Trendy

374 201 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 274 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

88 377 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.8.2016 Hodkovická 747/29, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Historické adresy

6.8.2004 - 10.8.2016 Liberec 6, Hodkovická 747, PSČ 46006
4.12.2001 - 6.8.2004 Liberec 23, Hodkovická 446, PSČ 46313
5.5.1995 - 4.12.2001 Liberec 25, Nad strání 584, PSČ 46312

62743431

DIČ

od 7.6.1995

CZ62743431

Datum vzniku

5. května 1995

Datová schránka

msbcx79

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 704

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.2.2005

9 150 000 Kč

Historické jmění

5.5.1995 - 17.2.2005

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Bankovní účty

zvěřejněno 22.4.2013

1364682 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 035274PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 5) ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

1.4.2016 - 9.3.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U seřadiště 65/7, 101 00, Praha - Vršovice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. února 1997 - 29. ledna 2015 : Akcie společnosti jsou kmenovými akciemi.
  • 6. srpna 2004 - 17. února 2005 : a) Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 8.150.000,-(slovy:osm mil... ionů sto padesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základniho kapitálu se nepřipouští.b)Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 813 ks (slovy: osm set třináct kusů) kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 18 ks( slovy:osmnáct kusů) kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč(slovy: deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude činit 1.000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých) a emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 50,- (slovy: padesát korun českých) bude činit 50,- Kč(slovy: padesát korun českých).c) Valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník.Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst.5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.d) Zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost ACT Investment B.V.,se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná do obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, pod číslem vložky 34190994 (dále "ACT Investment B.V.).e) Společnost ACT Investment B.V. upíše a splatí 813 ks (slovy:osm set třináct kusů)kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých)) znějících na majitele, 18 ks (slovy: osmnáct kusů) kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na majitele a 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) znějících na majitele.f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE, a.s., o částku 8.150.000,- Kč (slovy: osm milionů sto padesát tisíc korun českých).g) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností ACT Investment B.V., a proto představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy usnesení Krajského soudu v ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci.h) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V. za společností AUTO ENGE, a.s. proti pohledávce společnosti AUTO ENGE, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu. Společnost ACT Investment B.V. má za společností AUTO ENGE, a.s. pohledávku ve výši co do základu Kč 9.600.000,- s příslušenstvím, která původně vznikla na základě:Smlouvy o úvěru č.1080-019-96 uzavřené mezi INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, IČ: 45316619, se sídlem Praha l, Senovážné nám. 32( dále "IPB"), a společností AUTO ENGE, a.s. dne 8.února 1996,ve znění dodatku č.1-14.Tato pohledávka přešla dne 19.června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha l - Nové Město, Na Příkopě 854/14 (dále "ČSOB!) jako kupujícím a IPB jako prodávajícím na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a o převodu práv ze směnky č. IPB1000715 uzavřené mezi ČSOB a ˇČeskou konsolidační agenturou, IČ: 70109966, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2 (dále "Česká konsolidační agentura") dne 28.května 2002 tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu.Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č.P ČKA07 0004 5240062 uzavřené dne 29.července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V.tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V.Výše závazku společnosti AUTO ENGE,a.s. vůči společnosti ACT Investment B.V.je ověřena potvrzením auditora.i) Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením části pohledávky společnosti ACT Investment B.V.ve výši 8.150.000,- Kč (slovy:osm milionů sto padesát tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti AUTO ENGE,a.s. ve výši 8.150.000,-Kč (slovy: osm milionů sto padesát tisíc korun českých),která vznikne společnosti AUTO ENGE,a.s. za společností ACT Investment B.V.na splacení emisního kursu nových akcií,které budou upsány společností ACT Investment B.V. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu.j) Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V.,kterou má společnost ACT Investment B.V. za společností AUTO ENGE,a.s. proti pohledávce společnosti AUTO ENGE, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti AUTO ENGE,a.s.k) Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:ka) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE, a.s. o částku 8.150.000m.Kč (osm milionů sto padesát tisíc korun českých) do obchodního rejstříku.kb) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení.Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm.ka). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů