Trendy

94 886 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

221 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

113 499 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.8.2008 Praha 10 - Hostivař, Daliborova 380/9, PSČ 10200

Historické adresy

1.3.2004 - 15.8.2008 Praha 10 - Hostivař, Daliborova 161/26
20.1.2003 - 1.3.2004 Praha 10 - Hostivař, Daliborova 161/26, PSČ 10200
8.4.1998 - 20.1.2003 Praha 10-Hostivař, Hostivařská 28, PSČ 10200
12.1.1995 - 8.4.1998 Praha 9-Újezd nad Lesy, Žárovická 1654

62907565

DIČ

Není plátce DPH

1.6.1995 - 31.12.2017

CZ62907565

Datum vzniku

12. ledna 1995

Datová schránka

djqcy3s

Historické názvy

12.1.1995 - 1.3.2004

AVAX, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 34552

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.3.2016

94 800 000 Kč

Historické jmění

7.5.2013 - 15.3.2016

105 000 000 Kč

10.11.2004 - 7.5.2013

120 000 000 Kč

1.3.2004 - 10.11.2004

50 000 000 Kč

20.1.2003 - 1.3.2004

40 000 000 Kč

7.6.2001 - 20.1.2003

10 000 000 Kč

10.11.2000 - 7.6.2001

4 000 000 Kč

12.1.1995 - 10.11.2000

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 15

Provozovny

od 19.4.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Lidická 59, 742 58, Příbor

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. listopadu 2015 : Jediný akcionář dne 20. 10. 2015 rozhodl, že základní kapitál společnosti AVAX a.s. se snižuje o částku 10.200.000,-- Kč. Nová výše základního kapitálu po účinnosti snížení bude či Jediný akcionář dne 20. 10. 2015 rozhodl, že základní kapitál společnosti AVAX a.s. se snižuje o částku 10.200.000,-- Kč. Nová výše základního kapitálu po účinnosti snížení bude či...nit 94.800.000,-- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu, který bude rozdělen mezi akcionáře. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nově budou mít akcie o jmenovité hodnotě 875.000,-- Kč (osm set sedmdesát pět tisíc korun českých) jmenovitou hodnotu 790.000,-- Kč (sedm set devadesát tisíc korun českých) a akcie o jmenovité hodnotě 87.500,-- Kč (osmdesát sedm tisíc pět set korun českých) jmenovitou hodnotu 79.000,-- Kč (sedmdesát devět tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno jejich výměnou akcií za nové svyznačenou novou jmenovitou hodnotou. Akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti kvýměně nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je povinnost nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvat akcionáře k předložení akcií. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům. zobrazit více skrýt více
  • 17. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 1. března 2004 : Společnost změnila k 1.3.2004 právní formu tak, že společnost AVAX, s.r.o. se sídlem Praha 10, Hostivař, Daliborova 161/26, IČ 629 07 565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měs Společnost změnila k 1.3.2004 právní formu tak, že společnost AVAX, s.r.o. se sídlem Praha 10, Hostivař, Daliborova 161/26, IČ 629 07 565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měs...tským soudem v Praze, rejstříková vložka C 34552 se přeměnila na akciovou společnost AVAX a.s. a je nyní zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, rejstříkové vložce B 9172. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. listopadu 2012 - 7. května 2013 : Společnost AVAX a.s. IČO 629 07 565, se sídlem Praha 10 - Hostivař, Daliborova 380/9, PSČ 102 00 snižuje základní kapitál společnosti o částku 15.000.000,-Kč, tj. patnáct milionů k... orun českých ze stávajících 120.000.000,-Kč na 105.000.000,-Kč. Základní kapitál se snižuje z důvodu, že podnikatelské aktivity společnosti si nežádají takovou výši základního kapitálu a společnost je v současné době překapitalizovaná, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 15.000.000,-Kč, tj. patnáct milionů korun českých, bude naloženo ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku tak, že celá částka bude vyplacena jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií a to poměrně u všech akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 213a odst. 1 obchodního zákoníku. Valná hromada určuje, že akcie v celkové nominální hodnotě 120.000.000,- Kč jsou akcionáři společnosti povinni předložit ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 27. října 2004 - 10. listopadu 2004 : - Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl dne 5. října 2004 o zvýšení základního kapitálu, který bude ve výši 62,000.000,- Kč zvýšen bez veřejné nabídky k upis... ování akcií úpisem 62 nových kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu je nepřípustné.- Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.- Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu akcií.- Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti.- Jediný akcionář využije svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.- Akcionář upíše emisní kurs 62 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč za kus ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře ve společnosti, která tuto smlouvu zpracuje. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Počátek běhu lhůty k upsání akcií je stanoven tak, že den doručení je dnem běhu této lhůty, sdělí společnost jedinému akcionáři na adresu jeho sídle písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení přijatého při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod.- Akcionář rozhodl o tom, že vyslovuje souhlas ve smyslu § 163 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, aby na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií byla započítána pohledávka ve výši 62,000.000,- Kč jediného akcionáře Stanislava Hlaváčka vůči společnosti z titulu neuhrazení společností přijatých finančních půjček ve výši 62,000.000,- Kč, které budou započteny na zvýšení základního kapitálu o 62,000.000,- Kč.- Důvodem navrhovaného započtení je skutečnost, že vrácení uvedených finančních prostředků by znamenalo pro společnost značné omezení jejích podnikatelských aktivit, přičemž vklad výše uvedených peněžních prostředků do základního kapitálu znamená pro společnost oddlužení, a tím velmi významné kapitálové posílení zajištění její finanční stability.- Pravidla pro uzavření písemné dohody o započtení pohledávek jsou stanovena takto:- Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti jediného akcionáře Stanislava Hlaváčka vůči společnosti na splacení emisního kursu akcií proti pohledávce tohoto akcionáře vůči společnosti na základě neuhrazení přijatých faktur vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií výše uvedeným akcionářem, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií a zašle jej v této lhůtě doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře.- Dohoda bude obsahovat označení smluvních stran s uvedení jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a uvedení usnesení rejstříkového soudu.V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií.- Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči Stanislavu Hlaváčkovi na splacení emisního kursu upsaných 62 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč proti pohledávce Stanislava Hlaváčka vůči společnosti z titulu neuhrazených půjček v celkové výši 62.000.000,- Kč.- Pro uzavření dohody o vzájemném započtením pohledávek se pro Stanislava Hlaváčka stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po doručení návrhu dohody.- Dohoda o vzájemném započtení pohledávek je uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů