Trendy

41 031 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

10 983 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

89 686 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 22.6.2011 Praha 8 - Karlín, Křižíkova 237/36a, PSČ 18600

Historické adresy

29.4.2002 - 22.6.2011 Praha 3, U nákladového nádraží 8, č.p.3153, PSČ 13000
26.10.1998 - 29.4.2002 Praha 1, Rybná 14
30.6.1995 - 26.10.1998 Praha 1, Malé nám. 2

63080150

DIČ

od 6.2.1996

CZ63080150

Datum vzniku

30. června 1995

Datová schránka

q3dgycy

Historické názvy

27.9.2007 - 21.1.2009

Telekom Austria Czech Republic, a.s.

9.6.2001 - 27.9.2007

Czech On Line, a.s.

30.6.1995 - 9.6.2001

CZECH ON LINE,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3106

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.11.2012

2 000 000 Kč

Historické jmění

1.10.2010 - 30.11.2012

50 307 642 Kč

29.8.2001 - 1.10.2010

228 671 100 Kč

28.2.2000 - 29.8.2001

1 180 100 Kč

7.4.1999 - 28.2.2000

1 120 000 Kč

18.12.1998 - 7.4.1999

1 090 000 Kč

30.6.1995 - 18.12.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 28.2.2017

117482373 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 28.6.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U nákladového nádraží 3153/8, 130 00, Praha - Strašnice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. února 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. listopadu 2012 : Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 63080150, přešla v souladu s Projektem rozdělení rozdělované společnos Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 63080150, přešla v souladu s Projektem rozdělení rozdělované společnos...ti odštěpením dle § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona sloučením s nástupnickou společností ze dne 10. 9. 2012 na společnost Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 28175492. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2010 : Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením na společnost Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36 Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením na společnost Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36...a/237, PSČ 186 00, IČ: 28175492, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12529. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2010 : Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením na nově zakládanou společnost Portál Volný.cz, a.s., se sídlem Praha 3, U nákladové Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením na nově zakládanou společnost Portál Volný.cz, a.s., se sídlem Praha 3, U nákladové...ho nádraží 8, č.p. 3153, PSČ 130 00. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2007 : Společnost Czech On Line, a.s. (jejíž nová obchodní firma je Telekom Austria Czech Republic, a.s.) je právním nástupcem společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, Praha Společnost Czech On Line, a.s. (jejíž nová obchodní firma je Telekom Austria Czech Republic, a.s.) je právním nástupcem společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, Praha... 1, PSČ 11000, IČ 25630636, zapsané v obchodním rejstříáku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 56318, která jako zanikající společnost byla v důsledku fůze sloučením se společností Czech On Line a.s. (jejíž nová obchodní firma je Telekom Austria Czech Republic, a.s.) zrušena bez likvidace s přechodem jmění na společnost Czech On Line, a.s. (jejíž nová obchodní firma je Telekom Austria Czech Republic, a.s.). zobrazit více skrýt více
 • 30. června 1995 : Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo základní jměnízcela splaceno.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. června 2001 - 29. srpna 2001 : Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dne 18. 4. 2001 o zvýšení základního kapitáluspolečnosti z částky 1.180.100,- Kč o částku 227.491.000,- Kč(dv... ě stě dvacet sedm milionů čtyřista devadesát jeden tisíckorun českých) na částku 228.671.100,- Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu, tj. nad částku 227 491 000,- Kč.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 2 274 910 kusůnových kmenových akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100,-Kč, vydaných v listinné podobě s tím, že se připouští vydáníhromadných akcií.Jediný akcionář společnosti se vzdal před rozhodnutím o zvýšenízákladního kapitálu svého přednostního práva na upisování akcií.Všechny nově vydávané akcie budou nabídnuty k upsání určitémuzájemci, společnosti Telekom Austria Aktiengesellschaft, sesídlem Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko. Lhůta proupsání akcií je stanovena v délce 2 týdnů a počne běžetdnem následujícím po dni, kdy usnesení rejstříkového soudu ozápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálunabude právní moci. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámendoručením kopie pravomocného usnesení rejstříkového soudu ozápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku formou faxové zprávy do sídla upisovatele.Místem upisování akcií je sídlo společnosti.Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovitéhodnotě. Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitýmvkladem na účet společnosti vedený u Živnostenské banky, a.s.,na příkopě 20, Praha 1, č.ú. 1594116004. Jediný akcionář jepovinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií do 10 dnů ode dneúpisu těchto akcií. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 1999 - 9. června 2001 : V souvislosti s potřebou posílení kapitálového vybaveníspolečnosti určeného k dalšímu rozvoji jejích podnikatelskýchaktivit se schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o60 10... 0,-Kč, tj. z 1 120 000,-Kč na 1 180 100,-Kč s tím,žeupisování akcií nad částku 60 100,-Kč se nepřipouští.Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 601 kusů novýchlistinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kčjedné /"nové akcie"/.Emisní kurz každé z upisovaných novýchakcií činí 30 000,-Kč. Důvodem stanovení emisního kurzu vuvedené výši je zajištění dostatečného množství zdrojů kdoplnění ážiového fondu společnosti,z něhož budou čerpányprostředky k dalšímu rozvoji jejích aktivit.S ohledem naskutečnost, že přednostní právo akcionářů podle § 204aobchodního zákoníku bylo řádně vyloučeno,se určuje,že všech 601kusů nových akcií bude upsáno stávajícími akcionáři společnostina základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Lhůta prouzavření dohody dosavadních akcionářů podle § 205 obchodníhozákoníku započne 10.den po nabytí právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku,přičemž představenstvospolečnosti je povinno odeslat výzvu k uzavření dohodydosavadních akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku akcionářůmdo tří dnů od nabytí právní moci zápisu uvedeného usnesení doobchodního rejstříku. Lhůta k upisování nových akcií skončíuplynutím 15.dne ode dne jejího počátku. Místem upisování budesídlo společnosti,tj. Praha 1,Rybná 14. Akcionáři upisující novéakcie podle § 205 obchodního zákoníku jsou povinni splatit 100%emisního kurzu upsaných nových akcií do pěti dnů po upsánínových akcií,a to na účet společnosti vedený u ERSTE BANKSPARKASSEN a.s.,č.ú 0640566002/4400. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 - 7. dubna 1999 : Společnost DBG OSTEUROPA-HOLDING, S.R.P.L., jediný akcionářspolečnosti , učinila dne 18.12.1998 ve smyslu ustanovení § 190zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchp... ředpisů následující rozhodnutí v působnosti valné hromady:Základní jmění společnosti se zvyšuje o 30.000,- Kč (slovy:třicettisíc korun), s tím, že upisování nových akcií nad rámecčástky představující zvýšení základního jmění společnosti senepovoluje.Částka o níž je zvyšováno základní jmění společnosti, jerozdělena na 3 (slovy: tři) kmenové akcie znějící na jméno vlistinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii(dále jen "Akcie ze zvýšení základního jmění").Přednostní práva jediného akcionáře na upisování akcií zezvýšení základního jmění podle ustanovení § 204a Obchodníhozákoníku jsou z důvodu nutnosti podstatného zvýšení finančníchzdrojů společnosti v plném rozsahu vyloučena a veškeré akcie zezvýšení základního jmění budou nabídnuty k upsání panu MarianoPireddu, italskému státnímu příslušníku narozenému dne 3.5.1963(dále jen Pireddu).Emisní kurs každé z akcie ze zvýšení základního jměníspolečnosti činí 2.100.000,- Kč (slovy: dvamilionystotisíckorun).Upsání akcií ze zvýšení základního jmění se uskuteční v sídlespolečnosti ve lhůtě počínající dnem právní moci rozhodnutíKrajského obchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápistohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku abude trvat deset (10) pracovních dnů ode dne jejího počátku.Celková částka emisní ceny akcií ze zvýšení základního jměníbude splacena peněžitým vkladem pana Pireddu na účet č.78561(CZK) vedený společností u ABN AMRO Bank, N.V., pobočka Praha, ato ve lhůtě, která počíná běžet dnem upsání všech akcií zezvýšení základního jmění panem Pireddu a bude trvat deset (10)pracovních dnů ode dne jejího počátku. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1998 - 18. prosince 1998 : Společnost DGB OSTEUROPA-HOLDING, S.P.R.L., jediný akcionářspolečnosti učinila dne 18.9.1998 ve smyslu ustn.§ 190 obch.zák. následující rozhodnutí v působnosti valné hromady:Základ... ní jmění společnosti se zvyšuje z 1 000 000,-Kčo částku 90 000,-Kč na 1 090 000,-Kč s tím, že se nepovolujeupisování nových akcií nad rámec částky, o níž je zvyšovánozákladní jmění společnosti.Částka, o níž je zvyšováno základní jmění společnosti, jerozdělena na 9 kmenových akcií znějících na jméno, vydaných vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč za jednu akcii.Přednostní právo jediného akcionáře na upisování akcií zezvýšení základního jmění podle ustn. § 204 obch.zák. je z důvodunutnosti podstatného zvýšení finančních zdrojů společnostivyloučeno v plném rozsahu a veškeré akcie ze zvýšení základníhojmění budou nabídnuty k upsání panu dr.Renato Soru, italskémustátnímu příslušníkovi narozenému dne 6.8.1957.Emisní kurs každé z akcií ze zvýšení základního jměníspolečnosti činí 2 000 000,-Kč.Upsání akcií ze zvýšení základního jmění se uskuteční v sídlespolečnosti ve lhůtě počínající dnem právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápistohoto usnesení jediného akcionáře do obchodního rejstříku abude trvat 5 pracovních dnů ode dne jejího počátku.Celková částka emisní ceny akcií ze zvýšení základního jměníbude splacena peněžitým vkladem Dr.Renata Soru na účet č.78 561 (CZK) vedený společností u ABN AMRO Bank, N.V., pobočkaPraha a to ve lhůtě, jež počíná běžet dnem upsání všech akcií zezvýšení základního jmění panem Dr.Renatem Soru a činí 5 pracov-ních dnů ode dne jejího počátku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů