Základní údaje

Historické adresy

1.9.2000 - 1.12.2008 Teplice, Riegrova 1874, PSČ 41501
12.9.1995 - 1.9.2000 Teplice, Modlanská 1
3.5.1995 - 12.9.1995 Praha 1, Na Poříčí 7

63079071

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1995 - 15.10.2005

CZ63079071

Datum vzniku

3. května 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2008

Historické názvy

30.10.2007 - 1.12.2008

VA TECH ETS a. s. - v likvidaci

1.9.2000 - 30.10.2007

VA TECH ETS a. s.

3.5.1995 - 1.9.2000

ETS Teplice, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3140

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.9.2005 - 1.12.2008

2 500 000 Kč

9.8.2000 - 13.9.2005

1 000 000 Kč

3.5.1995 - 9.8.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2008 - 1. prosince 2008 : Vymazává se společnost VA TECH ETS a.s. - v likvidaci, se sídlem Teplice, Riegrova 1874, PSČ 415 01, IČ 630 79 071 ke dni právní moci tohoto usnesení, včetně všech zapsaných skuteč... ností.Právní důvod výmazu:ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 30. října 2007 - 1. prosince 2008 : Právní důvod zrušení společnosti:Rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady obchodní společnosti VA TECH ETS a.s. ze dne 1.10.2007 bylo rozhodnuto o zru... šení společnosti s likvidací takto: 1) Obchodní společnost VA TECH ETS a.s. se zrušuje s likvidací ke dni 1.10.2007. 2) Obchodní firma společnosti po dobu likvidace bude znít VA TECH ETS a.s. v likvidaci. zobrazit více skrýt více
  • 6. dubna 2002 - 1. prosince 2008 : Na základě smlouvy o vkladu podniku ze dne 18.12.2000 došlo kvkladu podniku společnosti VA TECH ETS a.s., IČO 63079071 dospolečnosti VA TECH ETS s.r.o., IČO 48207926.
  • 15. července 2005 - 13. září 2005 : Jediný akcionář společnosti VA TECH ETS a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 30.06.2005 formou notářského zápisu N 131/2005, NZ 121/2005 o zvýšení základního kapitá... lu společnosti ze současných 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých) na 2.500.000,- Kč (slovy: Dva miliony pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: Jeden milion pět set tisíc korun českých) s tím, že bude vydáno 150 (slovy: jedno sto padesát) kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude činit 10.000,- Kč, které nebudou kótovány k obchodování na veřejném trhu. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: Jeden milion pět set tisíc korun českých) nebylo připuštěno.Zároveň bylo rozhodnuto, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno a to 150 (jedno sto padesáti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000, Kč (deset tisíc korun českých) každá. Akcie nebudou kótovány k obchodování na veřejném trhu.Jediný akcionář společnosti VA TECH ETS a.s., společnost VA TECH EZ a.s. výslovně prohlásil, že se vzdává práva svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 24a odst. 7 obchodního zákoníku z důvodu důležitého zájmu společnosti, kterým je urychlení procesu zvyšování základního kapitálu vyloučením formálních postupů při upisování s přednostním právem. Tímto způsobem dojde k rychlejšímu přístupu společnosti k peněžním prostředkům přestavujícím splacený emisní kurs nově emitovaných akcií.Veškeré nově vydané akcie budou upsány předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 240 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že předem určeným zájemcem je obchodní společnost VA TECH EZ a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, identifikační číslo (IČ): 45273324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1489.Místem pro upisování akcií je sídlo obchodní společnosti VA TECH EZ a.s. na adrese Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 a to každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8:00 do 16:00 hodin.Upsání nových akcií společnosti předem určeným zájemcem bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu ne uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti s obsahem ve smyslu ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci společnsotí doručen do 30 (třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu prostřednictvím předsedy představenstva společnosti.Emisní kurz nově upsaných akcií odpovídá vždy jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).Upisovatel je povinen ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií splatit 100% (jedno sto procent) emisního kurzu jím upsaných akcií a to na zvláštní účet společnosti č. 6758-015/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic a.s., identifikační číslo (IČ):64948242, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PSČ 110 00, pro tento účel otevřený.Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchdoního rejstříku.Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku akcionářům v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listiny. Počátek běhu lhůty bude oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.Jednotlivé akcie společnosti mohou být na žádost upisovatele nahrazeny a vydány jako hromadná listina či hromadné listiny v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. zobrazit více skrýt více
  • 12. července 1996 - 13. září 2005 : Řádná valná hromada dne 22.2.1996 schválila změny stanovspolečnosti v čl. 14 odst. 1 a 5 a doplnila čl. 22 odst. 6.
posunout dolů