Trendy

94 694 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-6 293 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

61 509 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

20.1.2003 - 13.1.2016 Kladno, Ctiborova 407, PSČ 27201
22.11.1995 - 20.1.2003 Nové Strašecí, Nové Strašecí 1159, okres Rakovník, PSČ 27101

62956507

DIČ

Není plátce DPH

7.12.1995 - 12.1.2016

CZ62956507

Datum vzniku

22. listopadu 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

13. ledna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

11. listopadu 2015

Datová schránka

p29gdwm

Historické názvy

1.7.2015 - 13.1.2016

Spectrum Markets International a.s. v likvidaci

1.1.2007 - 1.7.2015

Spectrum Markets International a.s.

22.11.1995 - 1.1.2007

Spectrum Markets International s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 41396

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.2.2008 - 13.1.2016

49 200 000 Kč

1.1.2007 - 11.2.2008

29 200 000 Kč

12.3.2003 - 1.1.2007

9 100 000 Kč

22.11.1995 - 12.3.2003

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Kladna

Historické provozovny

1.1.2003 - 9.11.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U Libeně 1159, 271 01, Nové Strašecí

... více provozoven (celkem 16) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 13. ledna 2016 - 13. ledna 2016 : Obchodní společnost se ke dni právní moci usnesení o výmazu vymazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace obchodn... í společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2015 - 13. ledna 2016 : Akciová společnost Spectrum Markets International a.s. byla zrušena rozhodnutím valné hromady ze dne 29. 06. 2015 ke dni prvního července roku dva tisíce patnáct (01. 07. 2015) a v... stoupila do likvidace dnem prvního července roku dva tisíce patnáct (01. 07. 2015). zobrazit více skrýt více
  • 2. února 2015 - 13. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 15. listopadu 2007 - 11. února 2008 : Valná hromada rozhodla:1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodníh... o zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu,3) akcie budou upsány peněžitým vkladem,4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise,5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti LONDON COMMERCIAL AND INSURANCE SERVICE COMPANY LTD, se sídlem Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Velká Británie,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Spectrum Markets International a.s. na adrese Kladno, Ctiborova 407, PSČ 272 01, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; společnost vyzve určitého (předem určeného) zájemce k upsání akcií do 5 (slovy:) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to tak, že mu zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí návrh smlouvy o upsání akcií; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli ? tj. určitému (předem určenému) zájemci písemně oznámen současně se zasláním (předáním) návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.356.017,-Kč (slovy: jedenmiliontřistapadesátšesttisícsedmnáct korun českých) na jednu akcii; rozdíl mezi emisním kursem akcie a její jmenovitou hodnotou bude v souladu s ustanovením § 163a odst. 2 obchodního zákoníku tvořit emisní ážio,9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek určitého (předem určeného) zájemce ? tj. společnosti LONDON COMMERCIAL AND INSURANCE SERVICE COMPANY LTD vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu; jedná se o tyto pohledávky:1. veškeré pohledávky vznikly na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 2.1.2002 mezi společností Spectrum Markets International a.s. a společností LONDON COMMERCIAL AND INSURANCE SERVICE COMPANY LTD, přičemž jednotlivé pohledávky jsou dále specifikovány jejich výší, číslem faktury a výší, ve které budou započteny:a) peněžitá pohledávka ve výši 4.380.952,94 Kč (slovy: čtyřimilionytřistaosmdesáttisícdevětsetpadesátdva korun českých devadesátčtyři haléře) ? dále jen ?pohledávka č. 1?; tato pohledávka byla vyúčtována na základě faktury č. 2003/186; k započtení bude použita celá pohledávka, a to částka ve výši 4.380.952,94 Kč (slovy: čtyřimilionytřistaosmdesáttisícdevětsetpadesátdva korun českých devadesátčtyři haléře),b) peněžitá pohledávka ve výši 5.845.162,05 Kč (slovy: pětmilionůosmsetčtyřicetpěttisícjednostošedesátdva korun českých pět haléřů) ? dále jen ?pohledávka č. 2?; tato pohledávka byla vyúčtována na základě faktury č. 2004/245; k započtení bude použita celá pohledávka, a to částka ve výši 5.845.162,05 Kč (slovy: pětmilionůosmsetčtyřicetpěttisícjednostošedesátdva korun českých pět haléřů),c) peněžitá pohledávka ve výši 5.236.422,75 Kč (slovy: pětmilionůdvěstětřicetšesttisícčtyřistadvacetdva korun českých sedmdesátpět haléřů) ? dále jen ?pohledávka č. 3?; tato pohledávka byla vyúčtována na základě faktury č. 2005/193; k započtení bude použita celá pohledávka, a to částka ve výši 5.236.422,75 Kč (slovy: pětmilionůdvěstětřicetšesttisícčtyřistadvacetdva korun českých sedmdesátpět haléřů),d) peněžitá pohledávka ve výši 5.927.372,10 Kč (slovy: pětmilionůdevětsetdvacetsedmtisíctřistasedmdesátdva korun českých deset haléřů) ? dále jen ?pohledávka č. 4?; tato pohledávka byla vyúčtována na základě faktury č. 2006/74; k započtení bude použita celá pohledávka, a to částka ve výši 5.927.372,10 Kč (slovy: pětmilionůdevětsetdvacetsedmtisíctřistasedmdesátdva korun českých deset haléřů),e) peněžitá pohledávka ve výši 5.730.436,54 Kč (slovy: pětmilionůsedmsettřicettisícčtyřistatřicetšest korun českých padesátčtyři haléře) ? dále jen ?pohledávka č. 5?; tato pohledávka byla vyúčtována na základě faktury č. 2007/56; k započtení bude použita část pohledávky č. 5, a to částka ve výši 5.730.430,16 Kč (slovy: pětmilionůsedmsettřicettisícčtyřistatřicet korun českých šestnáct haléřů), 2. celková výše pohledávek společnosti LONDON COMMERCIAL AND INSURANCE SERVICE COMPANY LTD činí 27.120.346,38 Kč (slovy: dvacetsedmmilionůjednostodvacettisíctřistačtyřicetšest korun českých třicetosm haléřů), přičemž v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 1. shora, bude k započtení použita celkem částka ve výši 27.120.340,- Kč (slovy: dvacetsedmmilionůjednostodvacettisíctřistačtyřicet korun českých), tj. celková suma emisního kursu všech 20 kusů akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu, 3. existence celkové výše pohledávek společnosti LONDON COMMERCIAL AND INSURANCE SERVICE COMPANY LTD vůči společnosti Spectrum Markets International a.s. je doložena Výrokem auditora ze dne 11.9.2007, vypracovaným společností TOP AUDIT BOHEMIA, a.s., auditorskou společností č. osvědčení 396, odpovědný auditor Ing. Jiří Šmíd, č. osvědčení 1256,10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Spectrum Markets International a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami,11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku,12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 49.200.000,-Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionůdvěstětisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů