Trendy

413 390 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

3 016 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

174 928 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.2.2017 Nákupní 995, 252 42 Jesenice

Historické adresy

19.10.2016 - 1.2.2017 Řehořova 968/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
22.6.1995 - 19.10.2016 Praha 3, Řehořova 42

63080087

DIČ

od 6.11.1996

CZ63080087

Datová schránka

r5nzzpq

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3258

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.7.2014

2 000 000 Kč

Historické jmění

22.6.1995 - 17.7.2014

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Bankovní účty

zvěřejněno 7.8.2015

270499032 / 0300

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tiskařská 620/8a, 108 00, Praha - Malešice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. srpna 2014 - 12. dubna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 17. července 2014 - 5. srpna 2014 : Jediný akcionář rozhodl dne 13.6.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:(i) zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kur... s všech dříve upsaných akcií byl plně splacen;(ii) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu;(iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);(iv) všechny akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou upsány jediným akcionářem v rámci výkonu jeho přednostního práva, a proto se dle ust. § 485 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK) nepoužije ust. § 485 odst. 1 ZOK; upsání akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinou osobou než jediným akcionářem se nepřipouští; akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK;(v) jediný akcionář upíše akcie na toto zvýšení základního kapitálu společnosti písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK;(vi) upisovací lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu společnosti činí dva týdny od doručení návrhu písemné smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři a výše emisního kursu každé jedné upisované akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; návrh smlouvy o úpisu akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK a představenstvo společnosti je povinno doručit návrh této smlouvy jedinému akcionáři nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí a lhůta pros placení emisního kursu pak činí patnáct dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií;(vii) jediný akcionář schvaluje, aby na toto zvýšení základního kapitálu byla započtena jeho peněžitá pohledávka vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu všech akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem; pohledávka jediného akcionáře, která má být započtena, vyplývá z rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 5.11.2013 o výplatě dividend a její výše činí 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých);(viii) jediný akcionář určuje pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení následovně: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak jediný akcionář určuje, že tato smlouva musí být uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran; - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka jediného akcionáře za společností bude započtena ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem v souladu s tímto rozhodnutím jediného akcionáře; - uzavřením smlouvy o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu upisovaných akcií bude splněna povinnost upisovatele - jediného akcionáře splatit emisní kurs akcií na toto zvýšení základního kapitálu;(ix) jediný akcionář schvaluje předložený návrh smlouvy o započtení, který tvoří přílohu notářského zápisu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů