Trendy

616 818 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 833 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

308 268 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.11.2016 Jeremiášova 1115/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Historické adresy

7.11.1997 - 9.11.2016 Praha 5, Jeremiášova 3/1115
3.8.1995 - 7.11.1997 Praha 8, Mazurská 521/11, PSČ 18100

Adresa z obchodního rejstříku

od 21.5.2008 Praha 5, Jeremiášova 3/1115, PSČ 15000

63080621

DIČ

od 1.9.1995

CZ63080621

Datová schránka

mnunfvh

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3315

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.10.2003

30 000 000 Kč

Historické jmění

5.11.1999 - 8.10.2003

5 000 000 Kč

3.8.1995 - 5.11.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

172074428 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 027888PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 5) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 12.9.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Mukařovského, 155 00, Praha - Stodůlky

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 31. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 31. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. června 2003 - 8. října 2003 : b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet odedne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrhsmlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájmci be... zzbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřenásmlouva o upsání akcií uvedená pod písm.a). zobrazit více skrýt více
 • 17. června 2003 - 8. října 2003 : a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy oupsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205od... st. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemcispolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady společnosti o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem vPraze, zobrazit více skrýt více
 • 17. června 2003 - 8. října 2003 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvalujenásledující pravidla postupu pro uzavření o započtení:
 • 17. června 2003 - 8. října 2003 : Jediný akcionář Saconia CZ a.s.. v působnosti valné hromadyspolečnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostiAUTO STYL a.s. z důvodu posílení ekonomické stabilityspolečn... osti o částku 25.000.000.--Kč (slovy: dvacetpětmilionůkorun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 2.500kusů kmenových listinných akcí na majitele, každá o jmenovitéhodnotě 10.000,--Kč (slovy: desettisíckorun českých).Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000,-Kč (slovy:desettisíckorun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO STYL a.s. budeprovedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem,kterým je společnost Charouz Group a.s., se sídlem Praha 1,Těšnov 1/1059, IČ: 26 11 54 92, a proto jediný akcionář vpůsobnosti valné hromady společnosti schvaluje vyloučenípřednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"obchodní zákoník").Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodníhozákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valnéhromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohunotářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučenípřednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta proupisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akicií obsahující alespoň náležitosti uvedené v§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenémuzájemci - společnosti Charouz Group a.s. spolu s oznámením žebylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valnéhromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budouupsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem -společností Charouz Group a.s., a proto zašle představenstvotomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení opočátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bezzbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšenízákladního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedenéhoMěstským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Společnost Charouz Group a.s. má na základě smlouvy opostoupení pohledávky uzavřené dne 3.7.2000 mezi společnostíCharouz Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1, IČ: 60 19 6483 jako postupitelem a společností Charouz Group a.s. jakopostupníkem jejímž předmětem je mimo jiné i pohledávka zaspolečnost AUTO STYL a.s. z titulu uzavřené smlouvy o úvěru zedne 1.1.2000 mezi společností Charouz Holding, a.s.se sídlemPraha 1, Těšnov 1, IČ: 60 19 64 83 jako věřitelem a společnostíjako dlužníkem pohledávku.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovujese započtením části pohledávky společnosti Charouz Group a.s. vevýši 25.000.000,--Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých),kterou má na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne3.7.2000 proti pohledávce společnosti AUTO STYL a.s. ve výši25.000.000,--Kč (slovy: dvacepětmilinů korun českých), kterávznikne společnosti AUTO STYL a.s. za společností Charoup Groupa.s. z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budouupsány společností Charouz Group a.s. na základě rozhodutíjediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti zaúčelem zvýšení základního kapitálu.Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnostiCharouz Group a.s. vůči společnosti AUTO STYL a.s. protipohledávce společnosti AUTO STYL a.s. na splacení emisního kursuse připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnostdlužné peněžní prostředky vracela. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2001 - 2. dubna 2002 : Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti AUTO STYL a.s. o 18,000 000,-Kč (slovyosmnáctmilionůkorunčeských) ze stávajícího základního jmění5,000.000,-K... č (slovy pětmilionůkorunčeských) na 23.000 000,-Kč(slovy dvacettřimilionykorunčeských) z důvodu kapitálovéhoposílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti.Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 18kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč (slovy jedenmilionkorunčeských), které budouvydány v listinné podobě. Emisní kurs bude stanoven ve výši1.000.000,-Kč.Upisování akcií nad částku 18.000.000,-Kč senepřipouští.Nově vydané akcie budou upsány bez využití přednostního právastávajících akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku,kteránahrazuje listinu upisovatelů. Upisovatelé splatí celý emisníkurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovitéhodnotě do 1 měsíce ode dne,kdy bude zapsáno usnesení mimořádnévalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Číslo účtu,na nějž má být emisní kurs nově emitovanýchakcií splacen,bude akcionářům sděleno při podpisu dohodyakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 13. května 1999 - 5. listopadu 1999 : Mimořádná valná hromada akcionářů konaná dne 23.3.1999rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o Kč 4,000.000,-(slovy čtyřimilionykorunčeských) na Kč 5,000.000,- (slovypětmi... lionůkorunčeských). Na zvýšení základního jmění bude vydáno400 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovitéhodnotě Kč 10.000,- (slovy desettisíckorunčeských) v listinnépodobě. Emisní kurs bude stanoven ve výši Kč 10.000,-.Upisování akcií nad částku Kč 4.000.000,- se nepřipouští.Nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního právastávajících akcionářů a to tak, že budou upsány stávajícímiakcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku.Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejich jmenovité hodnotě do 1 měsíce ode dne,kdy bude zapsáno usnesení mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů