Základní údaje

Historické adresy

26.3.2008 - 30.6.2009 Šumvald 22, PSČ 78385
7.8.2002 - 26.3.2008 Šumvald čp. 22, okres Olomouc, PSČ 78385
28.11.1995 - 7.8.2002 Šumvald, Šumvald čp. 22, okres Olomouc, PSČ 78385

61974994

DIČ

Není plátce DPH

8.12.1995 - 31.12.2008

CZ61974994

Datum vzniku

28. listopadu 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2009

Historické názvy

28.11.1995 - 30.6.2009

ZP Šumvald, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1192

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.9.1997 - 30.6.2009

125 000 000 Kč

29.2.1996 - 10.9.1997

75 000 000 Kč

28.11.1995 - 29.2.1996

15 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2009 - 30. června 2009 : Obchodní společnost ZP Šumvald, a.s. se sídlem Šumvald 22, PSČ 783 85, IČ 619 74 994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1192, se vyma... zává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zánik fúzí sloučením se společností ÚSOVSKO a.s. se sídlem Klopina č. 33, 789 73 Úsov, IČ 607 93 015, která jako nástupnická společnost převzala její jmění včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2009. zobrazit více skrýt více
  • 17. února 2000 - 30. června 2009 : Omezení převoditelnosti akcií:K platnosti převodu akcie je třeba souhlasu představenstvaspolečnosti a převod je účinný vůči společnosti až provedenímzápisu o změně v osobě akcionář... e v seznamu akcionářů. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 1997 - 30. června 2009 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 50.000 slovy:padesáti tisíc kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisí... ckorun českých.Emisní kurz jedné akcie činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korunčeských, hodnota celé emise upisovaných akcií činí50.000.000,-Kč, slovy: padesát milionů korun českých.Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jměníspolečnosti se uskuteční bez veřejné výzvy k upisování akciívložením nepeněžitého vkladu jediným akcionářem společnosti -Zemědělským družstvem Šumvald.Tento vklad je tvořen nemovistmi zapsanými v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu v Olomouci na listuvlastnictví č. 7 pro katastrální území Šumvald obec Šumvald. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 1997 - 30. června 2009 : Dne 30. prosince 1996 rozhodl jediný akcionář Zemědělskédružstvo Šumvald o zvýšení základního jmění akciové společnostio 50.000.000,-Kč na částku 125.000.000,-Kč. Upsaní nad částku... navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 3. července 2008 - 13. října 2008 : Valná hromada společnosti ZP Šumvald, a.s. dne 23.06.2008 rozhodla o přechodu akcií vydaných obchodní společností ZP Šumvald, a.s. na osobu hlavního akcionáře - obchodní firmu ÚSO... VSKO a.s. a zároveň rozhodla o :- Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem obchodní společnosti ZP Šumvald, a.s., se sídlem Šumvald 22, PSČ 783 85, IČ 619 74 994, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1192 (dále jen "Společnost"), který uplatnil právno na výkup ostatních účastnických cenných papírů a požádal o zařazení jeho záměru aplikovat postup podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na pořad jednání této řádné valné hromady, je obchodní společnost ÚSOVSKO a.s., IČ 607 93 015, se sídlem Klopina č. 33, 789 73 Úsov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1033 (dále jen"Hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o projednání uplatněného práva výkupu všech ostatních účastnických cenných papírů, tj. ke dni19.5.2008, činila 96,74 % a ke dni konání této valné hromady činí 97,30 % na základním kapitálu společnosti, tj. více než zákonem stanovených 90 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií SpolečnostiHlavním akcionářem bylo osvědčeno předložením 120.569 ks kmenových listinných akcií emitovaných Společností na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a 1.056 ks prioritních listinných akcií emitovanýchSpolečností na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, jakož i čestným prohlášením představenstva Hlavního akcionáře.Souhrnný počet akcií Společnosti, vlastněný a předložený Hlavním akcionářem pro jednání této řádné valné hromady činí 121.625 ks akcií o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a tak představuje podíl 97,30 % nazákladním kapitálu Společnosti, který činí 125,000.000,- Kč. Z toho pak vyplývá skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií podle ustanovení § 183i a násl. obchodníhozákoníku, v platném znění.- Přechodu ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře Řádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, přechod vlastnického práva ke všem ostatním akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci akcií emitovaných Společností jsou povinni předložit své akcie Společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k nim na Hlavního akcionáře.Nepředloží-li dosavadní vlastníci své akcie Společnosti v této lhůtě, určí k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než čtrnáct dnů a pak postupuje podle § 214 odst. 1 a 3 obchodního zákoníku.- Výši protiplněníHlavní akcionář je povinen poskytnout dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 170,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), stanovené podle znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem Ing. Milanem Novotným dne 14.5.2008- Způsobu a lhůtě poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění prostřednictvím obchodníka s cennými papíry - Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ : 45 24 47 82, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, Komerční centrum v Olomouci, Tř. Svobody 19, Olomouc, PSČ 771 05, které před konáním této valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Česká spořitelna, a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou týdnů, po předání jejich akcií Společnosti, jinak za použití postupu podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku zobrazit více skrýt více
  • 4. dubna 2005 - 3. července 2008 : Dne 4.3.2005 byla uzavřena mezi pronajímatelem - ZP Šumvald, a.s., se sídlem Šumvald čp. 22, okres Olomouc, PSČ 783 85, identifikační číslo : 619 74 994 a nájemcem - ZP Agro s.r.o.... , se sídlem Šumvald čp. 22, PSČ 783 85, identifikační číslo : 268 50 389, smlouva o nájmu části podniku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů