Základní údaje

Sídlo

od 8.2.2017 Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Historické adresy

26.10.2016 - 8.2.2017 Partyzánská 207, 251 63 Strančice
4.9.1995 - 26.10.2016 Stránčice 2O7, PSČ 25163
25.5.1995 - 4.9.1995 Praha 10, Slunečná 25

63079577

DIČ

Není plátce DPH

1.7.1995 - 15.2.2000

059-63079577

Datum vzniku

25. května 1995

Datová schránka

z3mdfs9

Historické názvy

25.5.1995 - 8.2.2017

Collegium R investment, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3195

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.2.2017

2 000 000 Kč

Historické jmění

25.5.1995 - 8.2.2017

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. února 2017 : Řádná valná hromada společnosti Collegium R investment, a.s. přijala dne 17. 10. 2016 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, kterým se (i) základní kapitál společnosti Řádná valná hromada společnosti Collegium R investment, a.s. přijala dne 17. 10. 2016 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, kterým se (i) základní kapitál společnosti... zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, (ii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, (iii) všichni akcionáři společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů, (iv) všechny akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto usnesení budou nabídnuty k úpisu určeným zájemcům, kterými jsou paní Regina Rázlová, nar. 16. 7. 1947, bytem Partizánská 207, Strančice, které bude nabídnuto k úpisu celkem 19 ks akcií; a pan Lukáš Rázl, nar. 20. 12. 1973, bytem Slunečná 3055/25, Praha 10, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 1 ks akcie. (v) upsání akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než k úpisu určenými zájemci se nepřipouští; akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, (vi) lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu činí 60 dnů ode dne tohoto usnesení valné hromady; předem určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou o úpisu akcií, (vii) výše emisního kurzu každé jedné upisované akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem, (viii) předem určený zájemce je povinen splatit 50% emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií na účet společnosti č. 115-34146000237/0100 a zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Řádné přijetí tohoto usnesení bylo osvědčeno sepsáním notářského zápisu NZ 697/2016 ze dne 17.10.2016. zobrazit více skrýt více
  • 8. února 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. října 1996 - 8. února 2017 : Řádná valná hromada společnosti Collegium R investment a.s.na svém zasedání dne 28.9.1996 přijala usnesení o zvýšenízákladního jmění společnosti:a) důvody navrhovaného zvýšení zákl... adního jmění: zajištěnífinančních prostředků k realizaci podnikatelského záměru "revi-talizace společností SKLOEXPORT a.s. a Skloexport Group, a.s.b) částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 649 mil. Kč,upisování základního jmění nad tuto částku se nepřipouští,c) počet upisovaných akcií:12 980 kusůjmenovité hodnota akcií: 50 000,- Kčdruh akcií: kmenovéforma akcií: na jménopodoba akcií: listinnéd) první kolo - v prvním kole jsou oprávněni upisovat akciepouze dosavadní akcionářimísto upisování - zasedací místnost v 5. poschodí budovy v Praze2, Šafaříkova 7lhůta k vykonání přednostního práva - do 30 dnů po zapsáníusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkupočet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii -649 ksjmenovitá hodnota jedné akcie - 50 000,- Kč, druh akcií -kmenové, forma akcií - na jmého, podoba akcií - listinné, emisníkurs - 50 000,- Kče) druhé kolo - akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou v druhém kole nabídnuty ing. PetruŠvecovi, bytem Kotěrova 1588/2a, Praha 6místo uposování - zasedací mistnost v 5. poschodí budovy v Praze2, Šafaříkova 7lhůta upisování - do 60 dnů od zapsání usnesení o zvýšenízákladního jmění v obchodním rejstříkujmenovitá hodnota jedné akcie - 50 000,- Kč, druh akcií -kmenové, forma akcií - na jméno, podoba akcií - listinné, emisníkurs - 50 000,- Kč.V prvním kole je lhůta pro splacení 30 % upsaných akcií do konceupisovacího kola, ve kterém byly akcie upsány a zbývající částjmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatené povinnisplatit nejpozději do šesti měsíců po skončení upisování. Upsanéakcie splácejí upisovatelé přímo na běžný účet společnostivedený u KB Praha, č.účtu 19-2215560207/0100.V druhém kole je lhůta pro splacení 30 % upsaných akcií do dvouměsíců od skončení upisovacího kola, ve kterém byly akcieupsány a zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií jsouupisovatelé povinni splatit nejpozději do jednoho roku poskončení upisování. Upsané akcie splácejí upisovatelé přímo naběžný účet společnosti vedený u KB Praha, číslo účtu19-2215560207/0100.Upisování končí uplynutím lhůty pro upisování, popřípadě idříve, a to okamžikem, kdy dojde k úpisu všech navrhovanýchakcií. O skončení upisování před uplynutím lhůty pro upisováníbudou všichni upisovatelé společnosti písemně informováni. zobrazit více skrýt více
  • 25. května 1995 - 7. května 2016 : Vklad společniku je splacen výmazu s.r.o. CollegiumR investment, spol. s.r.o. a dnem zápisu Collegium Rinvestment , a.s. do obchodního rejstříku
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů