Trendy

25 224 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 992 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

49 315 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 21.9.2016 Vážní 981, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Historické adresy

8.2.2002 - 21.9.2016 Hradec Králové, Vážní ul. čp. 981, PSČ 50003
5.1.1995 - 8.2.2002 Hradec Králové, Vážní ul., PSČ 50003

62063324

DIČ

od 1.4.1995

CZ62063324

Datová schránka

nnud74u

Historické názvy

7.8.2008 - 27.4.2009

GAPA cz-s.r.o.

8.2.2002 - 7.8.2008

GAPA-SERVIS VÁHY, s.r.o.

5.1.1995 - 8.2.2002

GAPA-SERVIS VÁHY, společnost s ručením omezeným (zkratka: s.r.o.)

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 7442

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.5.2010

45 000 000 Kč

Historické jmění

29.4.2010 - 19.5.2010

39 000 000 Kč

27.4.2009 - 29.4.2010

31 000 000 Kč

24.11.2008 - 27.4.2009

30 190 000 Kč

5.1.1995 - 24.11.2008

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 2.9.2014

CZ4980400000002111104178

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 22.12.1994

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Vážní 981, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 14. května 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 14. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 27. dubna 2009 : Obchodní společnost GAPA cz-s.r.o. se sídlem 500 03 Hradec Králové, Vážní ul. čp. 981, identifikační číslo 62063324 změnila právní formu na akciovou společnost. Právní účinky změny Obchodní společnost GAPA cz-s.r.o. se sídlem 500 03 Hradec Králové, Vážní ul. čp. 981, identifikační číslo 62063324 změnila právní formu na akciovou společnost. Právní účinky změny... právní formy nastávají ke dni právní moci rozhodnutí. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. dubna 2010 - 19. května 2010 : Jediný akcionář společnosti GAPA cz a.s. rozhodl dne 18. 3. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií:Rozsah zvýšení základního kapitálu1. Společnost zvyš... uje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability a konkurenceschopnosti společnosti a upevnění pozice na trhu.2. Základní kapitál společnosti se upsáním nových akcií zvyšuje o částku 6 000 000,00 Kč (slovy: šest milionů korun českých).3. Zvýšení základního kapitálu se takto provede úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií.4. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie3. Ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií bude upisováno celkem 6 (slovy: šest) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých) znějících na majitele v listinné podobě, které nebudou kótovány.Emisní kurs4. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs bude splácen nepeněžitými vklady.5. Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedenými nepeněžitými vklady. Z toho důvodu nevzniká dosavadním akcionářům přednostní právo k upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu.6. Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitými vklady Petra Gápy, r.č. 540921/0818, bytem Hradec Králové, Na Úvoze 1787, jejichž předmětem budou:- budova ocelového skladu hutního materiálu (výroba) na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 3100 v katastrálním území Slezské Předměstí a na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 1931 v katastrálním území Pouchov; tento předmět vkladu byl oceněn soudním znalcem Ing. Miloslavem Kalousem jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Hradci Králové ve znaleckém posudku č. 2171 211/2009 ze dne 1. 12. 2009, a to tak, že cena tohoto majetku byla stanovena částkou 870 000,00 Kč (slovy osm set sedmdesát tisíc korun českých); hodnota tohoto vkladu se na splacení emisního kursu akcií započítává v plné výši- nehmotný majetek - kombinovaná ochranná známka zapsaná v Rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 306860 a číslem spisu 466428 ve znění "GAPA SERVIS VÁHY"; tento předmět vkladu byl oceněn znaleckým ústavem - společností EXPERTIZA CZ, s.r.o. jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Hradci Králové ve znaleckém posudku č. 019/2009 ze dne 16. 12. 2009, a to tak, že cena tohoto majetku byla stanovena částkou 3 500 000,00 Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých); hodnota tohoto vkladu se na splacení emisního kursu akcií započítává v plné výši- movitý majetek - stálá aktiva charakteru samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (hmotný investiční majetek - HIM) a jiný dlouhodobý hmotný majetek (drobný movitý hmotný investiční majetek - DHIM) náležející vkladateli a evidovaný v jeho účetnictví, jehož výčet je uvedený v příloze č. 1 tohoto notářského zápisu; tento předmět vkladu byl oceněn soudním znalcem Ing. Vladimírem Kodytkem jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Hradci Králové ve znaleckém posudku č. 2256/1/2010 ze dne 4. 1. 2010, a to tak, že cena tohoto majetku byla stanovena částkou 2 443 432,00 Kč (slovy dva miliony čtyři sta čtyřicet tři tisíc čtyři sta třicet dva korun českých); na splacení emisního kursu akcií se tento vklad Petra Gápy započítává částkou 1 630 000,00 Kč (slovy milion šest set třicet tisíc korun českých); část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu akcií, tj. částku 813 432,00 Kč (slovy osm set třináct tisíc čtyři sta třicet dva korun českých), poskytne tento vkladatel jako příplatek nad emisní kurs akcií na vytvoření rezervního fondu společnosti při zvýšení základního kapitálu.7. Předmět vkladu společnost hospodářsky využije v rámci svého předmětu podnikání, kdy tento majetek již ke své činnosti na základě dohody s vlastníkem užívá, jeho vložením do základního kapitálu dojde ke sjednocení osoby uživatele a vlastníka a užívání bude optimalizováno i z pohledu nákladů.8. Za nepeněžité vklady uvedené v dobu 6. budou vydány akcie uvedené v bodu 3. tohoto usnesení.Přednostní právo9. Jelikož se nové akcie upisují pouze nepeněžitými vklady, akcionáři nemají přednostní právu na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a údaje dle § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku se proto neuvádí.Akcie neupsané s využítím přednostního práva10. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci Petru Gápovi, r.č. 540921/0818, bytem Hradec Králové, Na Úvoze 1787.11. Předem určený zájemce Petr Gápa, r.č. 540921/0818, bytem Hradec Králové, Na Úvoze 1787 bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 30 (třicet) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 30 (třiceti) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.12 Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti GAPA cz a.s. na adrese Hradec Králové, Vážní ul. čp. 981, PSČ 500 03.13. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti GAPA cz a.s. na adrese Hradec Králové, Vážní ul. čp. 981, PSČ 500 03.Rozvazovací podmínka upisování14. Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 22. června 1995 - 27. dubna 2009 : Právní poměry: zápis z 29. 5. 1995
  • 5. ledna 1995 - 27. dubna 2009 : Údaje o zřízení:Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvouze dne 22.12.1994 podle zák.č. 513/91 Sb.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů