana Vinklera, MSc., nar. 12.10.1952, bytem v Hranicích, Farní 59, PSČ 753 01. Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva města pověřil starostu města realizací právních úkonů souvisejících se zvýšením základního kapitálu akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a pověřil ho výkonem práv města jako jediného akcionáře EKOLTES Hranice, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2010 - 7. září 2010 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva města rozhodl při působnosti valné hromady obchodní společnosti EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Hranice, Zborovská 606, IČ 6... 1974919 (společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1190) dne 1. 6. 2010 ve smyslu ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem o částku 8,752.000,-- Kč (slovy: Osm milionů sedm set padesát dva tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu o částku 8,752.000,-- Kč se provede upsáním nových akcií, a to 8 (osmi) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion korun českých) v listinné podobě, znějící na jméno, upsáním 7 (sedmi) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě, znějící na jméno, upsáním 5 (pěti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) v listinné podobě, znějící na jméno a upsáním 2 (dvou) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, znějící na jméno. Převoditelnost těchto akcií je omezena, resp. podmíněna souhlasem valné hromady dle čl. 7 stanov společnosti. Všem akcionářům budou nabídnuty k upsání nové akcie předem s využitím přednostního práva na upisování akcií v rozsahu jejich podílu vkladu na základním kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Všechny akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti s využitím přednostního práva - městem Hranice, IČ 00301311.Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva a rady města Hranice rozhodl a schvaluje, aby Město Hranice, jako jediný předem určený zájemce a jediný akcionář s využitím přednostního práva, upsalo 22 (dvacet dva) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějící na jméno, z toho: 8 (osm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion korun českých) v listinné podobě a znějící na jméno, 7 (sedm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých), 5 (pět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých), a 2 (dva) kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) svým peněžitým vkladem ve výši 8,752.000,-- Kč (slovy: Osm milionů sedm set padesát dva tisíc korun českých). Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti EKOLTES Hranice, a.s. se sídlem Hranice, Zborovská 606, IČ 61974919. Jediný akcionář, jako předem určený zájemce a jediný akcionář s využitím přednostního práva, upíše akcie, a to tak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě (pobočka v Olomouci) dle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, bude akcionář vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upsání akcií doporučeným dopisem do rukou starosty Města Hranice jako jediného akcionáře. Ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení počátku běhu lhůty bude akcionáři Městu Hranice do rukou starosty doručen návrh smlouvy dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění s náležitostmi uvedenými v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Lhůta k upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá jediný akcionář se společností, se stanoví na čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti EKOLTES Hranice, a.s.Emisní kurz upisovaných akcií se rovná nominálním hodnotám nově upisovaných akcií, a to 1,000.000,-- Kč u 8 (osmi) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, 100.000,-- Kč u 7 (sedmi) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, 10.000,-- Kč u 5 (pěti) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a 1.000,-- Kč u 2 (dvou) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno.Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, a to takto: a) jediný akcionář splatí 100% jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií do pěti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, b) peněžitý vklad bude splacen na zvláštní bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s., expozitura Hranice, č.ú. 43-6637370217/0100. Po splacení vkladu vydá správce vkladu potvrzení o jeho splacení.Jediný akcionář pověřuje správcem peněžitého vkladu jediného akcionáře prostřednictvím člena představenstva obchodní společnosti EKOLTES Hranice, a.s. pana Bc. Milana Vinklera, MSc., PhD., r.č. 521012/272, bytem Hranice, Farní č. 59.Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva města pověřil starostu města realizací právních úkonů souvisejících se zvýšením základního kapitálu akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a pověřil ho výkonem práv města jako jediného akcionáře EKOLTES Hranice, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2009 - 2. února 2010 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 15.12.2009:1. Jediný akcionář, a to Město Hranice 753 01 Hranice, identifikační číslo: 003 01 311 (dále též jen "... Jediný akcionář") r o z h o d u j e o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti EKOLTES Hranice, a.s. se sídlem Hranice, Zborovská 606, identifikační číslo: 619 74 919, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1190 (dále též jen "Společnost" nebo "EKOLTES Hranice, a.s.") o částku ve výši 10.454.000,-Kč (slovy: desetmilionůčtyřistapadesátčtyřitisíce korun českých), tedy ze stávající výše základního kapitálu ve výši 222.305.000,-Kč (slovy: dvěstědvacetdvamilionytřistapěttisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu ve výši 232.759.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetdvamilionysedmsetpadesátdevěttisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno vydáním 10 ks (slovy: deseti kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), 4 ks (slovy: čtyř kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), 4 ks (slovy: čtyř kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) a 14 ks (slovy: čtrnácti kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. Všechny nově upisované akcie budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami společnosti.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně nepeněžitým vkladem určitého zájemce - jediného akcionáře.4. Konstatuje, že s ohledem na tu skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno pouze nepeněžitým vkladem zájemce, přednostní právo stávajícího akcionáře se neuplatní.5. Určuje, že akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání určitému zájemci takto:- 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých ) bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti - Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311;- 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti - Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311;- 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti - Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311;- 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti - Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311;6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Hranice, Zborovská 606, a to vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 14,00 hodin.7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslulšného rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným k rukám starosty počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna Společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí. Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí. Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak u akcií s jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), u akcií s jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) částku 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), u akcií s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) částku 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) a u akcií s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) částku 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).9. Určuje a schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - Města Hranice:Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictví předem určeného zájemce, tedy ve vlastnictví jediného akcionáře Společnosti: Město Hranice, 753 01 Hranice, IČ: 00301311, a to: A.- pozemek parcelního čísla 1315/26 - orná půda o výměře 1520 m2;- pozemek parcelního čísla 1315/2 - orná půda o výměře 471 m2;- pozemek parcelního čísla st. 5859 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2 a budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: jiná stavba, na pozemku parcelního čísla st. 5859 - zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelního čísla 1315/37 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 207 m2;- pozemek parcelního čísla 1315/28 - orná půda o výměře 1730 m2;- pozemek parcelního čísla 1315/29 - orná půda o výměře 4574 m2;- pozemek parcelního čísla st. 2755 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2538 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/14 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3618 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/42 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3278 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/43 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1091 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/45 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1126 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/46 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 993 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/48 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 302 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/51 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 273 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2287 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/64 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 245 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/65 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 120 m2;- pozemek parcelního čísla 2249/67 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 84 m2;- pozemek parcelního čísla 2252/102 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 198 m2;- pozemek parcelního čísla 2474/3 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 109 m2;- pozemek parcelního