Trendy

23 349 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

12 267 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

862 234 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2016 Masarykovo nábřeží 235/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

23.10.2001 - 7.12.2016 Praha 1, Masarykovo nábřeží 28
30.5.1997 - 23.10.2001 Praha 4, Budějovická 5/64
16.6.1995 - 30.5.1997 Praha 1, Mezibranská 23/808

Adresa z obchodního rejstříku

od 10.6.2010 Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 11000
od 28.12.2007 Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 11000
od 6.6.2006 Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, PSČ 11100

63079992

DIČ

od 9.6.2009

CZ63079992

Datum vzniku

16. června 1995

Datová schránka

6fqn495

Historické názvy

16.6.1995 - 13.2.2002

Česká úrazová pojišťovna,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3245

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.3.2004

987 000 000 Kč

Historické jmění

24.2.1998 - 24.3.2004

315 000 000 Kč

16.6.1995 - 24.2.1998

315 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

8010-100346543 / 0300

Historické provozovny

21.12.2005 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Masarykovo nábř. 235/28, 110 00, Praha - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 23. října 2001 : V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnostivalmé hromady ze dne 23.8.2000:- se zaměstnanecké akcie přemění na kmenové takto: 1 500 kusůzaměstnaneckých akcií o V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnostivalmé hromady ze dne 23.8.2000:- se zaměstnanecké akcie přemění na kmenové takto: 1 500 kusůzaměstnaneckých akcií o ...jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kčbude přeměněno na 150 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotějedné akcie 100 000 Kč.Důvodem přeměny je nezájem zaměstnanců ojejich držení a změna strategie jediného akcionáře.Přeměna akcií bude provedena na výzvu představenstva společnostive lhůtě a způsobem, který upravuje svolání valné hromadyspolečnosti, a to po právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu, oddělení obchodního rejstříku o provedení této změny. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. prosince 2003 - 24. března 2004 : 1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 672.000.000,-- Kč (slovy: Šestsetsedmdesátdvamiliony korun českých) na celkovou částku 987.000.000,-- ... Kč (slovy: Devětsetosmdesátsedmmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 6.720 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a budou s nimi spojena stejná práva podle stanov. Emisní kurs nově vydaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.3. Všechny akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti, kterým je společnost SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ 63 07 85 71.4. Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 5-ti dnů, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti počínaje 21. dnem od nabytí právní moci usnesení, kterým Městský soud v Praze, oddělení obchodního rejstříku rozhodne o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. O počátku běhu lhůty pro upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměn doporučeným dopisem na adresu uvedenou v knize akcionářů.5. Předem určený zájemce, tj. společnost SPGroup a.s. jako jediný akcionář, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ 63 07 85 71, splatí všechny nově upisované akcie nepeněžitým vkladem a je povinen splatit celý emisní kurs nově upisovaných akcií ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů v sídle společnosti, které předá písemné prohlášení vkaldatele a předmět nepeněžitého vkladu. Předem určený zájemce, tj. společnost SPGroup a.s., splatí emisní kurs nově vydaných akcií nepeněžitým vkladem, kterým je 3.000 ks akcií společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se sídlem Budějovická 5, Praha 4, Česká republika, IČ 63 99 85 30, zapsané v obchodním rejstříkuv edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433 (dále jen "Společnost"), v celkové jmenovité hodnotě 300.000.000,-- Kč, a zatímní list č. 2/2003 nahrazující 950 ks upsaných akcií Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 95.000.000,- - Kč. Tento nepeněžitý vklad je oceněn ve znaleckém posudku č. 031006 vypracovaném znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., se sídlem křižíkova 1, praha 8, IČ 25 64 05 85. V tomto znaleckém posudku je uvedený nepeněžitý vklad oceněn částkou 1.376.587.000,-- Kč (slovy: Jednamiliardatřistasedmdesátšestmilionůpětsetosmdesátsedmtisíc korun českých).6. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkaldu uvedeného výše pod bodem 5. a jmenovitou hodnotou akcií, které budou upsány na zvýšení základního kapitálu společnosti Capital Management Company, a.s., činí částku ve výši 704.587.000,-- Kč (slovy: Sedmsetčtyřimilionypětsetosmdesátsedmtisíc korun českých). Tato částka představuje emisní ážio takto upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Capital Management Company, a.s.7. Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. vzdává přednostního práva na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
  • 7. listopadu 2000 - 23. října 2001 : V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnostivalmé hromady ze dne 23.8.2000:- se zaměstnanecké akcie přemění na kmenové takto: 1 500 kusůzaměstnaneckých akcií o ... jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kčbude přeměněno na 150 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotějedné akcie 100 000 Kč.Důvodem přeměny je nezájem zaměstnanců ojejich držení a změna strategie jediného akcionáře.Přeměna akcií bude provedena na výzvu představenstva společnostive lhůtě a způsobem, který upravuje svolání valné hromadyspolečnosti, a to po právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu, oddělení obchodního rejstříku o provedení této změny.Dle ust.stanov společnosti a v souladu s příslušnými ustanovenímizákona č. 513/1991 Sb. v platném znění a spřihlédnutím k obsahuzákona č. 363/1999 Sb. o pojištovnictví jediný akcionář snižujezákladní jmění o 94 500 000 Kč na 220 500 000 Kč.Toto rozhodnutí je zdůvodněno tím, že bude usnadněna finančnítransakce spojená s prodejem České úrazové pojišťovny.Sníženízákladního jmění na výši 220 500 000 Kč je plně v souladu snovelou zákona č.363/1999Sb. o pojišťovnictví a souhlas MF ČRdle ust.§ 9 odst. 7 zákona č.363 /1999 Sb. byl vydán dne 7.8.2000 pod č.j. 321/59220/2000 a tvoří přílohu not. zápisu N397/2000 NZ 349/2000.Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 100 000 Kč najmenovitou hodnotu jedné akcie 70 000 Kč.Snížení základníhojmění bude provedeno tak, že společnost vezme z oběhu akcie ojmenovité hodnotě 100 000 Kč a vydá nové akcie o jmenovitéhodnotě 70 000 Kč.Akcionáři za jednu akcii 100 000 Kč jmenovitéhodnoty náleží jedna akcie jmenovité hodnoty 70 000 Kč a částka19 500 Kč, představující rozdíl mezi vlastním jměním připadajícímna jednu akcii a jmenovitou hodnotu akcie 70 000 Kč.Po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku dleust.§ 213 a) obch. zák. a v souladu se stanovami společnostibude provedena výměna akcií za nižší jmenovitou hodnotu na výzvupředstavenstva společnosti.Pokud bude akcionář v prodlení s předložením akcií za účelemjejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, stanovípředstavenstvo dle ust.§ 214 obch. zák. dodatečnou přiměřenoulhůtu.Po marném uplynutí lhůty budou akcie prohlášeny zaneplatné.Představenstvo je povinno rozhodnutí o neplatnostiakcií, které nebyly předloženy v dodatečné určené lhůtězveřejnit. zobrazit více skrýt více
  • 16. června 1995 - 24. února 1998 : Základní jmění bylo ke dni zápisu do obchodního rejstříkusplaceno v rozsahu 31,75%.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů