Základní údaje

Historické adresy

24.4.2007 - 30.6.2008 Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
21.2.1995 - 24.4.2007 Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 13000

63078121

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1997 - 30.6.2008

CZ63078121

Datum vzniku

21. února 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2008

Historické názvy

21.2.1995 - 30.6.2008

AGROBOHEMIE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3028

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.9.2002 - 30.6.2008

1 015 200 000 Kč

31.1.2002 - 13.9.2002

1 015 200 000 Kč

17.5.1999 - 31.1.2002

101 520 000 Kč

21.2.1995 - 17.5.1999

1 080 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2008 - 30. června 2008 : Společnost AGROBOHEMIE a.s., IČ 63078121, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 30... 28, se vymazává z obchodního rejtříku. Právním důvodem výmazu je zánik sloučením se společností DEZA, a.s. IČ 00011835, se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 75728, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120, jako společností nástupnickou, s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14. května 2008 jmění zaniklé společnosti AGROBOHEMIE a.s.. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 1998 - 30. června 2008 : A.Základní jmění splaceno ve výši 100%.
  • 17. srpna 2000 - 12. prosince 2000 : Usnesení o zvýšení základního jmění :I. Důvod zvýšení základního jmění : posílení vlastních zdrojůII. Částka o níž má být základní jmění zvýšeno : základní jmění se zvyšuje o 91368... 0000,- Kč(slovy: devět set třináct milionů šestset osmdesát tisíc korun českých) na celkovou výši základníhojmění 1015200000,- Kč ( slovy: jedna miliarda patnáct milionůdvěstě tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že senepřipouští upisování akcií nad tuto částku.III.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií :počet: 84600jmenovitá hodnota 10800,- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: listinné.Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií.Akcie budouupsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ustanovení§ 205 obchodního zákoníku s emisním kurzem, který je rovenjmenovité hodnotě akcie 10800,- Kč.IV.Místo, lhůta a emisní kurz pro upisování akcií:Místo: 130 00 Praha 3, Roháčova 83Lhůta činí jeden týden a začne běžet následující pracovní den pozveřejnění usnesení o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.Doba : v pracovní dny od 9,00 hodin do 10,00 hodinEmisní kurz : 10800,- Kč.Shora v odstavci IV. uvedené skutečnosti platí v tompřípadě,nedohodnou-li se akcionáři v dohodě, uzavřené podle §205 obchodního zákoníku jinak.V.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii:Na jednu dosavadní akcii lze upsat devět nových akcií.VI. Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatitemisní kurz upisovaných akcií:-95% emisního kurzu musí být připsáno na účet emitenta číslo :2016800108/2600, vedený u CITIBANK, a.s.pobočka Praha, Evropská178, Praha 6 do deseti pracovních dnů ode dne zveřejněníusnesení o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku.-5% emisního kurzu musí být připsáno na účet emitenta číslo :2016800108/2600, vedený u CITIBANK, a.s.,pobočka Praha, Evropská178, Praha 6 do jednoho roku po upsání akcií.VII. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 1998 - 17. května 1999 : VI.Účet u banky,na které bude upisovatel povinen splatit 100%emisního kurzu upsaných skcií: CITIBANK,a.s.,č.účtu 2016800101.
  • 2. září 1998 - 17. května 1999 : V. Počet nových akcií,které lze upsat na jednu dosavadníakcií : 93.
  • 2. září 1998 - 17. května 1999 : VII.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
  • 2. září 1998 - 17. května 1999 : III.Počet,jmenovitá hodnota,druh,forma a podoba upisovanýchakcií: zvýšené základní jmění je rozděleno na 9.300 ksupisovaných akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě každéakcie ... 10.800,-Kč znějících na jméno.- počet: 9.300- jmenovitá hodnota: 10.800,- Kč- druch: kmenové- forma: na jméno- podoba: listinné.Vylučuje se přednostní právo na upisovaní akcií.Akcie budouupsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. §205obchodního zákoníku s emisním kursem,který je roven nominálníhodnotě akcie 10.800,-Kč. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 1998 - 17. května 1999 : B.Usnesení o zvýšení základního jmění:I.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je posílenívlastních zdrojů společnosti.II.Částka,o níž má být základní jmění zvýšeno,způsob a... rozsahzvýšení: základní jmění se zvyšuje o 100.440.000,-Kč (slovy:jednosto milionů čtyřista čtyřicet tisíc korun českých) nacelkovou výši základního jmění 101.520.000,-Kč(slovy:jednostojedna milionů pětset dvacet tisíc korun českých)upsáním nových akcií s tím,že se nepřipouští upisování akcií nadtuto částku. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 1998 - 17. května 1999 : IV.Místo,lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: 130 00 Praha 3,Roháčova 83.Lhůta činí jeden týden a začne běžet následující pracovní den pozveřejnění usnesení o zápisu zvýš... ení základního jmění doobchodního rejstříku.Doba:v pracovní dny od 9.00 hod. do 10.00 hod.Emisní kurs: 10.800,-Kč.Shora v odstavci IV.uvedené skutečnosti platí v tompřípadě,nedohodnou-li se akcionáři v době,uzavřené podle ust.§ 205 obchodního zákoníku,jinak,nebo pokud k uzavření tétodohody nedojde. zobrazit více skrýt více
posunout dolů