čísla 2475/2 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 417 m2;- pozemek parcelního čísla 2475/14 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 20 m2;- nově utvořený pozemek parcelního čísla 2249/75 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1367 m2, jež byl odměřen z původního pozemku parcelního čísla 2249/58 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3044 m2, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku vyhotoveného Ing. Petrem Ratajem, Geodetická činnost, IČ 11555424, 753 01 Hranice, Sklený kopec 1652, číslo plánu 3592-952/2009, pro katastrální území Hranice, obec Hranice, který byl dne 9.9.2009 ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Luďkem Palátem pod číslem 474/2009 a souhlas Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice byl potvrzen na tomto geometrickém plánu dne 15.9.2009 pod číslem 436/2009;vše v katastrálním území Hranice, obec Hranice, okres Přerov, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice na listu vlastnictví číslo 3182; B.- dětské brouzdaliště realizované na pozemcích parcelního čísla 2249/75 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1367 m2, jež byl odměřen z původního pozemku parcelního čísla 2249/58 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3044 m2, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku vyhotoveného Ing. Petrem Ratajem, Geodetická činnost, IČ 11555424, 753 01 Hranice, Sklený kopec 1652, číslo plánu 3592-952/2009, pro katastrální území Hranice, obec Hranice, který byl dne 9.9.2009 ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Luďkem Palátem pod číslem 474/2009 a souhlas Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice byl potvrzen na tomto geometrickém plánu dne 15.9.2009 pod číslem 436/2009, parcelního čísla 2249/52 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parcelního čísla 2249/55 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a parcelního čísla 2249/53 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha;- nylonový plot na pozemcích parcelního čísla 2249/14 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2249/68 - ostatní plocha, jiná plocha, 2252/101 - orná půda, 2249/66 - ostatní plocha, jiná plocha, 2249/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 2249/69 - ostatní plocha, jiná plocha, 2252/102 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2252/107 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2252/108 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2252/109 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2252/110 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2252/111 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2252/112 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2252/113 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2252/114 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2474/3 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2249/57 - orná půda, 2249/55 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 2249/58 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha;- oplocení na pozemcích parcelního čísla 2249/51 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 273 m2 a na nově utvořeném pozemku p.č. 2249/75 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1367 m2 , jež je popsán shora pod bodem B.,- septik na pozemku parcelního čísla 2249/3 - orná půda o výměře 213 m2,- inženýrské sítě v areálu letního koupaliště na pozemcích parcelního čísla 2249/43 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1091 m2, 2249/45 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1126 m2 a 2249/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2287 m2;vše v katastrálním území Hranice, obec Hranice, okres Přerov. C.- stavba venkovního bazénu 50m umístěná na pozemku parc.č. 2249/46 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 993m2 v katastrálním území Hranice, obec Hranice, okres Přerov. zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice na listu vlastnictví číslo 318210. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování v souladu s ust. § 59a odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění, a to na základě znaleckých posudků znalce - Znalecký ústav Ostravská znalecká a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00, identifikační číslo: 268 38 745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2811 ze dne 12.11.2009 pod č.j.367/72/09 a ze dne 9.12.2009 pod č.j. 378/83/09 celkovou částkou ve výši 10.454.000,-Kč (slovy: desetmilionůčtyřistapa-desátčtyřitisíce korun českých) s tím, že na splacení emisního kursu upisovaných akcií předem určeného zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 10.454.000,-Kč (slovy: desetmilionůčtyřistapadesátčtyřitisíce korun českých);11. Určuje a schvaluje, že za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno:- 10 ks ( slovy: deset kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých);- 4 ks ( slovy: čtyři kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých);- 4 ks ( slovy: čtyři kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun čes-kých);- 14 ks ( slovy: čtrnáct kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun čes-kých);a hodnota tohoto nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.12. Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva Společnosti uvádějící důvody upisování nepeněžitým vkladem a odůvodňující výši navrhovaného emisního kurzu akcií.13. Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti a hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít.14. Konstatuje, že tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 2009 - 2. září 2009 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva města rozhodl při působnosti valné hromady obchodní společnosti EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Hranice, Zborovská 606, IČ 6... 1974919 (společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1190) dne 24.03.2009 ve smyslu ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem o částku 20,500.000,- Kč (slovy : dvacet milionů pět set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu o částku 20,500.000,- Kč se provede upsáním nových akcií, a to 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy : jeden milion korun českých) v listinné podobě, znějící na jméno a upsáním 5 (pěti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě, znějící na jméno. Převoditelnost těchto akcií je omezena, resp. podmíněna souhlasem valné hromady dle čl. 7 stanov společnosti. Všem akcionářům budou nabídnuty k upsání nové akcie předem s využitím přednostního práva na upisování akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Všechny akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti s využitím přednostního práva - Městem Hranice, IČ 00301311.Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva a rady města Hranice rozhodl a schvaluje, aby Město Hranice, jako jediný předem určený zájemce a jediný akcionář s využitím přednostního práva, upsalo 25 (dvacet pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějící na jméno, z toho : 20 (dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy : jeden milion korun českých ) v listinné podobě a znějící na jméno, a z toho upsalo 5 (pět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) svým peněžitým vkladem ve výši 20,500.000,- Kč (slovy : dvacet milionů pět set tisíc korun českých). Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti EKOLTES Hranice, a.s. se sídlem Hranice, Zborovská 606, IČ 61974919. Jediný akcionář, jako předem určený zájemce a jediný akcionář s využitím přednostního práva, upíše akcie, a to tak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě (pobočka v Olomouci) dle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, bude akcionář vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upsání akcií doporučeným dopisem do rukou starosty Města Hranice jako jediného akcionáře. Ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení počátku běhu lhůty bude akcionáři Městu Hranice do rukou starosty doručen návrh smlouvy dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění s náležitostmi uvedenými v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Lhůty k upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá jediný akcionář se společností, se stanoví na čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti EKOLTES Hranice, a.s.Emisní kurz upisovaných akcií se rovná nominálním hodnotám nově upisovaných akcií, a to 1,000.000,- Kč u 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a 100.000,- Kč u 5 (pěti) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno.Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, a to takto : a) jediný akcionář splatí 100% jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií do pěti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, b) peněžitý vklad bude splacen na zvláštní bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s., expozitura Hranice, č.ú. 43-4057840287/0100. Po splacení vkladu vydá správce vkladu potvrzení o jeho splacení.Jediný akcionář pověřuje správcem peněžitého vkladu jediného akcionáře prostřednictvím člena představenstva obchodní společnosti EKOLTES Hranice, a.s. pana Bc. Milana Vinklera, MSc., PhD., r.č. 521012/272, bytem Hranice, Farní č. 59Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva města pověřil starostu města realizací právních úkonů souvisejících se zvýšením základního kapitálu akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a pověřil ho výkonem práv města jako jediného akcionáře EKOLTES Hranice, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 25. ledna 2006 - 14. srpna 2006 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva města rozhodl při působnosti valné hromady společnosti EKOLTES Hranice, a.s. se sídlem v Hranicích, Zborovská 606, PSČ 753 0... 1, IČ 61974919 (společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190) dne 10. listopadu 2005 ve smyslu ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem o částku 50.000.000,- Kč, slovy: padesátmilionůkorunčeských, přičemž se nepřipouští upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu o částku 50.000.000,- Kč se provede upsáním 50 (padesáti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) v listinné podobě a znějící na jméno. Převoditelnost těchto akcií je omezena.Jedinému akcionáři budou nabídnuty k upsání nové akcie předem s využitím přednostního práva na upisování akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku.Všechny akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti s využitím přednostního práva - Městem Hranice, IČ 00301311.Jediný akcionář v návaznosti na jednání rady a zastupitelstva města rozhodl a schvaluje, aby Město Hranice, jako jediný předem určený zájemce a jediný akcionář s využitím přednostního práva, upsalo 50 (padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských) v listinné podobě a znějící na jméno svým peněžitým vkladem ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesátmilionůkorunčeských).Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti EKOLTES Hranice, a.s. se sídlem Hranice, Zborovská 606, IČ 61974919.Jediný akcionář, jako předem určený zájemce a jediný akcionář s využitím přednostního práva, upíše akcie, a to tak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, bude akcionář vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upsání akcií doporučeným dopisem do rukou starosty Města Hranice jako jediného akcionáře. Ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení počátku běhu lhůty bude akcionáři Městu Hranice do rukou starosty doručen návrh smlouvy dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění s náležitostmi uvedenými v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění.Lhůta k upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá jediný akcionář se společností, se stanoví na čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti EKOLTES Hranice, a.s.Emisní kurz upisovaných akcií se rovná nominální hodnotě nově upisovaných akcií, které činí 1.000.000,- Kč u jedné kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno (50 kusů akcií).Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, a to takto:a) jediný akcionář splatí 30 % jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií do 30.11.2005,b) zbývající část tj. 70 % jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií splatí jediný akcionář do 31.8.2006,c) peněžité vklady budou splaceny na zvláštní bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s., expozitura Hranice, č.ú. 86-7308420257/0100. Po splacení vkladu vydá správce vkladu potvrzení o jeho splacení.Jediný akcionář pověřuje správcem peněžitého vkladu jediného akcionáře prostřednictvím člena představenstva obchodní společnosti EKOLTES Hranice, a.s. pana Milana Vinklera, MSc., r.č. 521012/272, bytem Hranice, Farní č. 59.Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva města pověřil starostu města realizací právních úkonů souvisejících se zvýšením základního kapitálu akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a pověřil ho výkonem práv města jako jediného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 2005 - 30. listopadu 2005 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva města rozhodl při působnosti valné hromady společnosti EKOLTES Hranice, a.s. se sídlem v Hranicích, Zborovská 606, PSČ 753 01... , IČ 61974919 (společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190) dne 27. června 2005 ve smyslu ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií dále specifikovaným nepeněžitým vkladem o částku 7 405 000,-- Kč, slovy: Sedmmilionůčtyřistapěttisíckorunčeských, přičemž se nepřipouští upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu o částku 7 405 000,-- Kč se provede upsáním 74 (sedmdesátčtyř) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,-- Kč (slovy: Jednostotisíckoručeských) v listinné podobě, znějící na jméno a upsáním 5 (pěti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,-- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských) v listinné podobě, znějící na jméno. Převoditelnost těchto akcií je omezena. Všechny akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti - Městem Hranice, IČ 00301311. Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva města rozhodl, aby Město Hranice, jako jediný předem určený zájemce upsalo 74 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,-- Kč v listinné odobě, znějící na jméno a 5 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,-- Kč v listinné podobě, znějící na jméno, svým nepeněžitým vkladem ve výši 7 405 000,-- Kč, což jest hodnota movitých věcí dle znaleckého posudku č. 1168/227/04 zpracovaného znaleckým ústavem AREAS BRNO spol. s r.o., se sídlem v Brně, Jílkova 2503/203, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. Nc 5148/2004-38 ze dne 19. 8. 2004. Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie, a to tak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě bude akcionář vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upsání akcií doporučeným dopisem do rukou staroty Města Hranice jako jediného akcionáře. Ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení počátku běhu lhůty bude akcionáři Města Hranice do rukou starosty doručen návrh smlouvy dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění s náležitostmi uvedenými v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Lhůta k upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá jediný akcionář se společností, se stanoví na čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti EKOLTES Hranice a.s. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná nominálním hodnotám nově upisovaných akcií, které činí 100 000,-- Kč u jedné kmenové akcie v listinné podobě znějící na jména (74 ks akcií) a 1 000,-- Kč u jedné kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno (5 ks akcií). Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, a to takto:a) jediný akcionář předá správci vkladu veškerý movitý majetek, který je předmětem vkladu do 15ti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti.b) správce vkladu vydá o převzetí movitých věcí samostatné potvrzení správce vkladu o splacení vkladu. Jediný akcionář pověřuje správce nepeněžitého vkladu jediného akcionáře člena představenstva akciové společnosti EKOLTES Hranice a.s. pana Bc. Milana Vinklera, MSc., r. č. 521012/272, bytem v Hranicích, Farní 59. Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva města pověřil starostu města realizací právních úkonů souvisejících se zvýšením základního kapitálu akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a pověřil ho výkonem práv města jako jediného akcionáře EKOLTES Hranice, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva městapověřil starostu města realizací právních úkonů souvisejících sezvýšením základního kapitálu akciové společnosti EKOLTES... Hranice, a.s. a pověřil ho výkonem práv města jako jedinéhoakcionáře EKOLTES Hranice, a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : Jediný akcionář pověřuje správce nepeněžitého vkladu jedinéhoakcionáře prostřednictvím pana Milana Vinklera, r.č.52.10.12/272, bytem Hranice, Farní č. 59.
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : b) jediný akcionář předá jiné majetkové hodnoty, které nejsoupředmětem zápisu do katastru nemovitostí, a to majetek tvořící"Řízenou skládku TKO" na pozemcích parcela číslo 1430,143... 1-příjezdová komunikace, přípojka nn, těleso skládky, hlavnísběrač, včetně hlavního sběrače staré skládky, dvě sběrné jímkypovrchových vod, provozní budova (jedná se o stavbu na parcelečíslo 1430), jímka užitkové vody, bezpřepadová jímka splaškovýchvod, odběrová studna k jímání skládkového plynu, sběrný systémskládkového plynu, vážní můstek, venkovních rozvody nn, oplocenídrátěným pletivem, záchytný příkop, terénní úpravy a rekultivace-skládka směsného komunálního odpadu (SKO) - původníklasifikace-tuhého komunálního odpadu (TKO) na pozemcích čísloparcelní 1430 zastavěná plocha, 1431 zastavěná plocha, 1131/2vodní plocha, vodní tok, 1132/2 ostatní plocha, skládka, 1133/2lesní pozemek, 1134/1 ostatní plocha, skládka, 1134/2 ostatníplocha, skládka, 1135/1 ostatní plocha, skládka, 1137/1 ostatníplocha, skládka, 1138/2 ostatní plocha, sportoviště, 1140/10ostatní plocha, ostatní komunikace, 1140/11 ostatní plocha,ostatní komunikace, 1140/12 lesní pozemek, 1153/3 ostatníplocha, skládka, 1153/4 ostatní plocha, skládka, 1153/5 ostatníplocha, skládka, 1153/6 ostatní plocha, skládka, 1153/7 ostatníplocha, skládka, 1153/8 ostatní plocha, skládka, 1153/47 ostatníplocha, skládka, 1153/49 ostatní plocha skládka, 1153/50 ostatníplocha, skládka a 1153/52 ostatní plocha, skládka vše vkatastálním území Bělotín, obec Bělotín, okres Přerov,pověřemému správci vkladu do 5ti dnů ode dne rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti,který o převzetí těchto jiných majetkových hodnot vydásamostatné potvrzení správce vkladu o splacení. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : a) jediný akcionář předá osobně pověřenému správci vkladupísemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku vplatném znění v sídle společnosti EKOLTES Hranice, a.s. předzápise... m zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Současně s prohlášením jediný akcionář předá správci vkladuveškeré nemovitosti, které jsou předmětem vkladu do 5ti dnů odedne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluv sídle společnosti zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen nepeněžitýmvkladem jediného akcionáře, a to takto:
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : Emisní kurz upisovaných akcií se rovná nominální hodnotě nověupisovaných akcií, která činí 100.000,- Kč u jedné kmenové akciev listinné podobě znějící na jméno.
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie, a totak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení Krajského soudu v Ostravě dle § 203 odst. 4... obch.zákoníku, bude akcionář vyrozuměn o počátku běhu lhůty proupsání akcií doporučeným dopisem do rukou starosty MěstaHranice jako jediného akcionáře. Ve lhůtě čtrnácti dnů odoznámení počátku běhu lhůty bude akcionáři Městu Hranice dorukou starosty doručen návrh smlouvy dle ust. § 204 odst. 5obchodního zákoníku v platném znění s náležitosti uvedenými v §205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Lhůta k upsáníakcií ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá jediný akcionářse společností, se stanoví na čtrnáct dnů ode dne doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro upsáníakcií se stanoví sídlo společnosti EKOLTES Hranice, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : a) Hlavní stavby A. Komunikace původní od brány po počátek části A B. SO 001-Komunikace-část A c. SO 001-Komunikace-část B D. SO 002-Přípojka NN E. SO 003-... Těleso skládky F. SO 004-Hlavní sběrač, SO 004a-Hlavní sběrač staré skládky G. SO 005-Sběrná jímka, SO 005a-Sběrná jímka staré skládky H. SO 006-Nádrž povrchové vody I. SO 008-Jímka užitkové vody J. SO 007-Provozní budov,parc.č. 1430-zast. pl., k.ú. Bělotín K. SO 009-Kanalizační jímka L. SO 010-Garáž na parc.č. 1431-zast.pl., k.ú. Bělotín M. SO 010-Garáž obsl.mechanismu N. SO 012-Sběrný systém bioplynu O. SO 013-Vážní můstek, par.č.1137/1 P. SO 017-KTÚ Q. SO 018-RekultivaceII. SO 011-Odběrové studnyIII. Venkovní úpravy A. Příkopové tvárnice u komunikací B. Šachty u SO 004-Hlavní sběrač C. SO 014-rozvody NN D. SO 015-oplocení E. SO 015-oplocení-vjezdová vrata š. 4,5m F. SO 016-Záchytný příkop G. SO 016-Záchytný příkop-bet.skruže zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : b) jiné majetkové hodnoty, kterými jsou nemovitosti vevlastnictví Města Hranice a které nejsou předmětem pro zápis dokatastru nemovitostí, a to majetek tvořící "Řízenou skládku TKO... "na pozemcích parcela číslo 1430, 1431 - příjezdová komunikace,přípojka nn, těleso skládky, hlavní sběrač, včetně hlavníhosběrače staré skládky, dvě sběrné jímky povrchových vod,provozní budova (jedná se o stavbu na parcele číslo 1430), jímkaužitkové vody, bezpřepadová jímka splaškových vod, odběrovástudna k jímání skládkového plynu, sběrný systém skládkovéhoplynu, vážní můstek, venkovních rozvody nn, oplocení drátěnýmpletivem, záchytný příkop, terénní úpravy a rekultivace -skládka směsného komunálního odpadu (SKO) - původní klasifikace -tuhého komunálního odpadu (TKO) na pozemcích číslo parcelní1430 zastavěná plocha, 1431 zastavěná plocha, 1131/2 vodníplocha, vodní tok, 1132/2 ostatní plocha, skládka, 1133/2 lesnípozemek, 1134/1 ostatní plocha, skládka, 1134/2 ostatní plocha,skládka, 1135/1 ostatní plocha, skládka, 1137/1 ostatní plocha,skládka, 1138/2 ostatní plocha, sportoviště, 1140/10 ostatníplocha, ostatní komunikace, 1140/11 ostatní plocha, ostatníkomunikace, 1140/12 lesní pozemek, 1153/3 ostatní plocha,skládka, 1153/4 ostatní plocha, skládka, 1153/5 ostatní plocha,skládka, 1153/6 ostatní plocha, skládka, 1153/7 ostatní plocha,skládka, 1153/8 ostatní plocha, skládka, 1153/47 ostatní plocha,skládka, 1153/49 ostatní plocha, skládka, 1153/50 ostatníplocha, skládka a 1153/52 ostatní plocha, skládka vše vkatastrálním území Bělotín, obec Bělotín, okres Přerov, které veznaleckém posudku evidenční číslo 3004/174/2001 ustanovenýchznalců pana Ing. Miroslava Toláše a pana Ing. Stanislava Kotasebyly v rekapitulaci cen popsány takto: zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : a) nemovitosti zapsané na LV č. 364 pro katastrální územíBělotín, obec Bělotín, okres Přerov:budova - jiná stavba bez čísla popisného na pozemku čísloparcelní 1430 zastavěná plocha... (pozemek jiného vlastníka)budova - jiná stavba bez čísla popisného na pozemku čísloparcelní 1431 zastavěná plocha (pozemek jiného vlastníka) zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva městarozhodl, aby Město Hranice, jako jediný předem určený zájemceupsalo 102 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějící ... najméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, svýmnepeněžitým vkladem ve výši 10.200.000,-Kč, což jest hodnotanemovitostí a jiných majetkových hodnot podle znaleckého posudkuzpracovaného znalci Ing. Miroslavem Tolášem a Ing. StanislavemKotasem, kteří byli jmenováni usnesením Krajského soudu vOstravě č.j. 26 Cm 287/2001-9. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : Zvýšení základního kapitálu o částku 10.200.000,-Kč se provedeupsáním 102 (stodvou) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotěkaždé akcie 100.000,--Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeský... ch) vlistinné podobě a znějící na jméno. Převoditelnost těchto akciíje omezena. Všechny tyto akcie budou upsány jediným předemurčeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti - MěstemHranice, IČ: 00 30 13 11. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2002 - 4. února 2003 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva městarozhodl ve smyslu ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku, vsouladu s ust. § 59 a § 60 obchodního zákoníku o zvýšenízákla... dního kapitálu upsáním nových akcií dále specifikovanýmnepeněžitým vkladem akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s. sesídlem Hranice, Zborovská 606, IČ: 61 97 49 19, o částku ve výši10.200.000,-Kč, slovy: Desetmilionůdvěstětisíckorunčeských,přičemž se nepřipouští upsání akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 1999 - 4. února 2003 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnostiEKOLTES Hranice a.s. č. 5/98 učiněného ve formě notářského zápisudne 10.12.1998 došlo k navýšení základního jmění o věc... i movitéspecifikované v čl. Za první bodě 2. notářského zápisu ze dne29.6.1998 ohodnocené znaleckými posudky znalců Libora Máchy aPetra Klimenta celkem o 3,200.000,--Kč, a to z původníhozákladního jmění společnosti 131,000.000,--Kč na nové základníjmění 134,200.000,--Kč. Původní počet akcií 38.300 ( z toho28.000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč s emisním kurzemakcie 1.000,--Kč a 10.300 ks akcií ve jmenovité hodnotě10.000,--Kč s emisním kurzem akcie 10.000,--Kč) se zvyšuje o 320ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč s emisním kurzem akcie10.000,--Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů