Trendy

455 798 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-69 366 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

3 437 577 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.7.2016 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

10.5.2003 - 25.7.2016 Praha 4, 5. května 65, PSČ 14021
1.7.1995 - 10.5.2003 Praha 4, 5. května 65, PSČ 14009

63080249

DIČ

od 1.7.1995

CZ63080249

Datum vzniku

1. července 1995

Datová schránka

k4ietd4

Historické názvy

1.7.1995 - 13.8.1997

Kongresové centrum Praha, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3275

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.6.2014

3 680 000 000 Kč

Historické jmění

6.1.2014 - 18.6.2014

2 880 000 000 Kč

11.11.2013 - 6.1.2014

880 000 000 Kč

31.3.2010 - 11.11.2013

1 406 254 000 Kč

6.8.2007 - 31.3.2010

1 306 254 000 Kč

13.6.2006 - 6.8.2007

7 138 000 000 Kč

1.7.1995 - 13.6.2006

7 138 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 27.3.2014

107- 6845560277 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

1.6.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 5. května 1640/65, 140 00, Praha - Nusle

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 6. ledna 2014 : Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Palác kultury.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. června 2014 - 19. listopadu 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 6. března 2014 - 10. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 26. května 2014 - 18. června 2014 : Usnesení valné hromady: Valná hromada:1) bere na vědomí předložené informace, vč. prohlášení akcionáře Česká republika - Ministerstvo financí ve věci vzdání se přednostního práva ú... pisu akcií, emitovaných na základě rozhodnutí této valné hromady;2) schvaluje rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 800.000.000 Kč, slovy osm set milionů korun českých, upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, přičemža) při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 80, slovy osmdesát, kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000 Kč, slovy deset milionů korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě;b) všechny akcie budou nabídnuty s vyloučením veřejné nabídky určitému zájemci - hlavnímu městu Praze;c) lhůta pro upisování akcií činí 14, slovy čtrnáct, dní a upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií, když lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Emisní kurz jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000 Kč, slovy deset miliónů korun českých, pro každou jednu akci o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč, slovy deset miliónů korun českých;d) upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií do 30, slovy třiceti, dnů od data úpisu na účet Společnosti číslo 107-7377280227/0100 vedený u Komerční banky. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2014 - 18. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 12. prosince 2013 - 6. ledna 2014 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 2.000.000.000,- Kč, slovy dvě miliar... dy korun českých, upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, přičemž:a) jediný akcionář rozhodl, že při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 200, slovy dvě stě, kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě;b) jediný akcionář rozhodl o vyloučení přednostního práva na upisování akcií ve vztahu k 200 kusům kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, znějících na jméno a v listinné podobě svědčícího jedinému akcionáři Hlavnímu městu Praha;c) jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty s vyloučením veřejné nabídky určitému zájemci - České republice - Ministerstvu financí ČR;d) jediný akcionář rozhodl, že lhůta pro upisování akcií činí 14, slovy čtrnáct, dní a upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií, když lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti na adrese Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Emisní kurz jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000,- Kč pro každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč;e) jediný akcionář rozhodl, že upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu jím upsaných akcií do 14 dnů od data úpisu a 70% emisního kurzu jím upsaných akcií do 80, slovy osmdesáti, dnů od data úpisu, na účet Společnosti číslo 107-1289730227/0100 vedený u Komerční banky. zobrazit více skrýt více
 • 11. listopadu 2013 - 6. ledna 2014 : Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Paláckultury.Rozhodnutí o snížení základního kapitálu:Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o snížení základního... kapitálu, přičemž důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let ve smyslu ustanovení § 216a odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let.S účinností ke dni následujícímu po dni zápisu spojení akcií do obchodního rejstříku se základní kapitál společnosti snižuje z částky 1.406.254.000 Kč (jedna miliarda čtyři sta šest miliónů dvě stě padesát čtyři tisíce korun českých) na částku 880.000.000 Kč (osm se osmdesát miliónů korun českých).Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku, a to tak. že dosavadní jmenovitá hodnota akcie 1.406.254.000 Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 880.000.000 Kč. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadní akci o jmenovité hodnotě 1.406.254.000 Kč za novou akcii o jmenovité hodnotě 880.000.000 Kč.Dosavadní akcie jako akcie na jméno bude akcionáři vyměněna za akcii o nové jmenovité hodnotě na základě písemné výzvy k předložení akcie k její výměně adresované akcionáři doporučeným dopisem. Lhůta pro předložení dosavadní akcie k výměně činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení písemné výzvy, přičemž představenstvo je povinno písemnou výzvu učinit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1995 - 11. listopadu 2013 : Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Paláckultury.
 • 3. srpna 2007 - 23. února 2011 : Rozhodnutí o snížení základního kapitálu:a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty minulých let společnosti ve smyslu ustanovení § 261a odst.1. písm a) ob... chodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na úhradu části ztráty společnosti z minulých let ve výši 5.831.746.000,- Kč (pět miliard osm set třicet jeden milión sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých).b) Základní kapitál se snižuje z částky 7.138.000.000,- Kč (sedm miliard jedno sto třicet osm miliónů korun českých) o částku 5.831.746.000,- Kč (pět miliard osm set třicet jeden milión sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých) na částku 1.306.254.000,- Kč (jedna miliarda tři sta šest miliónů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých).c) Základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 18.300,- Kč ( osmnáct tisíc tři sta korun českých), neboť společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy.d) Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 18.300,- Kč.Všechny dosavadní akcie jako akcie na jméno budou akcionářům či akcionáři vyměněny za akcie o nové jmenovité hodnotě jedné akcie 18.300,- Kč (osmnáct tisíc tři sta korun českých) na základě písemné výzvy společnosti k předložení akcií k jejich výměně adresované akcionářům či akcionáři doporučeným dopisem (dále též ,, Písemná výzva společnosti´´). Lhůta pro předložení dosavadních akcií k výměně činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení Písemné výzvy společnosti, přičemž představenstvo společnosti je povinno Písemnou výzvu společnosti učinit ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2010 - 31. března 2010 : Jediný akcionář společnosti, Hlavní město Praha, rozhodl usnesením přijatým dne 2.3.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. o peněžitý vklad v...  celkové výši 100.000.000 Kč upsáním 10 kusů kmenových akcií na jméno Hlavní město Praha v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč, jediným akcionářem - Hlavním městem Prahou, IČ: 000 65 581, sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, využívajícím přednostního práva k upisování akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Peněžitý vklad je splatný do 22.3.2010 na účet společnosti Kongresové centrum Praha, a.s., číslo 43-4441510207/0100 vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů