Základní údaje

Historické adresy

29.6.1995 - 31.12.2006 Praha 10, U Stavoservisu 1, PSČ 10040

63080176

DIČ

Není plátce DPH

1.11.1995 - 31.12.2006

CZ63080176

Datum vzniku

29. června 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2006

Historické názvy

29.6.1995 - 31.12.2006

NTISK, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3267

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.6.1995 - 31.12.2006

48 200 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2006 - 31. prosince 2006 : Společnost NTISK, a.s., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, PSČ 10040, identifikační číslo 63080176, zanikla bez likvidace, sloučením se společností MEDIACORE s.r.o., se sídlem P... raha 10, U Stavoservisu 1, PSČ 10800, identifikační číslo 26737370, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C , vložce 90596, jako společností nástupnickou. Na nástupnickou společnost MEDIACORE s.r.o. přešlo podle smlouvy o fúzi ze dne 4.12.2006 s rozhodným dnem sloučení 10.10.2006 jmění zaniklé společnosti NTISK, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 31. října 2006 - 31. prosince 2006 : Na základě smlouvy o prodeji podniku společnosti NTISK, a.s. ze dne 8.6.2006 převedla společnost NTISK, a.s. s účinností ke dni 1.10.2006 celý podnik se všemi s tím spojenými právy... a povinnostmi na společnost NOVOTISK Olomouc, spol. s.r.o. IČ 496 09 289 se sídlem Olomouc, Šlechtitelů 636/6, PSČ 772 11. zobrazit více skrýt více
  • 4. prosince 2000 - 17. října 2003 : Společnost Mittelrhein Verlag Bohemia, spol.s r.o. vykonávající,jako jediný akcionář společnosti NTISK, a.s., ve smysluustanovení § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost valnéh... romady této společnosti, rozhoduje dnešního dne 20,10,2000:1. Zvyšuje základní jmění společnosti z dosavadní výše48.200.000,- Kč na výši 182.000.000,- Kč, tj. o částku133.800.000,- Kč, za těchto podmínek a tímto způsobem:a) zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akciív počtu 1.138 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kčs tím, že tyto akcie budou vydány v listinné podobě, budou znítna majitele a budou akciemi kmenovými, pročež s nimi budouspojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi doposudvydanýmib) upisování nad určenou částku se nepřipouštíc) po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkubude základní jmění společnosti v celkové výši 182.000.000,- Kčrozvrženo na 1.820 kusů akcií znějících na majitele, vydaných vlistinné podobě s nominální hodnotou jedné akcie 100.000,- Kčd) zvýšení základního jmění bude provedeno s využitímpřednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu sustanovením § 204a obchodního zákoníkue) splacení upsaných akcií bude provedeno, v souladu sustanovením § 59 odst. 7 obchodního zákoníku, formounepeněžitých vkladů - pohledávek jediného akcionáře zaspolečností NTISK, a.s. v celkové nominální výši 133.800.000,-Kč, a to uzavřením smluv o postoupení pohledávky, kdy se jedná odvě pohledávky, které má jediný akcionář vůči společnosti ztitulu smluv o půjčce uzavřených mezi společností MettelrheinVerlag Bohemia, spol. s r.o. jako poskytovatelem a společnostíNTISK, a.s. jeko příjemcem dne 17,6,1999 ve výši 13.000.000,- Kča dne 3,2,2000 ve výši 50.000.000,- Kč a dále jednu pohledávku,kterou společnost Mittelrhein Verlag Bohemia, spol.s r.o.získala z titulu smlouvy o postoupení pohledávky od obchodníspolečnosti Dispress s.r.o. ze dne 16,10,1999 v celkové výši70.800.000,- Kč. Tyto pohledávky budou vloženy do základníhojmění společnosti v nominální hodnotě, v souladu s ustanovením §59 odst. 7 obchodního zákoníku. V této souvislosti bylavypracována dne 20,10,2000 zpráva auditora-společnosti EKMA FIN,a.s.,IČ: 60 19 32 39, se sídlem v Praze 1, V Jirchářích 2, č.licence 76, auditor ing. Pavel Šrámek, bytem v Praze 5,Pavrovského 2446/4, číslo auditorského dekretu 1561. Splaceníupsaných akcií bude provedeno bezodkladně po zápisu tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku.f) emisní kurs akcií se stanoví ve výši 1,0,tj. ve výšijmenovité hodnoty upsaných akcií.g) lhůta pro úpis nových akcií je stanovena do deseti dnů odedne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhojmění do příslušného obchodního rejstříku, místem úpisu je sídlospolečnosti v Praze 10, U Stavoservisu 1h) lhůta pro splacení nových akcií formou nepeněžitého vkladu jestanovena do pěti dnů ode dne upsání nových akcií, v souladu sust. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku, formou uzavření smlouvy opostoupení pohledávky, místem pro splacení akcií - nepeněžitéhovkladu je sídlo společnosti v Praze 10, U Stavoservisu 1. zobrazit více skrýt více
posunout dolů