Trendy

379 856 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

29 275 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

808 933 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 25.11.2005 Praha 9, Teplická 492, PSČ 19000

Historické adresy

1.3.1995 - 25.11.2005 Český Krumlov, Horní 154, PSČ 38101

62525204

DIČ

od 1.3.1995

CZ62525204

Datum vzniku

1. března 1995

Datová schránka

9jcc69q

Historické názvy

1.3.1995 - 22.10.2001

Růže Český Krumlov a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 688

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.11.2001

245 000 000 Kč

Historické jmění

31.12.2000 - 14.11.2001

220 000 000 Kč

9.2.1998 - 31.12.2000

65 770 000 Kč

1.3.1995 - 9.2.1998

2 770 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ1527000000002106520492

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

23.4.2003 - 25.2.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Horní 154, 381 01, Český Krumlov - Vnitřní Město

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. února 1998 - 9. června 2004 : Zakladatel splatil 78 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno hotovostí ve výši 400 000,- Kč a nepeněžitým vkla-dem ve výši 1 770 000,- Kč ceny hmotného majetku uvede... ného v za-kládací listině, oceněného odborným odhadem.Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem je Českokrumlovský rozvojový fond, spol.s r.o. se sídlem Masná 131, Český Krumlov, IČO: 42 39 61 82.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze zobrazit více skrýt více
  • 1. února 1998 - 9. června 2004 : Jediný akcionář - Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.,Český Krumlov, Masná 131, IČO 42 39 61 82 - rozhodl v působnostivalné hromady o tomto zvýšení základního jmění společnosti:"... Základní jmění obchodní společnosti Růže Český Krumlova.s. z v y š u j e se o částku 63,OOO.OOO,- Kč, slovy šedesáttři milionů korun českých. Na základě tohoto zvýšení budeemitováno 21 kusů akcií v listinné podobě na majitele - každá vnominální hodnotě 3,OOO.OOO,-Kč.Všech 21 kusů nově vydaných akcií obchodní společnosti RůžeČeský Krumlov a.s. - každá v nominální hodnotě 3,OOO.OOO,-Kč -se zavazuje upsat stávající jediný akcionář Českokrumlovskýrozvojový fond s.r.o. se sídlem Masná 131, Český Krumlov, IČO:42 39 61 82. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení senepřipouští. Akcie nové emise mají stejná práva jejich držitelů snimi spojená jako stávající akcie. Emisní kurz akcie činí3,O24.121,-Kč. Lhůta jejich splacení je stanovena okamžikempodání návrhu na zápis skutečností zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
  • 1. března 1995 - 9. června 2004 : dne l.3.1995 bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
  • 22. října 2001 - 14. listopadu 2001 : Usnesení valné hromady společnosti ze dne 17.5.2001 o zvýšenízákladního kapitálu:Stávající základní kapitál společnosti ve výši 220,000.000,-Kčse zvyšuje o částku 25,000.000,-Kč, t... edy na novou částku245,000.000,-Kč s tím, že nad uvedenou částku se upisování akciídále nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5ks novýchkmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovitéhodnotě a v emisním kurzu 5,000.000,-Kč.Akcie nebudou upsány s využití přednostního práva dle § 204aObchZ. Všechny akcie budou upsány předem určeným akcionářem:Jonkim Anstalt, a to na základě dohody o rozsahu účasti nazvýšení základního kapitálu uzavřené mezi všemi akcionářispolečnosti.Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 17.5.2001 sepřipouští započtení peněžité pohledávky akcionáře JonkimAnstalt, se sídlem 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko vůči společnostiz titulu poskytnuté půjčky ve výši 1,414.285,-DEM na základěsmlouvy o půjčce ze dne 22.2.2001 uzavřené mezi akcionářemJonkim Anstalt a společností Růže Český Krumlov, a.s. protipohledávce společnosti na splacení emisního kurzu uvedenýmakcionářem nově upsaných akcií v rozsahu navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu.Započtení peněžité pohledávky akcionáře (upisovatele)budesjednáno na základě smlouvy o započtení pohledávky s tím, že oběpohledávky o téže nominální hodnotě se setkají v den podpisutéto smlouvy, čímž budou vzájemné nároky plně vypořádány. zobrazit více skrýt více
  • 29. června 1999 - 31. prosince 2000 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 4.11.1998 o zvýšenízákladního jmění společnosti:Základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 65,770.000- Kčo částku 44,230.000,- Kč na ... celkovou částku 110,000.000,- Kč.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 299 kusů novýchakcií na majitele a do: 277 kusů akcií o jmenovité hodnotě6.725,- Kč, 21 kusů akcií o jmenovité hodnotě 2,017.484,- Kč ajedné akcie o jmenovité hodnotě 11,- Kč, peněžitými vklady svyužitím přednostního práva. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Emisníkurz každé akcie je rovný její jmenovité hodnotě. Akcie, kterénebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budouupsány za stejných podmínek akcionáři na základě dohody podleustanovení § 205 ObchZ, a to do dvou týdnů od uplynutí lhůty kvyužití přednostního práva akcionářů, v sídle společnosti nebo unotáře, či jiného subjektu určeného dohodou akcionářů. Upisováníakcií na základě veřejné výzvy neproběhne. Rozhodným dnem prouplatnění přednostního práva je osmý den po zveřejnění tohotousnesení v Obchodním věstníku. Akcionáři jsou oprávněni využítpřednostního práva k upisování ve lhůtě dva týdny od rozhodnéhodne v místě sídla společnosti za emisní kurz rovný jmenovitéhodnotě každé akcie. Na každou jednu stávající akcii o nominálníhodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o nominálníhodnotě 6.725,- Kč. Na každou jednu stávající akcii o nominálníhodnotě 3,000.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o nominálníhodnotě 2,017.484,- Kč. Zbývající jednu akcii o nominálníhodnotě 11,- Kč upíše majoritní akcionář. Upisovatelé jsoupovinni splatit 30 % emisního kurzu upsaných akciído 10 dnů do skončení lhůty k upsání akcií na základě smlouvydle ustanovení § 205 ObchZ na účet obchodní společnostiRůže český Krumlov a. s. Zbývající část emisního kurzu upsanýchakcií je upisovatel povinen zaplatit jednorázově nebove splátkách do jednoho roku od okamžiku, kdy bylo zvýšenízákladní jmění zapsáno v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 1. března 1995 - 9. února 1998 : Převod akcií je omezen předkupním právem ve prospěch akcionářů amanagementu společnosti.Zakladatel splatil 78 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno hotovostí ve výš... i 400 000,- Kč a nepeněžitým vkla-dem ve výši 1 770 000,- Kč ceny hmotného majetku uvedeného v za-kládací listině, oceněného odborným odhadem.Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem je Českokrumlovský rozvojový fond, spol.s r.o. se sídlem Masná 131, Český Krumlov, IČO: 42 39 61 82.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů